Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τάση ατμών ενός υγρού Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τάση ατμών ενός υγρού Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τάση ατμών ενός υγρού Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα της εξάτμισης ενός υγρού (ή του στερεού) επάνω από ένα δείγμα του υγρού (ή του στερεού) σε ένα κλειστό δοχείο. Παραδείγματα: Ουσία τάση ατμών σε 25οC διαιθυλαιθέρας 0,7 atm Βρώμιο 0,3 atm Αιθανόλη 0,08 atm Ύδωρ 0,03 atm

2 τάση ατμών σε 25οC Ουσία τάση ατμών σε 25οC διαιθυλαιθέρας 0,7 atm

3 Μέτρηση τάσης ατμών επίδραση της θερμοκρασίας
Μανόμετρο Hg Τάση ατμών υγρού Pvap independent of Vliq Pvap independent of Vgas Επίδραση θερμοκρασίας

4 Επίδραση θερμοκρασίας στην τάση ατμών για τον αιθέρα την αλκοόλη και το νερό

5 Η μικροσκοπική άποψη για την τάση ατμών
Όταν ένα στερεό ή ένα υγρό εξατμίζεται σε αέριο σε ένα κλειστό δοχείο, τα μόρια δεν μπορούν να δραπετεύσουν. Μερικά από τα μόρια αερίου θα χτυπήσουν τελικά τη συμπυκνωμένη φάση και θα συμπυκνώσουν πίσω σε Όταν το ποσοστό συμπύκνωσης του αερίου γίνεται ίσο με το ποσοστό εξάτμισης του υγρού ή του στερεού, το ποσό αερίου, υγρού ή/και στερεού δεν αλλάζει πλέον. Το αέριο στο δοχείο είναι στην ισορροπία με το υγρό ή το στερεό.

6 Παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην τάση ατμών
Περιοχή επιφάνειας: η περιοχή επιφάνειας του στερεού ή του υγρού σε επαφή με το αέριο δεν έχει καμία επίδραση στην πίεση ατμού. Τύποι μορίων: οι τύποι μορίων που αποτελούν ένα στερεό ή ένα υγρό να καθορίσει την πίεση ατμού του. Εάν οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι: σχετικά ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις , η τάση ατμού θα είναι σχετικά χαμηλή. σχετικά αδύνατές διαμοριακές δυνάμεις , η τάση ατμού θα είναι σχετικά υψηλή. δυαιθυλαιθέρας (C4H10Ο) αιθανόλη (C2H6Ο)Ατμόςp (25οC) = 520 torr Οι σχετικά αδύνατες δυνάμεις δίπολο-διπόλοκαι οι δυνάμεις διασποράς του London μεταξύ των μορίων οδηγούν σε μια πολύ υψηλότερη τάση ατμού έναντι της αιθανόλης. Ατμόςp (25οC) = 75 torr Αν και οι δυνάμεις δίπολου- διπόλου και οι δυνάμεις διασποράς του London υπάρχουν επίσης μεταξύ των μορίων αιθανόλης, οι ισχυρές συνδέοντας αλληλεπιδράσεις υδρογόνου είναι αρμόδιες για την πολύ χαμηλότερη τάση ατμού έναντι του αιθέρα.

7 Επίδραση της θερμοκρασίας στη τάση ατμών
: σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, περισσότερα μόρια έχουν αρκετή ενέργεια για να δραπετεύσουν από το υγρό ή το στερεό. Σημειώστε το μεγάλο αριθμό μορίων στο αέριο. .. Σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία, λιγότερα μόρια έχουν την ικανοποιητική ενέργεια για να δραπετεύσουν από το υγρό ή το στερεό. Σημειώστε το μικρό αριθμό μορίων στο αέριο

8

9 Ισορροπία υγρού -ατμών
Εικόνα T είναι σταθερή H2O (l) H2O (g)

10 Εξάχνωση Ι2 ισορροπία ατμών Ι2 με στερεό Ι2

11 Μερική πίεση • Μερική πίεση (pA) ενός αερίου συστατικού Α αερίου µίγµατος, ονοµάζεται η πίεση που θα ασκούσε το αέριο, αν µόνο του καταλάµβανε όλο τον όγκο του δοχείου, στην ίδια θερµοκρασία. • Νόµος µερικών πιέσεων του Dalton: Η ολική πίεση (Ρ) ενός αέριου µίγµατος, σε ορισµένη θερµοκρασία, είναι ίση µε το άθροισµα των µερικών πιέσεων των συστατικών του: P = pA + pB + ... • Γραµµοµοριακό κλάσµα (xA), είναι το πηλίκο των mol του συστατικού Α (nA) προς τα συνολικά mol του µίγµατος (nολ.).: xA = nA/nολ. → Η µερική πίεση ενός αερίου είναι ίση µε το γραµµοµοριακό κλάσµα του αερίου επί την ολική πίεση του µίγµατος: pA = xAP ή pA = (nA/nολ.)P → Σε αέριο µίγµα ισχύει ότι η αναλογία mol των συστατικών είναι ίση µε την αναλογία των µερικών πιέσεων: pA/pB = nA/nB

12 Οι μακροσκοπικές ιδιότητες του νερού και οι ατομικές – μοριακές ρίζες τους


Κατέβασμα ppt "Τάση ατμών ενός υγρού Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google