Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΧ-233) Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Καταναλωτή (ΨΥΧ-233) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng.,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΧ-233) Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Καταναλωτή (ΨΥΧ-233) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng.,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΧ-233) Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Καταναλωτή (ΨΥΧ-233) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: lzabetak@dpem.tuc.grlzabetak@dpem.tuc.gr Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/Psycho/Zampetakis /ftp://ftp.soc.uoc.gr/Psycho/Zampetakis / 28210 – 37323 Ρέθυμνο, 06-03-2009 Διάλεξη 2

2 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 2 Σημαντική Υπενθύμιση: Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις και δεν θα με προσβάλετε αν διακόπτετε με ρωτήσεις το μάθημα

3 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 3 Ο Ρόλος των Η/Υ στην στατιστική Στατιστικά πακέτα:

4 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 4 Σύνοψη  Εισαγωγή στο SPSS  Εγκατάσταση και εκτέλεση του SPSS  Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης  Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο  Διάβασμα και γράψιμο αρχείων  Δεδομένα και τύποι δεδομένων  Χρησιμοποιώντας τα εισαχθέντα δεδομένα

5 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 5 Εισαγωγή στο SPSS  Ιστορική αναδρομή Stanford στα τέλη του 1960 αναπτύχθηκε το πρόγραμμα «Στατιστικά Πακέτα για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (SPSS) Ανοιχτό λογισμικό  γρήγορη εξάπλωση στα πανεπιστήμια Το 1970 δημιουργείται το 1 ο εγχειρίδιο χρήσης Στα τέλη του 1980 αρχίζει να χρησιμοποιείται κατά κόρον και στους προσωπικούς υπολογιστές και παίρνει τη σημερινή του μορφή

6 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 6 Εισαγωγή στο SPSS (II)  Οι 4 τρόποι επικοινωνίας με το SPSS: Διεπαφή μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Παραθυρική διεπαφή, χρήσιμη για όσους ξεκινούν με τη χρήση του λογισμικού Σύνταξη εντολών. Εσωτερική γλώσσα για έλεγχο των πράξεων, που εκτελούνται στο SPSS. Όταν χρησιμοποιείται το GUI, παράγονται εσωτερικές εντολές. Python. Μοντέρνα γλώσσα προγραμματισμού, με την οποία μπορούμε να γράψουμε προγράμματα για το SPSS. Scripts. Προγράμματα γραμμένα σε BASIC

7 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 7 Εισαγωγή στο SPSS (III)  Τι μπορεί να εκτελεστεί στο SPSS: Το SPSS έρχεται σε πολλά κομμάτια o Βασικό σύστημα, γύρω από το οποίο περιστρέφονται τα υπόλοιπα κομμάτια o Add-ons To SPSS δουλεύει μόνο με αριθμούς Ονόματα μπορούν επίσης να οριστούν λόγω του ότι σε κάθε όνομα αντιστοιχεί και ένας αριθμός

8 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 8 Εισαγωγή στο SPSS (IV)  Τρόπος λειτουργίας του SPSS: Ορίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών Εισάγουμε τα δεδομένα των μεταβλητών για τη δημιουργία ενός αριθμού περιπτώσεων (cases) Οι μεταβλητές έχουν τύπους Αφού εισαχθούν τα δεδομένα, η επιθυμητή ανάλυση μπορεί να τρέξει Στο τέλος της ανάλυσης, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα κουτί διαλόγου, που ονομάζεται SPSS Viewer Σε μια ανάλυση με άτομα, κάθε άτομο είναι από μόνο του ένα case. Κάθε case προσδιορίζεται από ένα σύνολο μεταβλητών, π.χ. ηλικία, φύλο κτλ. Κάθε case έχει μια τιμή για κάθε μεταβλητή.

9 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 9 Εγκατάσταση και εκτέλεση του SPSS  Εγκατάσταση: Απλή, βήμα προς βήμα διαδικασία  Ξεκινώντας το SPSS: Μέσω του μενού Έναρξη  Προγράμματα  SPSS, ξεκινάμε το πρόγραμμα και εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα 6 επιλογές: 1. Τρέχουμε το tutorial 2. Εισάγουμε δεδομένα 3. Τρέχουμε υπάρχον query 4. Δημιουργούμε νέο query μέσω wizard 5. Ανοίγουμε υπάρχουσα πηγή δεδομένων 6. Ανοίγουμε άλλο τύπο αρχείου

10 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 10 Εγκατάσταση και εκτέλεση του SPSS (II)  Ξεκινώντας το SPSS: Αν στην προηγούμενη εικόνα πατήσουμε το Cancel, τότε οδηγούμαστε στο ακόλουθο παράθυρο (data editor). Έχοντας ενεργό το παράθυρο Data View, μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα μας. Ενεργοποιώντας το Variable View, παίρνουμε στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών που έχουμε εισάγει.

11 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 11 Εγκατάσταση και εκτέλεση του SPSS (III)  Μενού επιλογών: Από το μενού Edit  Options, έχουμε τη δυνατότητα πολλών επιλογών, π.χ. μέγεθος γραμματοσειράς, τρόπος εμφάνισης των δεδομένων, κ.τ.λ.

12 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 12 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης  Εισαγωγή δεδομένων Δεδομένα μπορούν να διαβαστούν από text αρχείο, από βάση δεδομένων, από καρτέλα excel ή να εισαχθούν απευθείας από τον χρήστη Ανοίγουμε τον Data Editor και την καρτέλα Data View και εισάγουμε τις μεταβλητές (farm, trees, apples)

13 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 13 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης (II)  Εισαγωγή δεδομένων: Φάρμα, με δέντρα που παράγουν μήλα o Farm  ID για κάθε φάρμα o Trees  αριθμός των δέντρων κάθε φάρμας o Apples  αριθμός μήλων κάθε δέντρου Στο Variable View, παίρνουμε πληροφορίες για τις εισαχθείσες μεταβλητές

14 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 14 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης (III)  Σώσιμο της δουλειάς: Μέσω του μενού File  Save As, σώζουμε το αρχείο Κατάληξη.sav

15 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 15 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης (IV)  Διάβασμα αρχείου: Από το μενού File  Open  Data, επιλέγουμε το κατάλληλο αρχείο και πατάμε Open

16 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 16 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης (V)  Παράθεση δεδομένων: Μέσω του μενού Analyze  Reports  Case Summaries, μπορούμε να πάρουμε συνοπτικά αποτελέσματα των δεδομένων, π.χ. αριθμό και ποσοστό των cases, που συμπεριλήφθηκαν κατά την εισαγωγή των δεδομένων

17 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 17 Ένα απλό παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης (VI)  Παράθεση δεδομένων: Μέσω του μενού Analyze  Descriptive Statistics  Descriptives, αντλούμε πληροφορίες για την μέγιστη, την ελάχιστη, την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των μεταβλητών

18 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 18 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο  Διαδικασία 2 βημάτων: Ορισμός τύπου δεδομένων Εισαγωγή αριθμών  Variable View: Προσδιορισμός μεταβλητών

19 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 19 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (II)  Χαρακτηριστικά των μεταβλητών: Name: χαρακτήρες (+ειδικοί χαρακτήρες, αριθμοί) Type: o Numeric o Comma o Dot o Scientific Notation o Date

20 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 20 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (III)  Χαρακτηριστικά των μεταβλητών : Type: o Dollar o Custom Currency o String

21 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 21 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (IV)  Χαρακτηριστικά των μεταβλητών : Width: αριθμός χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων Decimals: αριθμός δεκαδικών ψηφίων δεξιά της τιμής Label: συνοπτική περιγραφή της μεταβλητής Value: Missing:

22 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 22 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (V)  Χαρακτηριστικά των μεταβλητών : Columns: εύρος στήλης Align: στοίχιση Measure: o Scale: αριθμός που αναπαριστά διαστάσεις o Ordinal: θέση σε μια λίστα o Nominal: αριθμοί που προσδιορίζουν κατηγορίες ή τύπους πραγμάτων

23 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 23 Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (VI)  Data View: Εισαγωγή δεδομένων αντικειμένων: Αφού έχουν προσδιοριστεί οι μεταβλητές, εισάγουμε τα δεδομένα για κάθε case Επιλέγουμε το κελί και πληκτρολογούμε Σώζουμε το αρχείο

24 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 24 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων  Ο τύπος αρχείων του SPSS: Αρχεία με κατάληξη.sav File  Open  Data Αυτόματο σώσιμο αν ο χρήστης δεν το κάνει  Επεξεργασία και διάβασμα ενός txt αρχείου: txt αρχείο με δύο cases Τα δεδομένα χωρίζονται μεταξύ τους με space "Pat" 1 35 3.00 9 "Chris" 1 22.4 7

25 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 25 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙ)  Επεξεργασία και διάβασμα ενός txt αρχείου (cont’d): Επιλέγουμε File  Read Text DataΕπιλέγουμε File  Read Text Data Ανοίγουμε το επιθυμητό αρχείο και πατάμε Open Ανοίγουμε το επιθυμητό αρχείο και πατάμε Open Εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο format Εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο format Ορίζουμε το πώς είναι δομημένα τα δεδομένα του αρχείου Ορίζουμε το πώς ξεκινούν τα cases Ορίζουμε το πώς ξεκινούν τα cases Καθορίζουμε τον τρόπο διαχωρισμού των δεδομένων (κόμμα, διάστημα, tab κ.τ.λ.) Καθορίζουμε τον τρόπο διαχωρισμού των δεδομένων (κόμμα, διάστημα, tab κ.τ.λ.) Καθορίζουμε τα ονόματα των μεταβλητών Μπορούμε να σώσουμε την μορφοποίηση για μελλοντική χρήση

26 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 26 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

27 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 27 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

28 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 28 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

29 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 29 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

30 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 30 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

31 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 31 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

32 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 32 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (ΙΙΙ)

33 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 33 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (IV)  Επεξεργασία και διάβασμα ενός txt αρχείου (cont’d): txt αρχείο με δύο cases Οι μεταβλητές των ονομάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αρχείου Τα δεδομένα χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα και space Τα δεδομένα βρίσκονται στην ίδια γραμμή Επανάληψη των προηγούμενων βημάτων με αρκετές αλλαγές Name Sex Age GradePoint Ostriches Pat,1,35,3.00,9, Chris,1,22,2.4,7

34 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 34 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (V)  Επεξεργασία και διάβασμα ενός txt αρχείου (cont’d): Επιλέγουμε το κατάλληλο αρχείο μέσω File  Read Text Data Επιλέγουμε το κατάλληλο αρχείο μέσω File  Read Text Data Ορίζουμε ότι τα δεδομένα ξεκινούν στην γραμμή 2 του αρχείου και ότι κάθε case αποτελείται από 5 μεταβλητές Ορίζουμε ότι τα δεδομένα ξεκινούν στην γραμμή 2 του αρχείου και ότι κάθε case αποτελείται από 5 μεταβλητές Ορίζουμε ότι ο διαχωρισμός των μεταβλητών γίνεται με κόμμα και space Ορίζουμε ότι ο διαχωρισμός των μεταβλητών γίνεται με κόμμα και space Ορίζουμε τα ονόματα των μεταβλητών και σώζουμε το αρχείο Ορίζουμε τα ονόματα των μεταβλητών και σώζουμε το αρχείο

35 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 35 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙ)

36 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 36 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙ)

37 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 37 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙ)

38 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 38 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙ)

39 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 39 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙΙ)  Μεταφορά δεδομένων από άλλο πρόγραμμα: Το SPSS μπορεί να διαβάζει αρκετές μορφές αρχείων Ενδεικτικά: dbase, excel, lotus, systat Excel:  File  Open  Data File  Open  Data  Επιλέγουμε τα κελιά (δεδομένα), που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην ανάλυση Επιλέγουμε τα κελιά (δεδομένα), που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην ανάλυση  Ελέγχουμε για τυχόν λάθη και σώζουμε το αρχείο

40 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 40 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙII)

41 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 41 Διάβασμα και γράψιμο αρχείων (VΙII)

42 Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Καταναλωτή Ζαμπετάκης Α. Λεωνίδας, 2009 Διάλεξη 1 / 42


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΧ-233) Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Καταναλωτή (ΨΥΧ-233) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng.,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google