Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Oριστική Παρατατικού και Αορίστου Μ.Φ.. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΉΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Ενεστώτας: σύ παύεις Ενεστώτας: ἡ με ῖ ς παυόμεθα Παρατατικός: ο ὗ τος ἔπαυε Παρατατικός:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Oριστική Παρατατικού και Αορίστου Μ.Φ.. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΉΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Ενεστώτας: σύ παύεις Ενεστώτας: ἡ με ῖ ς παυόμεθα Παρατατικός: ο ὗ τος ἔπαυε Παρατατικός:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Oριστική Παρατατικού και Αορίστου Μ.Φ.

2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΉΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Ενεστώτας: σύ παύεις Ενεστώτας: ἡ με ῖ ς παυόμεθα Παρατατικός: ο ὗ τος ἔπαυε Παρατατικός: σύ ἐπαύου Μέλλων: ἡ με ῖ ς παύσομενΜέλλων: ο ὗ τος παύσεται Αόριστος: ο ὗ τοι ἔπαυσανΑόριστος: ὑ με ῖ ς ἐπαύσασθε Παρακείμενος: ὑ με ῖ ς πεπαύκατεΠαρακείμενος: ἐ γώ Υπερσυντέλικος: ἐ γώ ἐπεπαύκεινΥπερσυντέλικος: ο ὗ τοι

3 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐ γώ ἐπαιδευόμην ἐ γώ ἐπαιδευσάμην Σύ ἐπαιδεύουσύ ἐπαιδεύσω Ο ὗ τος ἐπαιδεύετο Ο ὗ τος ἐπαιδεύσατο ἡ με ῖ ς ἐπαιδευόμεθα ἡ με ῖ ς ἐπαιδευσάμεθα ὑ με ῖ ς ἐπαιδεύεσθε ὑ με ῖ ς ἐπαιδεύσασθε Ο ὗ τοι ἐπαιδεύοντοΟ ὗ τοι ἐπαιδεύσαντο

4 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐ γώ ἐπορευόμην ἐ γώ ἐπορευσάμην σύ ἐπορεύου σύ ἐπορεύσω Ο ὗ τος ἐπορεύετοΟ ὗ τος ἐπορεύσατο ἡ με ῖ ς ἐπορευόμεθα ἡ με ῖ ς ἐπορευσάμεθα ὑ με ῖ ς ἐπορεύεσθε ὑ με ῖ ς ἐπορεύσασθε Ο ὗ τοι ἐπορεύοντοΟ ὗ τοι ἐπορεύσαντο

5 τάττομαιγράφομαικομίζομαι ἐταξάμηνἐγραψάμηνἐκομισάμην ἐτάξωἐγράψωἐκομίσω ἐτάξατοἐγράψατοἐκομίσατο ἐταξάμεθαἐγραψάμεθαἐκομισάμεθα ἐτάξασθεἐγράψασθεἐκομίσασθε ἐτάξαντοἐγραψάντοἐκομίσαντο

6 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΩΝΑΟΡΙΣΤΟΣ τάττομαιἐταττόμηντάξομαι ἐ ταξάμην γραφόμεθα ἐγραφόμεθα γραψόμεθα ἐ γραψάμεθα κομίζεσθεἐκομίζεσθεκομισόμεθα ἐ κομίσασθε


Κατέβασμα ppt "Oριστική Παρατατικού και Αορίστου Μ.Φ.. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΉΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Ενεστώτας: σύ παύεις Ενεστώτας: ἡ με ῖ ς παυόμεθα Παρατατικός: ο ὗ τος ἔπαυε Παρατατικός:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google