Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.1 Προετοιμασία για την επιλογή: ανακοίνωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.1 Προετοιμασία για την επιλογή: ανακοίνωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.1 Προετοιμασία για την επιλογή: ανακοίνωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση

2 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Η επιλογή των συμμετεχόντων : Η διακρατική συνεργασία αποκτά ουσία και οι διαδικασίες σχεδιασμού απαιτούν μια ακριβή άποψη της κατάστασης. Η φάση της επιλογής : Πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια σε όλα της τα στάδια, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρεθούν στη θέση να συμμετάσχουν. Η προσέγγιση προς την ευαισθητοποίηση και η στρατηγική επιλογής εξαρτώνται κατά πολύ από τον τύπο του δικτύου και της κινητικότητας (ITV, PLM, VETPRO).

3 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών IVT Οι πληροφορίες παρέχονται πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους που είναι επικεφαλής (διευθυντές σχολείων/σχολών και καθηγητές), οι οποίοι εξηγούν στις διάφορες πιθανώς ενδιαφερόμενες τάξεις τις μεθόδους πρόσβασης και συμμετοχής. PLM Το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το ενδεχόμενο εύρος του εμπλεκόμενου τομέα. VETPRO Έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες από τη στιγμή της δήλωσης συμμετοχής.

4 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Η ανακοίνωση της επιλογής Ο τρόπος υλοποίησης ενός προγράμματος κινητικότητας προβλέπει τη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης για την επιλογή προκειμένου να μεταδοθούν με διαφανή τρόπο:  το συγκεκριμένο πρόγραμμα  η συνεργασία  το εμπλεκόμενο χρηματικό ποσό  οι πρακτικές μέθοδοι επιλογής  τα κριτήρια και οι λίστες ταξινόμησης Καθώς η ανακοίνωση για την επιλογή είναι κάτι που προκύπτει από το πρόγραμμα, συνιστάται ανεπιφύλακτα να είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους συνεργαζόμενους φορείς και ειδικότερα τους αποστέλλοντες οργανισμούς, τους συντονιστές οργανισμούς και τους μεσολαβούντες οργανισμούς.

5 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Η ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για:  τους στόχους του προγράμματος  την κινητικότητα Αυτό σημαίνει επίσης:  τον αριθμό των επιχορηγούμενων ενεργειών κινητικότητας  τις χώρες προορισμού  το ποσό επιχορήγησης

6 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών It is necessary to specify: Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν:  οι προϋποθέσεις για την αποδοχή  τα κριτήρια επιλογής  οι μέθοδοι εφαρμογής αυτών των κριτηρίων Στους πιθανούς αποδέκτες θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για τους τρόπους υποβολής της αίτησης (περιλαμβανομένης της προθεσμίας), για τον τρόπο δημοσίευσης της κατάταξης και για τους επίσημους τρόπους αποδοχής.

7 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Άλλα θέματα τα οποία συμπληρώνουν το γενικό πλαίσιο (αλλά δεν μπορούν εύκολα να συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση λόγω έλλειψης χώρου ή για λόγους ευκολίας ανάγνωσης) Συνιστάται να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έγγραφο (το οποίο θα παρέχεται αν ζητηθεί με τη μορφή γενικών κανονισμών για την επιλογή)

8 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει:  την ενδεχόμενη περαιτέρω χρηματοδότηση από τους μεσολαβούντες οργανισμούς  τους χρόνους και τους τρόπους εκχώρησης κεφαλαίων  τους τρόπους συγκέντρωσης και παρουσίασης του ισολογισμού και των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων  τις συνθήκες σε περίπτωση πρόωρης αποκήρυξης ή διακοπής πριν από το πέρας της κινητικότητας

9 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Οι Εθνικές Υπηρεσίες συνιστούν να παρέχεται βοήθεια προς τους πιθανούς συμμετέχοντες καθιερώνοντας μια συγκεκριμένη μορφή για τα έντυπα της αίτησης:  εσωκλείοντας ένα έντυπο βιογραφικού με μορφή Europass CV  παρέχοντας ένα έντυπο αποδοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

10 Τρόπος Επιλογής των Τελικών Αποδεκτών Περιεχόμενα  Στοιχεία της φάσης επιλογής.  Η φάση της ευαισθητοποίησης: διαφορές μεταξύ των τριών διαφορετικών τυπολογιών κινητικότητας.  Χαρακτηριστικά της ανακοίνωσης για την επιλογή.  Μέθοδοι προώθησης της ανακοίνωσης.  Επικοινωνιακές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 5.1 Προετοιμασία για την επιλογή: ανακοίνωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google