Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
The Health Belief Model (HBM) (Becker, 1974, Rosenstock, 1966; 1974)

2 Health Belief Model Αρχικά αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α από τον Rosenstock (1966) Παλαιότερο Εκτενέστερα εφαρμοσμένο για ερευνητικούς σκοπούς The HBM was first developed in the 1950s by social psychologists Godfrey Hochbaum, Irwin Rosenstock, and Stephen Kegels working in the U.S. Public Health Services. The model was developed in response to the failure of a free tuberculosis (TB) health screening program. The TB screening program provided adults with free TB screening x-rays from mobile units conveniently located in various neighborhoods. When few adults came out for the free services, program organizers began investigating why more adults did not come out. Hochbaum, however, began to study what motivated the few who did come out. He quickly learned that their perceived risk of disease and perceived benefits of action were crucial factors in their motivation. The model was first presented with only four key concepts: Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Benefits, and Perceived Barriers. The concept of Cues for Action was added later to "stimulate behavior." Finally, in 1988, the concept of Self-Efficacy was added to address the challenges of habitual unhealthy behaviors such as smoking and overeating.

3 Απάντηση σε ερωτήματα όπως:
Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ακολουθούν συμπεριφορές για την πρόληψη και την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών (π.χ. ιατρικός έλεγχος); Πώς ερμηνεύονται οι διατομικές διαφορές στην αντίληψη των συμπτωμάτων και την τήρηση των ιατρικών οδηγιών; Κατανόηση συμπεριφορών υγείας

4 Σκεπτικό Αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κινητοποίηση των ατόμων να αναλάβουν προστατευτική δράση χρησιμοποιώντας ως κύριο κίνητρο την επιθυμία τους να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες προς την υγεία Πχ η επιθυμία να αποφύγει κανείς τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα χρησιμοποιείται ως κίνητρο για την ενθάρρυνση της χρήσης προφυλακτικού Βασίζεται στο σκεπτικό ότι το άτομο θα αναλάβει μία προστατευτική δράση όταν: 1. Πιστεύει ότι μία αρνητική κατάσταση (ιατρικό πρόβλημα) μπορεί να αποφευχθεί 2. Έχει τη θετική προσδοκία ότι η ανάληψη μιας προτεινόμενης προστατευτικής δράσης θα είναι αποτελεσματική για την αποφυγή της αρνητικής κατάστασης 3. Πιστεύει ότι μπορεί να αναλάβει επιτυχώς την προτεινόμενη δράση Definition and Rationale for the Health Belief Model The Health Belief Model (HBM) is one of the most widely used conceptual frameworks for understanding health behavior. Developed in the early 1950s, the model has been used with great success for almost half a century to promote greater condom use, seat belt use, medical compliance, and health screening use, to name a few behaviors. The HBM is based on the understanding that a person will take a health-related action (i.e., use condoms) if that person: a) feels that a negative health condition (i.e., HIV) can be avoided, b) has a positive expectation that by taking a recommended action, he/she will avoid a negative health condition (i.e., using condoms will be effective at preventing HIV), and c) believes that he/she can successfully take a recommended health action (i.e., he/she can use condoms comfortably and with confidence). The Health Belief Model is a framework for motivating people to take positive health actions that uses the desire to avoid a negative health consequence as the prime motivation. For example, HIV is a negative health consequence, and the desire to avoid HIV can be used to motivate sexually active people into practicing safe sex. Similarly, the perceived threat of a heart attack can be used to motivate a person with high blood pressure into exercising more often. It's important to note that avoiding a negative health consequence is a key element of the HBM. For example, a person might increase exercise to look good and feel better. That example does not fit the model because the person is not motivated by a negative health outcome — even though the health action of getting more exercise is the same as for the person who wants to avoid a heart attack. The HBM can be an effective framework to use when developing health education strategies. A large research study reviewed 46 studies of HBM-based prevention programs published between 1974 and The HBM-based programs focused on a variety of health actions. The results of the meta-analysis provided substantial empirical support for the efficacy of the HBM. For more information on this study, consult "The Health Belief Model and Personal Health Behavior" (Becker, 1974). (See Resources for a complete listing.)

5 Έξι κύριες μεταβλητές 1. Αντιλαμβανόμενη ευπάθεια (perceived susceptibility) - η πεποίθηση του ατόμου αναφορικά με τις πιθανότητες να εκτεθεί στο ιατρικό πρόβλημα Π.χ Οι νέοι πιστεύουν ότι μπορούν να πάθουν ΣΜΝ 2. Αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα (perceived severity) – οι πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με το πόσο σοβαρό είναι το ιατρικό πρόβλημα και οι συνέπειές του Π.χ Οι νέοι πιστεύουν ότι οι συνέπειες του να πάθουν ΣΜΝ είναι αρκετά σοβαρές ώστε να προσπαθήσουν να το αποφύγουν 3. Αντιλαμβανόμενα οφέλη (perceived benefits) – η πεποίθηση του ατόμου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης δράσης στη μείωση του κινδύνου ή/και της σοβαρότητας των συνεπειών της ιατρικής κατάστασης Π.χ οι νέοι πιστεύουν ότι η προτεινόμενη δράση της χρήσης προφυλακτικού θα τους προστάτευε επαρκώς από το να πάθουν ΣΜΝ HBM is based on six key concepts. The following table, excerpted with minor modifications from "Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice" (1997), presents definitions and applications for each of the six key concepts. Examples of the concepts as they apply to sexuality education are presented after this table. ConceptDefinitionApplication1. Perceived SusceptibilityOne's belief of the chances of getting a condition Define population(s) at risk and their risk levels Personalize risk based on a person's traits or behaviors Heighten perceived susceptibiity if too low 2. Perceived SeverityOne's belief of how serious a condition and its consequences are Specify and describe consequences of the risk and the condition 3. Perceived BenefitsOne's belief in the efficacy of the advised action to reduce risk or seriousness of impact Define action to take — how, where, when Clarify the positive effects to expected Describe evidence of effectiveness 4. Perceived BarriersOne's belief in the tangible and psychological costs of the advised behavior Identify and reduce barriers through reassurance, incentives, and assistance 5. Cues to ActionStrategies to activate "readiness" Provide how-to information Promote awareness Provide reminders 6. Self-Efficacy Confidence in one's ability to take action Provide training, guidance, and positive reinforcement

6 Έξι κύριες μεταβλητές (συν.)
4. Αντιλαμβανόμενα εμπόδια (perceived barriers) – η πεποίθηση του ατόμου σχετικά με το φυσικό και ψυχολογικό κόστος από την ανάληψη και εκτέλεση της προτεινόμενης δράσης Π.χ οι νέοι ταυτοποιούν τα προσωπικά τους εμπόδια στη χρήση προφυλακτικού (π.χ περιορισμός απόλαυσης, αμηχανία ή ντροπή στο να συζητήσουν με το σύντροφό τους). Εντοπισμός στρατηγικών αντιμετώπισης των εμποδίων (πχ ΄να τους διδαχθεί πώς μπορούν να βάζουν λιπαντικό εντός του προφυλακτικού και να εξασκηθούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες για τη μείωση της αμηχανίας) 5. Ερεθίσματα για δράση (cues to action) – στρατηγικές για την ενεργοποίηση της ετοιμότητας για την ανάληψη της προτεινόμενης δράσης Πχ λήψη ερεθισμάτων για κινητοποίηση δράσης (πχ υπενθυμιστικά μηνύματα, μολύβια ‘no glove, no love’, κλπ) 6. Αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) – πίστη του ατόμου στην ικανότητά του να αναλάβει την προτεινόμενη δράση Πχ. εκπαίδευση στη σωστή χρήση προφυλακτικών για την ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας HBM is based on six key concepts. The following table, excerpted with minor modifications from "Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice" (1997), presents definitions and applications for each of the six key concepts. Examples of the concepts as they apply to sexuality education are presented after this table. ConceptDefinitionApplication1. Perceived SusceptibilityOne's belief of the chances of getting a condition Define population(s) at risk and their risk levels Personalize risk based on a person's traits or behaviors Heighten perceived susceptibiity if too low 2. Perceived SeverityOne's belief of how serious a condition and its consequences are Specify and describe consequences of the risk and the condition 3. Perceived BenefitsOne's belief in the efficacy of the advised action to reduce risk or seriousness of impact Define action to take — how, where, when Clarify the positive effects to expected Describe evidence of effectiveness 4. Perceived BarriersOne's belief in the tangible and psychological costs of the advised behavior Identify and reduce barriers through reassurance, incentives, and assistance 5. Cues to ActionStrategies to activate "readiness" Provide how-to information Promote awareness Provide reminders 6. Self-Efficacy Confidence in one's ability to take action Provide training, guidance, and positive reinforcement

7 Σχήμα 1. Το Μοντέλο των Πεποιθήσεων για την Υγεία
Σχήμα 1. Το Μοντέλο των Πεποιθήσεων για την Υγεία Δημογραφικές και Ψυχολογικές Μεταβλητές Ερεθίσματα για Δράση Αντιλαμβανόμενη Ευπάθεια Αντιλαμβανόμενη Απειλή Ασθένειας Αντιλαμβανόμενη Σοβαρότητα Πιθανότητα Ανάληψης Δράσης Αντιλαμβανόμενα Οφέλη ή επάρκεια Αξιολόγηση της Δράσης Αντιλαμβανόμενο Κόστος ή εμπόδια

8 Σχήμα 2. Το Μοντέλο των Πεποιθήσεων για την Υγεία (version 2)
Αντιλαμβανόμενη Ευπάθεια Δημογραφικές και Ψυχολογικές Μεταβλητές Αντιλαμβανόμενη Σοβαρότητα Αντιλαμβανόμενα Οφέλη ή επάρκεια Πιθανότητα Ανάληψης προστατευτικής Δράσης (συμπεριφορά) Αντιλαμβανόμενο Κόστος ή εμπόδια Αντιλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητα Ερεθίσματα για Δράση

9 Εφαρμογές Ερευνητικές εφαρμογές Προαγωγή υγείας
1. Πρόβλεψη υιοθέτησης προστατευτικών συμπεριφορών υγείας 2. Σχεδιασμός παρεμβάσεων Προαγωγή υγείας Σχεδιασμός προγραμματών εκπαίδευσης υγείας 1. Πρωτογενής πρόληψη πρόληψη ασθενειών μέσω της προώθησης προστατευτικών συμπεριφορών υγείας (πχ πρόληψη ΣΜΝ και HIV μέσω της χρήσης ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών) 2. Δευτερογενής πρόληψη Προγράμματα προώθησης προληπτικού ιατρικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών (πχ διεξαγωγή τεστ παπ για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου τραχήλου της μήτρας) Η θεωρία δεν είναι κατάλληλη για προγράμματα αγωγής υγείας που προσανατολίζονται στην ενημέρωση και όχι στην ανάληψη δράσης

10 Τομείς ερευνητικών εφαρμογών
1. προληπτικές συμπεριφορές υγείας Προστατευτικές (πχ. δίαιτα, φυσική άσκηση, εμβολιασμός, αντισυλληπτικές πρακτικές), επιβλαβείς (πχ. κάπνισμα, κατανάλωση λιπαρών τροφών, κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ-διακοπή/ελάττωση) 2. Συμπεριφορές ρόλου ασθενούς Ακολούθηση ιατρικών συμβουλών (πχ συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, κλπ) 3. Χρήση κλινικής Επίσκεψη σε ιατρό για ποικιλία προβλημάτων (πχ προληπτικές ιατρικές εξετάσεις) Το ΗΒΜ έχει εφαρμοσθεί σε ένα εντυπωσιακό εύρος συμπεριφορών υγείας αλλά και πληθυσμών. Οι πρώτες έρευνες αφορούσαν κυρίως την πρόβλεψη προληπτικών συμπεριφορών. Μία από τις πρώτες ανασκοπήσεις έρευνας (Becker,Haefner, Kasl, Kirscht, Mainman, & Rosenstock, 1977) αφορούσαν 20 έρευνες, 13 από τις οποίες εξέταζαν 7 διαφορετικές προληπτικές συμπεριφορές (X-ray screening for TB, polio and influenza vaccination, χρήση προστατευτικών γαντιών, τεστ παπ, προληπτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, έλεγχος για το Tay-Sachs trait). 6 από τις υπόλοιπες 7 έρευνες αφορούσαν συμπεριφορές ρόλου ασθενούς και είχαν να κάνουν με την ακολούθηση της συνταγογραφημένης πενικιλλίνης. Janz & Becker (1984) έκαναν μία δεύτερη ανασκόπηση έρευνας. Προληπτικές συμπεριφορές που προστέθηκαν στη λίστα αφορούσαν το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ, δίαιτα και διατροφή, φυσική άσκηση και παρουσία σε εξετάσεις ελέγχου της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, μελέτες για συμπεριφορές ρόλου ασθενούς που μελετήθηκαν με το μοντέλο αφορούσαν την ακολούθηση οδηγιών για την υπέρταση, διαβήτη (εξαρτώμενο από την ινσουλίνη ή μή εξαρτώμενο από την ινσουλίνη), νεφροπάθεια τελικών σταδίων (end-stage renal disease), παχυσαρκία και άσθμα. Πολλές μελέτες ερεύνησαν έναν αριθμό αποτελεσμάτων σχετικών με μία συμπεριφορά. Μεταγενέστερη έρευνα: χρήση αντισύλληψης, βούρτισμα δοντιών και χρήση οδοντικού νήματος, ιατρικό έλεγχο για καρκίνο του παχέως εντέρου και του πρωκτού, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τεστ για την ανίχνευση αίματος κοπράνων (faecal occult blood test). Οι περισσότερες μελέτες εφαρμόζουν cross-sectional designs, αλλά οι Janz & Becker (1984) βρήκαν ότι το 40% των ερευνών (ν= 18) εφάρμοσαν prospective designs. Τό πρώτο είδος μελετών δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για αιτιώδεις σχέσεις, καθώς η μελέτη των μεταβλητών και της συμπεριφοράς γίνεται ταυτόχρονα, και μπορεί να υπάρχει μεγάλη επίδραση σφάλματος που έχει να κάνει με την επίδραση της μνήμης και της κοινωνικής επιθυμίας (social desirability).

11 Παραδείγματα εφαρμογής
(πίνακας HBM εφαρμογές.doc) For examples of what the six key concepts look like when applied to two sexual health actions, review the following table: ConceptCondom Use Education ExampleSTI Screening or HIV Testing1. Perceived SusceptibilityYouth believe they can get STIs or HIV or create a pregnancy.Youth believe they may have been exposed to STIs or HIV.2. Perceived SeverityYouth believe that the consequences of getting STIs or HIV or creating a pregnancy are significant enough to try to avoid.Youth believe the consequences of having STIs or HIV without knowledge or treatment are significant enough to try to avoid.3. Perceived BenefitsYouth believe that the recommended action of using condoms would protect them from getting STIs or HIV or creating a pregnancy.Youth believe that the recommended action of getting tested for STIs and HIV would benefit them — possibly by allowing them to get early treatment or preventing them from infecting others.4. Perceived BarriersYouth identify their personal barriers to using condoms (i.e., condoms limit the feeling or they are too embarrassed to talk to their partner about it) and explore ways to eliminate or reduce these barriers (i.e., teach them to put lubricant inside the condom to increase sensation for the male and have them practice condom communication skills to decrease their embarrassment level). Youth identify their personal barriers to getting tested (i.e., getting to the clinic or being seen at the clinic by someone they know) and explore ways to eliminate or reduce these barriers (i.e., brainstorm transportation and disguise options).5. Cues to ActionYouth receive reminder cues for action in the form of incentives (such as pencils with the printed message "no glove, no love") or reminder messages (such as messages in the school newsletter).Youth receive reminder cues for action in the form of incentives (such as a key chain that says, "Got sex? Get tested!") or reminder messages (such as posters that say, "25% of sexually active teens contract an STI. Are you one of them? Find out now").6. Self-Efficacy Youth receive training in using a condom correctly.Youth receive guidance (such as information on where to get tested) or training (such as practice in making an appointment).

12 Σημεία προσοχής στην εφαρμογή στα πλαίσια της αγωγής υγείας
Απόδοση ευθυνών στο άτομο Παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων αντίδρασης Ενίσχυση αντίληψης αυτοαποτελεσματικότητας με την θέτηση βραχυπρόθεσμων στόχων παρέχουν μεγαλύτερη θετική ενίσχυση Το μοντέλο χρησιμοποιεί κατάλληλα μηνύματα φόβου προκειμένου να ενισχυθεί η αντίληψη ευπάθειας και σοβαρότητας. Ο υπερβολικός φόβος μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα (αίσθημα αβοήθητου και άλλες δυσπροσαρμοστικές αντιδράσεις) Σύντομα προγράμματα που αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές είναι καταλληλότερα για την εφαρμογή του μοντέλου Challenges and Considerations in Applying the Health Belief Model Challenges include: Needing to be careful not to "blame the victim." The Health Belief Model (HBM) stresses personal responsibility, which may lead people to feel it is their fault if they cannot solve their own health problems. Unfortunately, a health problem is often more complex or may be caused by factors over which an individual has less personal control (e.g., economic or environmental factors). Providing meaningful Cues to Action can be challenging, especially as time passes. Make sure you have appropriate permission to use reminder messages outside of class (e.g., posters, newsletter submissions, announcements). Other special considerations include the following: The HBM focuses on beliefs and attitudes and, as such, may be less appropriate for dealing with habitual behaviors like smoking, dieting, or other emotionally motivated health behaviors. These behaviors should be addressed separately. In addition, economic and environmental factors are not addressed with the Health Belief Model since these may be out of an individual's control. The HBM is a good fit for prevention-focused programs because these programs generally promote specific actions, and the HBM helps participants to take action. However, HBM is not always a good fit for comprehensive family life education programs which tend to be more information-based and wider in scope of topics. To help build self-efficacy, encourage youth to set short-term goals, which are generally easier to achieve and receive reinforcement for than long-term goals, which may not be realized for months or years. Grant support for programs which are based on the HBM may be easier to get from funding agencies. Funders generally prefer supporting programs that are carefully crafted and grounded in well-researched approaches and models such as the HBM. It is more effective to combine the HBM with other learning theories (e.g., Social Learning Theory) than to offer specific guidelines for teaching skills. Be aware that the HBM uses "appropriate fear-based messages" in order to facilitate youths' perceived susceptibility and severity. Be careful not to overdo it. When fear levels are too high, youth may feel helpless. The HBM is much more effective for a multiple layer intervention. The combination of multiple interventions (e.g., a school health event, classroom instruction, and an educational ad campaign) is more effective than any single intervention. The HBM is best used for a relatively short intervention to achieve a specific change. It may be less effective in achieving long-term change.

13 Σημεία προσοχής Η θεωρία δεν έχει καλή εφαρμογή σε συμπεριφορές που βασίζονται σε συναισθηματικά κίνητρα, έξη, δημογραφικά χαρακτηριστικά Το μοντέλο είναι κατάλληλο για προγράμματα πρόληψης, τα οποία στοχεύουν στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων (και όχι απλά ενημέρωσης) Η παρέμβαση πολλών επιπέδων (πχ διδασκαλία στην τάξη + οργάνωση health event στο σχολείο + εκπαιδευτική διαφημιστική καμπάνια) είναι αποτελεσματικότερη από παρέμβαση σε ένα μόνο επίπεδο Η εφαρμογή της θεωρίας είναι αποτελεσματικότερη σε συνδιασμό με άλλες θεωρίες της κοινωνιογνωστικής προσέγγισης (πχ Θεωρία Κινητοποίησης Προστασίας, Κοινωνιογνωστική Θεωρία)

14 Συμβουλευτικές εφαρμογές
Χρήσιμη για τους παροχείς πρωτογενούς φροντίδας/περίθαλψης/πρόληψης Αξιολόγηση των πεποιθήσεων ευπάθειας και σοβαρότητας του ατόμου από την εμφάνιση μιας ασθένειας Αξιολόγηση των πεποιθήσεων του ατόμου για το ρόλο της αλλαγής συμπεριφοράς στην πρόληψη της ασθένειας (μέσω της αξιολόγησης των αντιλαμβανόμενων οφελών και εμποδίων της αλλαγής- συζήτηση υπέρ-κατά) Εντοπισμός επιμέρους οφελών και χρήση τους ως ενισχυτών της συμπεριφοράς Κατά τη συζήτηση των εμποδίων, ανάπτυξη σκέψεων για το πώς θα μπορούσαν αυτά να ξεπεραστούν, με συνέπεια την αύξηση της αντίληψης αυτοαποτελεσματικότητας Εντοπισμός ερεθισμάτων δράσης που μπορούν να υπενθυμίζουν σε καθημερινή βάση τις συνέπειες της μή αλλαγής Health Belief Model The Health Belief Model holds that health behavior is a function of the perceptions an individual has of vulnerability to an illness and the perceived potential effectiveness of treatment with respect to deciding whether to seek medical attention. Developers of the Health Belief Model8, 28,29 maintain that health-related behaviors are determined by whether individuals (1) perceive themselves to be susceptible to a particular health problem; (2) see this problem as serious; (3) are convinced that treatment or prevention activities are effective yet not overly costly in terms of money, effort, or pain; and (4) are exposed to a cue to take a health action. Strategies One of the first things a primary care provider can do is determine the patient’s preconceived notions about the role of health behavior change in illness prevention.25 The simplest technique providers can use is to assess the patient’s perceived barriers and benefits to engaging in the behavior.30,31 The provider can engage in this process by discussing with the patient his/her perception of the pros and cons for engaging in the behavior. A discussion of benefits has been demonstrated to help motivate weight-loss patients to begin exercising and eating a low-fat diet.31 Discussing the barriers has had differential effects based on the type of intervention. Motivation to lose weight is often diminished when barriers are discussed.31 However, female patients who are provided an opportunity to discuss the barriers to breast self-examination (e.g., the time it takes to conduct an exam) report more frequent performance of breast self-examination.32 During a discussion of the barriers, the patient can begin addressing how to overcome some of the obstacles to the performance of the behavior, thereby increasing self-efficacy for its performance. Cues to action also influence whether a person will be motivated for lifestyle change.33 Cues can include illness in other family members, information from the media, and concurrent symptoms experienced by the individual. The provider can elicit from the patient potential cues he/she is exposed to on a daily basis and then use these cues as reminders of the potential consequences of failing to change unhealthy behaviour practices. In summary: Guidelines for primary care provider counseling actions for behaviour change as suggested by the HBM: Assess the patient’s perceived susceptibility and severity of the outcome and frame the health message according to these perceptions. Elicit perceived barriers to the health-behavior change in question and discuss how to overcome these barriers. Assess the perceived benefits for engaging in the behavior and incorporate these benefits as reinforcers for behavior.

15 Άσκηση ημέρας Εφαρμογή της θεωρίας για την προώθηση μίας συμπεριφοράς. Επιλογή ενός εκ των παρακάτω: Πρόσφατα στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (τηλεόραση, 6/11/08), δείχνουν ότι οι έλληνες έφηβοι 15 ετών και οι ελληνίδες διατηρούν την παγκόσμια πρωτιά αναφορικά με το κάπνισμα. Είναι η θεωρία κατάλληλη για εφαρμογή; Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί? Ενημερωτική καμπάνια αυτοεξέτασης μαστού. Είναι η συμπεριφορά αυτή κατάλληλη για εφαρμογή του μοντέλου? Προτάσεις για την εφαρμογή της θεωρίας σε πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοεξέτασης αυτοεξέτασης μαστού σε νεαρές Ελληνίδες. Χρήση προφυλακτικού για αποφυγή ΣΜΝ. Συμβουλευτική εφαρμογή της θεωρίας.

16 Πηγές μελέτης Καραδήμας, Ε., Χ., (2005). Ψυχολογία της Υγείας, Θεωρία και Κλινική Πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω[σελ ]. Elder, J., P., Ayala, G., X., Harris, S., (1999). Theories and intervention approaches to health-behavior change in primary care. American Journal of Preventive Medicine, 17, 4, [ [ETR Rescourse center for adolescent pregnancy prevention, USA] [online consultation, communicating with patients, UK] ETR: Education Training Research Associates. Non profitable private organisation for health promotion and health education


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google