Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το τμήμα κινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π). Αποτελεί το νεώτερο Τμήμα της Σχολής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το τμήμα κινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π). Αποτελεί το νεώτερο Τμήμα της Σχολής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Το τμήμα κινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π). Αποτελεί το νεώτερο Τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Α. Π.Θ, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Θεάτρου.

3  Είναι το πρώτο και το μόνο ακαδημαϊκό Τμήμα που παρέχει ολοκληρωμένες κινηματογραφικές σπουδές στην Ελλάδα.

4  Όπως όλα τα νέα Τμήματα το Τμήμα διοικείται από προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία συντονίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

5  Στο πλαίσιο της Σχολής Καλών Τεχνών, στόχος του Τμήματος είναι η διαμόρφωση καλλιτεχνών και επιστημόνων με σφαιρική παιδεία. Γι’ αυτό και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μεικτός: θεωρητικός και πρακτικός.

6  Αυτή η εκπαιδευτική φιλοσοφία οδήγησε στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πενταετούς διάρκειας που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με τη συνεχή πρακτική εξάσκηση και τη δημιουργία.

7  Το τμήμα Κινηματογράφου μπορεί να δηλωθεί από μαθητές της θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης αφού είναι κοινό τμήμα του 1ου και 2ου επιστημονικού πεδίου.  το τμήμα αυτό το δηλώνουν αρκετοί μαθητές συνειδητά γιατί έχουν πάθος και αγάπη για τον κινηματογράφο. Υπάρχει φοιτητής που συγκέντρωσε 19.058 μόρια και πέρασε πρώτος στο τμήμα Κινηματογράφου.  Περισσότεροι από 8.000 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών δήλωσαν τη σχολή και από αυτούς 342 την είχαν ως πρώτη τους επιλογή.  Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος ορκίστηκαν το 2009. Οι σπουδές έχουν διάρκεια 5 έτη Εισαγωγή και φοίτηση στο τμήμα Κινηματογράφου

8  Τα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά στις βασικές θεματικές περιοχές. Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται ένα εργαστήριο και η ξένη γλώσσα. Το σύνολο των μαθημάτων στο πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών είναι 40.  Στο τρίτο έτος και στο τέταρτο προσφέρεται ένας συνδυασμός από υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογών βάσει των οκτώ κατευθύνσεων που υπάρχουν στο Τμήμα. Το σύνολο των μαθημάτων σε τρίτο και τέταρτο έτος είναι 36. Έτσι το σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων ετών είναι 76.  Στο πέμπτο έτος εκπονούνται οι ερευνητικές και οι διπλωματικές εργασίες.

9  1. Σκηνοθεσία  2. Σενάριο  3. Παραγωγή & Διεύθυνση Παραγωγής  4. Φωτογραφία & Διεύθυνση Φωτογραφίας.  5. Μοντάζ  6. Σκηνογραφία – Ενδυματολογία  7. Ήχος και Μουσική Κινηματογράφου  8. Θεωρία – Ιστορία Κινηματογράφου

10  Εργαστήριο σκηνοθεσίας : βασικές αρχές. Αφήγηση μίας ιστορίας.  Σενάριο : Βασικές Αρχές Σεναρίου.  Παραγωγή: Εισαγωγή στην παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου  Διεύθυνση Φωτογραφίας: Εισαγωγή στην εικόνα.  Μοντάζ: Εισαγωγή στην επεξεργασία ήχου και εικόνας  Ιστορία Τέχνης : Ιστορία των εικαστικών. Σύγχρονη τέχνη.  Θεωρία κινηματογράφου Ι: Εισαγωγή στην γλώσσα και στην τέχνη του κινηματογράφου  Ιστορία Κινηματογράφου Ι : 1895-1930. Σχολές και ρεύματα.  Ξένη γλώσσα.

11  Εργαστήριο σκηνοθεσίας: Βασικές αρχές, Καλλιτεχνικοί συντελεστές.  Σενάριο ΙΙ : Σενάριο ταινίας μικρού μήκους.  Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙΙ: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας.  Ήχος και Μουσική: ο κινηματογράφος της σιωπής και ο ήχος του κινηματογράφου  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Εισαγωγή  Ιστορία Τέχνης ΙΙ : Τάσεις της μεταπολεμικής τέχνης στην Αμερική.  Θεωρία κινηματογράφου ΙΙ: Κλασσικές θεωρίες του κινηματογράφου.  Ιστορία Κινηματογράφου ΙΙ: 1930-1960. Σχολές και ρεύματα.  Ξένη γλώσσα.

12  Εργαστήριο υποκριτικής: Δουλ εύ οντας με τον ηθοποιό.  Σενάριο III: Τεχνική της Ανάλυσης και της Αναθεώρησης. Διασκευή.  Παραγωγή: Εφαρμοσμένα μοντέλα παραγωγής. Διεύθυνση παραγωγής.  Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙΙΙ: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας 2.  Μοντάζ ΙΙ: Βασικές αρχές και θεωρίες. Ντεκουπάζ και μοντάζ.  Ήχος και Μουσική : Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής.  Θεωρία κινηματογράφου ΙΙΙ: Σύγχρονες θεωρίες κινηματογράφου.  Ιστορία Κινηματογράφου ΙΙΙ : Ιστορία κινηματογράφου 1960- 2010.  Ξένη γλώσσα.

13  Εργαστήριο σκηνοθεσίας ΙV: Ντεκουπάζ και πρακτική γυρίσματος.  Σενάριο IV: Ιστορία σεναρίου.  Σκηνογραφία - Ενδυματολογία.  Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙV: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας 2.  Μοντάζ ΙΙΙ: Αφηγηματικές συμβάσεις και πειραματισμοί.  Ήχος και Μουσική : Στοιχεία μουσικής για τον κινηματογράφο  Ιστορία Κινηματογράφου ΙV : Ιστορία και θεωρία τηλεόρασης  Ξένη γλώσσα.

14 2 υποχρεωτικά μαθήματα :  Εργαστήριο σκηνοθεσίας V : Ετερογένεια του κινηματογραφικού μέσου Ι: χώρος και φως.  Παιδαγωγική : Θέματα παιδαγωγικής Και 4 εκ των 8 μαθημάτων επιλογής.  Σενάριο V: Εναλλακτικές μορφές αφήγησης.  Παραγωγή ΙΙΙ: Βασικές αρχές δραματουργικής ανάλυσης  Μοντάζ IV: Αφηγηματικές συμβάσεις και πειραματισμοί ΙΙ  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙΙΙ  Διεύθυνση Φωτογραφίας V  Θεωρία κινηματογράφου ΙV: Αναπαραστάσεις τάξεων, φυλών και εθνοτήτων  Ιστορία κινηματογράφου V: Ιστορία και κινηματογράφος  Ήχος και μουσική IV: Συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων μίας ταινίας

15 2 υποχρεωτικά μαθήματα :  Εργαστήριο σκηνοθεσίας VΙ : Ετερογένεια του κινηματογραφικού μέσου ΙΙ: χρόνος, μοντάζ και ήχος.  Παιδαγωγική : Εκπαίδευση και κινηματογράφος Και 4 εκ των 10 μαθημάτων επιλογής.  Σενάριο VΙ: Τεχνικές Επανασυγγραφής.  Μοντάζ V: Μοντάζ και νεωτερικότητα  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙV  Φιλοσοφία και κινηματογράφος  Ντοκιμαντέρ: Τέχνη και τεχνική της καταγραφής της πραγματικότητας  Υποκριτική 2  Θεωρία κινηματογράφου V: Λογοτεχνία και κινηματογράφος  Έκφραση και επικοινωνία  Στρατηγικό Μάρκετινγκ  Παραγωγή ΙV: Η ανάπτυξη του κινηματογραφικού έργου. Ό ρόλος του παραγωγού

16 2 υποχρεωτικά μαθήματα :  Εργαστήριο VΙΙ : Δημιουργική γραφή σεναρίου μικρού μήκους.  Παιδαγωγική : Δημιουργώντας κινηματογραφικές ταινίες με παιδιά Και 4 εκ των 12 μαθημάτων επιλογής.  Σενάριο VΙΙ  Σενάριο VIII  Σκηνοθεσία: Εφαρμοσμένη αισθητική Ι. Ζητήματα ύφους  Παραγωγή V: Η παραγωγή στην Ελλάδα  Διεύθυνση φωτογραφίας VI  Διεύθυνση φωτογραφίας VII  Μοντάζ VΙ: Οπτικά Εφέ  Ήχος και μουσική V  Ήχος και μουσική VI  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία V  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VI  Θεωρία κινηματογράφου VΙ:

17 2 υποχρεωτικά μαθήματα :  Εργαστήριο VΙΙΙ : Μικρού μήκους ταινία.  Παιδαγωγική : Βιογραφία ως μέθοδος συλλογής υλικού για κινηματογραφικό έργο Και 4 εκ των 12 μαθημάτων επιλογής.  Σενάριο ΙΧ  Σενάριο Χ  Παραγωγή VΙ  Παραγωγή VΙΙ  Διεύθυνση φωτογραφίας VIII  Διεύθυνση φωτογραφίας IX  Μοντάζ VΙΙ:  Ήχος και μουσική VΙΙ  Ήχος και μουσική VΙΙΙ  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VΙΙ  Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VΙΙI  Θεωρία κινηματογράφου VΙΙ

18 Πέμπτο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) Πέμπτο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)  Εκπόνηση Ερευνητικής εργασίας και  Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας

19  Χριστίνα Αδάμου, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Θεωρία του Κινηματογράφου”.  Ελευθερία Θανούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, "Ιστορία του Κινηματογράφου”.  Αντουανέτα Αγγελίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου”  Περικλής Χούρσογλου, Επίκουρος Καθηγητής, "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου“  Χριστίνα Καλογεροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Σενάριο Κινηματογράφου"  Παναγιώτης Ιωσηφέλης, Επίκουρος Καθηγητής, "Σενάριο Κινηματογράφου"  Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, "Διεύθυνση Φωτογραφίας”  Παναγιώτης Σαλαπάτας, Λέκτορας “ Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου”  Δέσποινα Μουζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, "Δ/νση Παραγωγής".  Kωνσταντίνος Κεφάλας, Λέκτορας, “ Παραγωγή”  Ιωάννης Κολαξίζης, Λέκτορας, "Μοντάζ Κινηματογράφου".  Απόστολος Καρακάσης, Λέκτορας, "Μοντάζ Κινηματογράφου".  Χρήστος Γούσιος, Λέκτορας, "Ήχος στον Κινηματογράφο"  Ιουλία Σταυρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, "Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας".  Δαγκλίδης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, "Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας".  Παύλος Πανταζής, Επίκουρος Καθηγητής, “Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία”  Λάββα Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, "Ιστορία της Τέχνης” (τμήμα εικαστικών)

20  24/11/2005 Μιχάλης Κακογιάννης  10/10/2012 Παντελής Βούλγαρης  28/1/2013 Κώστας Γαβράς Επίτιμοι διδάκτορες του τμήματος Κινηματογράφου

21

22  Καπναποθήκη στη Σταυρούπολη  Για το Tμήμα Kινηματογράφου έχει παραχωρηθεί από το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Yπουργείου Πολιτισμού ένα κτίριο (πρώην καπναποθήκη) 10.000 τ.μ. στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Θα χρειαστεί, φυσικά, εύλογος χρόνος για την ανακαίνιση του χώρου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, το Τμήμα θα διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις με στούντιο, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, γραφεία και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη λειτουργία του. Ώσπου να γίνει όμως αυτό, το Τμήμα φιλοξενείται προσωρινά στον δεύτερο όροφο ενός καπνομάγαζου στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση: Ικονίου 1), όπου διεξάγονται όλα τα μαθήματα.  Η Γραμματεία του Τμήματος Κινηματογράφου στεγάζεται προσωρινά σε γραφείο, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στην πανεπιστημιούπολη. Σε άλλη αίθουσα του ισογείου, πραγματοποιούνται όλες οι Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος.

23  LONDON GREEK FILM FESTIVAL 2009 1o βραβείο καλύτερης σπουδαστικής ταινίας "Έρωτας με ένα κλικ". Σκηνοθεσία: Τριανταφυλλιά Δημοπούλου Παραγωγή: Γιώτα Κατσικαρίδου Σενάριο: Φώτης Σιμεωνίδης Δ/νση Φωτογραφίας: Μιχάλης Γκατζόγιας Μοντάζ: Νίκος Γκούλιος Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Βίολα Σόλα Ήχος: Μικαέλα Τσούμπου

24  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΣΚΕΨΟΥ, ΔΡΑΣΕ, ΑΛΛΑΞΕ" Οι φοιτητές Στέλιος Αλεξανδράκης και Μενέλαος Παμπουκίδης κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε 44 βίντεο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ταινία τους ονομάζεται "Παγκόσμιος Πόλεμος για το Νερό". Ο φοιτητής Κωνσταντίνος Καρύδας κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την ταινία "Η τελευταία μας βολή". Οι δύο ταινίες μικρού μήκους προβλήθηκαν στο "Φεστιβάλ ενός λεπτού για το περιβάλλον", στις Βρυξέλλες.

25  HOLLYWOOD REPORTER MOVIE MARKETING KEY ART AWARDS, LOS ANGELES, 2008 Celebrating 37 years, The Hollywood Reporter Movie Marketing Key Art Awards is the only international competition honoring the individuals responsible for the design and creation of Theatrical and Home Entertainment motion picture marketing materials, including Posters, Standees, Outdoor, Trailers, TV Spots, Motion Graphics, New Media and Copywriting. October 10, 2008 It's on display each year, both print and audiovisual, in The Hollywood Reporter's Movie Marketing Key Art Awards Student Competition. Now in its seventh year, this unique addition to the Key Art Awards offers full-time college students 18 years or older the chance to create their own movie marketing materials and have them judged by top industry professionals. The first submission from outside the U.S. was accepted from a student at Aristotle University of Thessaloniki, Greece's largest university.  In trailers, first prize was awarded to Dara Cornell of California State University Fullerton on the strength of a submission using "300," second prize went to Daniel Johnson of University of Southern California ("300"), and third prize was collected by Paraskevas Grigorakis of Aristotle University in Greece ("Dreamgirls.")

26  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Β' Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας στην ταινία OPUS 3, της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στην ταινία Το Προξενιό της Πέννυ Μπούσκα Α' Βραβείο Σπουδαστικής Ταινίας πειραματικού κινηματογράφου στην ταινία Ιουλίτα, σε σ κηνοθεσία της Τριανταφυλλιάς Δημοπούλου.

27 Πιγκουίνοι 2012, πτυχιακή εργασία των φοιτητών Δημήτρη Ζάχου, Κωσταντίνου Κουκουλιού, Γιάννη Σωτηρόπουλου, Σμαρώ Παπαευαγγέλου, Τιμητική Διάκριση «Κοινωνική αδικία και αξιοπρέπεια στα χρόνια της κρίσης» 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου Πάτρας Αφανείς Ήρωες Ντοκιμαντέρ, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς 5th London Greek Film Festival 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτρας Επιλεγμένη ταινία στο πλαίσιο του INDIMEDIA FILM MARKET Arundel Σκηνοθεσία: Κωσταντίνα Κοτζαμάνη 35ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Διάκριση: Βραβείο καλύτερης σπουδαστικής ταινίας Λοιπές διακρίσεις φοιτητών και αποφοίτων Λοιπές διακρίσεις φοιτητών και αποφοίτων

28 Βerlinale 2014 Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου Washingtonia Σκηνοθεσία: Κωσταντίνα Κοτζαμάνη, η ταινία διαγωνίστηκε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης για τη Χρυσή Άρκτο μικρού μήκους. Κορυφαία διάκριση πτυχιούχου του τμήματος Κινηματογράφου

29 Τέλος παρουσίασης τμήματος Κινηματογράφου, Σχολής Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. http://www.film.auth.gr Ιωάννης Κολαξίζης, Λέκτορας, "Μοντάζ Κινηματογράφου".


Κατέβασμα ppt " Το τμήμα κινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π). Αποτελεί το νεώτερο Τμήμα της Σχολής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google