Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον: Dublin Core Κατερίνα Τοράκη Μάρτιος 2004

2 Dublin Core πρότυπο μεταδεδομένων για την περιγραφή πηγών στο Διαδίκτυο καλύπτει ευρύτερες κατηγορίες δεδομένων (όχι μόνο βιβλιογραφικά) είναι πιο απλό στη δομή από το Unimarc δεν έχει υποχρεωτική κύρια αναγραφή όπως το Unimarc χρησιμοποιεί σύνταξη HTML ή XML

3 Dublin Core Dublin Core Metadata Element Set – Dublin Ohio1995 –http://www.dublincore.org/http://www.dublincore.org/ ISO 15836:2003 ANSI/NISO Z39.85-2001 –http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdfhttp://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdf

4 Στοιχεία δεδομένων Dublin Core (1) Data Elements 15 στοιχεία δεδομένων, προαιρετικά, επαναλαμβανόμενα Title (τίτλος) (ονομασία πηγής) Creator (δημιουργός) (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Subject (θέμα) (λέξεις-κλειδιά, ταξινομικοί κωδικοί) Description (περιγραφή) (περίληψη, περιεχόμενα, κ.ά.)

5 Publisher (εκδότης) (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Contributor (συντελεστής) (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία που συμβάλλει στο περιεχόμενο) Date (ημερομηνία) (δημιουργίας ή πρόσκτησης) Type (κατηγορία) (σχετικά με το περιεχόμενο) Format (μορφή) (φυσική ή ψηφιακή, διαστάσεις, διάρκεια) Στοιχεία δεδομένων Dublin Core (2)

6 Resource Identifier (αναγνωριστικό, URL, ISBN…) Source (προέλευση) (απ’ όπου παράγεται το παρόν τεκμήριο) Language (γλώσσα) (του περιεχομένου της πηγής) Relation (σχέση) (αναφορά σε σχετική πηγή) Coverage (κάλυψη) (γεωγραφική, χρονική) Rights (δικαιώματα) (πνευματική ιδιοκτησία) Στοιχεία δεδομένων Dublin Core (3)

7 Αλλα στοιχεία δεδομένων: Audience (ακροατήριο) (για ποιόν προορίζεται) Στοιχεία δεδομένων Dublin Core (4)

8 Dublin Core Ζητήματα για τις βιβλιοθήκες: Δεν υπάρχουν κανόνες περιεχομένου Ακόμη και αν υπάρχουν, συχνά είναι διαφορετικοί από αυτά που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες Τα στοιχεία δεδομένων που ορίζονται είναι πολύ βασικά, συχνά χρειάζονται και άλλα σε κάποιες εφαρμογές

9 element refinement : εξειδίκευση του στοιχείου encoding scheme : σύστημα κωδικοποίησης Προσδιοριστές (Qualifiers)

10 Προσδιοριστές (Qualifiers) (1) ElementRefinement Title Alternative Creator - Subject - Description Table Of Contents Abstract Publisher - Contributor -

11 Προσδιοριστές (Qualifiers) (2) Date Created Valid Available Issued Modified Date Accepted Date Copyrighted Date Submitted

12 Προσδιοριστές (Qualifiers) (3) Type Format Extent Medium Resource Identifier Bibliographic Citation Source - Language -

13 Προσδιοριστές (Qualifiers) (4) Relation Is Version Of Has Version Is Replaced By Replaces Is Required By Requires Is Part Of Has Part Is Referenced By References Is Format Of Has Format Coverage Spatial Temporal Rights Access Rights

14 Προσδιοριστές (Qualifiers) (5) Audience Mediator Audience Education Level

15 Συστήματα Κωδικοποίησης (Encoding Schemes) (1) Title - Creator - Subject LCSH MeSH DDC UDC LCC Description - Publisher - Contributor -

16 Συστήματα Κωδικοποίησης (Encoding Schemes) (2) Date W3C-DTF DCMI Type DCMI Type Vocabulary Format IMT Resource Identifier URI Source URI Language ISO 639-2 (RFC 1766) RFC 3066

17 Συστήματα Κωδικοποίησης (Encoding Schemes) (3) Relation URI Coverage DCMI Point ISO 3166 DCMI Box TGN DCMI Period W3C-DTF Rights -

18 Πρότυπα εξειδίκευσης/κωδικοποίησης (1) [DCT1] DCMI Type Vocabulary. DCMI Recommendation, 11 July 2000. http://www.dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/ [ISO639] ISO 639-2 - Codes for the representation of names of languages. Alpha-3 code (ISO 639-2:1998) http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html [ISO3166] ISO 3166 - Codes for the representation of names of countries. http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/ [MIME] Internet Media Types. http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types

19 [RFC3066] Tags for the Identification of Languages, Internet RFC 3066. http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt [RFC2396] Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, Internet RFC 2396. http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt [RFC2413] Dublin Core Metadata for Resource Discovery. Internet RFC 2413. http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt [TGN] Getty Thesaurus of Geographic Names. http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html [W3CDTF] Date and Time Formats, W3C Note. http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime Πρότυπα εξειδίκευσης/κωδικοποίησης (2)

20 The DCMI Type Vocabulary (1) Collection (σύνολο ξεχωριστών αντικειμένων) Dataset (πληροφορίες κωδικοποιημένες σε συγκεκριμένη δομή, π.χ. βάσεις δεδομένων, πίνακες κλπ) Event (γεγονός στο χρόνο, π.χ. συνέδριο, έκθεση, γάμος) Image (οπτική αναπαράσταση, εκτός κειμένου, π.χ. πίνακες ζωγραφικής, διαγράμματα, χάρτες, φίλμ) Interactive Resource (διαδραστικοί πόροι, όπως φόρμες σε ιστοσελίδες, υπηρεσίες συνομιλίας) Service (σύστημα που παρέχει υπηρεσίες με αξία στους τελικούς χρήστες, π.χ. διαδανεισμός, τραπεζική εξυπηρέτηση, υπηρεσία αυθεντικοποίησης)

21 The DCMI Type Vocabulary (2) Software (πρόγραμμα υπολογιστή, όχι διαδραστικός πόρος) Sound (πόρος που θα προκύψει ήχος, π.χ. αρχείο μουσικής, μουσικός δίσκος, ηχογραφημένη ομιλία) Text (πόροι που προορίζονται για ανάγνωση, π.χ. βιβλία, αλλά και εικόνες κειμένου) Physical Object (τρισδιάστατο αντικείμενο, όχι η ψηφιακή αναπράσταση) Still Image (αναπράσταση στατικής εικόνας, π.χ. πίνακες ζωγραφικής, όχι κείμενο) Moving Image (σειρά αναπραστάσεων, που δίνουν την εντύπωση κίνησης, π.χ. κινούμενες εικόνες, βίντεο, προγράμματα τηλεόρασης)

22 Εφαρμογές με Dublin Core Art, Design, Architecture & Media Information Gateway and the Visual Arts Data Service http://adam.ac.uk/http://adam.ac.uk/ Australian Geodynamics Cooperative Research Centre (AGCRC) http://www.agcrc.csiro.au/ http://www.agcrc.csiro.au/ Business Entry Point (BEP) http://www.business.gov.au/http://www.business.gov.au/ CIMI (Consortium for the Computer Interchange of Museum Information) Dublin Core Metadata Testbed http://www.cimi.org/http://www.cimi.org/ Community Media Association multimedia archive http://www.showcase.commedia.org.uk/ http://www.showcase.commedia.org.uk/ Francois Rabelais University Libraries http://www.scd.univ-tours.fr/http://www.scd.univ-tours.fr/ French National Mathematical Preprint and Thesis Project http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/math-prepub/ http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/math-prepub/ Gateway to Educational Materials http://gem.syr.edu/http://gem.syr.edu/ Gathering the Jewels http://www.gtj.org.uk/, http://www.tlysau.org.uk/ http://www.gtj.org.uk/http://www.tlysau.org.uk/ ………………………

23 AHDS Arts & Humanities Data Service http://ahds.ac.uk/ The AHDS is a federal organisation, consisting of a central Executive and five service providers encompassing archaeology, history, textual studies and the performing and visual arts. The goal of this organisation is to build an integrated system capable of providing a seamless whole to the user of the electronic resources available from each service provider.

24

25

26

27

28 "ADS Record ID","Title","Description","Location","Grid ref","Easting","Northing","Associated people/organisations","Subject(s)","Period(s)","Intervention(s)","Project dates","Archive contents/location","Bibliographic & other refs","Other Identifiers","URL","Record Maintainer" "YATGAZ-1994.3210YYM","Curry's Electrical Shop, 44-45, Parliament Street, York"," click for abstract ","44-45, Parliament Street, York,YORK,ENGLAND"," 1d 4' 43' W 53d 57' 30' N,SE 6044 5180","460440","451800","York Archaeological Trust","Building","Medieval,Modern","Evaluation","1994 - 1994","","1994/95 YAT Annual Report 17,1995 Interim Archaeology in York 20 1 9-12,1995/96 YAT Annual Report 45,G. Bruce 1995 Archive Evaluation Report 1995/1 (1995 YAT report box file)","Depositor ID: 1994.3210 YORYM",""," York Archaeological Trust - York Archive Gazetteer", "YATGAZ-1987.13","Granada Television Shop, 16, Parliament Street, York","Part of the fortress wall and the rampart behind it was found to survive to a height of 2.50m. The wall has a stepped plinth at its base. Anglo-Scandinavian material had built up against the wall's outer face and a 10th century timber building had used the Roman wall for support. The Roman wall was partially robbed during this period.","16, Parliament Street, York,YORK,ENGLAND"," 1d 4' 50' W 53d 57' 31' N,SE 6032 5183","460320","451830","York Archaeological Trust","Drain","Medieval,Roman,Anglo-Scandinavian,Post Medieval","Excavation","1987 - 1987","","1987/88 YAT Annual Report 19,1987 Interim Archaeology in York 12 2 19-21,1988 Britannia XIX 439,1988 Yorkshire Archaeological Journal 60 183,1987 CBA Group 4 Annual Report 30,Ottaway, P.J. 1996 Excavations and Observations on the Defences and Adjacent Sites 1971- 90 Archaeology of York 3 3 235-46,Monaghan, J. 1997 Roman Pottery from York Archaeology of York 16 8 830, 1058, 1066-7, 1143-4","Depositor ID: 1987.13",""," York Archaeological Trust - York Archive Gazetteer",

29

30 Australasian Virtual Engineering Library http://avel.library.uq.edu.au/ The Australasian Virtual Engineering Library (AVEL) is a gateway to quality Australasian engineering and information technology web-based resources. AVEL project documentation (including metadata schema and metadata manual) is available.

31

32

33

34 University of Washington Digital Collections http://content.lib.washington.edu/ The University of Washington Digital Collections is contributing to the development and adoption of standard resource descriptors for networked information; our initial efforts in this arena focus on image collections. The project is using extended Dublin Core descriptors for image collections.

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Εφαρμογές με Dublin Core American Memory Digital library of reproductions of historical sources (in text, image, sound, video) Alexandria Digital Library Distributed digital library for geographically- referenced information

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 DC-Library Application Profile (DC-Lib) Εφαρμογή του Dublin Core στις βιβλιοθήκες: Για την ανταλλαγή εγγραφών από διαφορετικά πρότυπα μεταδεδομένων Για τη μεταφορά εγγραφών Marc σε άλλα συστήματα Για την απλή δημιουργία εγγραφών καταλόγου για διάφορα συστήματα Για κάθε στοιχείο δεδομένων, ορίζεται αν είναι υποχρεωτικά (mandatory – M), υποχρεωτικά αν υπάρχουν πληροφορίες (mandatory if applicable – MA), συνιστώμενα (recommended – R), προαιρετικά (optional – O)

55 DC-Library Application Profile (παράδειγμα: στοιχείο δεδομένων title)

56 Dublin Core και Marc Dublin Core/MARC/GILS Crosswalk http://lcweb.loc.gov/marc/dccross.html

57

58

59

60

61 LDR/06 = a LDR/18 = # 008/00-05 = [system supplied] 008/07-14 = 19959999 008/35-37 = eng 042 ## $a dc 050 14 $a Z8513.45 245 10 $a John Locke Bibliography: A List of Recent Publications 260 ## $b John C. Attig $c 1995-. 520 ## $a A listing of recent publications by and about the English philosopher John Locke. 546 ## $a Index and annotations in English; includes material in a variety of other languages. 650 #0 $a Locke, John, 1632-1704--Bibliography. 655 #7 $a Text. $2 [short list] 655 #7 $a Bibliography. $2 [long list] 700 1# $a Attig, John C. (John Charles), 1946-. $e author 856 7# $u http://www.libraries.psu.edu/iasweb/locke/home.htm $q HTML $2 http

62 John Locke Bibliography Home Page

63 ...

64 Δημιουργία μεταδεδομένων Εργαλεία (tools): Templates Editors Generators http://www.dublincore.org/tools/

65 Δημιουργία μεταδεδομένων Παραδείγματα: Nordic Metadata Project (http://www.lub.lu.se/metadata/DC_creator.html)http://www.lub.lu.se/metadata/DC_creator.html Gateway to Educational Materials Cataloging Module (http://geminfo.org/Workbench/Workbench_cataloging.html)http://geminfo.org/Workbench/Workbench_cataloging.html Dublin Core metadata editor http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdot/

66

67

68

69

70

71

72


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google