Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων
Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων γίνεται βάση: Α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα, Β) τη διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας, Γ) τη χαρακτηριστική ομάδα που περιέχουν

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο C γύρω του πρέπει να έχει 4 δεσμούς μέσω των οποίων θα ενώνεται είτε με άλλους C, είτε με Η, είτε με Ο, είτε με αλογόνα κ.α. Π.χ ή ή

3 Επίσης… Το Η θα πρέπει να έχει «πάνω» του ένα μόνο δεσμό: Δηλ. Η -
Το Η θα πρέπει να έχει «πάνω» του ένα μόνο δεσμό: Δηλ. Η - Το Ο δύο: Δηλ. - Ο - ή Ο = Τα αλογόνα ένα: Δηλ. Χ - , όπου Χ = Cl, Br, I Το Ν τρεις: Δηλ. - Ν = ή Ν Ξ ή – Ν – |

4 Τώρα είμαστε έτοιμοι να γράψουμε συντακτικούς τύπους!
Σημείωση: Ο συντακτικός τύπος είναι ένας χημικός τύπος που δείχνει το είδος των στοιχείων που ενώνονται μεταξύ τους, τον αριθμό τους και το είδος των δεσμών μεταξύ τους.

5 Άσκηση: Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των Ο.Ε. που περιέχουν:
Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των Ο.Ε. που περιέχουν: Δύο άτομα C και έξι άτομα Η Δύο άτομα C και τέσσερα άτομα Η Δύο άτομα C και δύο άτομα Η

6 Άσκηση Στις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν έχουν γραφτεί οι απλοί, διπλοί ή τριπλοί δεσμοί που υπάρχουν. Να ξαναγραφούν οι ενώσεις με τους απλούς-διπλούς-τριπλούς δεσμούς. i. CH3CH2CHCH2 ii. HCCH iii.CH2CHCHCHCH3

7 Απλοί δεσμοί  ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ Ο.Ε.
Α) Διάκριση βάσει του είδους δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα Απλοί δεσμοί  ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ Ο.Ε. Ένας τουλάχιστον διπλός ή τριπλός  ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ Ο.Ε.

8 ΜΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

9 Άσκηση: Ποιες από τις ακόλουθες Ο. Ε
Άσκηση: Ποιες από τις ακόλουθες Ο.Ε. είναι κορεσμένες και ποιες είναι ακόρεστες; CH2=CH2 (II) CH3–C–CH3 || O (III) CH2=CH–CH3 (IV) CH≡CH (V) CH4

10 Άσκηση Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι κορεσμένες και ποιες ακόρεστες; 1. CH4, 2. CH2=CHCl, 3. CH3CH=O, 4. CH3-C-CH3, Ο 5. CH3CΞCCH3, 6. CH3COOCH3, 7. CH2=CHCH=O, 8. CH3C-OH

11 Β. Διάκριση βάσει τη διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΚΥΚΛΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΙΣΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΕΙΚΥΚΛΙΚΕΣ

12 ΆΣΚΗΣΗ 12 ΒΙΒΛΙΟΥ: Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης την κατηγορία που ανήκει η ένωση και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη.

13 Βρείτε ποιες από τις παρακάτω οργ
Βρείτε ποιες από τις παρακάτω οργ. ενώσεις είναι διακλαδισμένες και σημειώστε τις διακλαδώσεις. Β. Α. Γ. Δ. Ε.


Κατέβασμα ppt "1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google