Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Test διάθλαση, φακοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Test διάθλαση, φακοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Test διάθλαση, φακοί

2 ΠΑΡΆΛΛΗΛΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

3 Σχεδίαση καθέτου

4 Σύγκριση γωνιών Σχεδιάζομε την κάθετη: Αφού το φως προχωρά από ένα μέσο με μεγάλη ταχύτητα σε ένα μέσο με μικρή ταχύτητα η διαθώμενη θα πλησιάζει την κάθετη

5 Συνέχιση Σχεδιάζομε την διαθλώμενη στο πλαστικό: πλησιάζει την κάθετη
Σχεδιάζομε την διαθλώμενη στο πλαστικό: πλησιάζει την κάθετη Σχεδιάζομε την κάθετη για να βρούμε την εξερχόμενη: Αυτή θα έχει μεγαλύτερη γωνία από τη διαθλώμενη μέσα στο μέσο (στην περίπτωση είναι παράλληλη)

6 Εύρεση ειδώλου από 2 εξερχόμενες
Επαναλαμβάνομε τη διαδικασία για μια δεύτερη ακτίνα Προεκτείνομε τις εξερχόμενες Βρίσκομε το σημείο τομής των προεκτάσεων: Είναι η θέση του ειδώλου του τμήματος της βελόνας

7 Φανταστικό είδωλο: Παρατηρούμε ότι ο παρατηρητής βλέπει το είδωλο: αριστερά από τη βελόνα

8 Απάντηση: Αφού το είδωλο είναι πιο αριστερά θα είναι πιο κοντά
Ο φακός δεξιά είναι συγκεντρωτικός. Ποιο είναι πιο κοντά στον παρατηρητή: το είδωλο ή το αντικείμενο; Πώς το κατάλαβες; Απάντηση: Αφού το είδωλο είναι πιο αριστερά θα είναι πιο κοντά Αν το μολύβι έχει κατά τη διεύθυνση από το σβηστήρα προς τη μύτη πάνω στην έδρα που φαίνεται τη λέξη ΜΟΛΥΒΙ σχεδιάστε στο είδωλο πως θα εμφανίζεται η λέξη. Στο πιο κάτω σχήμα έχουμε μια πλαϊνή όψη της κατάστασης που εικονίζεται δεξιά. Σχεδιάστε το μολύβι σε μια θέση που να δίνει το είδωλο που βλέπουμε στα σχήματα δεξιά Σημείωσε στο μολύβι 2 σημεία γ και δ και φέρε τις 3 κύριες ακτίνες από κάθε σημείο. Να εξηγήσεις αν το είδωλο είναι πραγματικό ή φανταστικό, όρθιο ή αντεστραμμένο. Η διαφάνεια αυτή μας δείχνει την περίπτωση ειδώλου που είναι πιο κοντά στον παρατηρητή από το αντικείμενο`

9 γ δ’ γ΄ δ

10 Ο φακός δεξιά είναι συγκεντρωτικός
Ο φακός δεξιά είναι συγκεντρωτικός. Στο κάτω σχήμα δείχνεται μια πλαϊνή όψη όπου φαίνονται οι εστίες Ε1 και Ε2 Συμπλήρωσε το παρακάτω σχέδιο για να εξηγήσεις αν το είδωλο είναι πραγματικό ή φανταστικό. Σχεδίασε από τα 2 σημεία α και β του μολυβιού τις 3 κύριες ακτίνες και να δείξεις ξεκάθαρα τη θέση των 2 ειδώλων. Ε1,Ε2 =εστίες του φακού. Μετά σχεδίασε στά σχήματα δεξιά τι θα δει ο παρατηρητής στο φακό α)όταν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το μολύβι και το κέντρο του φακού και β)καθώς θα στραφεί προς τα δεξιά. Πρέπει να σχεδιάσετε προσεχτικά και τα γράμματα . η Ηη Αφού το είδωλο είναι πιο κοντά στον παρατηρητή θα εμφανιστεί αριστερά από το αντικείμενο β’ α΄

11 Σχεδίασε στά σχήματα δεξιά τι θα δει ο παρατηρητής στο φακό
Τα σχήματα θα πρέπει να τα κάνεις αφού σκεφτείς αν το είδωλο είναι πραγματικό ή φανταστικό με βάση το κάτω σχήμα. Πρώτα θα βρείς με τις ΚΥΡΙΕΣ ακτίνες το είδωλο του μολυβιού στο κάτω σχήμα, θα πεις αν είναι πραγματικό ή φανταστικό και μετά να σχεδιάσεις τι θα δεις με τη μέθοδο παράλλαξης. Σχεδιάστε στο κάτω σχήμα τις κύριες ακτίνες από τα 2 σημειωμένα σημεία (α,β) του μολυβιού. α)όταν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το μολύβι και το κέντρο του φακού και β)καθώς θα στραφεί προς τα δεξιά. Πρέπει να σχεδιάσετε προσεχτικά και τα γράμματα . Το μολύβι βρίσκεται μεταξύ φακού και εστίας και η λέξη ΜΟΛΥΒΙ είναι προς το φακό. η Το είδωλο είναι φανταστικό γιατί δεν τέμνονται οι ακτίνες και το βρίσκομε προεκτείνοντας τις εξερχόμενες Το είδωλο είναι πιο μακριά άρα θα σχηματίζεται αριστερά από το αντικείμενο

12 Ερωτήσεις διάθλασης Κάθετη αέρας γυαλί προσπίπτουσα Η εξερχόμενη
Είναι παράλληλη προς την προσπίπτουσα

13 Έγκλειστο αέρα σε γυαλί
Κάθετη γυαλί προσπίπτουσα αέρας

14 Έγκλειστο τριγωνικό αέρα σε γυαλί
προσπίπτουσα Κάθετη γυαλί αέρας

15 Άρα δεν αλλάζει κατεύθυσνη
Γυάλινος κύλινδρος Κάθετη = Ακτίνα κύκλου ` προσπίπτουσα Η ακτίνα ακολουθεί την Ακτίνα κύκλου Άρα δεν αλλάζει κατεύθυσνη γυαλί αέρας

16 Άρα δεν αλλάζει κατεύθυσνη
Γυάλινος κύλινδρος Κάθετη = Ακτίνα κύκλου ` γυαλί προσπίπτουσα Η ακτίνα ακολουθεί την Ακτίνα κύκλου Άρα δεν αλλάζει κατεύθυσνη αέρας

17 Ποια λάθη υπάρχουν (αν υπάρχουν)
Σχήμα 1: λάθος είναι ότι η διαθλώμενη ακολουθεί την ακτίνα του κύκλου (= κάθετη), έπρεπε να πλησιάζει την κάθετη Σχήμα 1: Ακολούθως φέρουμε την κάθετη στο σημείο που η διαθλώμενη συναντά την επιφάνεια Σχήμα 1: Ακολούθως φέρουμε τη διαθλώμενη: θα πρέπει να απομακρύνεται από την κάθετη

18 Ποια λάθη υπάρχουν (αν υπάρχουν)
Σχήμα 2: λάθος είναι ότι η διαθλώμενη πλησιάζει την κάθετη και η εξερχόμενη δεν πρέπει να ακολουθεί την ακτίνα Σχήμα 2: Ακολούθως φέρουμε την κάθετη στο σημείο που η διαθλώμενη συναντά την επιφάνεια Σχήμα 2: Ακολούθως φέρουμε τη διαθλώμενη: θα πρέπει να απομακρύνεται από την κάθετη Σχήμα 3:Σωστό Σχήμα 5:Λάθος: το σωστό είναι όπως το 3 Σχήμα 4:Σωστό

19 Σε ίση απόσταση από φακό με δεξιά
Στο ακόλουθο σχήμα να συνεχίσεις την πορεία της παράλληλης ακτίνας εφαρμόζοντας το νόμο της διάθλασης σε δύο σημεία: Στο σημείο που δείχνεται και ακολούθως στο σημείο που φτάνει μέσα από το γυαλί στη δεξιά επιφάνεια. Να βρείτε τις εστίες του φακού και να καθορίσετε το είδωλο. Είναι πραγματικό ή φανταστικό; Να συνεχίσετε τις ακτίνες εφαρμόζοντας τους νόμους της διάθλασης και όχι θεωρητικά. (Η ακτίνα που περνά από το κέντρο δε συνεχίζει στην ίδια ευθεία όπως στους λεπτούς φακούς) Δεξιά εστία Κάθετη = Ακτίνα κύκλου αριστερή Εστία Σε ίση απόσταση από φακό με δεξιά Φέρνουμε την κύρια ακτίνα που περνά από αριστερή εστία, η εξερχόμενη θα είναι παράλληλη προς τον κύριο άξονα Είδωλο: Πραγματικό ανεστραμμένο

20 2 1 Χ 3 Λάθος της 012Χ Η 2 Χ είναι Λάθος σχεδιασμένη
Στον αμφίκοιλο φακό του σχήματος έχει σχεδιαστεί μία ακτίνα (έχουν σχεδιαστεί και οι ακτίνες των κύκλων που ορίζουν το φακό). Η ακτίνα ένα λάθος. Να το βρείτε και να σχεδιάσετε τη σωστή πορεία Να συνεχίσετε τη δεύτερη ακτίνα 03: Μπορείτε να καταλάβετε αν το είδωλο που παράγεται είναι πραγματικό ή φανταστικό; Μεγαλύτερο ή μικρότερο από το αντικείμενο; 2 1 Χ 3 Λάθος της 012Χ Η 2 Χ είναι Λάθος σχεδιασμένη Θα έπρεπε να απομακρύνεται από την κάθετο αντί να την πλησιάζει Οι εξερχόμενες δεν τέμνονται άρα το είδωλο δεν είναι πραγματικό: Τέμνονται οι προεκτάσεις και δίνουν είδωλο φανταστικό, ορθό και μικρότερο


Κατέβασμα ppt "Test διάθλαση, φακοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google