Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Google's Google App Engine and Google's Datastore API Andreas Manoli.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Google's Google App Engine and Google's Datastore API Andreas Manoli."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Google's Google App Engine and Google's Datastore API Andreas Manoli

3 Ιστορική Αναδρομή για το App Engine Η πρώτη έκδοση εμφανίστηκε στις 7 Απρίλιου του 2008 Υλοποιήθηκε από τη Google είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά Η επίσημη ιστοσελίδα του είναι appengine.google.com appengine.google.com Επιπλέον υποστηρίζει τις γλώσσες προγραμματισμού Java και Python

4 Πλεονεκτήματα Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί Το πρόγραμμα γίνεται scalable από μόνο του Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να ανησυχεί ούτε για το λειτουργικό Δε χρειάζεται maintenance το υλικό Δωρεάν για μερική χρήση

5 Μειονεκτήματα Υποστηρίζει μόνο προγράμματα γραμμένα σε Python και java Είναι ακόμα σε αρχικά στάδια και δεν λειτουργούν όλα τα components ορθά.

6 Εγκατάσταση Για να χρησιμοποιήσουμε την Python απαραίτητα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε: Python 2.5 App Engine SDK Για να χρησιμοποιήσουμε Java είναι απαραίτητο να διαθέτουμε το Java SE Development Kit (JDK).Java SE Development Kit (JDK)

7 Hello World στη Python Δημιουργία ενός directory με την ονομασία helloworld 1. helloworld.py print 'Content-Type: text/plain' print '' print 'Hello, world!‘ 2. app.yaml application: helloworld  ID του application που πρέπει να είναι μοναδικό version: 1 runtime: python api_version: 1 handlers: - url: /.* script: helloworld.py

8 Hello World στη Python Για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα μπορούμε να το τρέξουμε τοπικά δημιουργώντας ένα server με την εντολή google_appengine/dev_appserver.py helloworld/ Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε μέσω του web browser στο Url http://localhost:8080/ http://localhost:8080/ Τέλος μπορείς να το κάνεις upload στο server χρησιμοποιώvτας την εντολή appcfg.py update helloworld/ και η εφαρμογή θα βρίσκεται στο Url http://.appspot.com

9 Hello World στη Java Δημιουργία των πιο κάτω directory helloworld / src/...Java source code... META-INF/...other configuration... war/...JSPs, images, data files... WEB-INF/...app configuration... lib/...JARs for libraries... classes/...compiled classes...

10 Hello World στη Java 1. src/helloworld/helloworldServlet.java package helloworld; import java.io.IOException; import javax.servlet.http.*; public class helloworldServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException { resp.setContentType("text/plain"); resp.getWriter(). println("Hello, world"); } } 2. war/WEB-INF/ appengine-web.xml  ID του application και πρέπει να είναι μοναδικό 1

11 Hello World στη Java 3. war/WEB-INF/ web.xml helloworld helloworld. ΗelloworldServlet helloworld /helloworld index.html

12 Hello World στη Java Για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα μπορούμε να το τρέξουμε τοπικά δημιουργώντας ένα server με την εντολή ant runserver Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε μέσω του web browser στο Url http://localhost:8080/ http://localhost:8080/ Τέλος μπορείς να το κάνεις upload στο server χρησιμοποιώvτας την εντολή \appengine-java- sdk\bin\appcfg.cmd update war και η εφαρμογή θα βρίσκεται στο Url http://.appspot.com

13 Εγκατάσταση PLUG-IN στο Eclipse Για την δημιουργία app engine μπορεί να γίνει μέσω ενός plug-in στο eclipse. Εγκατάσταση plug-in στο Eclipse 1. Help menu > Software Updates 2. Available Software 3. Add Site Eclipse 3.3 (Europa) http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.3 Eclipse 3.4 (Ganymede) http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.4

14 Hello World στη Java με χρήση του eclipse Επιλέγουμε το εικονίδιο και συμπληρώνουμε το ‘Project name’ και το ‘Package’ Επιλέγουμε Debug As > Web Application για να δημιουργηθεί ο Server Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε μέσω του web browser στο Url http://localhost:8080/http://localhost:8080/ Τέλος μπορείς να το κάνεις upload στο server επιλέγοντας το εικονίδιο και εφόσον συμπληρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Η εφαρμογή θα βρίσκεται στο Url http://.appspot.com

15 Τη είναι app engine To App Engine είναι πλατφόρμα για host web applications. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να γίνουμε μέλος στη Google και να κάνουμε upload την εφαρμογή μας στον Web Server. 500 Mb για αποθήκευση δεδομένων αρκετό CPU για 5 εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα

16 Υπηρεσίες που προσφέρει το app engine Mail URL Fetch Memcache Image Manipulation Datastore

17 Δυνατότητες του app engine Το app engine υποστηρίζει στατικές σελίδες σε html Η google για την εφαρμογή app engine έχει υλοποιήσει δικό της πρωτόκολλο για υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Η GQL είναι βασισμένη στη SQL και έχει τις ίδιες δυνατότητες.

18 Δημιουργία πίνακα σε GQL Για τη δημιουργία ενός πίνακα, απαραίτητα πρέπει να καλέσουμε τη πιο κάτω βιβλιοθήκη: from google.appengine.ext import db Ο πίνακας Student δηλώνεται όπως πιο κάτω: class Student(db.Model): name = db.StringProperty() surname = db.StringProperty() age = db.IntegerProperty() phone= db.StringProperty()

19 Εκτέλεση Query σε GQL GqlQuery(): Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση Query. π.χ student = db.GqlQuery("SELECT * FROM Student") student = db.GqlQuery("SELECT * FROM Student WHERE age> :1",20) ή student = db.GqlQuery("SELECT * FROM Student WHERE age> 20")

20 Filter και Order στη GQL FILTER π.χ: student = db.GqlQuery("SELECT * FROM Student") student. filter(‘age >', 20). ORDER π.χ: student. order(‘-age ').

21 Δημιουργία Indexes στη GQL Στο directory που δημιουργήσαμε με ονομασία helloworld δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με την ονομασία «index.yaml». Το πιο πάνω αρχείο πρέπει να είναι δομημένο με το πιο κάτω τρόπο: indexes: - kind: Student properties: - name: name - name: surname - name: age - name: phone

22 Εξερεύνηση του http://appengine.google.com/ Δίπλα παρουσιάζετε το παράθυρο από το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή που θέλει να επιβλέψει

23 Εξερεύνηση του http://appengine.google.com/ Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες για τις επισκέψεις στην εφαρμογή του.

24 Εξερεύνηση του http://appengine.google.com/ Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα indexes στη βάση δεδομένων του.

25 Εξερεύνηση του http://appengine.google.com/ Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του. Επιπλέων μπορεί να εκτελέσει Query για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.

26 Εξερεύνηση του http://appengine.google.com/ Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει όλα τα version που έκανε upload για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να ορίσει default version.

27 Υλοποίηση στο app engine Η πιο κάτω εφαρμογή είναι υλοποιημένη σε app engine. Με την επιλογή Add new Person εισάγουμε τα στοιχειά ενός νέου ατόμου. Με την επιλογή See All παίρνουμε τα άτομα Με την επιλογή age > 20 παίρνουμε όλα τα άτομα με ηλικία > 20 ετών.

28 Υλοποίηση στο app engine Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιλογής age>20

29 Υλοποίηση στο app engine Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιλογής See All

30 Συμπεράσματα Αξιόλογη ιδέα με πάρα πολλές εφαρμογές Εύκολη υλοποίηση Web Application Χρειάζεται μερικές βελτιστοποιήσεις (Eclipse) Απαλλάσει τον developer από βασικά προβλήματα. Υποστήριξη επιπλέων γλωσσών προγραμματισμού.

31 Βιβλιογραφία http://code.google.com/ http://code.google.com/appengine/docs/data store/ http://www.wikipedia.org/

32 Ευχαριστώ για το χρόνο σας Ερωτήσεις??


Κατέβασμα ppt "Google's Google App Engine and Google's Datastore API Andreas Manoli."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google