Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλεξάνδρα – Ελένη Σουλάνη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλεξάνδρα – Ελένη Σουλάνη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλεξάνδρα – Ελένη Σουλάνη
Διπλωματική εργασία «Τα έμφυλα στερεότυπα στις παιδικές διαφημίσεις της ελληνικής τηλεόρασης και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου» Επιβλέποντες καθηγητές Χρυσή Βιτσιλάκη Μαρία Γκασούκα Μάριος Βρυωνίδης

2 Επιλογή θέματος Λόγω προσωπικής εμπειρίας ως εκπ/κού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Παρατηρώντας τη δύναμη της επενέργειας των τηλεοπτικών μηνυμάτων στα παιδιά

3 Η επίδραση των προτύπων στη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου
Θεωρία κοινωνικής – γνωστικής μάθησης (A. Bandura) Η φεμινιστική οπτική

4 Θεωρία κοινωνικής – γνωστικής μάθησης
Ο ρόλος του φύλου είναι προϊόν ενός δικτύου κοινωνικών επιδράσεων μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπων (άμεσο και έμμεσο περιβάλλον, Μ.Μ.Ε.) επιδοκιμασίας της αρμόζουσας προς το φύλο συμπεριφοράς

5 Η φεμινιστική οπτική Κοινωνική – πολιτισμική κατασκευή του ρόλου του φύλου Ανδρική κυριαρχία – γυναικεία υπόταξη Σχέσεις εξουσίας Μεταβλητότητα και ρευστότητα φύλου

6 …those deceptively simple, clever, outrageous ads…
Ορισμός και είδη διαφήμισης Οικονομικά της διαφήμισης Διαφημιστικός σχεδιασμός Επικοινωνιακοί στόχοι Διαδικασίες πειθούς Συγκινησιακή προσέγγιση Το κείμενο

7 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Πλούτος ξενόγλωσσων μελετών με βάση τη γλωσσική, οπτική και ηχητική ανάλυση Ποσοτικά και ποιοτικά περιορισμένη ελληνική συμβολή

8 Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ελληνική νομοθεσία 89/552/EEC
Π.Δ. 236/ Ν. 2251/1994 Ν. 2328/1995 Π.Δ. 100/2000

9 Μεθοδολογία της έρευνας
Ποιοτική έρευνα (συγκεκριμενοποίηση θεωρίας μέσω της έρευνας, προτιμητέα από ερευνητές φεμινισμού) Ανάλυση περιεχομένου (‘η πιο συστηματική μέθοδος για την εξέταση των επικοινωνιακών δεδομένων στις ανθρωπιστικές επιστήμες’)

10 Διαδικασία Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος και υποθέσεων
Κατασκευή δείγματος Κωδικοποίηση εννοιών Ανάλυση δείγματος

11 Αποτελέσματα - ανάλυση
Επαλήθευση εννέα εκ των δέκα υποθέσεων Επιβεβαίωση αναπαραγωγής στερεοτύπων Αγόρια δραστήρια, εκτός σπιτιού, προσανατολισμένα στην πραγματικότητα, σιελ, ‘ταχύτητα’, ‘ένταση’, ‘δύναμη’ Κορίτσια κοινωνικά, εντός σπιτιού, εκπαιδεύονται ως νοικοκυρές / μητέρες, ροζ, ‘μόδα’, ‘όνειρο’, ‘μαγεία’

12 Επίλογος Η διαφήμιση, αναπαράγει, παγιώνει και νομιμοποιεί τις αναχρονιστικές αξίες και προκαταλήψεις του κυρίαρχου συστήματος Λόγω έλλειψης γνωστικών εργαλείων, τα παιδιά είναι ευάλωτα και ευεπηρέαστα Κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και εκπαίδευσή τους ως προς τους διαφημιστικούς κώδικες.

13 Σας ευχαριστώ πολύ! Αλέκα Σουλάνη


Κατέβασμα ppt "Αλεξάνδρα – Ελένη Σουλάνη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google