Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής e-mail: haidich@med.auth.gr

2 Οι φοιτητές της ιατρικής σχολής δεν συμπαθούν τη στατιστική αλλά ως γιατροί θα τη συμπαθήσουν

3 H δοκιμασία χ 2 (chi-square test) Σύγκριση ποιοτικών μεταβλητών Μεγάλη τιμή της χ 2  στατιστικά σημαντική διαφορά χ 2 ≥ 0 (= 0 τέλεια σύμπτωση θεωρητικής και παρατηρούμενης κατανομής) Αναμενόμενες συχνότητες > 5 σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείται η ακριβής δοκιμασία κατά Fisher (Fisher’s exact test) Παρατηρήσεις κατά ζεύγη  Δοκιμασία Mc Nemar (Mc Nemar’s test)

4 Παράδειγμα Σχέση καπνίσματος και φύλου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΦΥΛΟNAIOXIΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣa = 3 b = 7 n α = 10 ΓΥΝΑΙΚΕΣc = 7 d = 3 n γ = 10 ΣΥΝΟΛΟn κ = 10n οκ = 10n = 20  P = 0,074

5 Ειδικές περιπτώσεις ποιοτικών δεδομένων Για τον έλεγχο γραμμικής τάσης σε διατεταγμένα δεδομένα  Chi-square adjusting for trend (Linear- by-Linear association) Για τη συμφωνία μεταξύ 2 αξιολογητών/παρατηρητών  Cohen’s kappa (τιμές μεταξύ 0, 1) Συσχέτιση 2 διατεταγμένων μεταβλητών  Kendall’s tau-b (ties) Kendall’s tau-c (no ties) Παρατηρήσεις κατά ζεύγη  σε 2 χρονικές περίοδοι  Mc Nemar’s test  > 2 χρονικές περίοδοι  Cochran’s Q test

6 Άλλες περιπτώσεις ποιοτικών δεδομένων Σχέση ονομαστικών μεταβλητών  Contingency coefficient: 0 – 1  Phi & Cramer’s V: 0 – 1  Lambda: 0 – 1  Uncertainty coefficient: % μείωση σφάλματος (0 – 1) Σχέση διατεταγμένων μεταβλητών  Gamma: -1 – 1  Somer’s d: -1 – 1 Σχέση κατηγορικής και ποιοτικής μεταβλητής  Eta: 0 – 1 (π.χ. μισθός σε διαστήματα με φύλο)

7 Συντελεστής συμφωνίας Cohen’s Kappa Τιμή κΙσχύς συμφωνίας <0.20Φτωχή (Poor) 0.21 – 0.40Κάποια (Fair) 0.41 – 0.60Μέτρια (Moderate) 0.61 – 0.80 Καλή (Good) 0.81 – 1.00Πολύ καλή (Very good)

8 Βάσεις δεδομένων http://users.auth.gr/haidich/MSc/datasets/


Κατέβασμα ppt "Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google