Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών Μουρατίδου Κατερίνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σερρών Ιστοσελίδα Τμήματος για πληροφορίες:

2 Η ανάγκη για εξειδίκευση
2 Η ανάγκη για εξειδίκευση Τα ΤΕΦΑΑ παρέχουν γνώσεις για τους υποψήφιους καθηγητές φυσικής αγωγής αλλά και για γυμναστές που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς, όπως: Εργοφυσιολογία, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής, Ψυχολογία και Προπονητική

3 Η ανάγκη για εξειδίκευση
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι γυμναστές ασχολούνται με την εκγύμναση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: Παιδιά Άτομα με ειδικές ανάγκες Ηλικιωμένοι Γυναίκες Προϋπόθεση για τη σωστή γυμναστική είναι η καλή γνώση της κίνησης

4 Κινησιολογία Η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης κίνησης τόσο σε βασικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο

5 Σκοπός του προγράμματος
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτατο επιστημονικό πεδίο της Κινησιολογίας Έτσι προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου: Να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα των Αθλητικών Επιστημών και της Κινησιολογίας, Να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχό-μενης εκπαίδευσης και Να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων

6 Αναλυτικοί στόχοι Μύηση στις πειραματικές μεθόδους στην κινησιολογία
Μύηση στις πειραματικές μεθόδους στην κινησιολογία Εμβάθυνση στις ανατομικές αρχές της κίνησης Εκμάθηση των βασικών ψυχολογικών επιδράσεων της κίνησης και της άσκησης

7 … συνέχεια Εμβάθυνση στις φυσιολογικές προσαρμογές κατά την άσκηση,
Εμβάθυνση στις φυσιολογικές προσαρμογές κατά την άσκηση, Εκμάθηση των πειραματικών μεθόδων στην κινησιολογία, Αξιολόγηση της κίνησης & καθοδήγηση των προγραμμάτων άσκησης

8 Σε ποιους απευθύνεται;
Σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας, Σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής Σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος (master)

9 Κριτήρια εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Βασικές προϋποθέσεις: Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ

10 Δικαιολογητικά στο ΜΔΕ
Αντίγραφο πτυχίου, και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο), Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει),

11 Δικαιολογητικά στο ΜΔΕ
Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (από τη γραμματεία) και κατάθεσή της (από τη βιβλιοθήκη) Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας, Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων, Δικαιολογητικά ανακοινώσεων, Μεταπτυχιακός τίτλος κλπ.

12 Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων
1. Βαθμός πτυχίου (ως 50 μόρια = βαθμός Χ 5 Α.Ε.Ι. ή 2,5 Τ.Ε.Ι.) 2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (15 μόρια) 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου (ως 3 μόρια) 5 εξάμηνα εργασίας =3 μόρια 2 εξάμηνα εργασίας =1 μόριο 1 εξάμηνο εργασίας =½ μόριο 1 χρόνος προϋπηρεσία στα ΤΕΦΑΑ = 1 μόριο (ως 3 χρόνια)

13 … συνέχεια 4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά (ως 20 μόρια)
4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά (ως 20 μόρια) Σε ελληνικά και διεθνή μη αξιολογημένα περιοδικά: 10μόρια για τον 1ο, 8μόρια για τον 2ο και 5μόρια για τον 3ο (σε ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας ) Σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά με IF: 20 μόρια για τον 1ο, 15μόρια για τον 2ο, και 10μόρια για τον 3ο 5. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ως 10 μόρια) Στις προφορικές ανακοινώσεις : 5 μόρια για τον 1ο και 2 μόρια για τον 2ο Στις αναρτημένες ανακοινώσεις : 3 μόρια για τον 1ο και 2 μόρια για τον 2ο

14 … συνέχεια 6. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ως 10 μόρια) Οι υποψήφιοι με δεύτερο πτυχίο από Α.Ε.Ι. =10 μόρια και από Τ.Ε.Ι.=5 μόρια 7. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος - Διδακτορικού Διπλώματος (ως 30 μόρια) Οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό δίπλωμα =15 μόρια και με διδακτορικό=30 μόρια

15 Δομή του προγράμματος Αριθμός εισακτέων στο ΜΔΕ = 20
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: από 4 ως 8 διδακτικά εξάμηνα Διδακτορικός τίτλος: από 6 ως 12 επιπλέον διδακτικά εξάμηνα

16 Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΜΔΕ
1ο εξάμηνο ω/ε ΔΜ Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης 3 Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας Στατιστική 2ο εξάμηνο Μέθοδοι έρευνας Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία Λειτουργική ανατομική Θέματα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική Δραστηριότητα 3ο εξάμηνο Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης Πρακτικές εφαρμογές της Αθλητικής Βιομηχανικής 4ο εξάμηνο Μεταπτυχιακή διατριβή (Master’s Thesis) 6 ΣΥΝΟΛΟ 30 36

17 Εργασιακές Προοπτικές
Σε δήμους, σε προγράμματα άσκησης Στον ιδιωτικό τομέα, με προγράμματα κινησιολογίας σε διάφορους πληθυσμούς Σε κέντρα αποκατάστασης, ως ειδικοί κινησιολογίας Ατομικά προγράμματα προληπτικής άσκησης

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ του ΑΠΘ Γραμματεία ΠΜΣ
(υπόψη: κ. Δ. Γκιμπιρίτη - Καρατζιά) Αγ. Ιωάννης, Σέρρες τηλ.: , fax:

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google