Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση
η πρώτη ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

2 Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων Δημιουργούν θέσεις εργασίας
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων Δημιουργούν θέσεις εργασίας Στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΚοινΣΕπ και Ευρώπη Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί ήδη περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του συνόλου των εργαζομένων Σαν ορισμός από τον 18ο αιώνα στην Γαλλία. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

4 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» Νόμος 4019/2011 αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «ΚοινΣΕπ» απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιες είναι οι κατηγορίες των ΚοινΣΕπ Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
«Ένταξης» οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

8 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
«Κοινωνικής Φροντίδας» οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Παραγωγικού Σκοπού οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

10 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών 5-7 πρόσωπα υπογράφουν το καταστατικό εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή (καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις νόμου 1599/86 αίτηση εγγραφής στο μητρώο) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

11 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων Δωρεές τρίτων έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α. πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

12 Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

13 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
μια Κοιν.Σ.Επ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

14 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

15 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

16 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

18 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

19 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

20 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

21 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

22 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

23 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία ετησίως, ως ακολούθως : 5% για το σχηματισμό αποθεματικού έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις Δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

24 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι Κοιν.Σ.Επ δεν έχουν Εγγραφή στο επιμελητήριο Εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ Συμβολαιογραφικά Έξοδα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

25 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι Κοιν.Σ.Επ φορολογούνται .... Με 26% στο 65% Των κερδών τους Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

26 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ενας συνεταιρισμός διέπεται από τις 7 ακόλουθες αρχές Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη Οικονομική συμμετοχή μελών Αυτονομία και ανεξαρτησία Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς Ενδιαφέρον για την κοινότητα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

27 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τι είναι η κοινωνική επιχείρηση; Το ερευνητικό δίκτυο EMES έχει διαμορφώσει 9 κριτήρια για τον ορισμό των κοιν. επιχειρήσεων European Network on Social Economy Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

28 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συνεχής οικονομική δραστηριότητα Υψηλός βαθμός αυτονομίας Ανάληψη ρίσκου Αμειβόμενη εργασία Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

29 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Στόχος το όφελος στην κοινότητα/ομάδα Συλλογική διάσταση Συμμετοχή στις αποφάσεις η οποία δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά κεφαλαίου Πολυεταιρικότητα Περιορισμένη διανομή κερδών Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

30 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοινωνική ωφέλεια δηλαδή εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών που συνήθως μένουν ακάλυπτες ή καλύπτονται πλημμελώς από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα ή/και το κράτος. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

31 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοινωνική καινοτομία δηλαδή εντοπισμός νέων κοινωνικών αναγκών ή παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών με τρόπο ο οποίος εισάγει νέες λογικές παραγωγής/κατανάλωσης. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

32 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοινωνική δικαιοσύνη δηλαδή προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή με στόχο να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτά κοινωνικών στρωμάτων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

33 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εργασιακή αποκατάσταση δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασίας για κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

34 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τομείς στους οποίους παρατηρείται έντονη ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

35 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοινωνική φροντίδα/αρωγή Στοχευμένες υγειονομικές υπηρεσίες Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ενισχυτική διδασκαλία Κοινωνική ένταξη Κοινωνική στέγαση Περιβαλλοντική προστασία (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας) Αγροτική παραγωγή, επεξεργασία/πώληση ειδών διατροφής Ηθικό ή/και αλληλέγγυο εμπόριο Συγκοινωνίες, μετακίνηση, κοινωνικός τουρισμός Προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

36 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Καλές Πρακτικές Εκάτη * Άριστον Αλληλεγγύη νοτίων προαστίων Συνδετήρες * Χελώνα * Οίκαδε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

37 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Διαπιστώσεις Άγνοια του κόσμου για τις ΚοινΣΕπ Άγνοια διαχείρισης των ΚοινΣΕπ Άγνοια του δημόσιου τομέα Κακοπαράσταση από μέρος της κοινωνίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

38 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Προφίλ της ΚοινΣΕπ Πόσο Κοινωνική Είναι η Συνεταιριστική Επιχείρηση ??? Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

39 Κοινωνικής Φροντίδας – 83
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χαρτογράφηση Έως Σήμερα – 680 Ένταξης – 16 Κοινωνικής Φροντίδας – 83 Παραγωγικού σκοπού – 581 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

40 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ - 46
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χαρτογράφηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ - 46 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - 364 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - 190 ΔΙΑΓΡΑΦΗ - 76 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

41 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Χαρτογράφηση Έως Σήμερα – 680 Αττική – 286 Ελευσίνα - 5 Μέγαρα - 0 Ασπρόπυργος - 1 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

42 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Λίγα λόγια Για την πύλη KoinSEp.Org Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

43 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ο λόγος της δημιουργίας της πύλης Η γνώση που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια δημιουργίας της ΚοινΣΕπ Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα δεν ανήκε μόνο σε εμάς αλλά έπρεπε να γίνει δημόσιο κτήμα και για τους επόμενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες! Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

44 Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Είναι μια υπηρεσία της Της ΚοινΣΕπ Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα σε Συνεργασία με την ΚοινΣΕπ Εκάτη Από 12/2012 – 12/2014 πάνω από προβολές Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

45 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

46 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

47 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 07/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

48 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Social Media twitter.com/koinseporg facebook.com/koinsep.org facebook.com/groups/koinsep.forum Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

49 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Δίκτυο ΚοινΣΕπ Πάνω από 110 ΚοινΣΕπ έχουμε σχηματίσει ένα Δίκτυο και σύντομα αποκτούμε νομική υπόσταση μέσω πανελλήνιας ομοσπονδίας που ήδη έχει καταστατικό και ιδρυτικά μέλη, απομένει η αναγνώριση από το αρμόδιο πρωτοδικείο Αθηνών Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

50 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

51 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Το Σύνθημα μας .... Μόνος πας γρηγορότερα Μαζί πάμε μακρύτερα!!! Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

52 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Σας Ευχαριστώ Για την προσοχή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

53 Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση
η πρώτη ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.


Κατέβασμα ppt "Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google