Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

To Πρόβλημα Μέσος Κύπριος: 2 κιλά απορριμμάτων/μέρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "To Πρόβλημα Μέσος Κύπριος: 2 κιλά απορριμμάτων/μέρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 To Πρόβλημα Μέσος Κύπριος: 2 κιλά απορριμμάτων/μέρα

3 To Πρόβλημα Μέσος Κύπριος: 2 κιλά απορριμμάτων/μέρα 663 κιλά απορριμμάτων/χρόνο (Eurostat 2012)

4 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!

5 «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στην Κύπρο»

6 Στοιχεία Έργου Life+ «Information & Communication» Διάρκεια – 34 μήνες: 09/06/2014 – 10/04/2017 Κράτη - Μέλη: Κύπρος + Βέλγιο

7 Συνολικές Επιλέξιμες Δαπάνες 2,092,110 € Συνεισφορά Εταίρων 1,166,265 € Συνεισφορά Ε.Ε 925,845 € Προϋπολογισμός Έργου 2,181,960 € (44.25% των επιλέξιμων δαπανών)

8 2,181,960 € Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανάδοχος Φορέας (ΡΙΚ) Ανάδοχος Φορέας (ΡΙΚ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Fost Plus Βελγίου Τμήμα Περιβάλλοντος Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Green Dot Κύπρου Οργανόγραμμα Υποστηρικτές Επίτροπος Περιβάλλοντος Ένωση Δήμων Υποστηρικτές Επίτροπος Περιβάλλοντος Ένωση Δήμων

9 Σκοπός Έργου Η προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο Εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με βάση μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που να εστιάζεται στην αρχή RRR (Reduce, Reuse, Recycle) Δράσεις που θα ενημερώσουν, θα εκπαιδεύσουν και θα κινητοποιήσουν, έτσι ώστε να επιτευχθούν αξιοσημείωτες αλλαγές στην αντίληψη, την ευαισθητοποίηση και τις συνήθειες του κοινού και των ομάδων - στόχων

10 Στόχοι Έργου Η καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης και το επίπεδο της ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με την έννοια RRR στη διαχείριση των αποβλήτων Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη Μείωση- Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Κύπρου Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά της γνώσης της έννοιας RRR στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες και στο περιβάλλον

11 Αξία Έργου για την Ε.Ε.  Επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. για την προώθηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής της Ε.Ε. για τα απόβλητα στα κράτη - μέλη.  Η ανάπτυξη ενός "οδηγού καλών πρακτικών επικοινωνίας" για την υλοποίηση του RRR στη διαχείριση αποβλήτων που θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη - μέλη.

12 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα στοχεύσιμα κοινά Οι έχοντες επιρροή (opinion leaders) Οι επιχειρηματικές οργανώσεις Οι δημόσιοι οργανισμοί Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί Οι τοπικές αρχές και οι σύνδεσμοί τους Η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων Οι λειτουργοί των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Οι εκπαιδευτικοί Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

13 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Νέοι 5 – 16 (110,000), (50% κάλυψη): Σημαντική επιρροή προς τους ενήλικες Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000) (75% κάλυψη): Κύρια καταναλωτική ομάδα και ομάδα παραγωγής αποβλήτων Βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Εκπαιδευτικοί: Θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων Τα Στοχεύσιμα Κοινά

14 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Μετανάστες (30% κάλυψη): Αρκετοί εργάζονται στον κλάδο των υπηρεσιών (εστιατόρια, ξενοδοχεία) ή στη βιομηχανία Τοπικές Αρχές (70% κάλυψη): Εφαρμογή πολιτικών για το RRR Μέλη Κοινοβουλίου: Εναρμόνιση Οδηγιών Τα Στοχεύσιμα Κοινά

15 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Προγράμματος Προπαρασκευαστικές δράσεις Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς Έρευνα για την καταγραφή της αντίληψης του κοινού σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης Ανάπτυξη και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και εργαλείων επικοινωνίας

16 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Τηλεόραση Ραδιόφωνο Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα Συνέδρια & Εκδηλώσεις Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό Οδηγός καλών πρακτικών επικοινωνίας για τις Αρχές Δράσεις Προγράμματος

17 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Τηλεόραση Δράσεις Προγράμματος 5 Διαφημιστικά Μηνύματα 10 3-λεπτα Ενημερωτικά Σποτ 100 Εβδομαδιαίες Εκπομπές 3 Ντοκιμαντέρ 100 Παρεμβάσεις σε Πρωινές / Μεσημεριανές Εκπομπές 100 Ρεπορτάζ

18 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Ραδιόφωνο Οδηγός καλών πρακτικών επικοινωνίας για τις Αρχές Δράσεις Προγράμματος 5 Σποτ 200 Εβδομαδιαία Προγράμματα 200 News Bulletins

19 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Δράσεις Προγράμματος Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 60 Συνεντεύξεις 30 Άρθρα 100 Ενημερωτικά Δελτία

20 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα Δράσεις Προγράμματος Λογαριασμοί Facebook & Twitter Ιστοσελίδα Ψηφιακή εφαρμογή για Η/Υ και Smart Phones

21 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Συνέδρια & Εκδηλώσεις Δράσεις Προγράμματος 2 Μεγάλα Φεστιβάλ 3 Διασκέψεις Τύπου

22 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις Επικοινωνίας Ενημερωτικό Υλικό Δράσεις Προγράμματος 25,000 ενημερωτικά φυλλάδια 15,000 αφίσες 12-σέλιδη παιδική ιστορία σε 25,000 αντίτυπα

23 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Εκπαιδευτικές Δράσεις Εργαστήρια για: Δράσεις Προγράμματος Δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς Δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης Τοπικές και Δημόσιες Αρχές Βιομηχανία

24 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Εκπαιδευτικές Δράσεις Εργαστήρια για: Δράσεις Προγράμματος Δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς 20 Σεμινάρια 400 Συμμετέχοντες 200 Εκπαιδευτικά Πακέτα

25 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Εκπαιδευτικές Δράσεις Εργαστήρια για: Δράσεις Προγράμματος Δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης 4 Σεμινάρια (Αυγ.2015-Ιαν.2016) 80 Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικό Πακέτο

26 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Εκπαιδευτικές Δράσεις Εργαστήρια για: Δράσεις Προγράμματος Τοπικές και Δημόσιες Αρχές 20 Σεμινάρια 400 Συμμετέχοντες Σεμινάριο για μέλη Κοινοβουλίου

27 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Εκπαιδευτικές Δράσεις Εργαστήρια για: Δράσεις Προγράμματος Βιομηχανία 10 Σεμινάρια 250 Συμμετέχοντες

28 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων

29 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Τρεις έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση

30 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων Μέσω μιας σειράς δεικτών παρακολούθησης: Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο Ανακύκλωση ανά κάτοικο Όγκοι των αποβλήτων που κατευθύνονται σε χώρους υγειονομικής ταφής Αριθμός πυρκαγιών που ξεκινούν από τους χώρους υγειονομικής ταφής Ο αριθμός των Κανονισμών που εγκρίθηκαν και σχετίζονται με RRR

31 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της τηλεόρασης και 400,000 ατόμων ανά έτος μέσω του ραδιοφώνου Αναμενόμενα Αποτελέσματα

32 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της τηλεόρασης και 400,000 ατόμων ανά έτος μέσω του ραδιοφώνου Μέχρι τη δημιουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για επιπλέον εισηγήσεις ή για άλλα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα:  Τηλεφωνικά: 7000 0090  Μέσω email: admin@greendot.com.cyadmin@greendot.com.cy Επικοινωνία

33 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της τηλεόρασης και 400,000 ατόμων ανά έτος μέσω του ραδιοφώνου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

34 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της τηλεόρασης και 400,000 ατόμων ανά έτος μέσω του ραδιοφώνου  Εκπαιδευτικοί: Λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων Μέσω του προγράμματος οι Εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων Πιο συντονισμένη, συστηματική και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών για τα συγκεκριμένα θέματα Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών της Κύπρου Γιατί σας Ενδιαφέρει…

35 Τρόποι Προσέγγισης Ευαισθητοποίηση: Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ηλεκτρονικά μέσα Εκστρατείες στον Τύπο Εκπαίδευση και κινητοποίηση: Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως: Συνέδρια Φεστιβάλ Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα Στοχεύσιμα Κοινά Νέοι 5 – 16 (110,000), να καλύψουμε το 50% Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 (337,000), να καλύψουμε το 75% Η βιομηχανία μέσω συνδέσμων (80 σύνδεσμοι) Προσέγγιση και εμπλοκή Τρείς έρευνες αγοράς, (αρχή, μέσο και τέλος του έργου) Διενέργεια focus groups για τροφοδότηση Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες και στο περιβαλλοντικό πρόβλημα Δράσεις Προγράμματος Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 ατόμων ανά έτος, σχετικά με την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της τηλεόρασης και 400,000 ατόμων ανά έτος μέσω του ραδιοφώνου Θέματα προς Συζήτηση Ενημέρωση  Τι γνωρίζετε για το RRR; Πόση εξειδίκευση υπάρχει στους εκπαιδευτικούς για το RRR;  Από πού αντλείτε ενημέρωση σήμερα για το θέμα του RRR; Πόσο συχνά; Είναι ικανοποιητική; Σε ποιους τομείς θα θέλατε περισσότερη ενημέρωση; Δράσεις / Εμπόδια  Ποιες δράσεις γίνονται σήμερα στα σχολεία σε σχέση με το RRR;  Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για εφαρμογή μέτρων RRR (θεσμικά, οικονομικά, έλλειψη ενημέρωσης κτλ.) Συνεργασία  Πώς θεωρείτε ότι μπορεί το πρόγραμμα να σας βοηθήσει ή πως μπορείτε εσείς να βοηθήσετε το πρόγραμμα; Επικοινωνία  Τι εισηγήσεις έχετε για την επικοινωνία του RRR στο ευρύτερο κοινό της Κύπρου;

36 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "To Πρόβλημα Μέσος Κύπριος: 2 κιλά απορριμμάτων/μέρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google