Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Επαναλαμβανόμενες κυκλικές πορείες των απλών ανόργανων χημικών ουσιών στο οικοσύστημα Οι παραγωγοί εισάγουν την ενέργεια σε ένα οικοσύστημα υπό τη μορφή οργανικών ενώσεων που παράγουν με τη φωτοσύνθεση Οι αποικοδομητές διασπούν την νεκρή οργανική ζωική και φυτική ύλη σε απλές ανόργανες χημικές ουσίες Έτσι οι απλές ανόργανες χημικές ουσίες γίνονται εκ νέου διαθέσιμες στους παραγωγούς

2 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του άνθρακα Είσοδος του άνθρακα στο οικοσύστημα Με τη μορφή του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα Οι παραγωγοί το απορροφούν Το μετατρέπουν σε γλυκόζη πλούσια σε ενέργεια ΓΛΥΚΟΖΗ + Οξυγόνο +Νερό Διοξείδιο του άνθρακα + Νερό

3 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του άνθρακα Επιστροφή του άνθρακα στην ατμόσφαιρα Με τη μορφή διοξειδίου του άνθρακα Οι αυτότροφοι και οι ετερότροφοι διασπούν οργανικές ενώσεις της τροφής με τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής Κατά τη διάσπαση ελευθερώνεται ενέργεια Και διοξείδιο του άνθρακα που επιστρέφει στην ατμόσφαιρα ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΖΗ + Οξυγόνο +Νερό Διοξείδιο του άνθρακα + Νερό

4 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του άνθρακα Επιστροφή του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με την παρέμβαση του ανθρώπου Καύση ορυκτών καυσίμων Γαιανθράκων Πετρελαίου Φυσικού αερίου

5 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Το άζωτο συμμετέχει στη δομή πολλών οργανικών μορίων: Νουκλεϊκών οξέων Πρωτεϊνών Το άζωτο περιέχετε σε ποσοστό 70% στον ατμοσφαιρικό αέρα Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεν μπορεί να απορροφηθεί από τους παραγωγούς Μετατρέπετε πρώτα σε νιτρικά ιόντα και μετά απορροφάτε από τις ρίζες των παραγωγών

6 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Είσοδος του αζώτου στο οικοσύστημα Το ατμοσφαιρικό άζωτο υπό την παροχή ενέργειας που απελευθερώνετε κατά τους κεραυνούς μετατρέπετε σε νιτρικά ιόντα Τα νιτρικά ιόντα η βροχή τα ρίχνει στο έδαφος και απορροφώνται από τις ρίζες των παραγωγών

7 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Είσοδος του αζώτου στο οικοσύστημα Το ατμοσφαιρικό άζωτο δεσμεύεται και μετατρέπετε σε νιτρικά ιόντα με τη βοήθεια βακτηρίων Αζωτοδεσμευτικά βακτήρια ελεύθερα του εδάφους

8 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Είσοδος του αζώτου στο οικοσύστημα Το ατμοσφαιρικό άζωτο δεσμεύεται και μετατρέπετε σε νιτρικά ιόντα με τη βοήθεια βακτηρίων Αζωτοδεσμευτικά συμβιωτικά βακτήρια Στις ρίζες των ψυχανθών

9 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Κυκλοφορία και διακίνηση του αζώτου στο οικοσύστημα Ακολουθεί την πορεία της ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο Οι παραγόμενες αζωτούχες οργανικές ενώσεις μεταβιβάζεται στους καταναλωτές και αποικοδομητές Οι αποικοδομητές αποικοδομούν τη νεκρή φυτική και ζωική ύλη σε νιτρικά ιόντα Κάνουν ξανά διαθέσιμο το άζωτο στους παραγωγούς

10 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κύκλος του αζώτου Επιστροφή του αζώτου στην ατμόσφαιρα Με τη μορφή ατμοσφαιρικού αζώτου Το νιτρικά ιόντα δεσμεύονται και μετατρέπονται σε ατμοσφαιρικό άζωτο με τη βοήθεια βακτηρίων Απονιτροποιητικά βακτήρια


Κατέβασμα ppt "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google