Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, Ε ΠΙΔΕΙΞΗ, Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ Π ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, Ε ΠΙΔΕΙΞΗ, Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ Π ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, Ε ΠΙΔΕΙΞΗ, Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ Π ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ email: pappas@preveza.gr http:// www.preveza.gr

2 Τ ι είναι η Ευρυζωνικότητα; Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (ή αλλιώς Ευρυζωνικότητα) ορίζεται - σε ευρεία έννοια - ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη, το οποίο αποτελείται:  γρήγορες συνδέσεις στο Διαδίκτυο, για μετάδοση video, δεδομένων, και για τηλεφωνία  κατάλληλες δικτυακές υποδομές, που επιτρέπουν την ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών  την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει, ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης, μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών  το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, για την ενδυνάμωση της καινοτομίας και την προστασία του ανταγωνισμού

3 Το έργο « Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές»  Αντικείμενο :  η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών  η μεταφορά τεχνογνωσίας στους Νομούς Πρεβέζης, Αχαΐας, Ηλείας, στο Δήμο Λευκάδας και την ιταλική Επαρχία Λέτσε.  Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Περιφέρεια Απουλίας και εκτελείται στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Interreg III Ελλάδα-Ιταλία  Εταίροι :  Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  Νομαρχία Ηλείας  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας  Επαρχία του Λέτσε  Νομαρχία Πρεβέζης  Διάρκεια : 18 μήνες

4 Στόχοι του Έργου  Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρυζωνικότητας  Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω :  της εγκατάστασης δημοσίων Wi-Fi hot spots (σημεία ασύρματης πρόσβασης)  δημιουργία δικτυακού τόπου με θέμα την ευρυζωνικότητα  Μελέτη των μοντέλων και των στρατηγικών που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για προώθηση της ευρυζωνικότητας στις συνεργαζόμενες χώρες  Μελέτη διακρατικών και διαπεριφερειακών δεικτών  Εκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας σε σχέση με τις στρατηγικές, τους βασικούς παράγοντες και τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών  Μελέτη των μοντέλων ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών

5 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας  Οφέλη από την υλοποίηση Ευρυζωνικών Υποδομών  Ευρυζωνική πρόσβαση για την Δημόσια Διοίκηση  Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές.  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης  Διευκόλυνση της απελευθέρωσης της αγοράς  Αύξηση του ανταγωνισµού

6 Ο ρόλος της Νομαρχίας Πρέβεζας στο Έργο (1/2) Για την επίτευξη των στόχων του έργου «Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές», η Νομαρχία Πρέβεζας έχει αναλάβει τα ακόλουθα:  Ανάπτυξη portal με θέμα την Ευρυζωνικότητα Το portal σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ώστε να αποτελεί ένα συνεχώς ανανεώσιμο δικτυακό τόπο που θα ενημερώνει τους επισκέπτες του για τις δυνατότητες τις ευρυζωνικότητας, και θα παρέχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό περιεχόμενο. Βασικός στόχος του portal είναι η μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολίτες, μέσω της επίδειξης των δυνατοτήτων της ευρυζωνικότητας http://interreg-broadband.cti.gr ΔικτυακόςΤόπος του Έργου Δικτυακός Τόπος του Έργου

7 Ο ρόλος της Νομαρχίας Πρέβεζας στο Έργο (2/2)  Ημερίδες & Συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς Διοργάνωση ημερίδων (ανοικτές και στο ευρύ κοινό) και συναντήσεων ενημέρωσης - κύρια με φορείς εκπροσώπους των επιχειρήσεων και μέσων μαζικής ενημέρωσης.  Εγκατάσταση δημόσιων Wi-Fi hotspots ελεύθερης πρόσβασης Τα Wi-Fi hotspots σε κατάλληλα σημεία παρουσίας στην Πρέβεζα, θα παρέχουν δωρεάν διασύνδεση στο δίκτυο μέσω μισθωμένων ADSL γραμμών μεγάλης ταχύτητας. Από την υλοποίηση θα επωφεληθούν πολίτες αλλά και οι ΜΜ Επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός εμβέλειας απολαμβάνοντας ευρυζωνικές ταχύτητες και επομένως έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

8 Εκτιμωμένη κάλυψη Δικτύου WiFi N. Α. Πρέβεζας

9 Δείκτες στην Περιφέρεια της Ηπείρου και στο Νομό Πρεβέζης (1/3)  Στοιχεία χρήσης του Διαδικτύου στην περιφέρεια της Ηπείρου:  Στοιχεία χρήσης του Διαδικτύου στον νομό Πρεβέζης:

10 Ευρυζωνική Διείσδυση στην Ευρώπη Πηγή : 13 η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11 INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

12 INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 ΕΡΓΟ -ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 1 Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταφορών για επιχειρήσεις στη μεσόγειο – MED.IN.TRA.D.E 97.500,00 € 2 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υγρών Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας (AGROENERGY)36.000,00 € 3 Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, στρατηγική, βέλτιστες πρακτικές. 149.000,00 € 4 Δημιουργία Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου Για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 25.500,00 € 5 Αποκατάσταση, Αξιοποίηση και Προώθηση των Μνημείων της Βυζαντινής Περιόδου σε Περιοχές της Ηπείρου και της Απουλίας 135.662,00 € 6 Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστική Κληρονομιάς στην παράκτια ζώνη Ελλάδας – Ιταλίας484.425,00 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 928.087,00 €

13 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Προτάσεις της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού για χρηματοδότηση μελετών για έργα που θα ενταχθούν στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ  Ψηφιακή Σύγκλιση  Διοικητική Μεταρρύθμιση

14 Έργα – Δράσεις στο Ψηφιακή Σύγκλιση 1.Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη. 2.Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ιστορίας. 3.Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για τη δομική και σεισμική ασφάλεια δημοσίων κτιρίων. 4.Δημιουργία εσωτερικής πύλης (intranet) για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων. 5.Εγκατάσταση ασυρμάτου ευρηζωνικού δικτύου σε δημόσια κτίρια του νομού Πρέβεζας και παροχή προηγμένων ευρηζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.


Κατέβασμα ppt "Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, Ε ΠΙΔΕΙΞΗ, Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β ΕΛΤΙΣΤΕΣ Π ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google