Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση των επιχειρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση των επιχειρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση των επιχειρήσεων
Ορισμός: Είναι ο θεσμός εκείνος όπου μέτοχοι και εργαζόμενοι μοιράζονται την ευθύνη της διοίκησης ή και την ιδιοκτησία μιας επιχείρησης. Είναι μια φιλοσοφία της διοίκησης, η οποία προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των εργαζομένων και να τους υποκινήσει προς αποδοτική συμπεριφορά. Πλεονεκτήματα: Βελτίωση ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο, διότι ο εργαζόμενος: Αισθάνεται πιο υπεύθυνος Ικανοποιεί τα ανώτερα επίπεδα των αναγκών του Αποκτά την αίσθηση ότι συμμετέχει σε μια συλλογική προσπάθεια Επιδιώκει με περισσότερο ζήλο την υλοποίηση μιας απόφασης Μειονεκτήματα: Συγκρούσεις και διαφωνίες μεταξύ των μελών της ομάδας Δυσκολία προσδιορισμού των ευθυνών μέσα στην ομάδα

2 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
Άμεση: Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν προσωπικά εκφράζοντας τη γνώμη τους και παίρνοντας οι ίδιοι υπεύθυνες αποφάσεις. Μορφές άμεσης συμμετοχής: Ομάδες ενημέρωσης. Πληροφόρηση όλων των εργαζομένων μέσω των διευθυντικών στελεχών και των τυπικών καναλιών επικοινωνίας. Η πληροφορίες αφορούν τόσο την δική τους εργασία όσο και την εργασία των άλλων. 2. Σχεδιασμός έργου Αποτελεί την οργάνωση του τρόπου εκτέλεσης ενός έργου. Διεύρυνση του έργου: Ανάθεση υποέργων στους εργαζομένους Εμπλουτισμός: Ανασχεδιασμός με έμφαση στην αυτονομία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία Αυτόνομες ή ημιαυτόνομες ομάδες: Ανάθεση έργων σε ομάδες 3. Κύκλοι ποιότητας Ομάδες εργαζομένων με σκοπό τον προσδιορισμό, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στην εργασία και στην ποιότητα.

3 Μορφές έμμεσης συμμετοχής
Έμμεση: Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση μέσω εκπροσώπων τους. 1. Η διοίκηση ζητά τις απόψεις των εργαζομένων, μέσω των εκπροσώπων τους, πριν πάρει μια απόφαση. Δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας. 2. Εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. Εξασφαλίζει την προσέγγιση τους στα κέντρα αποφάσεων της επιχείρησης. 3. Εργατικά συμβούλια. Ο ρόλος τους είναι ενημερωτικός και συμβουλευτικός. Στόχοι: Ισότιμη συνεργασία στην επιχείρηση, αποτελεσματικότερη οργάνωση της εργασίας, βελτίωση συνθηκών εργασίας, βελτίωση της παραγωγικότητας, πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 4. Εποπτικά συμβούλια Ασχολούνται με θέματα επενδύσεων, , τον έλεγχο και την έγκριση του ετήσιου απολογισμού. 5. Συλλογική διαπραγμάτευση Η διαδικασία στην οποία η εκπρόσωποι των εργαζομένων και του εργοδότη συζητούν και συμφωνούν, κάθε χρόνο πάνω σε θέματα που τους αφορούν.

4 Οικονομική Συμμετοχή Αποτελεί τη συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο και στα κέρδη. Πλεονεκτήματα: Δέσμευση του εργαζόμενου στην προσπάθεια για την επιτυχημένη και κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης. Η βελτίωση της συνεργασίας μέσα στην επιχείρηση. Καλύτερη εκτίμηση των αναγκών και της σημασίας του κέρδους για την επιχείρηση. Προσέλκυση αξιόλογου ικανού προσωπικού. Παραδείγματα: Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Διανομή κερδών


Κατέβασμα ppt "Συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση των επιχειρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google