Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ… (L10) ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (Α.Μ. 2921)

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΑ; «Ομάδα είναι ένα σύνολο ανθρώπων με χαρακτηριστικά: α) την κοινή ταυτότητα β) την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της και γ) έχει ξεχωριστή οντότητα» Οι διάφοροι τύποι ομάδων σχηματίζουν ένα συνεχές: στο ένα άκρο βρίσκεται η στενά συνδεδεμένη ομάδα (με εσωτερική συνοχή) και στο άλλο άκρο υπάρχει η ομάδα με χαλαρούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της. Ζευγάρι με Μεμονωμένα απόλυτη ταύτιση άτομα (ομάδα με εσωτερική συνοχή) (σύνολο με χαλαρούς εσωτερικούς δεσμούς )

4 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Τυπικές (Δομή-καθορισμένη π.χ. στρατός) Μη τυπικές: α)πρωτογενείς (μικρές ομάδες, με στενό δεσμό και αμοιβαία αποδοχή ρόλων) β)δευτερογενείς (μεγάλες ομάδες, μπορεί να μην συναντηθούν αλλά διατηρούν επαφή) Ομάδες αναφοράς: δεν είναι κανονική ομάδα, περιλαμβάνει τα άτομα από τα οποία αντλούμε αξίες, αρχές κτλ σύμφωνα με τη δική μας προσοικείωση. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: αίσθηση συνάντησης με αυτούς που συμβάλλουν στον καθορισμό των στάσεών μας π.χ. Χριστιανική Εκκλησία, πολιτικό κόμμα. `

5 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΩΣ ΔΟΜΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: ο τρόπος που συνδέονται τα μέλη της για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. Έχει 2 χαρακτηριστικά: 1)καθορισμένος στόχος και 2)κοινά αποδεκτή δομή ηγεσίας. Έμφαση λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αποτελείται από άτομα που θέτουν τις προτιμήσεις τους σε δεύτερη μοίρα για την επίτευξη του στόχου τους αλλά εξακολουθούν να σχετίζονται και μετά από αυτήν. Έμφαση κοινωνικές σχέσεις Στις δύο δομές μπορεί να αντιστοιχεί μία πρωτογενής ομάδα στην οποία να υπάρχει εναλλαγή (απόλυτα υγιής) από τη μία δομή στην άλλη.

6 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης Απαιτεί συμμόρφωση σε κανόνες ψυχολ. πίεση Κατοχυρώνει το κύρος των εκπ/νων περιορισμοί Ανταμείβει την επιτυχία άγχος περιθωριοποίησης 2.Πρόκληση Καινούριο περιβάλλον ερέθισμα για αλλαγή και νέες απόψεις εμπειρίες Η΄ απειλή για εμπειρίες εξατομικευμένη μάθηση 3.Οικοδόμηση πολύπλοκων δομών Πολύπλευρη εμπειρία μελών πιο πολύπλοκες δομές ευρύτερη ποικιλία πιθανών λύσεων οι πόροι 4.Δυναμική Η ομάδα κανονίζει τους ρυθμούς μάθησης για τα περισσότερα μέλη ΟΜΩΣ το κάθε άτομο έχει διαφορετικό ρυθμό

7 2. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ: Οι ομάδες βασίζονται σε ρόλους που αναγνωρίζονται και γίνονται α μ ο ι β α ί α αποδεκτοί, τόσο για την επίτευξη ενός έργου όσο και για την αποτελεσματική εργασία. Οι εναλλαγές ρόλων είναι απαραίτητες στη διεργασία της μάθησης γ ι α τ ί αποτρέπει τους εκπαιδευόμενους από τον εγκλωβισμό τους μέσα σε αυτούς

8 2. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι βασικοί ρόλοι των εκπαιδευτών είναι οι εξής: 1. …ως α ρ χ η γ ό ς της ομάδας Αυτός ο ρόλος μπορεί να χαρακτηριστεί από 3 παράγοντες: Έργο: εντοπίζει και διευκρινίζει το έργο και τους στόχους των εκπαιδευόμενων. Αλληλεπίδραση: βρίσκεται έξω από την ομάδα, λειτουργεί σαν παρατηρητής. Παρατηρεί-κρίνει- βοηθά. Διατήρηση: εντοπίζει και κινητοποιεί τους πόρους και τα υλικά που έχει στη διάθεσή του.

9 2. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
2. …ως ε κ π α ι δ ε υ τ ή ς Λειτουργεί με δύο τρόπους:α) σαν μάνατζερ και β) σαν διδάσκων Σαν μάνατζερ λειτουργεί ως: Σχεδιαστής Διοργανωτής Ηγέτης Επόπτης Σαν διδάσκων πρέπει να προσέξει: Το κλίμα στην τάξη Το διδακτικό υλικό

10 2. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
3. …ως μ έ λ ο ς της ομάδας Όλοι στην ομάδα (και ο εκπαιδευτής) είμαστε εκπαιδευόμενοι και όλοι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο το πώς να μάθουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εκπαιδευτής γίνεται ένα με την ομάδα. Σύμφωνα με τον Kidd: «το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του διδάσκοντα (είναι) ότι πρέπει κι ο ίδιος να είναι διδασκόμενος. Αν έχει χάσει την ικανότητά του να μαθαίνει, δεν είναι τόσο καλός , ώστε να είναι μαζί με εκείνους που έχουν διατηρήσει τη δική τους». 4. …ως «κ ο ι ν ό» Βασικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτή αξιολογητής

11 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Αναλυτικό Πρόγραμμα: είναι οι μέθοδοι μαζί με το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης. Αναλυτικότερα: Το Α.Π. είναι όλες οι σχεδιασμένες εμπειρίες στις οποίες πρέπει να εκτεθεί ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να πετύχει τους μαθησιακούς του στόχους. Το Α.Π. απαρτίζεται από 5 στοιχεία: Το Φιλοσοφικό πλαίσιο Το Περιβάλλον (περιβάλλον και πλαίσιο) Το Περιεχόμενο Τα Γεγονότα Τις Διαδικασίες αξιολόγησης

12 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Περιεχόμενο Α.Π. Δύο είναι οι παράγοντες για την απόκτηση καινούριας γνώσης: 1.Ποσότητα Ποσό γνώσης εξαρτάται από τον εκπαιδευτή. Ως προς την ποσότητα υπάρχουν δύο περιπτώσεις α)είτε να την υπερεκτιμήσουν ή β) να την υποτιμήσουν Οι περισσότεροι ορίζουν το ποσό της γνώσης σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουν οι ίδιοι παρά με αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές: «Να πλάσουν πιο αποτελεσματικούς εκπαιδευόμενους, ανθρώπους που θα συνεχίσουν να μαθαίνουν και μετά το τέλος των μαθημάτων».

13 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2. Μέθοδος απόκτησης καινούριων γνώσεων Ο εκπαιδευτής υπάρχει όχι για να μεταδώσει δεξιότητες, γνώσεις ή πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους ΑΛΛΑ να τους βοηθήσει να τις αποκτήσουν οι ίδιοι. Ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι αποτελεσματικότητα μαθησιακής διεργασίας έμφαση σε μαθητοκεντρικές θεωρίες ΕΝΩ Οι δασκαλοκεντρικές θεωρίες δεν προάγουν την περαιτέρω μάθηση.

14 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Δραστηριότητες του εκπαιδευτή Ο εκπαιδευτής δραστηριοποιείται σε 4 κυρίως περιοχές 1. Καθορίζει τη γενική προσέγγιση που ακολουθείται (μαθησιακούς στόχους,έμφαση στο Α.Π.,κτλ). Βασικό μέλημα τελικό προϊόν 2. Επιλέγει τι θα διδαχθεί. 3. Αποφασίζει πόση ύλη μπορεί να καλυφθεί στο διαθέσιμο χρόνο. 4. Καθορίζει τον τρόπο συνδιαλλαγής των εκπαιδευόμενων με την ύλη (αν παρακολουθούν, αν θα κάνουν εξάσκηση μόνοι τους, αν θα ακούνε, αν θα διαβάζουν, αν θα γράφουν κτλ).

15 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Μέθοδοι Οι μέθοδοι μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες: 1.Μέθοδοι παρουσίασης (χρήση πίνακα) 2.Συμμετοχικές μέθοδοι (ομάδες ανταλλαγής απόψεων) 3.Ευρετικές μέθοδοι 4.Τεχνικές για την αξιολόγηση (τεστ, κουίζ) Τα κριτήρια επιλογής μεθόδου είναι: Το πεδίο/α μάθησης που εμπλέκεται/ονται Η ανάγκη ενεργητικής εμπλοκής των εκπ/νων στη μαθησιακή διεργασία Οι μαθησιακοί τρόποι των εκπαιδευόμενων Οι απαιτήσεις του ίδιου του αντικειμένου Η διαθεσιμότητα των πόρων


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google