Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Education and Culture Name Education and Culture Χαρακτηριστικά μιας καλής Πρότασης Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Education and Culture Name Education and Culture Χαρακτηριστικά μιας καλής Πρότασης Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Education and Culture Name Education and Culture Χαρακτηριστικά μιας καλής Πρότασης Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

2 Περιεχόμενα  Πως θα ξεκινήσω;  Ετοιμασία της πρότασης  Πώς να πείσω τους αξιολογητές;

3 Γνωρίζω καλά το Πρόγραμμα Erasmus+ Έχω μια καλή ιδέα για σχέδιο με διεθνή συνεργασία (αυθεντική) Η ιδέα μου στηρίζεται από το Ίδρυμα μου Μπορώ να οργανώσω/να είμαι εταίρος σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας που θα διαχειριστεί και θα ολοκληρώσει το σχέδιο Πως θα ξεκινήσω;

4 Ακολουθώ πιστά τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και τα κριτήρια Επιλέγω σωστούς εταίρους (αριθμό, ικανότητες, δυνατότητες) Είμαι ξεκάθαρος/η, ακολουθώ μια δομή, είμαι συγκεκριμένος/η (με βάση τις ερωτήσεις καθοδήγησης της αίτησης) Υπολογίζω με προσοχή το κόστος (cost effective)

5 Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι στην Αίτηση και τον Οδηγό του Προγράμματος. πχ  Κριτήρια υποβολής της αίτησης  Ύψος χρηματοδότησης και διάρκεια σχεδίου  Αιτητής, Εταίροι και απαιτήσεις για τη συνεργασία τους (αριθμός εταίρων, θέση και κατάσταση εταίρων και αιτούντος) Κριτήρια Επιλεξιμότητας Χωρίς να τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας το σχέδιο δεν θα επιλεγεί έστω και αν είναι καλογραμμένο Πως θα ξεκινήσω;

6 Δημιουργώ δυνατή συνεργασία  Οι εταίροι είναι οργανισμοί και όχι άτομα  Οι εταίροι πρέπει να δίνουν πρόσθετη αξία στο σχέδιο  Οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη αξία από το σχέδιο  Η συνεργασία βασίζεται στη εμπιστοσύνη, δυναμισμό και επικυρώνεται με συμφωνίες Πως θα ξεκινήσω;

7 Ετοιμασία της πρότασης  Οδηγός μου είναι τα κριτήρια αξιολόγησης της Δράσης που με ενδιαφέρει  Καθορίζω τις ανάγκες, προτεραιότητες, δυνατότητες, προβλήματα  Ελέγχω τι είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο  Καθορίζω την ομάδα στόχο που απευθύνεται το σχέδιο  Επιλέγω σωστά τους ρόλους των εταίρων μου σύμφωνα με τις δυνατότητες, ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη τους  Γράφω απλά και καθαρά τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου

8 Ετοιμασία της πρότασης  Γνωρίζω καλά τους στόχους, προτεραιότητες, απαιτήσεις, κριτήρια κλπ της Δράσης του προγράμματος που θα υποβάλω αίτηση  Ετοιμάζω την πρόταση με τη συνεργασία και υπευθυνότητα των εταίρων (συνεχής παρακολούθηση και διορθώσεις)  Επιλέγω τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν όλοι οι εταίροι για τη συμπλήρωση της αίτησης  Παρουσιάζω ένα πλήρες και καλά δομημένο πρόγραμμα εργασίας

9 Ετοιμασία της πρότασης  Λαμβάνω μέτρα ελέγχου της ποιότητας του σχεδίου (αξιολόγηση), της ολοκλήρωσης του εμπρόθεσμα (χρονοδιάγραμμα σχεδίου) και στα πλαίσια της χρηματοδότησης (κατάσταση λογαριασμών)  Οργανώνω αποτελεσματικά τη συνεργασία συντονισμό και την επικοινωνία με όλους τους εταίρους  Φροντίζω η επίδραση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου να συνεχίσει και μετά την ολοκλήρωση του  Ζητώ τέλος να διαβάσει την πρόταση κάποιος που δε συμμετείχε στην ετοιμασία της

10 Πώς να πείσω τους αξιολογητές  Πρέπει να πείσω τους αξιολογητές ότι οι ανάγκες που περιγράφω είναι πραγματικές και έχουν άμεση σχέση με όλους τους εταίρους  Πρέπει να πείσω τους αξιολογητές ότι οι εταίροι μου είναι οι καλύτεροι για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου  Πρέπει να πείσω τους αξιολογητές ότι οι εταίροι μου έχουν ανάγκη τα αποτελέσματα του σχεδίου και ότι είναι οι καλύτερα οργανωμένοι για να υλοποιήσουν με επιτυχία το σχέδιο  Πρέπει να πείσω τους αξιολογητές ότι το σχέδιο μου αξίζει να χρηματοδοτηθεί

11


Κατέβασμα ppt "Education and Culture Name Education and Culture Χαρακτηριστικά μιας καλής Πρότασης Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google