Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2 2 Εκφώνηση  Στην 2 η εργασία του μαθήματος καλείστε να γράψετε σε γλώσσα C το παρακάτω πρόγραμμα:

3 Εκφώνηση  Να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C που να διαχειρίζεται τα στοιχεία 10 φοιτητών ενός εξαμήνου. Υποθέστε ότι το εξάμηνο έχει 5 μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι φοιτητές αυτοί. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τις εξής δυνατότητες: 1.Εισαγωγής των στοιχείων του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο, Α.Μ.) και των βαθμών του φοιτητή ανά μάθημα 2.Εκτύπωσης στην οθόνη όλων των στοιχείων των φοιτητών (Όνομα, Επώνυμο, Α.Μ.). 3.Αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων ενός συγκεκριμένου φοιτητή με βάση το Α.Μ. του (Όνομα, Επώνυμο, Α.Μ.). 4.Αναζήτησης και εκτύπωσης των βαθμών ενός φοιτητή με βάση το Α.Μ. του (Όνομα, Επώνυμο, Α.Μ., Βαθμοί μαθημάτων). 5.Αναζήτησης και εκτύπωσης του μέσου όρου ενός συγκεκριμένου φοιτητή με βάση το Α.Μ. του (Όνομα, Επώνυμο, Α.Μ., Μέση βαθμολογία). 6.Εκτύπωσης στην οθόνη του μέσου όρου του βαθμού του συνόλου των φοιτητών 7.Εκτύπωσης στην οθόνη του φοιτητή με τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία. 8.Εξόδου από το πρόγραμμα μετά από επιλογή του χρήστη. 3

4  Τα στοιχεία του μαθητή θα είναι καταχωρημένα σε μία δομή με τα εξής περιεχόμενα: struct student { char lastname[21]; /* Επώνυμο μέχρι 20 χαρακτήρες + ο χαρακτήρας τερματισμού. */ char firstname[11]; /* Όνομα μέχρι 10 χαρακτήρες + ο χαρακτήρας τερματισμού */ char am[7];//AM foititi float grades [5]; /* Βαθμoί (από 0 έως και 10) του φοιτητή */ } 4

5  Υποδείξεις:  Τα μαθήματα του εξαμήνου είναι ένας προκαθορισμένος πίνακας τιμών: char *courses[] ={ "Java", "C", "PHP", "C++", "Ruby" };  Ο ΑΜ που εισάγεται κάθε φορά θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι μοναδικός. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει το πρόγραμμα να ζητά νέο ΑΜ.  Στον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμών ενός φοιτητή δε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί μικρότεροι του 5. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Παραδοτέο  Χρησιμοποιήστε το αρχείο erg2_template.cpp υποχρεωτικά. Καλείστε να συμπληρώσετε τον κώδικα των συναρτήσεων του αρχείου erg2_template.cpp.  Τo παραδοτέο της εργασίας είναι 1 αρχείο τύπου cpp το οποίο θα περιέχει τον κώδικα του προγράμματος που θα φτιάξετε και όνομα Erg1_80*****.cpp  Όπου 80***** ο αριθμός μητρώου του φοιτητή  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχόλια του προγράμματος θα πρέπει στην αρχή να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και το Α.Μ. του κάθε φοιτητή που συμμετείχε στην εκπόνηση της εργασίας. 13

14 Παρατηρήσεις  Η εργασία είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και 2 άτομα)  Η εκπόνηση της εργασίας συνεισφέρει 15% στη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή/τριας.  Για τυχόν απορίες, μπορείτε να στείλετε email στο tsiaousis@aueb.grtsiaousis@aueb.gr  Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην εμφάνιση του κώδικα (στοίχιση εντολών, σχόλια και ονόματα μεταβλητών), καθώς και στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων της επίλυσης του προγράμματος, καθώς θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 14

15 Οδηγίες Παράδοσης  Η κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να δηλωθεί στη σελίδα http://dmst.aueb.gr/hlektronikh.htmhttp://dmst.aueb.gr/hlektronikh.htm  Το αρχείο της εργασίας θα πρέπει να είναι σε συμπιεσμένη μορφή.zip ή.rar  Η παράδοση θα γίνει ηλεκτρονικά στο http://dmst.aueb.gr/hlektronikh.htm http://dmst.aueb.gr/hlektronikh.htm  Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης: Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:59 15


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google