Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΗΘΟI ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ) Oι υπό έμφαση στόχοι για τη σχολική χρονιά

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης στόχων σχολικής χρονιάς 2010-2011
Περιεχόμενα Παρουσίασης στόχων σχολικής χρονιάς 1ος Στόχος: «Η γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές, τους στόχους και το περιεχόμενο των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων» 2ος Στόχος: «Σεβασμός-Ευθύνη-Αλληλεγγύη: προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων» 3ος στόχος : «Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.»

3 Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα ορίζονται
1ος Στόχος: «Η γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές, τους στόχους και το περιεχόμενο των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων» Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα ορίζονται η αποστολή και οι σκοποί της εκπαίδευσης, οι θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές, οι αρχές οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών, οι ειδικοί στόχοι, το περιεχόμενο, τα προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη και γνωστικό αντικείμενο, οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, οι δείκτες επιτυχίας και οι τρόποι αξιολόγησης, το μαθησιακό περιβάλλον, οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας και οι συμπληρωματικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την επιτυχία της αποστολής που έχει το σχολείο.

4 Βασικές αρχές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων:
Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο. Τρεις πυλώνες των Προγραμμάτων Σπουδών: Επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων. Ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη. Κομβικές ιδιότητες, ικανότητες, δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

5 Έννοια και χαρακτηριστικά του δημοκρατικού σχολείου
Του δημοκρατικού σχολείου, στο οποίο φοιτούν μαζί όλα τα παιδιά - ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα μπορεί να έχουν- για να προετοιμαστούν για το κοινό τους μέλλον. Του σχολείου, στο οποίο κανένα παιδί δεν αποκλείεται από την απόκτηση όλων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν ένα μορφωμένο άνθρωπο. Του σχολείου που οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα επίτευξης όλων των στόχων της εκπαίδευσης, χωρίς οποιεσδήποτε εκπτώσεις στην ποσότητα και στην ποιότητα των μορφωτικών αγαθών.

6 Έννοια και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σχολείου
Του ανθρώπινου σχολείου, στο οποίο κανένα παιδί δεν αποκλείεται, δεν περιθωριοποιείται, δεν στιγματίζεται, δεν περιφρονείται και δεν δυστυχεί εξαιτίας κάποιας ιδιαιτερότητας. Του σχολείου απόλυτου σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και επιπλέον του σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μη βιώνουν την παιδική και τη νεανική ηλικία αποκλειστικά ως περιόδους ιδιαίτερα κοπιαστικής προετοιμασίας για τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου (όπως συμβαίνει στο παραδοσιακό σχολείο) αλλά ως τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμένες περιόδους της ανθρώπινης ζωής.

7 Έννοια και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σχολείου
Ενός σχολείου που θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και τη φοίτηση και θα σέβεται απόλυτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιτρέποντας στους μαθητές και στις μαθήτριες να βιώνουν την παιδική και τη νεανική ηλικία ως μια από τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα οργανώνεται και εφαρμόζεται με επίκεντρο την πρόνοια αποτελεσματικής πρόληψης και εξάλειψης των αρνητικών συνεπειών που συχνά συνοδεύουν τα παιδιά με αναπηρία, δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, οικονομική δυσπραγία και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

8 Αποστολή του νέου Αναλυτικού Προγράμματος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ανθρώπων οι οποίοι:

9 να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα,
(α) θα κατέχουν ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες έτσι ώστε να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα, να επικοινωνούν ισότιμα και δημιουργικά με τους συνανθρώπους τους, να συνεχίζουν τις σπουδές τους συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης και να ασκούν με γνώση οποιοδήποτε επάγγελμα επιλέξουν,

10 να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα,
(β) θα αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα, να διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότητας, να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να θεμελιώνουν την προσωπική ευεξία μέσω της αυτογνωσίας και της ικανότητας διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και αντιμετώπισης των πολυποίκιλων μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης και

11 (γ) θα διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. α) Δημιουργικότητα β) Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης γ) Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη δ) Ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού ε) Προθυμία και ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στ) Ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών

12 η) Ενσυναίσθηση και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
(γ) θα διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. ζ) Άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας η) Ενσυναίσθηση και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. θ) Στις διαβουλεύσεις εκφράστηκε η επιθυμία, οι παραπάνω ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες να μην κατανοούνται και καλλιεργούνται αποκλειστικά ως εργαλείο ατομικής επιτυχίας στην «κοινωνία της γνώσης», αλλά να εντάσσονται στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών προς την κατεύθυνση ενός δημιουργικού, κοινωνικού και ικανού για συνεργασία ανθρώπου που συμμετέχει ενεργητικά στην παραγωγή πολιτισμού και κοινωνικού πλούτου.

13 Σύντομη παρουσίαση του νέου Προγράμματος Σπουδών κάθε γνωστικού αντικειμένου από τους Επιμορφωτές:
με έμφαση στα καινούργια στοιχεία που το διαφοροποιούν από το προηγούμενο (ως προς τη φιλοσοφία, τη δομή, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία που προτείνει, την αξιολόγηση κ.λπ.). με διασύνδεση με τις πιο πάνω αρχές των νέων Α.Π., ώστε να κατανοηθεί πώς μέσα από το Π.Σ. του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου υπηρετείται το Ανθρώπινο και Δημοκρατικό σχολείο και αναδεικνύονται οι τρεις πυλώνες.

14 Μετάφραση των αρχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας: πώς το κάθε αντικείμενό μπορεί να διδαχθεί εργαστηριακά, δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα, με βάση την αρχή της διαφοροποίησης και εφαρμόζοντας προσεγγίσεις και διαδικασίες μάθησης διερευνητικές, βιωματικές, με βάση τις αρχές της ενεργητικής και της συνεργατικής μάθησης (μαθητοκεντρικό μοντέλο).

15 Μετάφραση των αρχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας: οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν βιωματικά: π.χ. μπορούν να λειτουργήσουν ομάδες εκπαιδευτικών που θα δουλεύουν οργανώνοντας/ σχεδιάζοντας μια διδακτική πρόταση στη βάση των παραπάνω αρχών ή να γίνει προσομοίωση μιας διδασκαλίας η ολομέλεια να αξιολογεί το βαθμό συνέπειας όσων δραστηριοτήτων έλαβαν χώρα σε σχέση με τις πιο πάνω αρχές. Ακολουθεί διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να συνάδουν με τις αρχές αυτές.

16 Μετάφραση των αρχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε πρακτικές:
Επικέντρωση κατ’ αρχήν στην παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού/ διδακτικού υλικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Παρουσί-αση δηλαδή πηγών από όπου θα μπορούσε κανείς να αντλήσει υλικό και να το διαμορφώσει ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. Μετά ασχολείται με την αξιολόγηση των μαθητών επιμένοντας στη χρήση των δεικτών επιτυχίας που υπάρχουν στο Π.Σ.

17 Μετάφραση των αρχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε πρακτικές:
Αξιολόγηση: της συμβατότητας της διαδικασία επεμβαίνοντας διορθωτικά και δίνοντας ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα σχολιάζοντας παράλληλα, όχι μόνο αδυναμίες, αλλά και πρωτοτυπίες και επεκτάσεις κάθε δραστηριότητας.

18 Μετάφραση των αρχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε πρακτικές:
Διδακτικοί στόχοι: Οι επιμορφούμενοι με το πέρας των σεμιναρίων πρέπει: Να έχουν αντιληφθεί τις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων Α.Π. Να γνωρίζουν σε τι διαφοροποιείται το νέο Π.Σ. του γνωστικού αντικειμένου που παρακολούθησαν από το υφιστάμενο. Να έχουν αντιληφθεί ότι στο εξής η διδακτική τους πρακτική θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές όπως η διαφοροποίηση και η ενεργητική μάθηση. Να γνωρίζουν ειδικές για το γνωστικό αντικείμενο προσεγγίσεις (π.χ. η πολυπρισματικότητα στην ιστορία, η διακειμενικότητα ή η δημιουργική γραφή στη λογοτεχνία, οι δείκτες επιτυχίας του κ.λπ.). Να έχουν στα χέρια τους υλικό για εφαρμογές στην τάξη.

19 Δράσεις για υλοποίηση της εισαγωγής των ΝΑΠ
Αξιολόγηση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Επιμόρφωση επιθεωρητών, στελεχών, συμβούλων και μάχιμων εκπαιδευτικών Διοργάνωση προαιρετικών σεμιναρίων από το Π.Ι. Σεμινάρια/ Συνέδρια/ Ενημερωτικές Ημερίδες Επιθεωρητών Μέσης και Δημοτικής

20 Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων:
για τα χαρακτηριστικά των νέων Α.Π. και του τρόπου διαχείρισής τους (φιλοσοφία, σκοπός, περιεχόμενο, μεθοδολογία, αξιολόγηση) για τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή τους θα επηρεάσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η σταδιακή εισαγωγή των νέων Α.Π. στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, για τη νέα δομή και τα νέα ωρολόγια προγράμματα (φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι) και για τον τρόπο διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα νέα Α.Π.

21 Οι υποστηρικτές θα επισκέπτονται συστηματικά τα σχολεία που χρεώθηκαν και θα συμβάλλουν στην παραπέρα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσω της άσκησης συμβουλευτικού έργου ως εξής: Θα συνεργάζονται τόσο με τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς όσο και με την ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν αναλάβει, υποστηρίζοντάς τους με όποιο τρόπο κρίνεται ανά περίπτωση απαραίτητος (π.χ. αναπροσαρμογή σχεδίου μαθήματος, συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.). Θα αναλαμβάνουν δειγματικές διδασκαλίες. Θα οργανώνουν συνδιδασκαλίες. Θα διοργανώνουν παιδαγωγικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας στη σχολική μονάδα, στις οποίες θα ενημερώνουν, θα συζητούν, θα παρουσιάζουν προτάσεις διδασκαλίας κ.ά. Θα εργάζονται για την παραγωγή σχεδίων μαθήματος στη βάση των νέων Α.Π. ή άλλου υποστηρικτικού υλικού. η παρέμβασή τους στις σχολικές μονάδες ουσιαστική και αποτελεσματική, οι υποστηρικτές πρέπει να αναπτύξουν κουλτούρα συνεργασίας με τους Επιθεωρητές και το στελεχικό δυναμικό των σχολείων (Διευθυντές, Συντονιστές ειδικοτήτων , μάχιμους εκπαιδευτικούς)

22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παρακολουθούν τη διαδικασία και εξέλιξη της επιμόρφωσης και ενημερώνουν σε συστηματική βάση τους υπόλοιπους συναδέλφους της ειδικότητάς τους σχετικά. Συνεργάζονται με την Επιτροπή καθώς και με το Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων ώστε να διευθετούνται ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν και αφορούν την πορεία της επιμόρφωσης. Συμβάλλουν ώστε να καλλιεργείται κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των υποστηρικτών, των επιμορφωτών και των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών. Συγκεντρώνουν τις εισηγήσεις Επιθεωρητών και υποστηρικτών του κλάδου τους σχετικά με σεμινάρια, ημερίδες ή άλλες δράσεις, κεντρικά ή στις σχολικές μονάδες. Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους συναδέλφους της ειδικότητάς τους ώστε να προωθούνται στα σχολεία δράσεις σχετικές με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Συνεδριάζουν συχνά με τον συντονιστή των υποστηρικτών και τους υπόλοιπους επιθεωρητές της ίδιας ειδικότητας και εξετάζουν ζητήματα σχετικά με την επιμόρφωση στο αντικείμενό τους.

23 τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της γνώσης,
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα έρχονται να θεμελιώσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διασφαλίζει για τους νέους ανθρώπους Τη δραστήρια συμμετοχή τους στην εργασία, στην πολιτική, στην οικονομία και στον πολιτισμό, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της γνώσης, τη διαβίωσή τους στη γη των προγόνων σε συνθήκες υπερβολικής ελευθερίας, δημοκρατίας, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

24  Για την ενίσχυση της προσπάθειας γνωριμίας και εξοικείωσης με τα ΝΑΠ, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες και δράσεις: Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας, των υποστηρικτών (αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτικοί μηχανισμοί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, μέσω της άσκησης συμβουλευτικού έργου στις σχολικές μονάδες), των Συνδέσμων Επιθεωρητών, για σκοπούς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ανάληψη πρωτοβουλιών για διοργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και συνδιδασκαλιών εντός των σχολικών μονάδων από τους υποστηρικτές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που θα λαμβάνουν μέρος στην επιμόρφωση, με στόχο την ανάδειξη της φιλοσοφίας και των βασικών αρχών των νέων Α.Π. Συστηματική παρατήρηση και σύγκριση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών με τα υφιστάμενα και διοργάνωση συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για καταγραφή παρατηρήσεων (οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με το υφιστάμενο Α.Π. κοιτάζοντας το καινούριο και κάνουν παρατηρήσεις)

25  Για την ενίσχυση της προσπάθειας εισαγωγής και εξοικείωσης με τα ΝΑΠ, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες και δράσεις: Διοργάνωση παιδαγωγικών συνεδριών με θέματα που άπτονται των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε κάθε σχολική μονάδα στις οποίες μπορούν να κληθούν είτε υποστηρικτές είτε πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν στις επιτροπές διαμόρφωσης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων αφιερωμένων στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα στις οποίες μπορούν να κληθούν είτε υποστηρικτές είτε πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν στις επιτροπές διαμόρφωσης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Δημιουργία ευρύτερων μαθησιακών κοινοτήτων με την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των σχολείων για ανταλλαγή εμπειριών. Η πιο πάνω προσπάθεια θα πρέπει να ενισχυθεί και από άλλες ομάδες/ πρόσωπα (επιθεωρητές, γονείς, μαθητές) οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην όλη διαδικασία.

26 2ος Στόχος: «Σεβασμός-Ευθύνη-Αλληλεγγύη: προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων» Ι. Ο στόχος μας είναι μέσα από την ανάλυση και τη συζήτηση να προσδιοριστεί η θεματικής του στόχου ως προς το περιεχόμενό του, τη φιλοσοφική και θεωρητική του βάση, καθώς και τις πρακτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές του. ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Γιατί τέθηκε ο συγκεκριμένος στόχος; Ποια εκπαιδευτική, παιδαγωγική και κοινωνική ανάγκη εξυπηρετεί; Ποιες πρακτικές εφαρμογές μπορεί να έχει ως επιλογή ο εκπαιδευτικός;

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την ανακήρυξη του Έτους 2011 σε «Ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» Το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε μια προσπάθεια προώθησης της ενεργού συμμετοχής μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, αποφάσισε να θέσει ως υπό έμφαση στόχο, για τη σχολική χρονιά , το στόχο «Σεβασμός-Ευθύνη-Αλληλεγγύη».

28 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συχνά σήμερα οι νέοι εγκαλούνται ότι χαρακτηρίζονται από έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους ενεργούν χωρίς ευθύνη και ότι η προτεραιότητά τους είναι η ικανοποίηση των δικών τους επιθυμιών και όχι το καλό του άλλου ή του κοινωνικού συνόλου Μάλιστα τα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπε-ριφοράς που εκδηλώνονται από νέους σχετίζονται από πολλούς με αυτή την αλλαγή στάσεων και προσανατολισμών στους νέους μας

29 Σεβασμός ως στάση ζωής Ο σεβασμός είναι ένα πανανθρώπινο συναίσθημα που εμφανίζεται πολύ νωρίς και κρύβει τεράστια προωθητική και λυτρωτική δύναμη. Επειδή αποτελεί βασικό παράγοντας στην αγωγή του ανθρώπου οφείλουμε και να τον εμπνέουμε και να τον καλλιεργούμε.

30 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης αναδεικνύει το σεβασμό και τον τρόπο αντιμετώπισης των αποδεκτών της κοινωνικής φροντίδας ενώ η κοινωνική πρόνοια είναι σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με την εξάρτηση των «αδύνατων» συνανθρώπων μας από τις κρατικές υπηρεσίες. Οι σύγχρονες όμως αντιλήψεις για την παροχή κοινωνικής φροντίδας και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της εξάρτησης.

31 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κοινωνική αλληλεγγύη σημαίνει να μην επιβάλλεις το όνειρο σου στους άλλους, αλλά να τους στηρίξεις όσο χρειάζεται για πετύχουν οι ίδιοι να κάνουν τα δικά τους όνειρα πραγματικότητα. Γιατί δεν μεριμνάς μόνο για την υγεία των ανθρώπων, αλλά θέτεις τις βάσεις για την ευτυχία τους

32 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
Στην κοινωνική αλληλεγγύη η ισότητα αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων απλά αναπαράγει την ανισότητα. Με διαφορετικό τρόπο οφείλει να σταθεί η πολιτεία δίπλα στον πρόσφυγα ή δίπλα σε μία γυναίκα- θύμα παράνομης εμπορίας, διαφορετικά σε «ένα παιδί των φαναριών», διαφορετικά σε έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα.

33 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ο εθελοντισμός είναι ένα πολύμορφο και δυναμικό σύστημα όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά σήμερα διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κι από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ως την παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες

34 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης τού πολιτισμού μιας κοινωνίας, ένα βασικό στοιχείο του κοινωνικού μας ιστού και το ‘μέσο’ για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι η πράξη μέσα από την οποία τα άτομα συμβάλλουν, μέσα από την εθελοντική προσφορά, για την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Οι εθελοντές αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες.

35 Μορφές εθελοντικής προσφοράς
Οι μορφές της εθελοντικής προσφοράς εκτείνονται από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών και την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ως την παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.

36 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προγράμματα για υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας Προγράμματα για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, άτομα με ειδικές ανάγκες, κτλ) Προγράμματα για αντιμετώπιση των μαθησιακών/εκπαιδευτικών προβλημάτων Προγράμματα για άτομα με ασθένειες Προγράμματα διαφώτισης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης του κοινού για κοινωνικά θέματα Προγράμματα για ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα Προγράμματα κατάρτισης / εκπαίδευσης Προγράμματα ανθρωπιστικής υπηρεσίας

37 Τα προγράμματα προσφέρονται σε μορφές:
Ημερήσιας, κατ’ οίκον & ιδρυματικής φροντίδας ανακουφιστικής & μακροχρόνιας φροντίδας /φαρμακευτικής φροντίδας ψυχοκοινωνικής στήριξης διαγνωστικών/κλινικών υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης/ψυχολογικής στήριξης πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης προσωρινής/μόνιμης διαμονής προάσπισης δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων, κτλ.

38 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η εθελοντική δράση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί η ίδια μια μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες του εθελοντή. Ο ίδιος ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.

39 Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης τού πολιτισμού μιας κοινωνίας.
Μέσω του εθελοντισμού επιτυγχάνονται τα εξής: Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά προβλήματα στη βάση. Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση. Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης.

40 Ο εθελοντισμός αποτελεί
υπέρτατη μορφή κοινωνικής δράσης και προσφοράς τον πλέον κατάλληλο οδηγό για να αλλάξουμε τη νοοτροπία των αγκυλωμένων κοινωνικών συμβάσεων και της απαξίωσης των ιδεών. υγιή αντίδραση και απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σε φαινόμενα αδράνειας και αποχής μια νέα μορφή πολιτικής, που εκφράζει το ευγενέστερο νόημα της και δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας.

41 Σεβασμός-ευθύνη-κοινωνική αλληλεγγύη
Οι τρεις μεγάλες αξίες προσφέρουν στην κοινωνία Κοινωνική συνοχή Αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων της Ευτυχία στους πολίτες της

42 Προτεινόμενοι ειδικοί στόχοι για τον εθελοντισμό:
Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.

43 Προτεινόμενες ενέργειες και δραστηριότητες για τα σχολεία:
Προτεινόμενες ενέργειες και δραστηριότητες για τα σχολεία: Να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα καλής πρακτικής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας που αναφέρονται στις εγκυκλίους (ΔΕ Αρ. 1922, Μ.Ε. Αρ και για τη Μ.Τ.Ε.Ε. Αρ. 286). Να οργανώσουν έρευνες και διαθεματικές εργασίες με θέματα που αφορούν στον εθελοντισμό. Να προωθήσουν τη γνωριμία ή/και τη συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για προβλήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι οι μαθητές και αφορούν το σχολείο ή την κοινότητά τους.

44 Να οργανώσουν εθελοντικές δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες ή στην κοινότητα με την ενεργό εμπλοκή και συνεργασία γονιών/κηδεμόνων, μαθητών ή «άλλων» από την κοινότητα. Να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη δημιουργία κλίματος «Σεβασμού-Ευθύνης-Αλληλεγγύης» εντός του σχολείου. Να οργανώσουν τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το κλίμα του σχολείου και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εισηγηθούν λύσεις τις οποίες θα εφαρμόσουν. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους.

45 Τομείς εθελοντικής προσφοράς μαθητών στα πλαίσια εθελοντικών δραστηριοτήτων σχολικής μονάδας είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: Επισκέψεις σε κοινωφελή ιδρύματα της περιοχής τους, όπως στέγες ηλικιωμένων, νοσοκομεία, παιδικές στέγες, ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.τ.λ. Συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Δενδροφύτευση και συντήρηση κάποιου χώρου ο οποίος μπορεί να αφιερωθεί στους αγνοούμενους, στους απελευθερωτικούς αγώνες, σε πρόσωπα της ιστορίας, κ.τ.λ. Καθαρισμός και εξωραϊσμός δημόσιων χώρων Υιοθεσία χώρων πρασίνου, καθαρισμού εκκλησιών ή άλλων χώρων Έρευνα, ενημέρωση και διαφώτιση αναφορικά με κοινωνικά προβλήματα Ανάληψη δραστηριοτήτων για βοήθεια άπορων μαθητών.

46 3ος ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
«Καλλιέργεια κουλτούρας και ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας»

47 3ος ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Κουλτούρα ειρηνικής συμβίωσης – Διαπολιτισμικός διάλογος, διαπολιτισμικές στάσεις και δεξιότητες Αμοιβαίος σεβασμός και συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων: Ενδυναμώνει την εφαρμογή των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, εξασφαλίζει ποιότητα σχέσεων εμπιστοσύνης και ανάληψης ευθύνης μεταξύ των πολιτών του Κυπριακού λαού Απαλλαγή από την κατοχή Αγωνιστικότητα, συμβολή στον αντικατοχικό αγώνα του Κυπριακού λαού, αποκάλυψη του ρόλου του κατοχικού στρατού, ενίσχυση της πίστης για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση του νησιού Επανένωση της πατρίδας και του λαού μας – ενισχύει τις προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος, τονίζει τον κοινό αγώνα του κυπριακού λαού, της κοινής πατρίδας, καλλιεργεί την πολιτειότητα (δεξιότητες συμβίωσης, συνδημιουργίας και συνεργασίας)

48 Η αναγκαιότητα της ειρηνικής συμβίωσης ως στάση ζωής
Η διαφορά στη θρησκεία και τη γλώσσα του κυπριακού λαού δεν αποτελεί εμπόδιο διαμόρφωσης ενός ειρηνικού, δημιουργικού και αναπτυξιακού μέλλοντος για όλους τους πολίτες μιας επανενωμένης Κύπρου. Ούτε επίσης η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης αποτελεί συμβιβασμό με την κατοχή ούτε παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα οποιασδήποτε κοινοτικής ομάδας. Αποτελεί πράξη αντίστασης στην υπόσκαψη ή και λεηλάτηση του ενιαίου πολιτιστικου προσώπου της Κύπρου από την Τουρκία. Η ειρηνική συμβίωση αποτελεί τον οδοδείκτη του σύγχρονου τρόπου επίλυσης των διαφορών και προσδιορίζει το πολυεπίπεδο και πολύμορφο του αγώνα μας. (Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αρ. Φακ ημερ. 29 Οκτωβρίου 2009)

49 3ος ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης ως μέσου κριτικής αποτίμησης του παρελθόντος αλλά και ως στοιχείου αυτογνωσίας κι απάντησης στα ερωτήματα του παρόντος αποτελεί ιδιαίτερο καθήκον όλων των εκπαιδευτικών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο στόχος αυτός ενισχύει και τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτική ηγεσία του τόπου για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση του λαού, του εδάφους και της πολιτισμικής ταυτότητας της Κύπρου.

50 Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Ο ρόλος της εκπαίδευσης Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί Αναδεικνύει τα πολιτισμικά αγαθά όλων των κοινοτήτων της Κύπρου Διατηρεί άσβεστες όλες τις μνήμες (κοινούς αγώνες, παραδείγματα ειρηνικής συμβίωσης, κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις)

51 Ο ρόλος της εκπαίδευσης (συνέχεια)
Καλλιεργεί στοιχεία που ενώνουν όλο τον κυπριακό λαό Καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες για την ενεργό πολιτειότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πανανθρώπινες αξίες Προβάλλει την ειρηνική συμβίωση, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία Ε/Κ και Τ/Κ ως απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη, ευημερία και κοινωνική συνοχή σε ενδεχόμενη λύση Συμβάλλει στην απαλλαγή από στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ξενοφοβία, ρατσισμό, εθνικισμό

52 Εργασίες για το στόχο της ειρηνικής συμβίωσης
Αφού μελετήσετε τα θέματα, τις εισηγήσεις και τα πορίσματα των εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα "Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Προκλήσεις και Προοπτικές", που έγινε στις 4 Μαρτίου 2010 στη Λευκωσία και στις 5 Μαρτίου 2010 στη Λεμεσό, να σχεδιάσετε δράσεις εντός της σχολικής μονάδας με ανάλογο περιεχόμενο (www.moec.gov.cy/stoxoi/stoxoi2010/stoxos_2.httml)

53 Εργασίες για το στόχο της για περαιτέρω δράση
Αφού μελετήσετε τις ανακοινώσεις των δύο εισηγητών (Ν. Περιστιάνη και Μ. Ζεμπύλα) στα εν λόγω συνέδρια, να ενεργήσετε μέσα σε εκείνο το πλαίσιο για διενέργεια δράσεων και εργασιών μέσα στη σχολική μονάδα (www.moec.gov.cy/stoxoi/stoxoi2010/stoxos_2.httml)

54 Εργασίες κατά ομάδες Ποια μέτρα πρέπει να υιοθετήσει η σχολική μονάδα για να πετύχει το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο που ευαγγελίζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; Πώς επιτυγχάνεται με το 2ο στόχο η καταξίωση της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή ως ενεργού πολίτη; Για ποιους λόγους αποτελεί αναγκαιότητα η μακρόχρονη καλλιέργεια του στόχου της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και η προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας;

55 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google