Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπύρος Ντόβας | Ιδρυτικό μέλος Αθήνα, 19-04-2007 Σκαρίφημα αρχών και ιδεών επί του Καταστατικού της Φιλελεύθερης Συμμαχίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπύρος Ντόβας | Ιδρυτικό μέλος Αθήνα, 19-04-2007 Σκαρίφημα αρχών και ιδεών επί του Καταστατικού της Φιλελεύθερης Συμμαχίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπύρος Ντόβας | Ιδρυτικό μέλος Αθήνα, 19-04-2007 Σκαρίφημα αρχών και ιδεών επί του Καταστατικού της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

2 Δομή παρουσίασης  SWOT Ανάλυση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας  Σκοποί και Στόχοι του Καταστατικού  Βασικές Αρχές & Παραδοχές  Βασικές Αρχές Εφαρμογής της Άμεσης Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην ΦΣ  Όργανα  Μέλη  Συμμετοχή στις εκλογές  Συνέδριο  Μεταβατική περίοδος  Παραδείγματα Εφαρμογής  Σύνοψη

3 SWOT Ανάλυση Φιλελεύθερης Συμμαχίας

4 Strengths  Κίνηση από τα κάτω  Νέοι άφθαρτοι άνθρωποι με επιτυχίες και καλή μαρτυρία  Καθαρή ιδεολογική πλατφόρμα, που έχει δικαιωθεί παγκόσμια  Πρωτότυπες ιδέες που δίνουν λύσεις  Ευχέρεια στην χρήση του διαδικτύου

5 Weaknesses  Ελάχιστα γνωστή ως κίνηση στην κοινωνία  Συκοφαντημένη ιδεολογική πλατφόρμα  Περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα  Ένδεια πόρων  Σχεδόν ανύπαρκτοι προσωπικοί δεσμοί μεταξύ των μελών  Σχετική ιδεολογική ανομοιογένεια  Αδοκίμαστη συνοχή  Αδοκίμαστα επίπεδα δέσμευσης μελών

6 Opportunities  Κατάκοπο πολιτικό σύστημα  Φθαρμένοι πολιτικοί σχηματισμοί  Χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό προσωπικό  Ο κρατισμός έχει δοκιμαστεί για 30 χρόνια και έχει αποτύχει  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για εκσυγχρονισμό  Οι νεότεροι ψηφοφόροι έχουν παραστάσεις από φιλελεύθερα κράτη  Τεχνολογία:  Η εκπομπή πολιτικού μηνύματος είναι ευκολότερη από ποτέ  Η διαβούλευση και συνεργασία από απόσταση είναι γεγονός

7 Threats  Προσεταιρισμός φιλελεύθερων επιχειρημάτων από ΠαΣοΚ, ΝΔ, ΣΥΝ  Κριτική αντιμετώπιση του εγχειρήματος από φιλελεύθερους με ευρεία αποδοχή  Κίνδυνοι εκ των έσω: παρεξηγήσεις, ενδεχόμενη καχυποψία, αποχωρήσεις, διασπάσεις  Πρόωρες εκλογές

8 Σκοποί και Στόχοι του Καταστατικού

9 Σκοποί και Στόχοι  Να παράσχει μια σταθερή αλλά και δυναμική βάση για την ανάπτυξη του κόμματος  Να απαντήσει στις προσδοκίες για πρωτοποριακή φιλοσοφία  Να αποτελέσει «επιχείρημα πώλησης – selling point» της ΦΣ προς την κοινωνία  Να ενθαρρύνει την είσοδο νέων μελών

10 Σκοποί και Στόχοι (2)  Να ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων στον βαθμό που ο καθένας μπορεί  Να μεγιστοποιήσει την παραγωγή πολιτικής από το υπάρχον κάθε στιγμή δυναμικό  Να είναι συνεπές με τις φιλελεύθερες αρχές και τις θέσεις του κόμματος  Να αποτελέσει το «πιλοτικό» για την εφαρμογή ανάλογων λογικών στην κοινωνία

11 Βασικές Αρχές και Παραδοχές

12 Βασικές Αρχές  Το μέλος είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ κομματική οντότητα  Οι αρχές της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ εφαρμόζονται όπου και όσο είναι δυνατόν  Δυνατότητα στο κάθε μέλος να επηρεάσει ουσιαστικά την λήψη της κάθε απόφασης  Αντιπροσώπευση κατ’ επιλογήν  Δημόσιες διαδικασίες στον μέγιστο δυνατό βαθμό  Ευκαιρία στην κάθε άποψη να ακουστεί, πείσει, υιοθετηθεί  Η ευθυγράμμιση με τις βασικές στρατηγικές επιλογές είναι ευθύνη αιρετού, ανακλητού διοικητικού οργάνου

13 Παραδοχές  Εμπιστευόμαστε την δύναμη της αυτορύθμισης και ο σχεδιασμός της οργάνωσης μεριμνά για να την διευκολύνει  Τα μέλη ενδιαφέρονται για την πρόοδο της ΦΣ και την επίτευξη των σκοπών της  Τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στον βαθμό που είναι δυνατόν για το κάθε μέλος  Τα μέλη εμφορούνται από φιλελεύθερες ιδέες και αυτό αντανακλάται στην κομματική τους δραστηριότητα  Τα μέλη επιθυμούν να οργανωθούν όπως εδώ προτείνεται και θα χρηματοδοτήσουν την δημιουργία της υποδομής που θα το επιτρέψει.

14 Βασικές Αρχές Εφαρμογής της Άμεσης Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στις Διαδικασίες της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

15 Υποδομή  Χρήση κάθε πρόσφορης υποδομής για την ενημέρωση των μελών για τα τρέχοντα θέματα και την παροχή σε αυτά της δυνατότητας ψήφου επί αυτών  Προφανής πρώτη επιλογή είναι το internet και ο δικτυακός τόπος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας  Εναλλακτικά, αποστολή με fax της καθημερινής ατζέντας και καταχώριση ψήφου με IVR (εισαγωγή κωδικών ψηφοφορίας και ψήφου μέσω τηλεφώνου) ή SMS.  Το κόστος των υποδομών πλην internet βαρύνει τα μέλη που τα χρησιμοποιούν

16 Βασικοί κανόνες  Κάθε δράση, ανεξαρτήτως εισηγητικού οργάνου, υπόκειται σε καθολική ψηφοφορία*  Το κάθε ταμειακά ενήμερο πλήρες μέλος δικαιούται να ψηφίσει για κάθε τρέχον θέμα  Για κάθε θέμα υπό ψήφιση θα είναι δυνατή η διαβούλευση στον δικτυακό τόπο  Η διαβούλευση για κάθε θέμα θα είναι ΔΗΜΟΣΙΑ (ορατή και στα μη μέλη) *για δράση τοπικής πολιτικής ομάδας η ψηφοφορία (μπορεί να) περιορίζεται μεταξύ των μελών της

17 Βασικοί κανόνες (συνέχεια)  Το κάθε μέλος είναι δυνατόν να εκχωρήσει το δικαίωμα ψήφου του για κάποιο θέμα σε άλλο μέλος  Όσα μέλη δεν ψήφισαν επί ενός θέματος (είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπου), θεωρείται ότι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης του οργάνου (ουσιαστικά εκχωρούν την ψήφο τους στο όργανο)  Η ψηφοφορία είναι φανερή  Για το κάθε μέλος τηρείται ΔΗΜΟΣΙΟ (ορατό σε μέλη και μη μέλη) ιστορικό των ψήφων του επί όλων των θεμάτων

18 Βασικοί κανόνες (συνέχεια)  Το εισηγούμενο όργανο είναι υποχρεωμένο να θέτει σε διαβούλευση το θέμα προς ψήφιση τουλάχιστον για 2 ημέρες  Στις περιπτώσεις που το όργανο κρίνει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση δράση:  Αν το όργανο είναι η διοικούσα επιτροπή, αποφασίζει και δρα μονομερώς  Αν είναι θεματική πολιτική επιτροπή ή τοπική πολιτική επιτροπή, κοινοποιεί το θέμα και την πρότασή της στην διοικούσα επιτροπή η οποία αποφασίζει και δρα μονομερώς  Στις περιπτώσεις αυτές η ψηφοφορία ακολουθεί, προκειμένου να υπάρχει feedback

19 Βασικοί κανόνες (συνέχεια) Των παραπάνω κανόνων εξαιρούνται:  Ήσσονος σημασίας αποφάσεις  Το τι είναι ήσσονος σημασίας το αποφασίζει το προτείνον όργανο.  Στην περίπτωση αυτή δημοσιοποιεί την απόφασή του και το σκεπτικό του με βάση το οποίο χαρακτήρισε το θέμα ήσσον  Αποφάσεις «ευαίσθητης» φύσης  Το τι είναι «ευαίσθητης» φύσης το αποφασίζει η διοικούσα επιτροπή  Η συνεδρίαση της για την λήψη απόφασης είναι κατά παρέκκλιση μυστική. Οφείλει όμως να δημοσιοποιήσει ότι συνεδρίασε και έλαβε απόφαση «ευαίσθητης» φύσης  Σε εύλογο χρόνο, και σίγουρα πριν το επόμενο συνέδριο, δημοσιοποιεί το θέμα, την απόφαση και τα σχετικά πρακτικά

20 Βασικοί κανόνες (συνέχεια)  Πέραν των κατά περίπτωση ψηφοφοριών, υπάρχει εν εξελίξει διαρκής δυναμική ψηφοφορία εκδήλωσης εμπιστοσύνης προς την διοικούσα επιτροπή ως σώμα, τα μέλη της ως πρόσωπα, και τον πρόεδρο  Μετά από το κάθε συνέδριο ξεκινούν με δηλωμένη στο σύστημα την εμπιστοσύνη όλων (100%)  Η στήριξη ή όχι του κάθε μέλους στον πρόεδρο την διοικούσα επιτροπή και τα μέλη της είναι φανερή  Το ιστορικό της εμπιστοσύνης του κάθε μέλους προς πρόεδρο και διοικούσα επιτροπή είναι ΔΗΜΟΣΙΟ

21 Βασικοί κανόνες (συνέχεια)  Ανα πάσα στιγμή είναι δυνατόν ένα μέλος να αποσύρει την υποστήριξή του από την διοικούσα επιτροπή ή τον πρόεδρο, υποχρεωτικά σημειώνοντας στο ηλεκτρονικό σύστημα τον λόγο  Ομοίως μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του, σημειώνοντας τον λόγο.  Αν σε κάποια τομή του χρόνου ο πρόεδρος ή η διοικούσα επιτροπή χάσουν την εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας:  Αποστέλλεται email προς όλα τα μέλη προκειμένου να ελέγξουν και βεβαιωθούν ότι η τρέχουσα βούλησή τους εμφανίζεται σωστά στο σύστημα  Αν μετά την πάροδο 2 ημερών συνεχίσουν να μην απολαμβάνουν της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της ολομέλειας, κηρύσσονται έκπτωτοι και οδηγούμαστε σε έκτακτο συνέδριο

22 Όργανα

23 Πρόεδρος

24 Πρόεδρος - Αρμοδιότητες  Όσες ο νόμος ορίζει  Προεδρεύει της διοικούσας επιτροπής  Αντιπροσωπεύει την ΦΣ  Είναι ο οικονομικός υπόλογος  Είναι μαζί με την συντονιστική επιτροπή ο εντολοδόχος από το συνέδριο για την υλοποίηση της στρατηγικής  Μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση της ΔΕ

25 Πρόεδρος - Εκλογή, Θητεία, Έλεγχος  Εκλέγεται όπως η ΠΔΕ προτείνει  Θητεύει για 2 χρόνια  Παύεται αν το 50% των μελών αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό του

26 Διοικούσα Επιτροπή

27 ΔΕ - Σύνθεση, Αρμοδιότητες  15μελής  Αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, γενικό γραμματέα και 11 μέλη  Είναι η εντολοδόχος από το συνέδριο για την υλοποίηση της στρατηγικής  Έχει την ευθύνη της βέλτιστης διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του κόμματος  Έχει το προνόμιο της πολιτικής πρωτοβουλίας  Έχει το δικαίωμα να δρα μονομερώς αν κρίνει ότι επιβάλλεται κοινοποιώντας το σκεπτικό της

28 ΔΕ - Σύνθεση, Αρμοδιότητες  Συντονίζει την δράση των Θεματικών Πολιτικών Ομάδων μέσω του ορισμού μελών-συνδέσμων με τις ΠΚ  Μπορεί να βάζει θέματα στην ατζέντα τους  Μπορεί να προβάλλει αιτιολογημένο βέτο σε προταθείσα δράση μιας ΘΠΚ ή ΤΠΚ λόγω:  Απόκλισης από την στρατηγική  Χαμηλής σχέσης κόστους οφέλους

29 ΔΕ - Σύνθεση, Αρμοδιότητες  Προτείνει την λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών η οποία τίθεται προς ψήφιση στην ολομέλεια  Μπορεί να προτείνει υποψήφιους βουλευτές σε όλες τις περιφέρειες  Δικαιούται να προβάλει αιτιολογημένο βέτο σε επιλογές ΤΠΚ για τις εκλογές ΟΤΑ. Η απόφασή της τίθεται σε διαβούλευση και ψηφοφορία για feedback

30 ΔΕ - Εκλογή, Θητεία, Έλεγχος  Εκλέγεται όπως η ΠΔΕ προτείνει, με την διαφορά ότι οι μειοψηφείσαντες πρόεδροι του πρώτου γύρου διορίζουν 1 μέλος για κάθε 10% (υπολογιζόμενο επί του συνόλου των συνέδρων) που έλαβαν στην πρώτη ψηφοφορία  Θητεία 2ετής  Ο πρόεδρος δικαιούται να παύσει μέλος που διόρισε κοινοποιώντας τους λόγους και να το αντικαταστήσει από άλλο

31 ΔΕ - Εκλογή, Θητεία, Έλεγχος  Η ΔΕ υπόκειται στον διαρκή έλεγχο των μελών του κόμματος μέσω της διαρκούς ψηφοφορίας για την δήλωση εμπιστοσύνης προς αυτήν ως σώμα  Αν η εμπιστοσύνη των μελών στην ΔΕ πέσει κάτω από το 50% ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε στις Αρχές Εφαρμογής της Άμεσης Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας  Τα μέλη της ΔΕ υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο μέσω διαρκούς ψηφοφορίας για την δήλωση εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό τους.  Αν η εμπιστοσύνη του σώματος των μελών προς μέλος της ΔΕ μειωθεί κάτω από το 33,3%, ο πρόεδρος που το διόρισε οφείλει να το αντικαταστήσει από άλλο

32 Θεματικές Πολιτικές Κινήσεις

33 ΘΠΚ - Αρμοδιότητες  Επεξεργάζονται θέσεις επί ειδικών θεματικών περιοχών  Εισηγούνται στην ολομέλεια θέσεις και δράσεις επί θεματικών περιοχών

34 ΘΠΚ - Προσβασιμότητα  Όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ΘΠΚ  Το αν ένα θέμα θα έρθει στο προσκήνιο για ψηφοφορία από την ολομέλεια προκύπτει από ενδο-ΘΠΚ ψηφοφορία  Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα πλήρη μέλη

35 ΘΠΚ - Ίδρυση, Λειτουργία, Παύση  Ιδρύονται ελεύθερα  Δύνανται να εκλέξουν έως 3 εκπροσώπους οι οποίοι μιλούν στα μέσα για τα ειδικά θέματα ευθύνης της ΘΠΚ  Οι εκπρόσωποι τελούν υπό την αίρεση της ΔΕ (αιτιολογημένο βέτο – διαβούλευση – feedback)  Παύονται με ψήφιση από την ολομέλεια μετά από πρόταση της διοικούσας επιτροπής

36 Τοπικές Πολιτικές Κινήσεις

37 ΤΠΚ - Αρμοδιότητες  Επεξεργάζονται θέσεις τοπικού ενδιαφέροντος  Λαμβάνουν αποφάσεις τοπικού ενδιαφέροντος σε συνεννόηση με την ΔΕ  Επεξεργάζονται την λίστα των υποψήφιων βουλευτών και την υποβάλλουν για ψήφιση στην ολομέλεια. Η ΔΕ μπορεί να προσθέσει επιπλέον υποψηφίους.  Η ψηφοφορία γίνεται ανά υποψήφιο και είναι θετική (όλοι ξεκινούν από μηδέν ψήφους). Οι πλειοψηφείσαντες στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια.

38 ΤΠΚ - Προσβασιμότητα  Όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην ΤΠΚ της περιοχής τους  Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα πλήρη μέλη

39 ΤΠΚ - Ίδρυση, Λειτουργία, Παύση  Ιδρύονται ελεύθερα  Δύνανται να εκλέξουν έως 3 εκπροσώπους οι οποίοι μιλούν στα μέσα για τα ειδικά θέματα ευθύνης της ΤΠΚ  Οι εκπρόσωποι τελούν υπό την αίρεση της ΔΕ (αιτιολογημένο βέτο – διαβούλευση – feedback)  Παύονται με ψήφιση από την ολομέλεια μετά από πρόταση της διοικούσας επιτροπής

40 Μέλη

41 Τυπικά προσόντα  Όσα η ΠΔΕ προτείνει

42 Δόκιμα μέλη  Το προτεινόμενο σύστημα άμεσης δημοκρατίας δημιουργεί την ανάγκη για την υιοθέτηση της ιδέας των «δόκιμων» μελών  Αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος το κόμμα να «καταληφθεί» μέσω της συντονισμένης δράσης κακόβουλων τρίτων  Έτσι, μετά την εγγραφή του το μέλος θεωρείται δόκιμο.

43 Δόκιμα μέλη  Το δόκιμο μέλος μπορεί να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου  Καθίσταται πλήρες εφόσον  Παρέλθουν 2 μήνες από την εγγραφή του  Το προτείνουν για πλήρες μέλος 10 άλλα πλήρη μέλη  Είναι ταμειακά εντάξει

44 Αναδίπλωση (fall back)  Αναγνωρίζεται ότι ακόμη και με την δικλείδα ασφαλείας των δόκιμων μελών, μια συμπαγής ομάδα κακόβουλων τρίτων με πολλή υπομονή μπορεί θεωρητικά να «καταλάβει» το κόμμα  Στην ΔΕ παρέχεται το ύστατο δικαίωμα της «αναδίπλωσης»:  Η ΔΕ μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη προς ψήφιση εναντίον μιας ομάδας μελών τα οποία κατά την άποψη της είναι ξένα προς τις αρχές του κόμματος και δρουν κακόβουλα για να «καταλάβουν» το κόμμα.  Δικαίωμα ψήφου στην ψηφοφορία αυτή έχουν τα όσα μέλη ήταν πλήρη κατά την διάρκεια του τελευταίου συνεδρίου. Η απόφαση άρσης ιδιότητας των μελών αυτών λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία

45 Εμπιστοσύνη σε μέλος  Πέραν της εμπιστοσύνης προς τα όργανα και τα μέλη τους, είναι δυνατόν να εκδηλώνεται εμπιστοσύνη και σε απλά μέλη  Η εμπιστοσύνη είναι θετική και δεν αθροίζεται αλγεβρικά με την δυσπιστία  Έτσι ως προς ένα μέλος κάποιος μπορεί να δείχνει εμπιστοσύνη ή να θεωρείται ουδέτερος  Η έκφραση εμπιστοσύνης είναι ΔΗΜΟΣΙΑ (μπορεί να δει ο καθένας ποιος εμπιστεύεται ποιον και ο καθένας της εμπιστοσύνης ποίων χαίρει)  Η εμπιστοσύνη είναι το μέτρο της «πρεσβύτητας» (seniority) και είναι χρήσιμο σε καλόπιστους τρίτους προκειμένου να εκτιμήσουν αν οι απόψεις που εκφράζει δημόσια ένα μέλος χαίρουν ευρύτερης αποδοχής από τα μέλη της ΦΣ (Προφανώς δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την «φήμη» όπως σήμερα λειτουργεί στο forum μας)

46 Συμμετοχή στις εκλογές

47 Επιλογή Βουλευτών  Η ΤΠΚ έχει δικαίωμα να προτείνει λίστα υποψηφίων βουλευτών  Κάθε μέλος αν συγκεντρώσει 10 nominations από άλλα μέλη της εκλογικής περιφέρειας μπορεί να μπει στην ίδια λίστα  Η πλήρης λίστα τίθεται υπόψιν όλων των μελών για διαβούλευση και ανοικτή δημόσια θετική ψηφοφορία (όλοι ξεκινούν από μηδέν ψήφους)

48 Επιλογή Ευρωβουλευτών  Η ΔΕ έχει δικαίωμα να προτείνει λίστα υποψηφίων ευρωβουλευτών  Κάθε μέλος αν συγκεντρώσει 30 nominations από άλλα μέλη μπορεί να μπει στην ίδια λίστα  Η πλήρης λίστα τίθεται υπόψιν όλων των μελών για διαβούλευση και ανοικτή δημόσια θετική ψηφοφορία (όλοι ξεκινούν από μηδέν ψήφους)

49 Εκλογικές Συνεργασίες  Η ΔΕ έχει την ευθύνη της επεξεργασίας της εκλογικής στρατηγικής την οποία θέτει σε διαβούλευση με τα μέλη και ψηφοφορία  Οι θέμα των εκλογικών συνεργασιών ΔΕΝ μπορεί να χαρακτηριστεί «ευαίσθητης φύσης» και οι αποφάσεις ΔΕΝ μπορούν να ληφθούν εν κρυπτώ  Η ΔΕ και ο πρόεδρος έχουν το δικαίωμα να διαβουλεύονται ιδιωτικά με άλλα κόμματα και πρόσωπα προκειμένου να διαμορφώσουν την πρόταση που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο σύνολο των μελών

50 Εκλογές ΟΤΑ  Οι ΤΠΚ αποφασίζουν για υποψηφίους και τοπικές συνεργασίες  Η ΔΕ έχει το δικαίωμα αιτιολογημένου βέτο, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση και ψηφοφορία για feedback

51 Συνέδριο

52 Πως, πότε, ποιος  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακά ενήμερα πλήρη μέλη, που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν  Κατά τα λοιπά, όπως η πδε προτείνει

53 Μεταβατική Περίοδος

54 Μεταβατικές Διατάξεις  Κύριο καθήκον της εκλεγμένης ΔΕ είναι η δημιουργία της υποδομής για το σύστημα άμεσων ψηφοφοριών  Μέχρι τότε λειτουργεί θεωρώντας ότι όλες της οι αποφάσεις υπερψηφίζονται  Πάρα την αδυναμία άμεσης ψηφοφορίας από τα μέλη, θέτει τα θέματα σε διαβούλευση  Μετά την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, οι αποφάσεις της ΔΕ θα τεθούν σε ψηφοφορία για άντληση feedback

55 Μεταβατικές Διατάξεις  Την πρώτη μέρα λειτουργίας του συστήματος ο πρόεδρος και η πρώτη ΔΕ θα ξεκινήσουν με 100% αποδοχή  Το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την ανάληψη δράσης της ΔΕ.  Διαφορετικά οδηγούμαστε σε έκτακτο συνέδριο με δύο πιθανά θέματα:  Αναθεώρηση καταστατικού προς εξάλειψη των διατάξεων Εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας  Αλλαγή ΔΕ και προέδρου  Το συνέδριο αυτό θα ξεκινήσει με ψηφοφορία σχετικά με το ποιο θέμα από τα δύο θα το απασχολήσει

56 Παραδείγματα Εφαρμογής

57 Σενάριο 1: Αποστασιοποιημένο μέλος  Εγγράφεται  Αραιά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, δεν εξασκεί το δικαίωμα της ψήφου (το οποίο με δυσκολία θα κερδίσει λόγω αδράνειας)  Η ψήφος του σε όλα τα θέματα είναι υπέρ των προτάσεων της ΔΕ, και των Πολιτικών Επιτροπών  Η δηλωμένη εμπιστοσύνη του προς τις επιτροπές παραμένει ακλόνητη ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Το προτεινόμενο σύστημα, μεταπίπτει ΑΚΡΙΒΩΣ στο σύστημα που προτείνει η ΠΔΕ, εφόσον τα μέλη δεν συμμετέχουν.  Στην περίπτωση αυτή βέβαια, αυτό θα αποτελεί ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ που μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

58 Σενάριο 2: Ακραία δραστήριο μέλος  Εγγράφεται  Εγγράφεται σε ΤΠΚ, ΘΠΚ  Παρακολουθεί, σχολιάζει προτείνει  Όταν έρθει η ώρα για να γίνει πλήρες μέλος, εύκολα προκύπτουν οι απαιτούμενες συστάσεις  Ως πλήρες μέλος, προτείνει δράσεις, επιχειρηματολογεί, προωθεί τα θέματα του ενδιαφέροντός του (προς τα υπόλοιπα μέλη που έχουν το τελικό ΟΚ – όχι αναγκαστικά προς την ΔΕ!)  Μπορεί να εκλεγεί αντιπρόσωπος της ΘΠΚ και να έχει την ευκαιρία να αντιπροσωπεύει την ΦΣ στα μέσα για ειδικά θέματα  Αν είναι άξιος «χτίζει» εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και μπορεί να διεκδικήσει συμμετοχή στην ΔΕ ή και ανάληψη του προεδρικού αξιώματος σε σύντομο χρόνο

59 Σενάριο 3: Μεσοπρόθεσμο πολιτικό θέμα (Πραγματικό σενάριο)  Η ΦΣ καλείται να συμμετάσχει στο Athens Pride που θα γίνει τον Ιούνιο στην Αθήνα  Η ΔΕ συνεδριάζει σχετικά, σταθμίζει κόστη και οφέλη και εισηγείται στο σώμα των μελών θετικά  Το θέμα συνοδευόμενο από την εισηγητική έκθεση της ΔΕ τίθεται σε διαβούλευση για τουλάχιστον 2 ημέρες  Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή  Τα μέλη που τελικά δεν ψηφίζουν θεωρείται ότι ψήφισαν υπέρ της εισήγησης  Η απόφαση ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους

60 Σενάριο 4: Ανάγκη για επείγουσα δράση (Υποθετικό σενάριο)  Έκτακτο ζήτημα προκύπτει στην επικαιρότητα  Η ΔΕ κρίνει ότι τα πολιτικά οφέλη ΑΜΕΣΗΣ τοποθέτησης με Δελτίο Τύπου είναι σημαντικά έναντι του να τεθεί το θέμα σε διαβούλευση για 2 ημέρες  Προχωρά ΑΜΕΣΑ στην έκδοση δελτίου τύπου  Το σκεπτικό με βάση το οποίο επέλεξε να παρακάμψει το σώμα των μελών τίθεται σε διαβούλευση και ψηφοφορία για feedback  Το ίδιο το δελτίο τύπου τίθεται σε διαβούλευση και ψηφοφορία για feedback  Ισχύουν και εδώ οι ίδιοι κανόνες για την ψηφοφορία

61 Σύνοψη

62 Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης του κόμματος:  Εξυπηρετεί όλους τους στόχους και τους σκοπούς του καταστατικού  Προτείνει μια «χρυσή» ισορροπία μεταξύ του κεντρικού σχεδιασμού και της ελεύθερης δράσης  Παρέχει δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγιής δυναμική ευστάθεια  Είναι συμβατό με τις αρχές μας υπέρ της ατομικής επιλογής και της ατομικής ευθύνης

63 Σύνοψη (2)  Ενισχύει τα ισχυρά μας σημεία και μειώνει τις αδυναμίες μας  Μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες των καιρών και μας θωρακίζει από τους κινδύνους  Παρέχει ασύγκριτη νομιμοποίηση στα όργανα και στις αποφάσεις που λαμβάνονται  Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και είναι του καθενός μας

64 Σύνοψη (3) Αυτή είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε την διαφορά και να δείξουμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη κοινωνία Ας την εκμεταλλευτούμε

65 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Σπύρος Ντόβας | Ιδρυτικό μέλος www.greekliberals.net voteforliberty.wordpress.com


Κατέβασμα ppt "Σπύρος Ντόβας | Ιδρυτικό μέλος Αθήνα, 19-04-2007 Σκαρίφημα αρχών και ιδεών επί του Καταστατικού της Φιλελεύθερης Συμμαχίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google