Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ (Α.Μ.: 425Μ/ )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ (Α.Μ.: 425Μ/ )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ (Α.Μ.: 425Μ/2008003)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Γυναίκες στα κέντρα πολιτικών, εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών και οικονομικών αποφάσεων στην σημερινή Κοζανίτικη κοινωνία. ». ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ (Α.Μ.: 425Μ/ )

2 Το θέμα της έρευνας «Η επίτευξη του στόχου της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα επιφέρει την ισορροπία, η οποία θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι απαραίτητη, ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να προωθηθεί η ορθή λειτουργία της τελευταίας» (4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες Πλατφόρμα Πεκίνου, Στρατηγικός Στόχος G1 άρθρο 181 στο Κ.Ε.Θ.Ι., 2006). Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή, στην ανάλυση και στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά στο πάντοτε επίκαιρο και παγκόσμιο ζήτημα της εκπροσώπησης, της συμμετοχής αλλά και της απρόσκοπτης εξέλιξης των γυναίκών στα κέντρα πολιτικών, εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών και οικονομικών αποφάσεων, εστιάζοντας στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η αποτύπωση της εικόνας που παρουσιάζουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης, Η παρουσίαση των προσωπικών τους ιστοριών, Η διατύπωση προτάσεων και θέσεων σχετικά με τις δυσκολίες ή τα εμπόδια που συναντούν στη διαδικασία εξέλιξης ή αναρρίχησης τους στα κέντρα αποφάσεων.

4 ΕΡΕΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ποια είναι η στάση των γυναικών σχετικά με τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων στους τομείς: πολιτική, εκπαίδευση, συνδικαλισμό και οικονομία. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών στη δημόσια ζωή; Αντιμετωπίζουν οι γυναίκες περισσότερες δυσκολίες στην εξέλιξή τους από τους άντρες συναδέλφους τους; Οι γυναίκες αντιμετωπίζονται διαφορετικά βάσει παραδοσιακών στερεότυπων, αντιλήψεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων; Οι δυσκολίες και η ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων συνδέονται με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και έμφυλων διακρίσεων; Τι ωθεί και τι αποτρέπει τις γυναίκες από την εμπλοκή τους στη δημόσια ζωή; Ποια μέτρα θεωρούν οι γυναίκες ως τα πλέον ενδεδειγμένα για την άρση των εμποδίων που συναντούν στη σταδιοδρομία τους;

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ποιοτική Μέθοδος
Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά διαμορφωτικής και συνολικής αξιολόγησης Μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε τις απόψεις των ίδιων των συμμετεχόντων προσπάθεια καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από τα δικά τους μάτια και τη δική τους οπτική Δυνατότητα να διεισδύσουμε σε βάθος στη γνώση που κατέχει η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και να κατανοήσουμε καλύτερα την κουλτούρα που τη διέπει Η ανάγκη χρήσης της συνέντευξης ως εργαλείου συλλογής των δεδομένων

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Συνέντευξη σε βάθος
Ημιδομημένη συνέντευξη με ανοιχτές ερωτήσεις και ερωτήσεις γνώμης Οι ερωτώμενες αναπτύσσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους ελεύθερα και σε βάθος Η έρευνα εστιάζει στο υποκειμενικό νόημα μιας κοινωνικής κατάστασης, στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, και συμπεριφορών Ανάπτυξη σχέσης μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου Μεγαλύτερη ευελιξία στη διατύπωση των ερωτήσεων

7 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο πληθυσμός των εκλεγμένων γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού καθώς και στο Ελληνικό κοινοβούλιο είναι 13, Στο χώρο της εκπαίδευσης, γυναίκες καταλαμβάνουν τις θέσεις της Περιφερικής Διευθύντριας Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, της Προϊσταμένης Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, 4/10 θέσεις σχολικών συμβούλων. Το σύνολο των νηπιαγωγείων διευθύνεται από γυναίκες, στα δημοτικά σχολεία της πόλης δεν υπάρχει καμία διευθύντρια, ενώ υπάρχει μια διευθύντρια Γυμνασίου και 2 διευθύντριες Γενικού Λυκείου Στην πενταμελή επιτροπή του Εμπορικού – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, συμμετέχει μια γυναίκα με την ιδιότητα της Β΄ Αντιπροέδρου και τους τρεις Προέδρους τμημάτων, υπάρχει μια γυναίκα Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος. Συνολικά από τα 21 μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης τα τρία είναι γυναίκες Στον τομέα του συνδικαλισμού συναντάμε μόλις τέσσερεις γυναίκες να κατέχουν θέσεις ευθύνης

8 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το δείγμα μας, αποτελούν 3 γυναίκες από το χώρο της πολιτικής, 3 από το χώρο της εκπαίδευσης, 5 από το χώρο των επιχειρήσεων και 4 από το χώρο του συνδικαλισμού. Το δείγμα μας να αποτελείται μόνο από γυναίκες, καθώς η όλη προσέγγιση του θέματος της έρευνας, μελετάται από την οπτική των ίδιων των γυναικών που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος την εξασφαλίζουν το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, που αποτελούν τομείς που συνδέονται άμεσα, το θέμα του φύλου, τον παραδοσιακό του ρόλο και τη θέση που αυτός εξασφάλιζε στη γυναίκα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 συνεντεύξεις

9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ενημέρωση των υπευθύνων των φορέων υλοποίησης Συγκέντρωση δημογραφικών στοιχείων συμμετεχόντων Επιλογή του δείγματος της έρευνας Διευθέτηση ημερομηνιών και χώρων υλοποίησης των συνεντεύξεων Ενημέρωση των συμμετεχόντων από την ερευνήτρια πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μικρός αριθμός γυναικών κατέχουν θέσεις ευθύνης στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας Η κοινωνία μας εξακολουθεί να είναι μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε γυναίκες είναι «παραδοσιακά» γυναικείες. Η αντιμετώπιση που δέχονται οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης από το περιβάλλον τους χαρακτηρίζετε από επιθετικότητα, δυσπιστία και επιφυλακτικότητα σχετικά με τις ικανότητές τους Δυσκολία προκύπτει από την ανάγκη διαχείρισης πολλαπλών ρόλων των γυναικών. Στερεότυπα και προκαταλήψεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να είναι ενεργά στην τοπική κοινωνία. Το προφίλ των γυναικών που κατακτούν ανώτερες θέσεις χαρακτηρίζεται από εργατικότητα, δυναμισμό, ορθής και άμεση ανταπόκριση στις περιστάσεις, αντικειμενικότητα και ορθολογισμό, ευελιξία και αυτοκυριαρχία, μεθοδικότητα και προγραμματισμό.

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθεια συμμετοχής τους στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων απαιτεί την ύπαρξη πολιτικού σχεδιασμού με σαφείς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και μέτρα για την εξισορρόπηση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, την άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων των φύλων, την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την βελτίωση της πρόσβαση τους στην δημόσιο χώρο αλλά και την αναβάθμιση του ρόλου τους στην κοινωνία ευρύτερα.

12 Οι καταληκτικές προτάσεις της έρευνας
Ενίσχυση και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υπερ των γυναικών Βελτίωση κοινωνικών υποδομών Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης Εκπαίδευση – Παιδεία στραμμένη σε θέματα ισότητας Εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών Άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων Κοινωνική ευαισθητοποίησης και ενημέρωση Κινητοποίηση γυναικών


Κατέβασμα ppt "ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ (Α.Μ.: 425Μ/ )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google