Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία dsfsf Πύελος dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία dsfsf Πύελος dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία dsfsf Πύελος dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να : Αναγνωρίσετε τις λειτουργίες της λεκάνης( pelvis) Περιγράψετε την ανατομία Περιγράψετε την πυελική κοιλότητα, πυελική είσοδο και έξοδο Αναγνωρίσετε τα χαρακτηριστικά της, προσανατολισμό, διάμετρους.

3

4 Λειτουργία- Function Υποστηρίζει και μεταφέρει το βάρος του άνω κορμού στα κάτω άκρα( κατά την όρθια στάση) Προστατεύει όργανα( ουροδόχος κύστη, ορθό, πρωκτικός σωλήνας) Αποτελεί σημείων πρόσφυσης μυών Παρέχει και στηρίζει τις αναπαραγωγικές οδούς

5 Πυελική κοιλότητα-The Pelvic Girdle
Pelvic bones Sacrum Coccyx

6 Οστά της Πυέλου -Pelvic Bones
Υπάρχουν 4 οστά της πυέλου Δύο πλατιά ανώνυμα οστά( innominate bones) Ιερό (Sacrum) Κόκκυγας (Coccyx)

7 Ανώνυμα οστά-The Innominate Bones
Το λαγόνιο (Ilium) Το ισχιακό (Ischium) Το ηβικό (The Pubic)

8 Pelvic Bones 3 pairs of bones Ossify in adulthood Function as one
Combine with sacrum to provide foundation for vertebral column and LE Joins APP and AX skeleton

9 Το λαγόνιο -The Ilium Βρίσκεται ψηλότερα από τα άλλα δύο οστά
Πρόσθια επιφάνεια είναι κοίλη = λαγόνιο βόθρος (Iliac Fossa) Στο ύψος της πυελικής εισόδου: Ιερολαγόνιο άρθρωσηSacroiliac joint(Ilium & Sacrum) Λαγονοκτενική γραμμή Iliopectineal line Λαγονοκτενικό όγκωμαIliopectineal eminence (Ilium & Pubic bone) Αποτελεί τα2/5 της κοτύλης(acetabulum) (socket)

10 Iliopectineal line

11 Iliac Bones (Anterior View)
Λαγόνιος ακρολοφία Iliac crest Λαγόνιος βόθρος Iliac fossa Πρόσθια άνω λαγόνιο άκανθα ASIS Πρόσθια κάτω λαγόνιο ακανθα AIIS IC IF ASIS AIIS

12 Iliac Bones (Posterior View)
Οπίσθια άνω λαγόνιος άκανθα PSIS οπίσθια κάτω λαγόνιος άκανθα PIIS PSIS PIIS

13 Ισχιακό οστό- The Ischium
2/5 της κοτύλης Ισχιακά κυρτώματα Ischial tuberosity (sit on) Ισχιακοί κλάδοι και ισχιακές άκανθες Ischial spines (at pelvic outlet) Μείζονα ισχιακή εντομή Greater sciatic notch Ελάσσονα ισχιακή εντομή Lesser sciatic notch

14 Ischial Bones (Medial View)
Ischial tuberosity Ramus of ischium IT RoI

15 Ηβικό οστό-The Pubic Bone
Σώμα Body (as square) 2 ηβικοί κλάδοι Superior → acetabulum Inferior → Ischium Ηβικό τόξο Sub pubic arch 1/5 της κοτύλης Τα δύο ηβικά οστά αρθρώνονται στην ηβικη σύμφυση (symphysis pubis) Ηβικό τόξο Sub pubic angle 90° (gynaecoid)

16 Pubic Bones (Anterior View)
Superior ramus of pubis Inferior ramus of pubis Pubic tubercle Pubic crest 1 3 4 2

17

18

19 1. Lateral part of the sacrum 2. Gas in colon 3. Ilium 4
1. Lateral part of the sacrum 2. Gas in colon 3. Ilium 4. Sacroiliac joint 5. Ischial spine 6. Superior ramus of pubis 7. Inferior ramus of pubis 8. Ischial tuberosity 9. Obturator foramen 10. Intertrochanteric crest 11. Pubic symphysis 12. Pubic tubercle 13. Lesser trochanter 14. Neck of femur 15. Greater trochanter 16. Head of femur 17. Acetabular fossa 18. Anterior inferior iliac spine 19. Anterior superior iliac spine 20. Posterior inferior iliac spine 21. Posterior superior iliac spine 22. Iliac crest

20 Λεκάνη& Γένος Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της γυναικείας και αντρική λεκάνης Πρέπει να είστε σε θέση να τις αναγνωρίσετε

21 Η πυελική είσοδος στις γυναίκες έχει κυκλικό σχήμα , ενώ στους άνδρες καρδιόσχημο
Η γωνία που σχηματίζεται από τους δύο κλάδους του ηβικού τόξου είναι Γ( 80ο -90ο ) > Α (50ο-60ο ) Οι ισχιακές άκανθες δεν προεξέχουν τόσο στην πυελική κοιλότητα στις γυναίκες

22 Starting at the top

23 Κάθοδος της κεφαλής του εμβρύου

24 © University of Hertfordshire
Female Pelvis Structure & Function Tilted forward Adapted for child birth, defines the birth canal Broad shallow and large capacity Bone Thickness Lighter, thinner & smoother Acetabulae Smaller & further apart Pubic Angle Broad (80o-90o), more rounded © University of Hertfordshire

25 © University of Hertfordshire
Sacrum Wider, shorter, sacral curvature is accentuated Coccyx More moveable and straighter Pelvic inlet Wider, oval from side to side Pelvic outlet Wider, ischial tuberosities shorter and further apart and everted © University of Hertfordshire

26 The Male Pelvis Male So why do we have in effect two different pelvic shapes?

27 © University of Hertfordshire
Male Pelvis Structure & Function Tilted less far forward Adapted to support male’s heavier build & stronger muscles Cavity is narrow and deep Bone Thickness Greater, heavier and thicker, with more prominent marking Acetabulae Larger & closer Pubic angle/ Arch Angle more acute (50o-60o) © University of Hertfordshire

28 © University of Hertfordshire
Sacrum Narrow, longer, sacral promontory more ventral Coccyx Less moveable, curves ventrally Pelvic inlet Narrow, heart shaped Pelvic outlet Narrower, ischial tuberosities longer, sharper, and point more medially © University of Hertfordshire

29 Αρθρώσεις Ιερολαγώνιος Sacro-iliac joint
Ιεροκοκκυγική Sacrococcygeal joint Ηβική σύμφυση( με υαλοειδή χόνδρο) Symphysis pubis

30 Σύνδεσμοι -Ligaments Ιερολαγόνιοι σύνδεσμοι(Sacro-iliac ligament)
Άνω και κάτω ηβικοί σύνδεσμος (Symphysis pubis ligament) Θυροειδής σύνδεσμος (Obturator ligament) Μείζων και έλασσων ισχιοϊερός σύνδεσμος( Sacro-spinous ligament) Βουβωνικός σύνδεσμος (Inguinal ligament

31 Σύνδεσμοι της πυέλου

32 Σύνδεσμοι της πυέλου

33 Βουβωνικός σύνδεσμος Βρίσκεται μπροστά από το λαγόνιο, ψοϊτη, κτενίτη, αγγεία και νεύρα. Δίνει προσφύσεις στη περιτονία, στον έσω λοξό και στο ν εγκάρσιο The pubofemoral ligament is a triangular band; the base is attached to the iliopubic eminence, superior pubic ramus and the pubic part of the acetabular rim. It passes distally to blend with the inferior aspect of the hip joint capsule and underside of the femoral neck. Like the iliofemoral ligament, it is taut in extension. The iliofemoral ligament is a broad thick triangular band. It is attached proximally to the anterior inferior iliac spine and acetabular rim and distally to the intertrochanteric line. The ligament is thicker towards the edges and thinner in the middle. Its medial band is vertically orientated, and its lower end attaches to the medial end of the intertrochanteric line. The lateral band is obliquely orientated and is attached to a tubercle at the upper lateral part of the intertrochanteric line. This is often considered as an inverted Y- or V-shaped structure; the lateral band may then be referred to as the ‘iliotrochanteric ligament’. It is taut in extension. The inguinal ligament lies anterior to the structures passing from the abdomen (image) into the lower limb, these include the iliacus, psoas and pectineus muscles, the femoral canal, vessels and nerve. The ligament gives attachment along its whole length to the transversalis fascia. The iliac fascia, internal oblique and transversus abdominis muscles are attached to its lateral part.

34 Ισχιοιερός σύνδεσμος ΟΑΛΑ, ΟΚΛΑ, ιερό, κόκυγγας- ισχιακό κύρτωμα
Εμποδίζει οπίσθια στροφή λαγονίου Αποτελεί πηγή πόνου The ischiofemoral ligament (image) arises from the ischial component of the acetabulum below and behind the hip joint. The fibers pass horizontally behind the joint, converging on the upper lateral aspect of the femoral neck. The sacrotuberous ligament (image) has an extensive attachment; to the posterior superior and posterior inferior iliac spines, the posterior surface of the sacrum (where it blends with the posterior (dorsal) sacro-iliac ligaments), the lateral aspect of the lower sacrum and to the upper surface of the coccyx. The fibers converge as they pass downwards and laterally. They twist on themselves and then diverge to attach to the medial margin of the ischial tuberosity and the lower margin of the ischial ramus. Distal fibers of gluteus maximus attach to the ligaments posterior surface.

35 Διάμετρος - Diameters of the Brim
Anterior-Posterior = 11cm Inner upper border of symphysis pubis to sacral promontory Oblique = 12 cm Sacro-iliac joint on 1 side to the iliopectineal eminence on the other Transverse = 13 cm Widest point on the iliopectineal lines

36

37 Τύποι πυέλου

38 Pelvic Anatomy Symmetry is key to accurate analysis of the pelvic girdle.

39 Μύες πυελικού τοιχώματος
Έσω θυροειδής μυς Ο απιοειδής μυς

40 Έσω θυροειδής μυς- obturator internus
Κ:έσω επιφάνεια του μ. τροχαντήρα Ν:Ιερό πλέγμα(Ο5-Ι2) Λ: έξω στροφέας του ισχίου, έκταση και απαγωγή του μηρού

41 Απιοειδής μυς - Piriformis
Ε: Πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού και χείλος της μ.ισχιακής εντομής Κ:Άνω χείλος του μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου Ν:Ιερό πλέγμα (Ο5-Ι2) Λ:Έξω στροφή ισχίου από θέση έκτασης

42 Μύες του πυελικού διαφράγματος
Ανελκτήρας του πρωκτού - λαγονοκοκκυγικός - Ηβοκοκκυγικός - Ηβοορθικός Κοκκυγικός μυς

43 Suggested further reading
Coad, J. & Dunstall, M. (2011). Anatomy and physiology for Midwives. (3rd ed.). London: Churchill Livingstone. Fraser, D.M. & Cooper, M.A. (2009). Myles textbook for midwives. (15th ed.). London: Churchill Livingstone. Stables, D. & Rankin, J. (2011). Physiology in childbearing with anatomy and related biosciences. (3rd ed.). London: Bailliere Tindall Elsevier. Wylie, L. (2005). Essential anatomy and physiology in maternity care. (2nd ed.). London: Elsevier Churchill Livingstone.


Κατέβασμα ppt "Ανατομία dsfsf Πύελος dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google