Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Οδοντικόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε -ντ (ονομαστική -ων, γενική -οντος)
ὁ γέρ-ων τοῦ γέρ-οντος τῷ γέρ-οντι τὸν γέρ-οντα (ὦ) γέρ-ον οἱ γέρ-οντες τῶν γερ-όντων τοῖς γέρ-ουσι τοὺς γέρ-οντας (ὦ) γέρ-οντες ὁ δράκων, ὁ θεράπων, ὁ λέων, ὁ τένων (= νεύρο), ὁ Κρέων κ.ά. μερικά συνηρημένα κύρια ονόματα: ὁ Ξενοφῶν, τοῦ Ξενοφῶντος, τῷ Ξενοφῶντι κτλ. Έτσι και ὁ Ἀντιφῶν, ὁ Κλεοφῶν, ὁ Κτησιφῶν κ.ά. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 Κλίση ουσιαστικών Ενικός αριθμός
ὁ λέ – ων ὁ Κρέ – ων ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4 Κλίση ουσιαστικών Πληθυντικός αριθμός
οἱ θεράπ – οντες οἱ δράκ – οντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5 Αρσενικό γένος της μετοχής ενεστώτα και μέλλοντα
ὁ λύ-ων τοῦ λύ-οντος τῷ λύ-οντι τὸν λύ-οντα (ὦ) λύ-ων οἱ λύ-οντες τῶν λυ-όντων τοῖς λύ-ουσι τοὺς λύ-οντας (ὦ) λύ-οντες ὁ λύσ-ων τοῦ λύσ-οντος τῷ λύσ-οντι τὸν λύσ-οντα (ὦ) λύσ-ων οἱ λύσ-οντες τῶν λυσ-όντων τοῖς λύσ-ουσι τοὺς λύσ-οντας (ὦ) λύσ-οντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

6 Κατά το ἱμὰς κλίνεται ὁ ἀνδριάς.
Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε -ντ (ονομαστική -ας, γενική – αντος) ὁ ἱμ-ὰς γίγας τοῦ ἱμ-άντος γίγ-αντος τῷ ἱμ-άντι γίγ-αντι τὸν ἱμ-άντα γίγ-αντα (ὦ) ἱμ-ὰς γίγ-αν οἱ ἱμ-άντες γίγ-αντες τῶν ἱμ-άντων γιγ-άντων τοῖς ἱμ-ᾶσι γίγ-ασι τοὺς ἱμ-άντας γίγ-αντας (ὦ) ἱμ-άντες γίγ-αντες Κατά το ἱμὰς κλίνεται ὁ ἀνδριάς. Κατά το γίγας κλίνονται ὁ ἀδάμας, ὁ ἐλέφας, ὁ Αἴας, ὁ Κάλχας κ.ά. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

7 Κλίση ουσιαστικών Ενικός αριθμός
ὁ Αἴ - ας ὁ ἐλέφ – ας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

8 Κλίση ουσιαστικών Πληθυντικός αριθμός
οἱ ἀνδρι – άντες οἱ ἀδάμ – αντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

9 Αρσενικό γένος της μετοχής αόριστου
ὁ λύσ-ας τοῦ λύσ-αντος τῷ λύσ-αντι τὸν λύσ-αντα (ὦ) λύσ-ας οἱ λύσ-αντες τῶν λυσ-άντων τοῖς λύσ-ασι τοὺς λύσ-αντας (ὦ) λύσ-αντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google