Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη δια βίου μάθηση Η είσοδος των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν ; Αμοργιανού Καλλιόπη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη δια βίου μάθηση Η είσοδος των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν ; Αμοργιανού Καλλιόπη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εισαγωγή στη δια βίου μάθηση Η είσοδος των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν ; Αμοργιανού Καλλιόπη Α.Μ :3144

3 Γενικές ενότητες  1.Αναθεωρώντας την καθοδήγηση και την συμβουλή  2.Χαρακτηριστικά τηλεδιδάσκαλου  3.Ο ρόλος της μεσαίας διοίκησης  4.Κάποιες προτάσεις όσον αφορά το θέμα της καθοδήγησης και της συμβουλής  5.Φέρνοντας την μάθηση κοντύτερα στο σπίτι  6.Αγροτικές περιοχές και ηλεκτρονική μάθηση  7.Προτάσεις του σχεδίου ‘Adapt’ για τις αγροτικές περιοχές  8.Φέρνοντας την μάθηση κοντύτερα στις ανάγκες  9.Μερικές προτάσεις στο να φέρουμε τη μάθηση κοντύτερα στο σπίτι

4 Συνέχεια ενοτήτων  10. Τομεακά διαδύκτια  11.Μερικές προτάσεις που αφορούν την μάθηση διαδυκτιών  12.Αυξημένη χρήση του ICT  13.Συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους δρώντες  14.Η σπουδαιότητα των βασικών προσόντων  15.Μερικές προτάσεις για την πολιτική της Ε.Ε στην ισόβια μάθηση  16.Το διαδύκτιο συμβάλει στην κινητοποίηση όλων των δρώντων

5 1.Αναθεωρώντας την καθοδήγηση και συμβουλή  Στο παλιό σχέδιο καριέρας οι περισσότεροι άνθρωποι διάλεγαν ένα επάγγελμα και κολλούσαν σ`αυτό ως το τέλος της επαγγελματικής ζωής τους  Στα χρόνια που έρχονται θα υπάρξει μια έκρηξη ιδεών που θα οδηγήσει σε γενικά αποδεκτές ιδέες μάθησης, θεμελιώδεις αλλαγές στα εκπ/κα συστήματα και θεσμούς  Έτσι προκύπτει το εξής ερώτημα:Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές θα γίνουν περιττοί και το ICT θα τους κάνει άχρηστους;  Το παλιό μοντέλο αλλάζει :Στην ΚΤΠ γίνεται καθαρό στους μαθητές ότι οι δάσκαλοι έχουν περιορισμένη γνώση των θεμάτων και αυτοί πρέπει να υιοθετήσουν μόνοι τους μακροσκελείς προσεγγίσεις μάθησης  Σήμερα η καθοδήγηση και η συμβουλή έχουν χρησιμοποιηθεί συνώνυμα αλλά υπάρχει μια διαφορά

6 2.Χαρακτηριστικά του τηλεδιδάσκαλου  Θα έπρεπε να είναι άτομο επαφής για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την μάθηση  Θα έπρεπε να είναι το ενδιάμεσο για τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτικό θεσμό  Θα μπορούσε να συμμετέχει στη μετατροπή του περιεχομένου μάθησης

7 3.Ο ρόλος της μεσαίας διοίκησης  Η διοίκηση θα έπρεπε αυξανόμενα να οδηγηθεί προς την εκπαίδευση και βοήθεια των προσπαθειών μάθησης ειδικά στις βιομηχανίες που κυριαρχούνται από εργάτες με χαμηλά προσόντα  Η μεσαία διοίκηση επίσης πρέπει να προπονήσει ανθρώπους στη μάθηση τους και να δημιουργήσει ένα εργατικό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τα αποτελέσματα της εκπ\σης του μέσα στην καθημερινή εργασία  Η μεσαία διοίκηση χρειάζεται να κινητοποιηθεί για να αναλάβει επιπρόσθετα θέματα στη μάθηση,χρειάζονται χρόνο σ`αυτά τα θέματα και αυτοί χρειάζονται να λάβουν περισσότερη υποστήριξη από την αρχαιότερη διοίκηση

8 4.Κάποιες προτάσεις όσον αφορά το θέμα της καθοδήγησης και της συμβουλής  Αλλαγές στην οργάνωση εργασίας, στον τρόπο που η εργασία αξιολογείται και μια αύξηση στην ανάγκη για μάθηση και μεταμόρφωση εταιρειών μετατρέπουν και τις σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό  Η μάθηση αλλάζει τα θέματα συμπεριφοράς και ευθυνών  Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα και ανεκτίμητη άσκηση να συγκρίνουμε έναν αριθμό από εμπειρίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην αλλαγή ρόλων για τους εκπαιδευόμενους, τη μεσαία διοίκηση  Μια παρόμοια άσκηση στην αλλαγή του ρόλου των δρώντων θα βοηθούσε στην διευκρίνηση αναδυόμενων σχεδίων και νεωτεριστικών προσεγγίσεων  Για την προαγωγή της έννοιας θα ήταν αναγκαίο να αναπτύξουμε εμπειρίες σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας  Να εξετάσουμε και να διαδώσουμε τα μαθητικά εργαλεία και να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους και τεχνικές

9 5.Φέρνοντας τη μάθηση κοντύτερα στο σπίτι  Μέχρι σήμερα,ο μαθητευόμενος έπρεπε να πάει σε μια διευθετημένη εκ των προτέρων ώρα στο χώρο όπου δάσκαλος ή εκπαιδευτής έδινε τη δική του ή τη δική της εκτέλεση  Η τηλεμάθηση, η ηλεκτρονική μάθηση καθιστά ικανό το μαθητευόμενο να μαθαίνει όταν και όπου αυτός ή αυτή επιθυμεί

10 6.Αγροτικές περιοχές και ηλεκτρονική μάθηση  Οι άνθρωποι από τις αγροτικές περιοχές έχουν μικρή ευκαιρία να συμμετέχουν στην εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία  Η ώρα του ταξιδιού είναι ένα εμπόδιο, αλλά περισσότερες δυσκολίες συναντώνται στη προσπάθεια να ευθυγραμμίσουμε τις ώρες εργασίας με τη συνεχόμενη εκπαίδευση  Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να προσπεράσει μερικά εμπόδια  Η εισαγωγή της τηλεμάθησης σε ένα αγροτικό περιβάλλον είναι περισσότερο δύσκολη από ότι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή  Η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε, απλή, κατανοητή και πρακτική γλώσσα συχνά υποτιμάται καθώς είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον αγροτικό πληθυσμό να οικειοποιηθεί με το ICT  Οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθούν ότι ο εξοπλισμός δεν θα καταστραφεί εάν αυτοί κάνουν λάθη κατά την χρήση του  Η διαδικασία απαιτεί πολύ έμπειρους με προσόντα και ευέλικτους δασκάλους που είναι σπάνια διαθέσιμοι σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές

11 7.Προτάσεις του σχεδίου ADAPT για τις αγροτικές περιοχές  Η ηλεκτρονική μάθηση θα έπρεπε να φαίνεται ως μια συμπληρωματική στρατηγική στις αγροτικές περιοχές και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως μια αντικατάσταση για τους άλλους τύπους της εκπαίδευσης  Τα καλύτερα αποτελέσματα αποκτούνται από το συνδυασμό ζωντανών σεμιναρίων με την τηλεκπαίδευση  Όλα τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν μόνο από τα χρήματα  Και οι αρχές και η ιδιωτική βιομηχανία φαίνεται να μην γνωρίζουν τον αυξημένο ψηφιακό διαχωρισμό ανάμεσα στην αστική κοινωνία και τις αγροτικές περιοχές

12 8. Φέρνοντας τη μάθηση κοντύτερα στις ανάγκες  Τα περισσότερα σχέδια ADAPT έδειξαν τη δια βίου μάθηση ως μια προσέγγιση η οποία τοποθέτησε τις ανάγκες της εταιρείας στο κέντρο της δράσης  Τα υπαρκτά όργανα πρέπει να προσαρμοστούν στις καταστάσεις της συγκεκριμένης περιοχής, επιχειρησιακό τομέα,εταιρεία ή πολιτιστικό περιβάλλον  Οι επιχειρησιακές οργανώσεις και οι δημόσιες νεωτεριστικές αντιπροσωπίες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερη εξέταση στα νέα όργανα και προσεγγίσεις και να τις κάνουν ευρύτερα διαθέσιμες.  Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλαγμένες αγορές και ανταγωνισμό και εκπαιδευτικές στρατηγικές  Αυτό θα παρέχει στις εταιρείες ένα μεγαλύτερο βαθμό επιλογής και θα τις κάνει λιγότερο εξαρτημένες από τις εξωτερικές συμβουλευτικές εταιρείες

13 9.Μερικές προτάσεις στο να φέρουμε τη μάθηση κοντύτερα στο σπίτι  Η ηλεκτρονική μάθηση είναι πιθανόν να συμβάλλει σε μια στρατηγική για τη δια βίου μάθηση.Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη πολιτική όπου τα μέσα θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά όσον αφορά το κόστος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού  Τα εργατικά σωματεία θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο των καταλυτών στις διαδικασίες αλλαγών  Τα ICTs παρέχουν νέα εργαλεία για μάθηση αλλά αυτά επίσης παρουσιάζουν μια πρόκληση σε εταιρείες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς εργάτες να χρησιμοποιηθούν αυτά αποτελεσματικά  Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα έπρεπε να υποθέσουν ότι η σύσταση και η εκπαιδευτική χρήση είναι η κυριότερη απασχόληση των επιχειρήσεων

14 10.Τομεακά διαδύκτια  Τα Τομεακά διαδύκτια καθιστούν ικανή μια γρήγορη ανταπόκριση σε ένα αλλαγμένο επιχειρησιακό περιβάλλον  Ένα τομεακό παρατηρητήριο μπορεί να ανακαλύψει και να προβλέψει νέες τάσεις αναλύοντας την πληροφορία και μεταφέροντας αύρες τις πληροφορίες σε ευρύτερα σώματα ή ενσωματωμένους εσμούς που τίθενται από τους κοινωνικός συνεργάτες  Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να εργάζονται σε μια αλληλοπειθαρχική βάση και να δημιουργήσουν αυθεντικές συνεργασίες  Η συνεργασία ανάμεσα σε τομεακούς οργανισμούς και προμηθευτές εκπαίδευσης είναι ένα προαπαιτούμενο για την δημιουργία τέτοιων τομεακών διαδυκτιών μάθησης

15 11.Μερικές προτάσεις που αφορούν την μάθηση διαδυκτιών  Το περιφερειακό επίπεδο φαίνεται να είναι το περισσότερο υποσχόμενο επίπεδο στο οποίο μια ολιστική στρατηγική μπορεί να αναπτυχθεί  Η δημιουργία και η ζωογόνηση των διαδυκτιών συχνά απαιτεί επένδυση σε σχέση με το προσωπικό και τα χρήματα  Τα Τομεακά διαδύκτια μάθησης είναι μια λύση για τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία αλλά μπορούν να χτιστούνε πάνω σε αποτελεσματικές διαδικασίες

16 12.Αυξημένη χρήση του ΙCT  Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών είναι ένα μέσο υποστήριξης της διανομής της εκπαίδευσης  Η εκπαίδευση χρειάζεται μια περισσότερη επαρκή κατανόηση του επαναστατικού χαρακτήρα των ICTs, καθώς τέτοιες τεχνολογίες να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων, τις εργασίες τους και την εκτίμηση για την εκπαίδευση και μάθηση  Στον εκπαιδευτικό τομέα οι αλλαγές είναι δραματικές

17 13.Συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους δρώντες  Σήμερα η μάθηση έχει θεωρηθεί σχεδόν σαν μια ατομική δράση  Στην ΚΤΠ η μάθηση θεωρείται μια ολιστική διαδικασία  Οι άνθρωποι μαθαίνουν από κάθε οδηγία σε μια ποικιλία καταστάσεων, περιλαμβάνοντας τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας ακόμα και από τις κοινωνικές συναθροίσεις  Αυτό απαιτεί μια νέα κουλτούρα μάθησης που δεν βασίζεται στο διαγωνισμό αλλά στη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους, ομάδες και δομές

18 14.Η σπουδαιότητα των βασικών προσόντων  Βασικές επιδεξιότητες είναι απαραίτητες για την επιβίωση και εργασία στην ΚΤΠ  Οι άνθρωποι χρειάζεται να είναι εξοπλισμένοι με επιδεξιότητες για ομαδική εργασία, για να έχουν υπευθυνότητα και να διευθύνουν εταιρείες και οργανισμούς

19 15.Μερικές προτάσεις για την πολιτική της Ε.Ένωσης στην ισόβια μάθηση  Προάγει την ολοκλήρωση της ισόβιας μάθησης, της εργασίας του νεωτερισμού και των βιομηχανικών πολιτικών  Προάγει προγράμματα και σχέδια τα οποία υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και ανταποκρίνονται στις οικονομικές και πολιτικές πραγματικότητες  Πολλές νεωτεριστικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να διαδοθούν ευρύτερα.Αυτό θα απαιτούσε την περιπλοκή της διάδοσης των γενικά αποδεκτών δραστηριοτήτων σε όλα τα προγράμματα μαζί με κατάλληλη προϋπολογιστική παροχή και βελτιωμένη συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα της Ε.ένωσης

20 16.Το διαδύκτιο συμβάλει στην κινητοποίηση όλων των δρώντων  Αυτό επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια κρυμμένες ικανότητες και γνώσεις  Ανάμεσα σε ισοδύναμες επιχειρήσεις όπου τα διαδύκτια κτίστηκαν ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές ή παρόμοιες χρηματοδοτήσεις και ικανότητες, να καθιστούν ικανή μια αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών  Ανάμεσα σε επιχειρήσεις και υποσυμβολάτορες και πελάτες όπου τα δίκτυα χτίστηκαν για να διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στα υψηλότερα υποδείγματα ή προσδοκίες και στην ανάγκη για νέα γνώση σε σχέση με αυτά τα υποδείγματα  Ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα εκπαίδευσης και ερευνάς όπου τα δίκτυα χτίστηκαν να αναπτύξουν μελλοντικές μεθόδους και δομές δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις και η μύηση και εκτέλεση για νέα βιομηχανική έρευνα

21 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη δια βίου μάθηση Η είσοδος των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ποιες αλλαγές θα παρατηρηθούν ; Αμοργιανού Καλλιόπη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google