Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax: 2310 998634 Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax: 2310 998634 Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax: 2310 998634 e-mail: eleftero@agro.auth.gr Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax: 2310 998634 e-mail: eleftero@agro.auth.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ/Δρ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Γεωπονική Σχολή Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

3 Σκοπός του ΠΜΣ Παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη Σύνδεση έρευνας και πράξης στον τομέα της γεωργίας Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων στη γεωργία Μεταποίηση προϊόντων, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας τροφίμων Οικονομική της αγροτικής παραγωγής Παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη Σύνδεση έρευνας και πράξης στον τομέα της γεωργίας Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων στη γεωργία Μεταποίηση προϊόντων, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας τροφίμων Οικονομική της αγροτικής παραγωγής Δημιουργία εξειδικευμένων, ικανών και χρήσιμων επιστημόνων Γεωπονική Σχολή

4 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ/Δρ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Γεωπονική Σχολή Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

5 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Οκτώ (8) τομεακές ειδικεύσεις Τρεις (3) διατομεακές ειδικεύσεις Μία (1) διατμηματική ειδίκευση Οκτώ (8) τομεακές ειδικεύσεις Τρεις (3) διατομεακές ειδικεύσεις Μία (1) διατμηματική ειδίκευση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Γεωπονική Σχολή

6 Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας (ΒΑΖ) Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΟ) Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΕΦ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (ΜΥ) Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών πόρων (ΕΔ) Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας (ΒΑΖ) Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΟ) Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΕΦ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (ΜΥ) Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών πόρων (ΕΔ) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΧ) Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΧ) Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ) Τομεακές Ειδικεύσεις

7 Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης (ΑΓΑ) Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων (ΟΚ) Οινολογίας – Αμπελουργίας (ΟΑ) Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης (ΑΓΑ) Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων (ΟΚ) Οινολογίας – Αμπελουργίας (ΟΑ) Αρχιτεκτονική τοπίου Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή Διατομεακές Ειδικεύσεις Διατμηματική Ειδίκευση

8 Γνωστικά πεδία ειδικεύσεων Μεταποίηση προϊόντων, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας τροφίμων (ΤΧ, ΟΑ) Παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης (ΒΑΖ, ΕΟ, ΕΦ, ΟΑ, ΑΓΑ, ΟΚ) Παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΖΠ, ΑΓΑ, ΟΚ) Παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης (ΒΑΖ, ΕΟ, ΕΦ, ΟΑ, ΑΓΑ, ΟΚ) Παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΖΠ, ΑΓΑ, ΟΚ) Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων στη γεωργία (ΜΥ, ΕΔ) Οικονομική της αγροτικής παραγωγής (ΑΟ) Γεωπονική Σχολή

9 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ/Δρ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Γεωπονική Σχολή Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

10 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Διαδικασίες Εισαγωγής/Κριτήρια επιλογής Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ειδικό αλγόριθμο σε κάθε Ειδίκευση από την αντίστοιχη ΕΜΕ Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ειδικό αλγόριθμο σε κάθε Ειδίκευση από την αντίστοιχη ΕΜΕ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή

11 Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων Πανεπιστημίων Βαθμός πτυχίου 55% Συνάφεια σπουδών 35% Πρόσθετα προσόντα 6% [Κατοχή άλλου ΜΔΕ (3%), 2ου πτυχίου (2%), πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (1%)] Γενική εικόνα από συνέντευξη 4% Ξένη Γλώσσα :(Επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις ή απαλλαγή λόγω πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan) Βαθμός πτυχίου 55% Συνάφεια σπουδών 35% Πρόσθετα προσόντα 6% [Κατοχή άλλου ΜΔΕ (3%), 2ου πτυχίου (2%), πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (1%)] Γενική εικόνα από συνέντευξη 4% Ξένη Γλώσσα :(Επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις ή απαλλαγή λόγω πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή

12 Πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων Συνάφεια 24,5-35%, αναλόγως με το πτυχίο κατεύθυνσης ή Τμήματος Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημίων Βαθμός συνάφειας: 21-28% Πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων Συνάφεια 24,5-35%, αναλόγως με το πτυχίο κατεύθυνσης ή Τμήματος Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημίων Βαθμός συνάφειας: 21-28% Συνάφεια Σπουδών Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. εισάγονται στο ΠΜΣ για λήψη ΜΔΕ ως υπεράριθμοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων Πανεπιστημίων Γεωπονική Σχολή

13 Επιλέγονται σε ποσοστό 20% επί των εισακτέων ανά ειδίκευση Αξιολογούνται βάσει του αλγορίθμου Πανεπιστημίων (Συνάφεια 21-24,5%) Επιλέγονται σε ποσοστό 20% επί των εισακτέων ανά ειδίκευση Αξιολογούνται βάσει του αλγορίθμου Πανεπιστημίων (Συνάφεια 21-24,5%) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων ΤΕΙ Γεωπονική Σχολή

14 Αλγόριθμος επιλογής αλλοδαπών πτυχιούχων ΑΕΙ Ο αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Ισοτιμία ή αντιστοιχία του πτυχίου τους από ΔΟΑΤΑΠ Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές Ο αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Ισοτιμία ή αντιστοιχία του πτυχίου τους από ΔΟΑΤΑΠ Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές Δικαιολογητικά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή

15 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα 24 ΔΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή υποχρεωτική και ισοδυναμεί με επιπλέον 12 ΔΜ Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα 24 ΔΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή υποχρεωτική και ισοδυναμεί με επιπλέον 12 ΔΜ Οι 12 από τις 24 ΔΜ προέρχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης. Οι υπόλοιπες 12 ΔΜ μπορούν να προέρχονται από τον κατάλογο μεταπτυχιακών μαθημάτων άλλων Ειδικεύσεων Οι 12 από τις 24 ΔΜ προέρχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης. Οι υπόλοιπες 12 ΔΜ μπορούν να προέρχονται από τον κατάλογο μεταπτυχιακών μαθημάτων άλλων Ειδικεύσεων

16 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι ΤΕΙ στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα 40 ΔΜ για την απόκτηση του αναγκαίου υποβάθρου Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι ΤΕΙ στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα 40 ΔΜ για την απόκτηση του αναγκαίου υποβάθρου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 12-17 ΔΜ που είναι σχετικά με τις γεωπονικές επιστήμες και τη μεταπτυχιακή Ειδίκευση Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 12-17 ΔΜ που είναι σχετικά με τις γεωπονικές επιστήμες και τη μεταπτυχιακή Ειδίκευση Πτυχιούχοι Κατευθύνσεων της Γεωπονικής Σχολής, που εισάγονται σε μία μεταπτυχιακή Ειδίκευση διαφορετικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ Πτυχιούχοι Κατευθύνσεων της Γεωπονικής Σχολής, που εισάγονται σε μία μεταπτυχιακή Ειδίκευση διαφορετικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ

17 Διάρκεια Σπουδών Τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα Μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) έτος για τη σύνταξη και κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής ή για τον χρόνο φοίτησης Μπορεί να ανασταλεί η φοίτηση για ένα (1) έτος Η διάρκεια σπουδών των πτυχιούχων ΤΕΙ παρατείνεται κατά ένα έτος σε σύγκριση με τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων Τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα Μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) έτος για τη σύνταξη και κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής ή για τον χρόνο φοίτησης Μπορεί να ανασταλεί η φοίτηση για ένα (1) έτος Η διάρκεια σπουδών των πτυχιούχων ΤΕΙ παρατείνεται κατά ένα έτος σε σύγκριση με τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Γεωπονική Σχολή Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα διαγράφονται Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα διαγράφονται

18 Δικαίωμα εγγραφής Οι πτυχιούχοι της Γεωπονικής Σχολής που έχουν περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα των μαθημάτων ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι αντίστοιχου ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ή άλλων συναφών με τις μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις Τμημάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού Οι πτυχιούχοι γεωπονικών ΤΕΙ που είναι κάτοχοι συναφών ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού Οι πτυχιούχοι της Γεωπονικής Σχολής που έχουν περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα των μαθημάτων ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι αντίστοιχου ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ή άλλων συναφών με τις μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις Τμημάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού Οι πτυχιούχοι γεωπονικών ΤΕΙ που είναι κάτοχοι συναφών ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Γεωπονική Σχολή Κάτοχοι ΜΔΕ

19 Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων Οι κάτοχοι ΜΔΕ -άλλης Ειδίκευσης προς το διδακτορικό- της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα 12-18 ΔΜ Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα 21-24 ΔΜ Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπονικής Σχολής διαφορετικής Κατεύθυνσης από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού Οι κάτοχοι πτυχίου από διαφορετικό Τμήμα από αυτό της Γεωπονικής Σχολής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 12-17 ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού Οι κάτοχοι ΜΔΕ -άλλης Ειδίκευσης προς το διδακτορικό- της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα 12-18 ΔΜ Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα 21-24 ΔΜ Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπονικής Σχολής διαφορετικής Κατεύθυνσης από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού Οι κάτοχοι πτυχίου από διαφορετικό Τμήμα από αυτό της Γεωπονικής Σχολής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 12-17 ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Γεωπονική Σχολή Κάτοχοι ΜΔΕ

20 Πριν τη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η δημοσίευση ή αποδοχή για δημοσίευση μιας (1) τουλάχιστον εργασίας σε περιοδικό που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του S.C.I. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Γεωπονική Σχολή

21 Χρονική διάρκεια Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη Μπορεί να δοθεί παράταση ή αναστολή για ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής Η πάροδος του χρόνου παράτασης ή αναστολής συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας των υποψηφίων διδακτόρων (διαγραφή) Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη Μπορεί να δοθεί παράταση ή αναστολή για ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής Η πάροδος του χρόνου παράτασης ή αναστολής συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας των υποψηφίων διδακτόρων (διαγραφή) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Γεωπονική Σχολή

22 Αξιολόγηση διδασκόντων 1999 από τους κατόχους ΜΔΕ, Δρ (αλληλογραφία-ερωτηματολόγιο) Γεωπονική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2011-12 από μεταπτυχιακούς φοιτητές (ερωτηματολόγιο)

23 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Γεωπονική Σχολή Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Προσόντα

24 Παράγουν νέα επιστημονική γνώση Προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα Εργάζονται αυτοδύναμα ή ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων Παράγουν νέα επιστημονική γνώση Προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα Εργάζονται αυτοδύναμα ή ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Γεωπονική Σχολή Ικανοί επιστήμονες να:

25 Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Γεωπονική Σχολή Παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε γεωργούς και κτηνοτρόφους Συμβάλλουν στη χάραξη και στην υλοποίηση γεωργικής πολιτικής Συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον Επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα Παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε γεωργούς και κτηνοτρόφους Συμβάλλουν στη χάραξη και στην υλοποίηση γεωργικής πολιτικής Συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον Επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα Ικανοί επιστήμονες να:

26 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος Ακαδημαϊκή καριέρα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Ερευνητικά Ιδρύματα Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος Ακαδημαϊκή καριέρα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Ερευνητικά Ιδρύματα Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Γεωπονική Σχολή Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ

27 Διεθνείς Οργανισμοί Βιομηχανία Ζάχαρης ΕΛΓΑ, ΕΟΜΜΕΧ ΟΤΑ, ΕΛΚΕΠΑ ΕΘΙΑΓΕ Διεθνείς Οργανισμοί Βιομηχανία Ζάχαρης ΕΛΓΑ, ΕΟΜΜΕΧ ΟΤΑ, ΕΛΚΕΠΑ ΕΘΙΑΓΕ Συνεταιριστικές οργανώσεις Γραφεία μελετών Γεωργικά Εφόδια Ελεύθερο επάγγελμα Συνεταιριστικές οργανώσεις Γραφεία μελετών Γεωργικά Εφόδια Ελεύθερο επάγγελμα Γεωπονική Σχολή Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ

28 ΜΔΕ 1216 ΜΔΕ 1216 Γεωπονική Σχολή Κάτοχοι ΜΔΕ ή Δρ1972 Διδακτορικά 366 Διδακτορικά 366 Το μέλλον της χώρας είναι η γεωργία Επαρκή, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

29

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax: 2310 998634 Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: 2310 998629, Fax:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google