Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα : «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση » Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα : «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση » Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα : «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση » Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γεώργιος Χρ. Μακρής

2 Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (1/3) Μέσο διαχείρισης και διοίκησης του σχολείου. Μέσο διανομής μαθησιακού, πληροφοριακού ή ενημερωτικού υλικού. Μέσο επικοινωνίας. Εργαλείο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 2Γιώργος Χρ. Μακρής

3 Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2/3) Ως εργαλείο υποστήριξης διδασκαλίας (προετοιμασία διδασκαλίας, διεξαγωγή διδασκαλίας, αξιολόγηση): –προετοιμασία διδασκαλίας –συγκέντρωση και αξιολόγηση υπάρχοντος υλικού –συγκέντρωση υπαρχόντων σχεδίων/ σεναρίων διδασκαλίας –συγκέντρωση και επεξεργασία φύλλων εργασίας –συγκέντρωση και επεξεργασία φύλλων αξιολόγησης 3Γιώργος Χρ. Μακρής

4 Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (3/3) Ως εργαλείο υποστήριξης μάθησης (διαδικασία μάθησης, καινοτομικές διαθεματικές δραστηριότητες):υλοποίηση της μάθησης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με δραστηριότητες ενταγμένες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π.Σ. Εργαλείο υποβοήθησης διδασκαλίας με τη μορφή του ΕΛ που βασίζεται σε κονστρουβίστικα στοιχεία μάθησης. Εργαλεία σκέψης και αντίληψης με τα οποία οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα αλληλεπιδρούν και θα συνοικοδομούν τη γνώση ….. κ.α. 4Γιώργος Χρ. Μακρής

5 Προσεγγίσεις : (εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ) Η πρώτη προσέγγιση αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις που αυτές θέτουν για την εκπαίδευση Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας με την πιθανή συνδρομή των Τ.Π.Ε. 5Γιώργος Χρ. Μακρής

6 Μαθητής και Τ.Π.Ε. (1/5) Ενεργητική μάθηση διαμέσου της συμμετοχής σε εργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες. Δραστηριοποίηση για το μαθητή σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, μέσα από ποικίλες δράσεις. Μετάβαση από τις καθημερινές έννοιες σε επιστημονικές έννοιες και συστήματα εννοιών, δηλ. μετάβαση από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. 6Γιώργος Χρ. Μακρής

7 Μαθητής και Τ.Π.Ε. (2/5) Ικανότητα χειρισμού συμβόλων και αναπαραστάσεων καθώς και μετάβαση από το ένα πλαίσιο αναπαράστασης σε ένα άλλο. Οι Τ.Π.Ε. επιτρέπουν τη πολλαπλά αναπαράσταση του ίδιου φαινομένου Οικοδόμηση νοήματος – το οποίο απαιτεί ενεργητικά ερωτήματα από πλευράς του μαθητή, με ενδιαφέρον διερεύνησης, ανακάλυψης και ανάλυσης. Οπτικοποίηση και εξερεύνηση ενός φαινομένου με τη χρήση μικρόκοσμων. 7Γιώργος Χρ. Μακρής

8 Μαθητής και Τ.Π.Ε. (3/5) Έννοιες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να διευκολύνεται τόσο η διαθεματική όσο και η διεπιστημονική προσέγγιση ενός θέματος. Η δυνατότητα επικοινωνίας μπορεί να επιτρέψει την πολυφωνική (διαλογική) προσέγγιση ενός ζητήματος, σε αντιδιαστολή με τη συνηθισμένη μονοφωνική (μονολογική). 8Γιώργος Χρ. Μακρής

9 Μαθητής και Τ.Π.Ε. (4/5) Δυνατότητα παραγωγής υλικού – έντυπου ή ψηφιακού – το οποίο με τη δημοσιοποίηση του μπορεί να λάβει διαλογικό χαρακτήρα Δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από μια ενεργητική, εμπρόθετη προσέγγιση, κοινωνική διάσταση και συνεργασία, διαπραγμάτευση, πειραματισμό, διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων κτλ. 9Γιώργος Χρ. Μακρής

10 Μαθητής και Τ.Π.Ε. (5/5)  Αυθεντικές δραστηριότητες – πλαισίωση – ρεαλιστική προσέγγιση στη μάθηση, διασύνδεση σχολείου με τον υπόλοιπο κόσμο. 10Γιώργος Χρ. Μακρής

11 Εκπαιδευτικός και Τ.Π.Ε. Γνώση των βασικών στοιχείων των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας (υλικό και εκπαιδευτικό λογισμικό) για τη μάθηση των γνωστικών αντικειμένων Γνώση των σύγχρονων τάσεων για τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη μάθηση 11Γιώργος Χρ. Μακρής

12 Εκπαιδευτικός και Τ.Π.Ε. Γνώση των σύγχρονων αντιλήψεων και των διδακτικών μεθόδων αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία στα γνωστικά αντικείμενα καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών των μαθητών τους. 12Γιώργος Χρ. Μακρής

13 Εκπαιδευτικός και Τ.Π.Ε. εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (με παραδείγματα) εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων μπορούν να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους μαθητές τους στην παραγωγή μαθητικού υλικού 13Γιώργος Χρ. Μακρής

14 Το εκπαιδευτικό λογισμικό : 1.Να βοηθάει στη χάραξη προσωπικών διαδρομών 2.Να χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή 3.Να μη κάνει καταχρήσεις των χρησιμοποιούμενων μέσων 4.Να δίνει μια πόρτα διαφυγής 5.Να μη ταλαιπωρεί με πολλές επιλογές 6.Να βοηθάει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης 7.Να μην αντιγράφει τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας 8.Να επιτρέπει τον πειραματισμό 9.Να βοηθάει στην έκφραση και τη δημιουργία 14Γιώργος Χρ. Μακρής

15 Αξιοποίηση του Η/Υ στην Εκπαίδευση Διδακτικό μοντέλο : Ο υπολογιστής ως δάσκαλος, Άσκηση και εξάσκηση, Τεχνητή νοημοσύνη. Αποκαλυπτικό μοντέλο: Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Προσομοιώσεις Εξερευνητικό μοντέλο: Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης (σύμφωνα με τις παιδαγωγικές απόψεις των Piaget και Bruner) Αυτόνομο μοντέλο: Περιβάλλοντα με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo Διερευνητικό μοντέλο: Εφαρμογές του υπολογιστή για μοντελοποίηση, διερεύνηση, ανακάλυψη, εξάσκηση, δημιουργία 15Γιώργος Χρ. Μακρής

16 Ημερίδα : «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση » Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γεώργιος Χρ. Μακρής


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα : «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση » Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google