Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελευθερος χρονος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελευθερος χρονος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελευθερος χρονος

2 Ορισμός ελεύθερου χρόνου
Ελεύθερος χρόνος ορίζεται ο χρόνος που αποµένει, εάν αφαιρεθεί ο εργάσιµος χρόνος. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι κάτι που µας γεµίζει ικανοποίηση, συµβάλλοντας στην προσωπική µας ευεξία.

3 Ιστορική αναφορά του ελεύθερου χρόνου.
Η σημασία του ελεύθερου χρόνου είχε εκτιμηθεί ήδη από την αρχαία Ελλάδα, καθώς ο Αριστοτέλης πίστευε πως ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι το τέλος της δουλειάς, αλλά ότι η δουλειά αποτελεί το τέλος του ελεύθερου χρόνου, ακριβώς επειδή κατ’ αυτόν η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στην ιδιοποίηση του χρόνου του. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος ήταν αντίθετος σε έναν ελεύθερο χρόνο αφιερωμένο στην τεμπελιά. Η ευτυχία, έλεγε, δεν μπορεί να βρίσκεται στην ευχάριστη διασκέδαση, εάν το μέτρο της είναι ένας άνθρωπος όχι ουσιαστικά παιδευμένος. Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα οι πνευματικές ενασχολήσεις των πολιτών ήταν απόρροια του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου της κλασικής αρχαιότητας, κάτι βέβαια που άρχισε να παρακμάζει μαζί με την παρακμή της ίδιας της αρχαίας κοινωνίας. Είχε δίκιο λοιπόν ο Παπανούτσος όταν έγραφε : «Αν όχι ο βεβαιότερος, ασφαλώς όμως ο παραστατικότερος δείκτης πολιτισμού μιας κοινότητας ανθρώπων είναι ο τρόπος ψυχαγωγίας της». Στους νεότερους χρόνους, ο Τόμας Μορ το 1515 στην «Ουτοπία» του φαντάζεται 6ωρη εργασία και το διαθέσιμο χρόνο να αφιερώνεται στην αύξηση των γνώσεων, γεγονός που θα επιτρέπει στον άνθρωπο καλύτερη συμμετοχή στην ιδανική πολιτεία.

4 Στην «Πόλη του Ήλιου» του Καμπανέλα, εργάσιμη μέρα έχει μειωθεί στις τέσσερις ώρες και ο καθένας αξιοποιεί το χρόνο του σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και ανάγκες του. Ο Όουεν θεωρούσε τη δημιουργία, την πνευματική ενασχόληση, στοιχεία αυτογνωσίας του ανθρώπου και πρότεινε τη μερική απασχόληση σαν λύση για την εξοικονόμηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Από τον περασμένο αιώνα, όταν η εργατική τάξη απέκτησε ταξική συνείδηση και άρχισε να διεκδικεί δικαιώματα, ταυτόχρονα απαίτησε την μείωση του εργάσιμου χρόνου, θεσμοθέτηση του8ωρου και δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο.

5 Αίτια της έλλειψης του ελεύθερου χρόνου
Οι μαθητές, ήδη από την παιδική ηλικία διαθέτουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο και πολύ συχνά περνούν πολλές ώρες της ημέρας μπροστά σε μια οθόνη, ενώ ταυτόχρονα εθίζονται στην επιδίωξη της ευτυχίας. Αυτό έχει αλλοιώσει την έννοια της ευτυχίας, η οποία ταυτίζεται με την επιτυχία και επιτυχημένος θεωρείται εκείνος που μπορεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τα ποικίλα καταναλωτικά αγαθά. Τέλος αυτό έχει άσχημο αντίκτυπο στη ψυχολογία τους.

6 Από τι επηρεάζεται η διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου
Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαμορφώνεται βέβαια από την οικογένεια, τους φίλους και γνωστούς, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, από το ίδιο το άτομο και τις κοινωνικοοικονομικές, μορφωτικές ή γενετικές προδιαγραφές του, αλλά ως ένα βαθμό και από το σχολείο, που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης του παιδιού. Είναι πολύ πιο εύκολο κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου να διαμορφωθούν στάσεις και συμπεριφορές εκεί που δεν υπάρχουν, παρά να τροποποιηθούν εκ των υστέρων οι ήδη υπάρχουσες.

7 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές του ατόμου
Η πνευματική καλλιέργεια και η γενικότερη παιδεία και ψυχοσύνθεση του ατόμου. Οι ευκαιρίες που παρέχει το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον. Η οικονομική του δυνατότητα. Τα ΜΜΕ και τα πρότυπα που προβάλλουν. Το υλιστικό πνεύμα της εποχής. Η ηλικία. Κάθε ηλικία έχει το δικό της τρόπο ψυχαγωγίας που καθορίζεται από την ψυχοβιολογική κατάσταση.

8 Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων
∆ηµιουργεί σχέσεις συµβατικές, επιφανειακές, εφήµερες, που τις διεκπεραιώνει µάλιστα µε λόγο ανέκφραστο Μηχανοποιεί, προκατασκευάζει και τον αυθορµητισµό της επικοινωνίας του µε το συνάνθρωπο του

9 Τα θετικά του ελεύθερου χρόνου
Ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή του ανθρώπου είναι πολύ σηµαντικός γιατί συµβάλλει στην ψυχολογική ισορροπία του ατόµου, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από το άγχος, την εσωστρέφεια, την αποµόνωση και να συνάψει διαπροσωπικές σχέσεις µε άτοµα που βρίσκονται έξω από το χώρο εργασίας του.

10 Γιατί είναι πολύτιμος;
Απαλλάσσει από την ένταση, την ανία, την πλήξη και την αλλοτρίωση, καταστάσεις στις οποίες οδηγεί η μηχανιστική, μονότροπη και εξειδικευμένη σημερινή εργασία. Μπορεί να διατεθεί για ερασιτεχνική απασχόληση και ατομική δημιουργία, δραστηριότητες που αποφορτίζουν το άτομο από την ένταση και τη μονοτονία της εργασίας. Δίνει τα περιθώρια να καλλιεργήσει τα ταλέντα και τις κλίσεις του

11 Παιδιά και εξωσχολικές δραστηριότητες
Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ σημαντικός, τόσο για τους μεγάλους όσο και για τα παιδιά. Δυστυχώς, τα σύγχρονα παιδιά από πολύ νωρίς διακατέχονται από έντονο άγχος και στρες, εξαιτίας του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματός τους από το σχολείο και τις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική, την τέχνη και τον αθλητισμό είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντική για την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σας και βοηθούν στον μέγιστο βαθμό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του. Η θετική επίδραση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών στην ανάπτυξή τους οφείλεται κυρίως και στο γεγονός ότι αποτελούν την εναλλακτική λύση στη συνεχή ενασχόληση των παιδιών με την τηλεόραση, τους υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

12 Οι εξωσχολικές δραστηριότητες βοηθούν το παιδί να αποκτήσει καλές συνήθειες και πειθαρχία, ενώ επιδρούν θετικά και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή της εξωσχολικής δραστηριότητας θα πρέπει να έχουν η προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.Πριν από την τελική απόφαση οι γονείς χρειάζεται να έχουν υπόψη τους ορισμένες πολύ σημαντικές συμβουλές για να καταλήξουν στην καλύτερη απόφαση, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους.

13 Όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος
Όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος

14 Μπεκιάρη Βαλεντίνα, Μπελόγια Ειρήνη♥


Κατέβασμα ppt "Ελευθερος χρονος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google