Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εισφορά του δικαίου του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εισφορά του δικαίου του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εισφορά του δικαίου του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ dtzouganatos@tzouganatoslaw.gr

2 2 Ι. Διαπιστώσεις: O αποτελεσματικός ανταγωνισμός παρέχει κίνητρο στις επιχειρήσεις: ● να μειώσουν το κόστος τους ● να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους ● να επενδύσουν στην καινοτομία προκειμένου να προσελκύσουν τον καταναλωτή με χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

3 3 Επιτυγχάνοντας τη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών ο ανταγωνισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη με: ● τη μείωση του πληθωρισμού, ● τη δημιουργία ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ● τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ● το άνοιγμα των αγορών (με αντίστοιχο περιορισμό των προστατευτικών τάσεων του κράτους) ● την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

4 4 Μακροοικονομικές και κλαδικές μελέτες αποδεικνύουν τη σημαντική επίδραση του ανταγωνισμού στην οικονομική ανάπτυξη. Σε περιπτώσεις οικονομικής δυσπραγίας, όπου η χρήση μακροοικονομικών εργαλείων δεν είναι σε θέση να συμβάλλει ουσιωδώς στην οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύεται η σημασία των μικροοικονομικών εργαλείων και ειδικότερα της πολιτικής ανταγωνισμού.

5 5 ΙΙ. Ερωτήματα: ► ► Πως μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του ανταγωνισμού στην οικονομική ανάπτυξη; ► ► Πως μπορεί να εισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση η πολιτική ανταγωνισμού; ► ► Ποιά ήταν μέχρι τώρα, ποιά μπορεί και ποιά πρέπει να είναι η συμβολή του κάθε παράγοντα παραγωγής πολιτικής ανταγωνισμού στην οικονομική ανάπτυξη;

6 6 ΙΙΙ. Πολιτική ανταγωνισμού και ανάπτυξη Η πολιτική ανταγωνισμού συντίθεται από: 1. την πολιτική της Αρχής που έχει την ευθύνη εφαρμογής του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, δηλ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 2. την κυβερνητική πολιτική και 3. την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 1. Η συμβολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού Συμβολή σε σταθερό ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη ημιουργία ασφάλειας δικαίου που απαιτεί: Συμβολή σε σταθερό ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη δημιουργία ασφάλειας δικαίου που απαιτεί: πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις ● πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις βασισμένες σε στέρεη οικονομική ανάλυση ● βασισμένες σε στέρεη οικονομική ανάλυση συνεπή εφαρμογή του νόμου χωρίς πολιτικές ● συνεπή εφαρμογή του νόμου χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και χωρίς προσπάθεια σκοπιμότητες και χωρίς προσπάθεια «εντυπωσιασμού» με υπέρογκα πρόστιμα «εντυπωσιασμού» με υπέρογκα πρόστιμα ● όμοια μεταχείριση ιδιωτικής και κρατικής συμπεριφοράς (Νομολογία CIF του ΔΕΕ) ● σαφείς κατευθυντήριες προς επιχειρήσεις 7

8 1. Η συμβολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού (συνέχεια) ► Πολιτική προστασίας του ανταγωνισμού ως διαδραστικής διαδικασίας που προκύπτει από την ελευθερία επιχειρηματικής δράσης & ανοικτές αγορές ► Ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα ακυρώνει την οικονομική ελευθερία Η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται υπό συνθήκες Η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται υπό συνθήκες ανταγωνισμού, όχι με τη δημιουργία «εθνικών ανταγωνισμού, όχι με τη δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών» πρωταθλητών» ► Ισορροπία μεταξύ προστασίας του ανταγωνισμού και προστασίας της καινοτομίας 8

9 2. Η συμβολή της κυβερνητικής πολιτικής Η κυβερνητική πολιτική συνδιαμορφώνει την πολιτική ανταγωνισμού. Κύρια καθήκοντα της: ● σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον ● παραμερισμός εμποδίων εισόδου στις αγορές ● κατάργηση περιττών περιορισμών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς ● σαφής στόχευση της πολιτικής ανταγωνισμού ● αποχή από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ● δημιουργία συνεργειών πολιτικής ανταγωνισμού και πολιτικής προστασίας του καταναλωτή 9

10 3. Η συμβολή της πολιτικής της ΕΕ Η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ έχει καθοριστική συμβολή στην λειτουργία του ανταγωνισμού ως παράγοντα ανάπτυξης, αφού επιδιώκει με συνέπεια: ● βελτίωση των μηχανισμών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού ● το άνοιγμα αγορών (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια) προάγοντας τεχνολογία και επενδύσεις και ● ομοιόμορφες συνθήκες ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά παραμερίζοντας στρεβλώσεις κρατικής προέλευσης και τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων 10

11 IV. Συμπέρασμα ► ► Ενώ η ΕΕ σταθερά δημιουργεί τις προϋποθέσεις βελτίωσης του ανταγωνισμού και ανοίγματος αγορών ► ► Ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαιτείται μεν να γίνει πιο αποτελεσματική, αλλά έχει αναμφισβήτητα βελτιώσει την ποιότητα του έργου της ► ► Η κυβερνητική πολιτική παραμένει ο «αδύναμος κρίκος»: ασαφής, απρόθυμη στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, πρόθυμη – αντιθέτως – για παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής, αλλά και στην αγορά, δεν φαίνεται ακόμη ικανή να παίξει τον δικό της ρόλο στην ανάπτυξη δια μέσου του ανταγωνισμού. 11


Κατέβασμα ppt "Η εισφορά του δικαίου του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google