Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β

2 Χαρακτηριστικά γενετικού κώδικα
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: Κώδικας αντιστοίχισης των νουκλεοτιδίων του mRNA με αμινοξέα των πρωτεϊνών Χαρακτηριστικά γενετικού κώδικα Κώδικας τριπλέτας: 1 τριάδα νουκλεοτιδίων (κωδικόνιο) → κωδικοποιεί 1 αμινοξύ Συνεχής: διαβάζεται συνεχώς → δεν παραλείπεται κανένα νουκλεοτίδιο Μη επικαλυπτόμενος: κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει μόνο σε 1 κωδικόνιο Καθολικός: όλοι οι οργανισμοί έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα

3 Εκφυλισμένος: τα αμινοξέα κωδικοποιούνται από 2 έως 6 διαφορετικά κωδικόνια
(εξαίρεση μεθειονίνη και τρυπτοφάνη) Συνώνυμα: κωδικόνια που κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ α.Κωδικόνιο έναρξης (AUG → κωδικοποιεί τη μεθειονίνη) β.Κωδικόνιο λήξης (UGA, UAG, UAA)

4 ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Πρόγραμμα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης → παρέχει οδηγίες για Στα βακτήρια η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης αποσκοπεί στην προσαρμογή του οργανισμού στις εναλλαγές του περιβάλλοντος → εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για αύξηση και διαίρεση Κυτταρική διαφοροποίηση: τα κύτταρα πολυκύτταρου οργανισμού εξειδικεύονται → επιτελούν επιμέρους λειτουργίες είδος πρωτεΐνης ποσότητα πρωτεΐνης χρόνο παραγωγής πρωτεΐνης

5 Γονιδιακή ρύθμιση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
E. coli: περισσότερα από γονίδια → κάποια μεταγράφονται E. coli: χρησιμοποιεί ως πηγή C τη γλυκόζη Jacob & Monod (1961): οπερόνιο της λακτόζης στην E. coli → ρυθμίζει την παραγωγή 3 απαραίτητων ενζύμων για τον μεταβολισμό του δισακχαρίτη λακτόζη Οπερόνια: ομάδες γονιδίων που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασης συνεχώς σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες

6 Γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
Γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Γονιδιακή έκφραση ρυθμίζεται σε 4 επίπεδα 1. Επίπεδο μεταγραφής Μηχανισμοί ελέγχουν: ποια γονίδια θα μεταγραφούν με ποια ταχύτητα Κάθε γονίδιο έχει: δικό του υποκινητή μεταγράφεται αυτόνομα Κάθε κυτταρικός τύπος περιέχει διαφορετικά είδη μεταγραφικών παραγόντων

7 2. Επίπεδο μετά τη μεταγραφή
Μηχανισμοί: ωρίμανσης του πρόδρομου mRNA καθορίζουν την ταχύτητα με την οποία το ώριμο mRNA αφήνει τον πυρήνα και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα 3. Επίπεδο μετάφρασης Ποικίλλει ο χρόνος που ζουν τα μόρια RNA στο κυτταρόπλασμα Ποικίλλει η ικανότητα πρόσδεσης mRNA στο ριβόσωμα 4. Επίπεδο μετά τη μετάφραση Η πρωτεΐνη που παράγεται ίσως απαιτείται να υποστεί τροποποίηση

8 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google