Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διατήρηση της Ενέργειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διατήρηση της Ενέργειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διατήρηση της Ενέργειας
Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – μηχανική, χημική, θερμότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, μαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναμική Chapter Opener. Caption: A polevaulter running toward the high bar has kinetic energy. When he plants the pole and puts his weight on it, his kinetic energy gets transformed: first into elastic potential energy of the bent pole and then into gravitational potential energy as his body rises. As he crosses the bar, the pole is straight and has given up all its elastic potential energy to the athlete’s gravitational potential energy. Nearly all his kinetic energy has disappeared, also becoming gravitational potential energy of his body at the great height of the bar (world record over 6 m), which is exactly what he wants. In these, and all other energy transformations that continually take place in the world, the total energy is always conserved. Indeed, the conservation of energy is one of the greatest laws of physics, and finds applications in a wide range of other fields.

2 Περιεχόμενα Κεφαλαίου 8
Συντηρητικές (διατηρητικές) και μη-συντηρητικές Δυνάμεις Δυναμική Ενέργεια Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας Επίλυση Προβλημάτων βάση διατήρησης της Ενέργειας Ο Νόμος της Διατήρησης της Ενέργειας Διατήρηση της Ενέργειας με Συντηρητικές Δυνάμεις Δυναμική Ενέργεια Βαρύτητας -Ταχύτητα Διαφυγής Ισχύς Διαγράμματα Δυναμικής Ενέργειας Ισορροπία

3 8-1 Συντηρητικές και μη-συντηρητικές δυνάμεις
Μια δύναμη είναι συντηρητική όταν: Το έργο της δύναμης εξαρτάται μόνο από το τελικό και αρχικό σημείο του αντικειμένου πάνω στο οποίο δρα, είναι δηλ. ανεξάρτητο της τροχιάς που ακολουθεί. Π.χ. : Βαρύτητα. Figure 8-1. Caption: Object of mass m: (a) falls a height h vertically; (b) is raised along an arbitrary two-dimensional path.

4 8-1 Συντηρητικές και μη-συντηρητικές δυνάμεις
Εναλλακτικός ορισμός συντηρητικής δύναμης: Το συνολικό έργο που παράγει ή καταναλώνει μια συντηρητική δύναμη σε ένα αντικείμενο όταν αυτό διαγράψει μια κλειστή τροχιά είναι μηδέν. Figure 8-2. Caption: (a) A tiny object moves between points 1 and 2 via two different paths, A and B. (b) The object makes a round trip, via path A from point 1 to point 2 and via path B back to point 1.

5 Παρουσία τριβής, το έργο δεν εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική θέση αλλά και από την τροχιά. Η τριβή είναι μια μη-συντηρητική δύναμη. Figure 8-3. Caption: A crate is pushed at constant speed across a rough floor from position 1 to position 2 via two paths, one straight and one curved. The pushing force FP is always in the direction of motion. (The friction force opposes the motion.) Hence for a constant magnitude pushing force, the work it does is W = FPd, so if d is greater (as for the curved path), then W is greater. The work done does not depend only on points 1 and 2; it also depends on the path taken.

6 Η δυναμική ενέργεια ορίζεται ΜΟΝΟ για συντηρητικές δυνάμεις.

7 8-2 Δυναμική Ενέργεια Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται από τη δυναμική του ενέργεια Παραδείγματα δυναμικής ενέργειας είναι: Συμπιεσμένο ελατήριο Τεντωμένο λάστιχο Ένα αντικείμενο σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος

8 Το έργο που εκτελεί μια δύναμη κατά την ανύψωση μιας μάζας m σε ύψος h,
. Ορίζουμε το δυναμικό της βαρύτητας σε ύψος y από το σημείο αναφοράς ως: Figure 8-4. Caption: A person exerts an upward force Fext = mg to lift a brick from y1 to y2 . .

9 Κατά την πτώση ενός αντικειμένου έχουμε μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική.
Η δυναμική ενέργεια είναι ιδιότητα του συστήματος και όχι μόνο του αντικειμένου. Μόνο μεταβολές στη δυναμική ενέργεια μπορούν να μετρηθούν. Επειδή Ugrav = mgy, πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς το σημείο y=0.

10 Ένα βαγόνι 1000-kg ξεκινά από το σημείο 1 μετά πάει στο σημείο 2 και τελικά φτάνει στο σημείο 3. (α) Ποια είναι η δυναμική ενέργεια στα τρία σημεία εάν y = 0 στο σημείο 1. (β) Πόσο αλλάζει η δυναμική ενέργεια μεταξύ των σημείων 2 και 3 (γ) Εάν ορίσουμε y=0 το σημείο 3, τι αλλάζει στα ερωτήματα των (α) και (β); ΛΥΣΗ Figure 8-5. Answer: a. At point 2, U = 9.8 x 104 J; at point 3, U = -1.5 x 105 J. b. U = -2.5 x 105 J. c. At point 1, U = 1.5 x 105 J. At point 2, U = 2.5 x 105 J. At point 3, U = 0 (by definition); the change in going from point 2 to point 3 is -2.5 x 105 J.

11 Ο γενικός ορισμός της Δυναμικής ενέργειας της Βαρύτητας είναι:
Και γενικά για συντηρητικές δυνάμεις:

12 Το ελατήριο όταν συμπιέζεται ή επιμηκύνεται έχει δυναμική ενέργεια που την ονομάζουμε ελαστικότητα. Η δύναμη που απαιτείται για τη συμπίεση ή επιμήκυνση είναι: όπου k είναι η σταθερά του ελατηρίου, και πρέπει να μετρηθεί για κάθε ελατήριο. Figure 8-6. Caption: A spring (a) can store energy (elastic potential energy) when compressed (b), which can be used to do work when released (c) and (d).

13 Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου επομένως είναι:

14 Σε μια διάσταση, Εάν παραγωγίσουμε την εξίσωση βρίσκουμε Σε τρεις διαστάσεις έχουμε:

15 Η δύναμης επίσης ορίζεται ως

16 Απουσία μη-συντηρητικών δυνάμεων, το άθροισμα των μεταβολών της κινητικής και δυναμικής ενέργειας ενός συστήματος παραμένει σταθερό. Ορίζουμε ως Μηχανική ενέργεια: Και ως διατήρηση της μηχανικής ενέργειας : .

17 Η αρχή διατήρηση της μηχανικής ενέργειας λέει:
Εάν σε ένα σύστημα δρουν μόνο συντηρητικές δυνάμεις, τότε η συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή-διατηρείται.

18 Εάν y1 = h = 3. 0 m, βρείτε την ταχύτητα της πέτρας 1
Εάν y1 = h = 3.0 m, βρείτε την ταχύτητα της πέτρας 1.0 m πριν φτάσει στο έδαφος. ΛΥΣΗ Figure 8-7, again. Caption: The rock’s potential energy changes to kinetic energy as it falls. Note bar graphs representing potential energy U and kinetic energy K for the three different positions. Answer: Using conservation of energy and solving for v gives v = 6.3 m/s.

19 Στο σχήμα που φαίνεται το μέγιστο ύψος της τροχιάς είναι 40 m, και το βαγόνι είναι αρχικά ακίνητο. Βρείτε (α) την ταχύτητα του βαγονιού στον πάτο της διαδρομής (β) Σε τι ύψος έχει την μισή ταχύτητα του (α). ΛΥΣΗ Figure 8-8. Caption: A roller-coaster car moving without friction illustrates the conservation of mechanical energy.

20 (α) Η ταχύτητα θα είναι ίδια λόγω Διατήρηση της ενέργειας
Δύο διαφορετικές νεροτσουλήθρες έχουν το ίδιο ύψος h. Δύο νέοι, ο Paul και η Kathleen, αρχίζουν από το ίδιο σημείο στην κορυφή. (α) Ποιος θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την έξοδο από τη τσουλήθρα; (β) Ποιος φτάνει πρώτος στο τέρμα της τσουλήθρας; Αγνοούμε την τριβή και υποθέτουμε ότι και οι δύο τσουλήθρες έχουν το ίδιο μήκος. (α) Η ταχύτητα θα είναι ίδια λόγω Διατήρηση της ενέργειας Figure 8-9. Answer: a. The speeds are the same, due to conservation of energy. b. At every point, Kathleen has less potential energy than Paul, and therefore more kinetic energy. This means her speed is faster (until the end) and she reaches the bottom first. (β) Επειδή η πίστα της Kathleen είναι περισσότερο απότομη στην αρχή, η Kathleen επιταχύνει περισσότερο για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και κατά συνέπεια θα είναι πάντα πιο μπροστά από το Paul και θα φτάσει πρώτη στην έξοδο

21 Το «βέλος» ενός ψεύτικου όπλου ζυγίζει 0
Το «βέλος» ενός ψεύτικου όπλου ζυγίζει kg και οπλίζει ένα ελατήριο. Η σταθερά του ελατηρίου είναι k = 250 N/m (αγνοούμε τη μάζα του) και συμπιέζεται 6.0 cm. Ποια είναι η ταχύτητα του βέλους όταν φύγει από το ελατήριο στη θέση x=0. ΛΥΣΗ Figure Caption: Example 8-7. (a) A dart is pushed against a spring, compressing it 6.0 cm. The dart is then released, and in (b) it leaves the spring at velocity v2. Solution: Use conservation of energy, with the initial energy as elastic potential energy; v = 3.0 m/s.

22 Ένα απλό εκκρεμές αποτελείτε από ένα σφαιρίδιο μάζας m που κρέμεται από ένα σκοινί (αμελητέας μάζας) l. Η σφαίρα απελευθερώνεται στο χρόνο t = 0, όπου το σκοινί σχηματίζει γωνία θ = θ0 με την κατακόρυφο. (α) Περιγράψτε την κίνηση της σφαίρας ως προς την κινητική και δυναμική της ενέργεια, (β) στη συνέχεια προσδιορίστε την ταχύτητα της σφαίρας σαν συνάρτηση της γωνίας θ (γ) πόση είναι η ταχύτητα στο χαμηλότερο σημείο της διαδρομής (δ) πόση είναι η τάση του σκοινιού. Αγνοείστε την αντίσταση του αέρα. Figure Caption: Example 8–9: a simple pendulum; y is measured positive upward. Solution: a. The bob swings back and forth in a symmetric arc as shown. Its speed is zero at the extreme points, and maximum in the middle. b. For any angle θ, equating the total energy there to the total energy at θ = θ0 gives v = [2gl(cos θ – cos θ0)]1/2 c. At the lowest point, y = 0, so v = [2gl(1 – cos θ0)]1/2 d. From the force diagram, remembering that the vertical component of FT equals mg, we find FT = (3 cos θ – 2 cos θ0)mg ΛΥΣΗ

23 8-5 Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας
Μη-συντηρητικές (διατηρητικές) «δυνάμεις»: Τριβή Θερμότητα Πιθανές συντηρητικές (διατηρητικές) «δυνάμεις»: Ηλεκτρική/Μαγνητική Δύναμη Χημική (Ενέργεια) Δύναμη Βαρυτική Δύναμη Για ΜΟΝΩΜΕΝΑ συστήματα ισχύει πάντα η σχέση: ΔK + ΔU + {οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταβολή ενέργειας} = 0

24 8-5 Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας
Η συνολική ενέργεια για ένα απομονωμένο (ή μονωμένο) σύστημα ούτε αυξάνεται ούτε ελαττώνεται. Ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλη μορφή και να μεταφερθεί από αντικείμενο σε αντικείμενο αλλά η συνολική ενέργεια του (μονωμένου) συστήματος παραμένει σταθερή.

25 Επίλυση ασκήσεων: Διάγραμμα. Προσδιορίζουμε το σύστημα. Προσδιορίζουμε αρχικές και τελικές καταστάσεις ενέργειας για τα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Λύνουμε.

26 Το βαγονάκι στο δεύτερο μέρος της διαδρομής φτάνει μόνο μέχρι τα 25 m και σταματάει. Διήνυσε 400 m. Εάν η μάζα του βαγονιού είναι 1000kg βρείτε την απώλεια σε ενέργεια λόγω τριβής (θερμότητα) και την δύναμη της τριβής (υποθέστε ότι είναι περίπου σταθερή) ΛΥΣΗ Figure Caption: Example 8–10. Because of friction, a roller-coaster car does not reach the original height on the second hill. (Not to scale) Solution: The difference in the initial and final energies is the thermal energy produced, J. This is equal to the average frictional force multiplied by the distance traveled, so the average force is 370 N.

27 Μια μάζα m που κινείται σε «μη λεία» οριζόντια επιφάνεια με ταχύτητα v0 και προσκρούει σε ελατήριο (αμελητέας μάζας) το οποίο συμπιέζεται κατά X. Εάν η σταθερά του ελατηρίου είναι k, προσδιορίστε τον συντελεστή τριβής κίνησης. ΛΥΣΗ Figure 8-18. Solution: The difference between the initial energy (kinetic) and the final energy (elastic potential) is the work done by friction, which is the frictional force multiplied by the distance. Solving for the coefficient gives μk = (v02/2gX) – (kX/2mg)

28 8-7 Πεδίο Βαρύτητας και Ταχύτητα Διαφυγής
Σε μεγάλες αποστάσεις από τη Γη η δύναμη της βαρύτητας είναι περίπου σταθερή: Το έργο ενός αντικειμένου που κινείται μέσα στο πεδίο βαρύτητας της γης είναι: Figure Caption: Arbitrary path of particle of mass m moving from point 1 to point 2.

29 Ολοκληρώνοντας βρίσκουμε:
Επειδή βλέπουμε ότι το ολοκλήρωμα εξαρτάται μόνο από το αρχικό και τελικό σημείο της διαδρομής, η βαρύτητα είναι συντηρητική δύναμη. Ορίζουμε το δυναμικό πεδίο της βαρύτητας ως εξής: Figure Caption: Gravitational potential energy plotted as a function of r, the distance from Earth’s center. Valid only for points r > rE , the radius of the Earth.

30 Ένα κομμάτι ενός πυραύλου (πλακάκι) που κατευθύνεται προς το διάστημα ξεκολλάει και πέφτει προς τη Γη. Η ταχύτητα του πυραύλου τη στιγμή της αποκόλλησης είναι 1800 m/s και η απόσταση 1600 km από την επιφάνειας της Γης. Αγνοώντας της αντίσταση του αέρα βρείτε την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το πλακάκι πριν πέσει στο έδαφος. ΛΥΣΗ Solution: Use conservation of energy; v = 5320 m/s. (Air resistance will reduce this considerably, of course!)

31 Όταν η κινητική ενέργεια ενός αντικειμένου ισούται με τη δυναμική ενέργεια του πεδίου της βαρύτητας, τότε η ταχύτητα ονομάζεται ταχύτητα διαφυγής και δίδεται από τη σχέση Συγκρίνετε τις ταχύτητες διαφυγής από τη Γη και τη Σελήνη. MMΟΟΝ = 7.35 x 1022 kg and rM = 1.74 x 106 m, and for Earth, ME = 5.98 x 1024 kg and rE = 6.38 x 106 m

32 8-8 Ισχύς Ισχύς είναι ο ρυθμός με τον οποίο εκτελείτε το έργο.
Η Μέση Ισχύς είναι: Και στιγμιαία ισχύς: Οι μονάδες ισχύος είναι τα watts: Η ισχύς μπορεί επίσης να εκφραστεί σαν ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας δηλ.

33 Για σταθερές δυνάμεις, μπορούμε να εκφράσουμε την ισχύ ως προς την ταχύτητα:
Υπολογίστε την ισχύ που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο 1400-kg για τις ακόλουθε καταστάσεις: (α) να ανέβει ένα λόφο κλίσης 10° με σταθερή ταχύτητας 80 km/h. (β) να επιταχύνει σε οριζόντιο επίπεδο από τα 90 στα 110 km/h μέσα σε 6.0 s. Υποθέστε μια σταθερή αντίσταση FR = 700 N παντού. ΛΥΣΗ

34 8-9 Δυναμικές Ενεργειακές Επιφάνειες Ευσταθής και Ασταθής Ισορροπία
Στο διάγραμμα απεικονίζεται η δυναμική ενέργεια ενός αντικειμένου που το κινεί μια συντηρητική δύναμη. Η «αντίδραση» (συμπεριφορά του αντικειμένου προσδιορίζεται από τη συνολική ενέργειά του. Με ενέργεια E1, το αντικείμενο «ταλαντεύεται» μεταξύ των σημείων καμπής x3 και x2. Με ενέργεια E2 έχει τέσσερα (4) σημεία καμπής Με ενέργεια E0 βρίσκεται σε (σταθερή) ευσταθή ισορροπία. Το σημείο x4 μπορεί να είναι ένα μέγιστο ή ένα σαγματικό σημείο της Δυναμικής Ενέργειας. Στο σημείο x4 βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία. Figure Caption: A potential energy diagram.

35

36

37


Κατέβασμα ppt "Διατήρηση της Ενέργειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google