Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GMT Global Membership Team Ανάπτυξη Μελών και Επέκταση Η ανάγκη, η οργάνωση, η πρακτική εφαρμογή Δημιουργία – Μετάφραση PCC Σπ. Σερεμίδης Πολλλαπλό Θέμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GMT Global Membership Team Ανάπτυξη Μελών και Επέκταση Η ανάγκη, η οργάνωση, η πρακτική εφαρμογή Δημιουργία – Μετάφραση PCC Σπ. Σερεμίδης Πολλλαπλό Θέμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GMT Global Membership Team Ανάπτυξη Μελών και Επέκταση Η ανάγκη, η οργάνωση, η πρακτική εφαρμογή Δημιουργία – Μετάφραση PCC Σπ. Σερεμίδης Πολλλαπλό Θέμα 117 / GMT Coordinator Ε. Μεταξά : Μέλος ομάδας GMT Θ.117 Α

2 Ανάπτυξη / βελτίωση αποδοτικότητας των Lions Προσέλκυση / ένταξη νέων μελών ποιότητας Επέκταση (Νέες Λέσχες)

3 Διεθνείς λειτουργικές διευθετήσεις (από το 2008) 148 Πολ. Θέματα 8 Διοικητικές Περιφέρειες (GMT Area Leader) Συντονιστής Πολλαπλού Θέματος (GMT/MD Coordinator) Συντονιστής Θέματος (GMΤ District Coordinator)

4 MERL  GMT / GLT GMT  Εξελίσσει νέα μέλη και λέσχες (Membership /Extention) Φροντίζει για μακροχρόνια διατήρηση μελών (Retention ) GLT  Αναγνωρίζει και εξελίσσει μελλοντικούς Ηγέτες Επανεκπαιδεύει παλαιότερους Ηγέτες (Leadership )

5 Συντονισμός συλλογικών αποτελεσματικών προσπαθειών Κυβερνήτης Αντικυβερνήτες GMT District Coordinator Ομάδα Ανάπτυξης Μελών (Membership Growth Team) Ομάδα Εξέλιξης Λεσχών ( Club Success Team /CEP) Δημόσιες Σχέσεις

6 Ομάδα GMT Θέματος Κυβερνήτης Αντικυβερνήτες Συντονιστής GMT Ομάδα Ανάπτυξης Μελών Membership Growth Team Ομάδα Εξέλιξης Λεσχών Club Success Team (CEP)

7 Συντονιστής GMT Θέματος:  Θέτει στόχους (προ 1 ης Σεπτεμβρίου)  Οργανώνει ομάδα  Εφαρμόζει σχέδιο δράσης (Action Plan)  Συνεργάζεται με Αξιωματούχους  Παρακινεί Προέδρους Λεσχών  Σχεδιάζει και υλοποιεί Σεμινάρια και Εργαστήρια Κατάρτισης (Workshops)

8 Καθήκοντα Συντονιστή GMT Θέματος Ανάλυση δυνατοτήτων προσέλκυσης νέων μελών Σχεδιασμός και Εφαρμογή προγραμμάτων προσέλκυσης Προγραμματισμός Επέκτασης Ενημέρωση των Lions για τα προγράμματα ανάπτυξης

9 Υποστήριξη του Certified Guiding Lion Ενθάρρυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα CEP Εκπαίδευση Lions για ανασυγκρότηση Λεσχών Καθήκοντα Συντονιστή GMT Θέματος Αξιοποίηση Ερωτηματολογίων Διεθνών Lions π.χ «How are your Ratings ? » «Community Needs Assessment»

10 Club Excellence Process / CEP Πρόγραμμα Εξέλιξης Λέσχης Club Excellence Process Πρόγραμμα 6 βημάτων με στόχο τη βελτίωση λεσχών Lions = Αύξηση υπηρεσιών προς την Κοινότητα

11 Να θυμάστε !!!!! Η εξέλιξη των λεσχών, επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών, στα

12 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ; Ένα Απαραίτητο Εργαλείο Αξιολόγησης για τις Λέσχες

13 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που αφιερώνετε στην αξιολόγηση της λέσχης. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να δούμε τα δυνατά σημεία αλλά τις αδυναμίες της λέσχης και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης ώστε να βελτιώσουμε όπου χρειάζονται προσοχή. Εάν έχετε απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Συντονιστή η την ομάδα GMT Για κάθε ερώτηση, παρακαλώ βαθμολογήστε χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1 = ΠΟΤΕ 2 = ΣΠΑΝΙΑ 3 = ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 4 = ΠΑΝΤΑ Θα σας παρακαλούσα να προσθέσετε σχόλια (θετικά και αρνητικά) στα σημεία που υποδεικνύονται. Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και επιστρέψτε το στον / στην _Πρόεδρο__________________________ Θα σας παρακαλούσα να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση μέχρι - Ημερομηνία:

14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Σας αρέσει να είστε Λάϊον; 2.Σας δίνεται η ευκαιρία να θέσετε προσωπικούς στόχους; 3.Δοκιμάζετε καινούριες ιδέες; 4.Σας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσετε ηγετικές ικανότητες; 5.Σας αρέσει να παίρνετε μέρος στις ολομέλειες της λέσχης σας ; 6.Προθυμοποιείστε να παίρνετε μέρος στις δραστηριότητες συλλογής χρημάτων της λέσχης σας; 7.Σας αρέσουν τα προγράμματα παροχής υπηρεσιών που προσφέρει η λέσχη σας; 8.Σας ανατίθεται ευθύνη να διοργανώσετε δραστηριότητες; 9.Σας έχει ανατεθεί ευθύνη για άλλα θέματα στην Κοινότητά σας; 10.Ενημερώνεστε για διάφορα θέματα της λέσχης σας; 11.Αισθάνεστε ότι είστε ένα σημαντικό μέλος της λέσχης σας ; 12.Ενθαρρύνεστε να συμμετέχετε σε διοργανώσεις της ζώνης, του θέματος ή των Διεθνών; 13.Σας προτρέπουν να επισκέπτεστε άλλες λέσχες;

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 1.Υπάρχει κάποια δραστηριότητα της λέσχης σας προς την Κοινότητα τουλάχιστον κάθε τρίμηνο; 2.Διοργανώνει η λέσχη σας εκδηλώσεις συλλογής χρημάτων τουλάχιστον κάθε τρίμηνο; 3.Σας δίνεται η ευκαιρία να προτείνετε στη λέσχη σας νέες δραστηριότητες προς την Κοινότητα; 4.Σας δίνεται η ευκαιρία να προτείνετε στη λέσχη σας νέες εκδηλώσεις συλλογής χρημάτων 5.Τα προγράμματα προσφοράς προς την Κοινότητα που προσφέρει η λέσχη σας είναι επίκαιρα και επιτυχημένα; 6.Συμμετέχει η πλειονότητα των μελών στα διάφορα προγράμματα της λέσχης ; 7.Έχεις την αίσθηση ότι σου ζητούν να κάνεις πολλά ; 8.Κάνει γνωστά η λέσχη σου τα έργα που κάνει; 9.Υποστηρίζει η λέσχη σου τα έργα του Θέματος; 10.Υποστηρίζει η λέσχη σου τις οδηγίες του Πολλαπλού Θέματος; 11.Υποστηρίζει η λέσχη σου τα έργα των Διεθνών; 12.Ενημερώνεσαι για τους στόχους της λέσχης σου σχετικά με τα έργα Προσφοράς; 13.Εάν υπάρχουν ενημερωτικό δελτίο λέσχης, μοιράζεται σε όλα τα μέλη;

16 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1.Θέτει η λέσχη σας στόχο για προσέλκυση νέων μελών κάθε χρόνο; 2.Ενθαρρύνονται τα μέλη της λέσχης να καλούν νέα μέλη; 3.Έχει η λέσχη σου κάποιο σχέδιο για πρόσκληση νέων μελών; 4.Η εισδοχή νέων μελών πραγματοποιείται με τις σωστές διαδικασίες; 5.Τα νέα μέλη ενημερώνονται επαρκώς; 6.Τα νέα μέλη διορίζονται αμέσως σε επιτροπές; 7.Προτρέπονται όλα τα μέλη να συμμετέχουν στις ολομέλειες; 8.Επιδίδονται οι τιμητικές διακρίσεις με τις σωστές λαϊονικές διαδικασίες; 9.Τα νέα μέλη της λέσχης, προτρέπονται να μοιραστούν πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν, όπως τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντά τους, την οικογένειά τους ;

17 ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 1.Ο Πρόεδρος της λέσχης σας ακολουθεί την Ημερήσια Διάταξη; 2.Οι ολομέλειες ξεκινούν και τελειώνουν στην ώρα τους; 3.Η λέσχη σας παρέχει αρκετά ενδιαφέροντα προγράμματα ; 4.Στις ολομέλειες οι καλεσμένοι συστήνονται κατάλληλα; 5.Είναι οι ολομέλειες ευχάριστες και ενδιαφέρουσες ; 6.Κατά τη διάρκεια των ολομελειών η ατμόσφαιρα είναι φιλική; 7.Διατίθεται στους ομιλητές αρκετός χρόνος για τις παρουσιάσεις τους; 8.Το μέρος που γίνονται οι ολομέλειες είναι ικανοποιητικό; 9.Έχουν τη δυνατότητα τα μέλη να συμμετέχουν και γενικώς να επικοινωνούν; 10.Τα πρακτικά της προηγούμενης ολομέλειας διαβάζονται και εγκρίνονται; 11.Ο ταμίας δίνει μηνιαίες αναφορές σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της λέσχης;

18 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Σε ποιούς τομείς υπερτερεί η λέσχη σας; (παρακαλώ σχολιάστε) :______ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Σε ποιούς τομείς χρειάζεται προσοχή; (παρακαλώ σχολιάστε) :_____ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Άλλα σχόλια :_______________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

19 Ερωτηματολόγιο : «Που Βρίσκονται οι Πραγματικές Εκτιμήσεις σας;» Έκθεση αποτελεσμάτων Λέσχη ΑΒΓ Επιτροπή GMT Πρόγραμμα CEP

20 Τι περιέχει η έκθεσή σας Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής σας στο Σεμινάριο – Workshop CEP (Club Excellence Process) που διοργανώνεται από την επιτροπή GMT (Global Membership Team) του Θ.117Α. Στα πλαίσια του Σεμιναρίου – Workshop CEP σας δόθηκε το ερωτηματολόγιο «Που Βρίσκονται οι Πραγματικές Εκτιμήσεις σας», ένα εργαλείο ιδιαιτέρως σημαντικό και βοηθητικό για τη λέσχη. Το να ελέγχετε κατά καιρούς τη λέσχη σας είναι πολύ αποδοτικό. Προσφέρει επίγνωση σχετικά με το που βρίσκεται η λέσχη σας και σας δείχνει τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις αδυναμίες. Επίσης σας επιτρέπει να ανακαλύψετε προβλήματα εν τι γενέσει τους και να τα προλάβετε πριν γίνουν σοβαρά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, προσοχή και προσπάθεια για να διορθωθούν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αξιολογείτε τη λέσχη σας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

21 Τι περιέχει η έκθεσή σας - 2 Αυτή η έκθεση, λοιπόν, αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τη λέσχη σας. Περιέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς βλέπουν τα μέλη τη λέσχη και κατ επέκταση τον Λαϊονισμό και τους εαυτούς τους μέσα σε αυτή την Οργάνωση. Οι αυθόρμητες, ειλικρινείς και κατά το δυνατόν αμερόληπτες απαντήσεις των μελών της λέσχης θα σας δώσουν σημαντικές ενδείξεις για θέματα τόσο ενδολεσχιακά όσο και σε σχέση με άλλες λέσχες ή την Κοινότητα. Με κριτήριο τις απαντήσεις αυτού του ερωτηματολογίου που βρίσκονται σε αυτή την έκθεση, θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη δημιουργία σχεδίων δράσης (Action Plans) που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της λέσχης σας. Ο δρόμος για την επιτυχία θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια. Είναι βέβαιο όμως, ότι η ανταμοιβή θα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική

22 Πίνακας περιεχομένων Προσωπική Ικανοποίηση Προσωπική Ανάπτυξη Συμμετοχή Ανάθεση Ευθυνών και Αίσθηση Σημαντικότητας Διαλεσχιακή Επικοινωνία Ανάλυση Σχολίων Προσωπικής Ανάπτυξης Δραστηριότητες Λέσχης Δραστηριότητες : Ποιοτικά και Ποσοτικά Συμμετοχή Μελών Συμμετοχική Λαϊονική Εργασία Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία Ανάλυση Σχολίων Δραστηριοτήτων Προσέλκυση Νέων Μελών Προγραμματισμός Σωστές Διαδικασίες και Προσέγγιση Σχόλια για Προσέλκυση Νέων Μελών Ολομέλειες Διαδικασίες Ολομελειών Δυνατα Σημεία – Αδυναμίες Δυνατά σημεία Αδυναμίες Προτεραιότητες

23 Λέσχη Α Β Γ 3 η Συνάντηση ACTION PLAN

24 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Δυνατά Σημεία Αδυναμίες Προτεραιότητες

25 Δείγμα Σχεδίου Δράσης Ποιο ; (Βήματα του σχεδίου ) Ποιος; (υπεύθυνος) Πηγές; (Τι χρειάζεται;) Πότε; (Ποια τα χρονικά περιθώρια; ) Αποτελέσματα; (Πώς γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε;) Να κάνουμε 5 νέα μέλη Εκπαίδευση νέων Αξιωματούχ. πριν αναλάβουν καθήκοντά Όλοι οι Λάϊονς Οι θητεύοντες Αξιωματούχοι Μοιράσουμε ενημερωτικά φυλλάδια Εγχειρίδιο Αξιωματούχων 15 Απριλίου 2010 1 Ιουλίου 2010 Όταν 5 άτομα κάνουν αίτηση εγγραφής Όταν

26 *We Serve * Oι Lions Υπηρετούν/ Προσφέρουν στον συνάνθρωπο


Κατέβασμα ppt "GMT Global Membership Team Ανάπτυξη Μελών και Επέκταση Η ανάγκη, η οργάνωση, η πρακτική εφαρμογή Δημιουργία – Μετάφραση PCC Σπ. Σερεμίδης Πολλλαπλό Θέμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google