Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Γενικά αποτελέσματα της έρευνας απορρόφησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Γενικά αποτελέσματα της έρευνας απορρόφησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Γενικά αποτελέσματα της έρευνας απορρόφησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων των ετών 1998-2000 στην αγορά εργασίας Κέρκυρα, 2-3 Νοεμβρίου 2007

2 Ερευνητική ομάδα Μαρία Καραμεσίνη Σίλια Βιτωράτου Ερίκ Γκαζόν Ειρήνη Μουστάκη Δομή παρουσίασης Γενικά αποτελέσματα Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρακτηριστικών Ομαδοποίηση κλάδων

3 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αποφοίτων – στοιχεία σπουδών (1)  Γυναίκες 60%, άνδρες 40% αποφοίτων  Μέση ηλικία τη στιγμή της έρευνας 30 έτη  Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα μεσαίο προς υψηλό  Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας χαμηλό προς μεσαίο  Εισόδημα των γονέων του 69% των αποφοίτων μεταξύ 10-30.000 ευρώ (μεσαίο)

4 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αποφοίτων – στοιχεία σπουδών (2)  Μέχρι την ηλικία των 25 ετών έχει αποφοιτήσει το 82% του συνόλου των αποφοίτων  Ικανοποίηση για τις σπουδές εξέφρασε 65% των αποφοίτων και δυσαρέσκεια 10%  44% των αποφοίτων είχε μετακινηθεί σε άλλη πόλη από αυτήν της κατοικίας των γονέων του για να σπουδάσει

5 Βαθμός ένταξης (1) 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση  % απασχολούμενων 84,2% (85 Α – 84 Γ)  % ανέργων 6,4% (5,3 Α – 7,2 Γ)  % ανενεργών 9,3% (9,7 Α – 9,1 Γ) 41% ανέργων μακροχρόνια άνεργοι (>1έτος) 23% ανέργων μακροχρόνια άνεργοι (>2έτη)

6 Βαθμός ένταξης (2) Λόγοι ανεργίας  73% έλλειψη θέσεων εργασίας στην ειδικότητα  28% έλλειψη εμπειρίας  11% έλλειψη κατάρτισης και δεξιοτήτων  7% διακρίσεις φύλου (κτηνίατροι, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, απόφοιτοι νομικής, επιστημών διοίκησης, επιστημών επικοινωνίας, γεωπόνοι)

7 Βαθμός ένταξης (3) Σύνθεση ανενεργών  23% γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις  16% άνδρες που κάνουν το στρατιωτικό τους  42% άτομα που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές  7% προετοιμασία/ αναμονή αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ και άλλων διαγωνισμών  3% αναμονή πραγματοποίησης ειδικότητας (γιατροί)  9% άλλος λόγος

8 Βαθμός ένταξης (4) Εμπειρία απασχόλησης  91% ανέργων, 74% ανενεργών – πολύ μικρή διαφορά φύλου υπέρ των γυναικών Εμπειρία σημαντικής απασχόλησης  85% απασχολούμενων, 64% ανέργων, 54% ανενεργών – πολύ μικρή διαφορά φύλου υπέρ των γυναικών Σταθερά απασχολούμενοι  64% του συνόλου των απασχολούμενων αποφοίτων (65% ανδρών – 63% γυναικών)

9 Βαθμός ένταξης (5)  Κλάδοι με τα χαμηλότερα ποσοστά σταθερής απασχόλησης: ξένες γλώσσες, ιστορία- αρχαιολογία, ιατρική-οδοντιατρική, φιλολογία- φιλοσοφία, μαθηματικά-φυσική-χημεία, φυσική αγωγή-αθλητισμός  Κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά σταθερής απασχόλησης: οικιακή οικονομία, διαιτολογία, νοσηλευτική, νομική, κτηνιατρική, φαρμακευτική, επιστήμες διοίκησης, μηχανικοί υπολογιστών-συστημάτων πληροφορικής- επικοινωνιών

10 Βαθμός ένταξης (6) Ικανοποίηση από την απασχόληση  64% ικανοποιημένοι (μικρότερο ποσοστό γυναικών), 21,5% δυσαρεστημένοι, 14,5% ούτε ευχαριστημένοι ούτε δυσαρεστημένοι  Κλάδοι με τα υψηλότερα % ικανοποίησης: οικιακή οικονομία, διαιτολογία, φαρμακευτική, επιστήμες αγωγής  Κλάδοι με τα υψηλότερα % δυσαρέσκειας: βιολογία, θεολογία, γεωλογία-φυσιογνωσία

11 Βαθμός ένταξης (7)

12 Βαθμός ένταξης (8)

13 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (1) Σύνολο απασχολούμενων  Μορφή εργασίας: 70,5% μισθωτοί, 16% συμβασιούχοι έργου α.κ.σ.ε, 12,8% αυτοαπασχολούμενοι, 0,7% συμβοηθούντα μέλη σε οικογενειακές επιχειρήσεις  Δημόσιος τομέας: 40,5% (33 Α, 46 Γ)  Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: εκπαίδευση (33,5%) διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες (22,4%) υγεία και κοινωνική μέριμνα (10,5%), δημόσια διοίκηση, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση (10,3%) Σύνολο τεσσάρων κλάδων = 77% εκπαίδευση (33,5%) διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες (22,4%) υγεία και κοινωνική μέριμνα (10,5%), δημόσια διοίκηση, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση (10,3%) Σύνολο τεσσάρων κλάδων = 77%

14 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (2) Σύνολο απασχολούμενων  Ετεροαπασχόληση: 23,5% απασχολούμενων (αντικειμενική προσέγγιση – επαγγελματική κατανομή)  Κλάδοι με εκτεταμένη ετεροαπασχόληση: δασολογία και επιστήμες περιβάλλοντος, φυσική αγωγή και αθλητισμός, επιστήμες διοίκησης, οικονομική επιστήμη, κοινωνιολογία- ανθρωπολογία-κοινωνική πολιτική, πολιτική επιστήμη  Κλάδοι με περιορισμένη ετεροαπασχόληση: αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, απόφοιτοι διαιτολογίας, οικιακής οικονομίας, νομικής, καλών τεχνών, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, ιατρικής-οδοντιατρικής αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, απόφοιτοι διαιτολογίας, οικιακής οικονομίας, νομικής, καλών τεχνών, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, ιατρικής-οδοντιατρικής

15 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (3) Μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου α.κ.σ.ε  Είδος σύμβασης: σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (36%), δημόσιοι υπάλληλοι (24%), σύμβαση έργου (21%), σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (20%).  Συμβάσεις έργου ευέλικτη μορφή απασχόλησης που δεν συνδέεται απαραίτητα με προσωρινότητα αλλά και με άλλα πλεονεκτήματα π.χ. μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας ή των πρόσθετων αμοιβών (δώρα, άδειες κλπ.)  43% των συμβασιούχων έργου α.κ.σ.ε δήλωσε ότι έχει σταθερή απασχόληση

16 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (4) Μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου α.κ.σ.ε  Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου δεν συνεπάγονται οπωσδήποτε ασφάλεια της απασχόλησης  22% αποφοίτων με τέτοιες συμβάσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους άμεσα  5-7 έτη μετά την αποφοίτηση ο ιδιωτικός τομέας απασχολεί 49% των σταθερά απασχολούμενων και 63% των προσωρινά απασχολούμενων, ενώ ο δημόσιος τομέας 51% των σταθερά απασχολούμενων και 37% των προσωρινά απασχολούμενων

17 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (5) Μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου α.κ.σ.ε  Ετεροαπασχόληση πτυχιούχων οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ πτυχιούχων πανεπιστημίων και ΤΕΙ  32% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου έδωσαν θετική ή μάλλον θετική απάντηση στο ερώτημα εάν θα μπορούσε ο εργοδότης τους στην ίδια θέση να προσλάβει ένα απόφοιτο ΤΕΙ  Μερική απασχόληση 14% (10% Α – 16% Γ)  45% μισθωτών και συμβασιούχων του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται σε επιχειρήσεις με πάνω από 50 άτομα και 21% σε επιχειρήσεις με μέχρι 9 – Οι γυναίκες σε πολύ μικρότερες επιχειρήσεις

18 Ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχόλησης (6) Μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου α.κ.σ.ε  Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές 35% άνω των 1100 ευρώ, 35% άνω των 1100 ευρώ, 36% μεταξύ 900 και 1100, 36% μεταξύ 900 και 1100, 32% χαμηλότερες των 900 ευρώ 32% χαμηλότερες των 900 ευρώ ------------------------------- ------------------------------- 15% πάνω από 1300 ευρώ 15% πάνω από 1300 ευρώ 17% χαμηλότερες των 700 ευρώ 17% χαμηλότερες των 700 ευρώ  Αντιστοιχία αντικειμένου εργασίας και σπουδών 72% (46,5% απόλυτα, 25,6% αρκετά) – Συνεπώς ετεροαπασχόληση με βάση την υποκειμενική προσέγγιση = 28%  Θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης: 63% (69% Α – 60% Γ) 63% (69% Α – 60% Γ)

19 Διαδικασία μετάβασης (1)  Προετοιμασία μετάβασης Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: συμμετοχή 43% Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: συμμετοχή 43% 28% δήλωσε ότι συνέβαλε στην εύρεση της πρώτης σημαντικής εργασίας και 20% της σημερινής εργασίας 28% δήλωσε ότι συνέβαλε στην εύρεση της πρώτης σημαντικής εργασίας και 20% της σημερινής εργασίας Εμπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών: 45% (13% εμπειρία συνεχόμενης – 32% εμπειρία περιστασιακής) Εμπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών: 45% (13% εμπειρία συνεχόμενης – 32% εμπειρία περιστασιακής) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: 76% συνόλου Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: 76% συνόλου

20 Διαδικασία μετάβασης (2)  Εργασιακή κινητικότητα μετά την αποφοίτηση Καμία εμπειρία εργασίας: 3,7% Καμία εμπειρία εργασίας: 3,7% Μόνο μία εμπειρία: 10,3% Μόνο μία εμπειρία: 10,3% Δύο ή τρεις: 60% Δύο ή τρεις: 60% Τέσσερεις και πάνω 26% Τέσσερεις και πάνω 26% Μέσες τιμές Μέσες τιμές Απασχολούμενοι 3,1 - άνεργοι 2,7 – ανενεργοί 2,4 Απασχολούμενοι 3,1 - άνεργοι 2,7 – ανενεργοί 2,4 Δεν υπάρχουν διαφορές φύλου στους απασχολούμενους. Οι γυναίκες λίγο λιγότερο κινητικές μεταξύ των ανέργων και ανενεργών Δεν υπάρχουν διαφορές φύλου στους απασχολούμενους. Οι γυναίκες λίγο λιγότερο κινητικές μεταξύ των ανέργων και ανενεργών  Γεωγραφική κινητικότητα: 36% απασχολούμενων

21 Διαδικασία μετάβασης (3)  Χρονικό διάστημα μεταξύ αποφοίτησης – πρώτης σημαντικής απασχόλησης 15% ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών 15% ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών 19% μέσα σε 1 μήνα από την αποφοίτηση 19% μέσα σε 1 μήνα από την αποφοίτηση 33% από 1 μήνα μέχρι ένα χρόνο μετά 33% από 1 μήνα μέχρι ένα χρόνο μετά 17% από 1 χρόνο μέχρι 2 χρόνια μετά 17% από 1 χρόνο μέχρι 2 χρόνια μετά 16% πάνω από 2 χρόνια μετά 16% πάνω από 2 χρόνια μετά  Συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης: 25%

22 Διαδικασία μετάβασης (4)

23 Διαδικασία μετάβασης (5)

24 Διαδικασία μετάβασης (6)  Μεταπτυχιακές σπουδές 40% αποφοίτων  Λόγος πραγματοποίησης 44% επιστημονική πρόοδος και ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών 44% επιστημονική πρόοδος και ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών 52% καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση 52% καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση (20% προϋπόθεση εύρεσης εργασίας (20% προϋπόθεση εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο σπουδών, 32% καλύτερη στο αντικείμενο σπουδών, 32% καλύτερη σταδιοδρομία) σταδιοδρομία)  Εργασία κατά τη διάρκεια σπουδών 61% (21% συνεχόμενα και με πλήρες ωράριο) (21% συνεχόμενα και με πλήρες ωράριο)

25 Σύγκριση μεταπτυχιακών – απλών πτυχιούχων (1) Οι μεταπτυχιακοί έχουν -Πολύ χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης (7 μονάδες) και ποσοστό συμμετοχής στο ΕΔ -Ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας -Ίδιο ποσοστό απασχόλησης σταθερά απασχολούμενων αλλά πολύ χαμηλότερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων -Χαμηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων -Ελαφρά υψηλότερα ποσοστά πλήρους απασχόλησης

26 Σύγκριση μεταπτυχιακών – απλών πτυχιούχων (2)  Σαφώς υψηλότερες αποδοχές  Ελαφρά μικρότερη αναντιστοιχία μεταξύ αντικειμένου εργασίας και σπουδών  Λίγο λιγότερο ικανοποιημένοι από την τρέχουσα απασχόλησή τους ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 5-7 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 5-7 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

27 Τρόποι αναζήτησης/ εύρεσης εργασίας

28 Πηγές στήριξης δημιουργίας επιχείρησης

29 Επιθυμητή εργασία (1)

30 Επιθυμητή εργασία (2)

31 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εμπειρία εργασίας κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών - Μεταπτυχιακές σπουδές - Οικογενειακό εισόδημα γονέων - Συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης - Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση Κλάδοι Φύλο Βαθμός πτυχίου 2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση - Μεταπτυχιακές σπουδές - Εμπειρία εργασίας κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών - Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο τμήμα – Επιστημονικοί κλάδοι Φύλο Οικογενειακό εισόδημα γονέων 3. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φύλο - Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα - Ηλικία Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση – Επιστημονικοί κλάδοι Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων

32 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 4. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σταθερότητα απασχόλησης - Είδος απασχόλησης - Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - Συνολικές μηνιαίες αποδοχές Αντιστοιχία σπουδών με αντικείμενο εργασίας - Ηλικία - Τομέας απασχόλησης - Αριθμός εργασιών μέχρι και την σημερινή - Κλάδοι 5. ΥΨΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Φύλο - Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση - Τομέας απασχόλησης - Εμπειρία σημαντικής απασχόλησης - Μεταπτυχιακές σπουδές - Αντιστοιχία σπουδών με αντικείμενο απασχόλησης Χρονική απόσταση μεταξύ σημερινής και προηγούμενης εργασίας ή αποφοίτησης - Είδος απασχόλησης - Κλάδοι

33 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ - ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 6. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Αριθμός εργασιών μαζί με την σημερινή – Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση – Συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης - Εμπειρία περιστασιακής απασχόλησης – Βαθμός πτυχίου – Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο τμήμα – Συνεχόμενη εργασία κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών – Επιστημονικοί κλάδοι Φύλο Οικογενειακό εισόδημα γονέων 7. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φύλο – Ηλικία – Τομέας απασχόλησης – Επισφαλής απασχόληση Μηνιαίες αποδοχές – Θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Μεταπτυχιακές σπουδές - Επιστημονικοί κλάδοι Εισόδημα των γονέων Σημερινή απασχόληση σημαντική ή όχι 8. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Φύλο – Διάρκεια σπουδών – Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων - Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα – Βαθμός πτυχίου - Επιστημονικοί κλάδοι Γνώση και ενδιαφέρον για το αντικείμενο προ- πτυχιακών σπουδών κατά την έναρξη των σπουδών

34 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ηλικία – Φύλο – Διάρκεια σπουδών – Μεταπτυχιακές σπουδές - Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο τμήμα Επιστημονικοί κλάδοι Οικογενειακό εισόδημα - Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων - Ύπαρξη παιδιών Χρονική απόσταση από την αποφοίτηση 10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Φύλο – Συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης – Επιστημονικοί κλάδοι 11. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ηλικία – Τομέας απασχόλησης – Συνολικές μηνιαίες αποδοχές Ζούσαν μαζί με τους γονείς κατά την διάρκεια των σπουδών – Εμπειρία εργασίας – Μεταπτυχιακές σπουδές – Σταθερότητα σημερινής απασχόλησης – Επιστημονικοί κλάδοι

35 Ομαδοποίηση κλάδων – Κοινά δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά  % ανδρών  % ατόμων με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ  % ατόμων με οικογενειακό εισόδημα γονέων από 10.001 έως 30.000 ευρώ  % ατόμων με οικογενειακό εισόδημα γονέων πάνω από 30.00 ευρώ  % ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα  % ατόμων με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα  % ατόμων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα

36 Ομαδοποίηση κλάδων – Κοινά χαρακτηριστικά σπουδών  % ατόμων που καθυστέρησαν να πάρουν πτυχίο (διάρκεια σπουδών μεγαλύτερη από την επίσημη διάρκεια)  % ατόμων που δήλωσαν το Τμήμα σπουδών στην 1 η έως 5 η θέση προτίμησης  % ατόμων που δήλωσαν πολύ ή απλά ευχαριστημένα από τις σπουδές τους  % ατόμων που πραγματοποίησαν/ πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές

37 Ομαδοποίηση κλάδων – Κοινά χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετάβασης  % ατόμων που έχουν αλλάξει 0-1 εργασίες  % ατόμων που έχει αλλάξει 2 εργασίες  % ατόμων που έχει αλλάξει 3+ εργασίες  % ατόμων που έχουν εμπειρία σημαντικής απασχόλησης  % ατόμων που έχουν συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης  % ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές

38 Ομαδοποίηση κλάδων – Κοινά χαρακτηριστικά της σημερινής απασχόλησης  % αποφοίτων με σταθερή απασχόληση  % ατόμων με πλήρη απασχόληση  % ατόμων με αποδοχές <1100 ευρώ  % ατόμων με θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην εργασία τους  % ατόμων που το αντικείμενο εργασίας τους αντιστοιχεί με τις σπουδές τους  % ατόμων που είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους


Κατέβασμα ppt "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Γενικά αποτελέσματα της έρευνας απορρόφησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google