Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Είναι η σύμβαση όπου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) υποχρεούται να παραχωρήσει στον άλλο (μισθωτή) τη χρήση του πράγματος(μίσθιο)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Είναι η σύμβαση όπου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) υποχρεούται να παραχωρήσει στον άλλο (μισθωτή) τη χρήση του πράγματος(μίσθιο)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Είναι η σύμβαση όπου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) υποχρεούται να παραχωρήσει στον άλλο (μισθωτή) τη χρήση του πράγματος(μίσθιο) και ο μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα

2 ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ Είναι η σύμβαση μεταξύ μισθωτή και 3ου όπου ο υπεκμισθωτής παρέχει στον 3ο (υπομισθωτή) τη χρήση του μισθίου, έναντι ανταλλάγματος : υπομίσθωμα Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι του εκμισθωτή για κάθε ζημία υπομισθωτή στο μίσθιο

3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
Παράδοση μισθίου έγκαιρα στον μισθωτή, να είναι κατάλληλο και για τη συμφωνημένη χρήση Αναλογούντες φόροι και βάρη μισθίου Απόδοση δαπανών του μισθίου στον μισθωτή

4 ΕΑΝ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ευθύνη για πραγματικά και νομικά ελαττώματα Εκτέλεση σύμβασης ή αποζημίωση Καταγγελία μίσθωσης

5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
Καταβολή μισθώματος Μεταχείριση μισθίου επιμελώς Τήρηση σωστής και ευπρεπούς συμπεριφοράς στους άλλους ενοίκους Γνωστοποίηση εγκαίρως στον εκμισθωτή των ελαττωμάτων μισθίου ή δικαιωμάτων 3ων Απόδοση μισθίου στη λήξη μίσθωσης

6 ΕΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Σε καθυστέρηση μισθώματος-καταγγελία μίσθωσης Αποζημίωση για πρόωρη λήξη μίσθωσης Σε κακομεταχείριση μισθίου-καταγγελία μίσθωσης και αποζημίωση Σε μη απόδοση μισθίου στη λήξη ζητείται το συμφωνημένο τίμημα λόγω αποζημίωσης και περαιτέρω αποζημίωση


Κατέβασμα ppt "ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Είναι η σύμβαση όπου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) υποχρεούται να παραχωρήσει στον άλλο (μισθωτή) τη χρήση του πράγματος(μίσθιο)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google