Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Βελτίωση Υπηρεσιών. Το Σχέδιο για Αποτελεσματικό eGovernment Αθήνα 4, Νοεμβρίου 2009 Νίκος Παπαδάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Βελτίωση Υπηρεσιών. Το Σχέδιο για Αποτελεσματικό eGovernment Αθήνα 4, Νοεμβρίου 2009 Νίκος Παπαδάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Βελτίωση Υπηρεσιών. Το Σχέδιο για Αποτελεσματικό eGovernment Αθήνα 4, Νοεμβρίου 2009 Νίκος Παπαδάκης Strategic Account Manager EMC CMA, Greece, Cyprus, Malta Papadakis_Nikos@emc.com

2 2 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Ορισμός από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Γεωργία Προκοπιάδου)

3 3 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Οι προκλήσεις Διαχείριση αυξανόμενου όγκου Δραματική αύξηση των πληροφοριών Αυξημένη πολυπλοκότητα Υποδομών Έλεγχος κινδύνων Προστασία απώλειας πληροφοριών Έλεγχος πρόσβασης Κανονιστικά πλαίσια Εξασφάλιση αποδοτικότητας Μείωση κεφαλαίων και εξόδων Βελτίωση ευελιξίας και ταχύτητας απόκρισης παρέχοντας τις υπηρεσίες που απαιτούν οι πολίτες Δημιουργία αξίας Διαχείριση των πληροφοριών με νέους τρόπους και χρήση των υποδομών για βελτίωση της αποδοτικότητας Προσαρμογή σε νέα μοντέλα λειτουργίας Υλοποίηση κοινών μοντέλων υπηρεσιών

4 4 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Χτίζοντας λύσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα συνήθως απαιτεί χρόνο και εμπεριέχει κινδύνους...

5 5 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Η λύση μπορεί να διαφέρει από τις απαιτήσεις Τα ίδια τμήματα μπορούν να συνθέσουν όχι και τόσο λειτουργικές λύσεις…

6 6 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Τα ίδια κατάλληλα υλικά σε συνδυασμό με βέλτιστες πρακτικές δίνουν τα αναμενόμενα Μια καλή ομάδα υλοποίησης δουλεύοντας με καλά ορισμένες απαιτήσεις και χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία μπορεί να συνθέσει...

7 7 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Η εξέλιξη της EMC Υποδομές Πληροφοριών 2005+ 2003-2005 Συστήματα Αποθήκευσης και Διαχείρισης των Πληροφοριών Συστήματα Αποθήκευσης 1991-2002 7 © Copyright 2007 EMC Corporation. All rights reserved.

8 8 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Η Στρατηγική της EMC Η Υποδομή Πληροφοριών είναι ένα σύνολο προϊόντων, υπηρεσιών, και βέλτιστων πρακτικών για αποθήκευση, προστασία, προσθήκη ευφυΐας, και αυτοματοποίηση της πληροφορίας

9 9 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Μεγάλη παρουσία στον Δημόσιο Τομέα Ηγέτης στην Αγορά Δημόσιος Τομέας Διεθνώς  EMC έχει ρυθμούς ανάπτυξης κατά 2 με 3 φορές μεγαλύτερο από τους δείκτες της αγοράς  Η EMC έχει πελάτες πολλές υπηρεσίες, τμήματα και γραφεία σε όλο το κόσμο –Κεντρικές και Περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες –Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας  Η EMC προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω δικτύου αναγνωρισμένων συνεργατών σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο Η Αξία που προσφέρει η EMC Λύσεις Προσαρμοσμένες στις Προκλήσεις των Πελατών μας  Διαχείριση των πληροφοριών για βελτίωση ανταπόκρισης και πλήρη κάλυψη των αναγκών του Πολίτη  Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και μείωση του κόστους  Βελτίωση των διεπαφών μα τον Πολίτη  Εξασφάλιση τήρησης κανόνων εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων  Εκτεταμένη Ετοιμότητα για αντίδραση σε εξωγενείς παράγοντες

10 10 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.  Μείωση δαπανών, και βελτίωση διαδικασίας  Πρωτοβουλίες Green IT  Χρήση αποδοτικών τεχνολογιών  Μετασχηματισμός & εκσυγχρονισμός  Πρακτικές Six Sigma  Εξασφάλιση πληροφοριών για προστασία των πολιτών  Φυσική και ψηφιακή ασφάλεια δεδομένων  Εσωτερικές και εξωτερικές ρυθμιστικές ανάγκες  Κοινή πρόσβαση στις πληροφορίες και συνεργασία τμημάτων/ομάδων  Αξιοποίηση τεχνολογίας 2.0 web / online υπηρεσίες  Διαφανής Διακυβέρνηση  Συνέπεια σε όλους τους οργανισμούς  Συνέχεια των διαδικασιών  Προστασία κρίσιμων πόρων (e.g. Κοινή ωφέλεια, οικονομία κλπ.)  Δυνατότητα απόκρισης σε κρίσεις, και ανάκαμψη σε καταστροφές  Προστασία των συστημάτων ασφάλειας (φυσική ασφάλεια, δικαιοσύνη και ποινικά συστήματα, αποκατάσταση καταστροφής κλπ.)  Έλεγχος εγκληματικότητας, με έμφαση στα βίαια επεισόδια  Καθορισμός προτεραιοτήτων Βασικές προτεραιότητες ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία Αποδοτικότερου Δημόσιου Τομέα Προστασία των Πληροφοριών του Πολίτη Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Διασφάλιση Ετοιμότητας Δημόσια Ασφάλεια Δικαιοσύνη και Ασφάλεια Άμυνα και Υπηρεσίες Πληροφοριών Φορολογία και Οικονομία Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες Διοικητικές Υπηρεσίες

11 11 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Τάσεις και ανάγκες στο Δημόσιο Τομέα Τα αποτελέσματα έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις Σοβαροί οικονομικοί όροι Η παγκόσμια οικονομική αναταραχή δημιουργεί αυξανόμενες απαιτήσεις στις κυβερνήσεις και είναι πιθανό να οδηγήσει στη διάβρωση των φορολογικών βάσεων και επανεξέταση των προτεραιοτήτων Επεκταμένος αντίκτυπος της τεχνολογίας Οι πολίτες είναι ενεργοί χρήστες Διαδικτύου και της κινητής επικοινωνίας και αναμένουν από τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνολογίες Απειλές στην ασφάλεια και την προστασία Πολιτών Η μορφή και συχνότητα των προκαλούμενων από τον άνθρωπο ή/και των φυσικών απειλών αλλάζει, και έχει εκθέσει τις αδυναμίες στα επίπεδα κυβερνητικής ετοιμότητας Μεταβαλλόμενες προσδοκίες Πολιτών Οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνήσεις διαφάνεια και υπευθυνότητα. Οι παλαιότερες υποδομές και διαδικασίες δεν είναι πλέον αποδεκτές Επιταχυνόμενη Παγκοσμιοποίηση Οι χώρες και οι κοινωνίες είναι πλέον εξαρτώμενες σε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά πλαίσια Τα ελλείμματα είναι σημαντικά και οι κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις

12 12 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Το Σχέδιο για αποτελεσματικό eGovernment Υποδομές Λειτουργική Αξία Διαδικασίες Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Μοντέλο Λειτουργικής Κυβέρνησης

13 13 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Λύση: Ψηφιακό Περιεχόμενο Υποδομές Λειτουργική Αξία Διαδικασίες Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Μοντέλο Λειτουργικής Κυβέρνησης

14 14 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Λύση: Διαχείριση Υποθέσεων Υποδομές Λειτουργική Αξία Διαδικασίες Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Ο Οργανισμός Πρόσβαση σε κοινές Υπηρεσίες περιεχομένου Ο Οργανισμός Πρόσβαση σε κοινές Υπηρεσίες περιεχομένου Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Στάδιο 2 Διαχείριση Διαδικασιών και Κινδύνων Ροές εργασιών Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα Συνεργατικό περιβάλλον Αναφορές και Μετρήσεις Διαδικασίες Τήρηση κανονισμών και αρχειοθέτηση Στάδιο 2 Διαχείριση Διαδικασιών και Κινδύνων Ροές εργασιών Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα Συνεργατικό περιβάλλον Αναφορές και Μετρήσεις Διαδικασίες Τήρηση κανονισμών και αρχειοθέτηση Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Μοντέλο Λειτουργικής Κυβέρνησης

15 15 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Λύση: Επικοινωνία με τον Πολίτη Υποδομές Λειτουργική Αξία Διαδικασίες Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Φυσικό Χαρτί Αρχειοθήκες και “F Drives” Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Η Βάση Ψηφιακό Αρχείο Ο Οργανισμός Πρόσβαση σε κοινές Υπηρεσίες περιεχομένου Ο Οργανισμός Πρόσβαση σε κοινές Υπηρεσίες περιεχομένου Εκτεταμένο Μοντέλο Πολίτες, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι και άλλοι Κυβερνητικοί οργανισμοί Εκτεταμένο Μοντέλο Πολίτες, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι και άλλοι Κυβερνητικοί οργανισμοί Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 0 Περιεχόμενο Παντού Παντού χαρτί Αναζητήσεις Χρονοβόρες διαδικασίες Υψηλός κίνδυνος Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Στάδιο 1 Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση Εύρος αναζητήσεων Ψηφιοποίηση και σάρωση Χαρακτηρισμός Δικαιώματα πρόσβασης Αρχειοθέτηση Στάδιο 2 Διαχείριση Διαδικασιών και Κινδύνων Ροές εργασιών Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα Συνεργατικό περιβάλλον Αναφορές και Μετρήσεις Διαδικασίες Τήρηση κανονισμών και αρχειοθέτηση Στάδιο 2 Διαχείριση Διαδικασιών και Κινδύνων Ροές εργασιών Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα Συνεργατικό περιβάλλον Αναφορές και Μετρήσεις Διαδικασίες Τήρηση κανονισμών και αρχειοθέτηση Στάδιο 3 Υπηρεσίες στον Πολίτη Ασφαλή πρόσβαση σε δικτυακές πύλες Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ολοκλήρωση διαδικασιών και συστημάτων Διαχείριση επικοινωνιακής πληροφόρησης Εξελιγμένοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα και τις πληροφορίες Στάδιο 3 Υπηρεσίες στον Πολίτη Ασφαλή πρόσβαση σε δικτυακές πύλες Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ολοκλήρωση διαδικασιών και συστημάτων Διαχείριση επικοινωνιακής πληροφόρησης Εξελιγμένοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα και τις πληροφορίες Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Υποδομές Αποθήκευση Προστασία Ευφυΐα Αυτοματοποίηση και Εικονικές υποδομές Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Διαδικασίες Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Ολοκλήρωση με συστήματα Οργανωτικές πρωτοβουλίες Επιχειρηματικό περιεχόμενο Υποδομές πληροφοριών Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Λειτουργική Αξία Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Διαχείριση διαδικασιών Έλεγχος και αναφορές Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κύκλου διαδικασιών Μείωση αναγκών σε φυσικούς πόρους Μοντέλο Λειτουργικής Κυβέρνησης

16 16 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Το Σχέδιο για αποτελεσματικό eGovernment

17 17 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Αποδοτικότερη Κυβέρνηση Προστασία δεδομένων Πολιτών Βελτίωση Υπηρεσιών στον Πολίτη Κυβερνητική Ετοιμότητα Δημόσια Ασφάλεια Βελτίωση παρεχόμενων Υπηρεσιών Οι λύσεις της EMC προσφέρουν αξία τις υπηρεσίες προς τον Πολίτη και υποδομές για εκτέλεση κυβερνητικών προγραμμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης Σουηδίας  Με όγκους που ξεπερνούν τις 100,000 υποθέσεις το χρόνο και 770 Δικαστές.  Με την βοήθεια της EMC, υλοποιήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο και εικονική δομή των φακέλων για διαχείριση των υποθέσεων Υπουργείο Δημόσιων Οδών Φινλανδίας  Έγγραφα και διαδικασίες για την κατασκευή και συντήρηση όλου του δικτύου εθνικών οδών

18 18 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Αποδοτικότερη Κυβέρνηση Προστασία δεδομένων Πολιτών Βελτίωση Υπηρεσιών στον Πολίτη Κυβερνητική Ετοιμότητα Δημόσια Ασφάλεια Υπηρεσία Διπλωμάτων οδήγησης και Αδειών Οχημάτων Μεγάλη Βρετανία  Διεκπεραίωση 400,000 εγγράφων σε ημερήσια βάση και αυτοματοποίηση διαδικασιών  Η υλοποίηση συστήματος ψηφιοποίησης με αυτόματη εξαγωγή με OCR είχε σαν αποτέλεσμα εργασίες που διαρκούσαν αρκετές ώρες να γίνονται σε δευτερόλεπτα και με μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένων

19 19 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Προστασία Δεδομένων Πολιτών Αποδοτικότερη Κυβέρνηση Προστασία δεδομένων Πολιτών Βελτίωση Υπηρεσιών στον Πολίτη Κυβερνητική Ετοιμότητα Δημόσια Ασφάλεια Εθνικό Σύστημα Υγείας Σκωτίας  Διαχείριση πάνω από 50 εκ Συνταγών το χρόνο, με απαίτηση την ασφαλή διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το NHS υπολογίζει μείωση κόστους κατά 40 %.  Υλοποίηση της EMC με την Dell ΙΚΑ  Υπό υλοποίηση από την UNISYSTEMS  Το EMC Documentum θα αρχειοθετεί τις ψηφιοποιημένες συνταγές του ΙΚΑ CNAM Γαλλία  Διαχείριση διαδικασιών ελέγχου και διεκπεραίωσης επιδομάτων:  Ασθένειας  Αναπηρίας  Οικογενειακά και επιδόματα Μητρότητας  Απαιτήσεις Αποζημιώσεων

20 20 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Ensure Government Preparedness Αποδοτικότερη Κυβέρνηση Προστασία δεδομένων Πολιτών Βελτίωση Υπηρεσιών στον Πολίτη Κυβερνητική Ετοιμότητα Δημόσια Ασφάλεια CNAM Γαλλία  Διαχείριση διαδικασιών ελέγχου και διεκπεραίωση του εμβολιασμού Η1Ν1

21 21 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.

22 22 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. http://greece.emc.com/government/ Papadakis_Nikos@emc.com

23 23 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών Documentum TaskSpace Επιταχύνει τον σχεδιασμό και υλοποίηση οθονών και λειτουργικότητας  Απλοποιεί την παρακολούθηση εργασιών  Βελτιστοποιεί την πρόσβαση στα έγγραφα και εξασφαλίζει την λήψη σωστών αποφάσεων Παρακολούθηση δεδομένων και διαδικασιών; με παραμετροποίηση και όχι ανάπτυξη

24 24 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Εφαρμογή Επιδοτήσεων: Αίτηση για επιδότηση

25 25 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Επιδοτήσεις σε Διαδικασία: Παρακολούθηση και έλεγχος

26 26 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Επιδοτήσεις σε Διαδικασία: Δυναμικές Αναφορές

27 27 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. http://greece.emc.com/government/ Papadakis_Nikos@emc.com


Κατέβασμα ppt "1 © Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. Βελτίωση Υπηρεσιών. Το Σχέδιο για Αποτελεσματικό eGovernment Αθήνα 4, Νοεμβρίου 2009 Νίκος Παπαδάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google