Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 27 χώρες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 27 χώρες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 27 χώρες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 27 χώρες Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποψήφιες χώρες

2 Ιδρυτές Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία … Konrad Adenauer
Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 Τα σύμβολα της ΕΕ Ο Ευρωπαϊκός ύμνος Η Ευρωπαϊκή σημαία
Ημέρα της Ευρώπης, η 9η Μαΐου Το έμβλημά μας: Eνωμένη στην πολυμορφία

4 23 επίσημες γλώσσες

5 Διεύρυνση: από τις έξι στις 27 χώρες
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

6 Η μεγάλη διεύρυνση: η επανένωση της Ευρώπης
Η μεγάλη διεύρυνση: η επανένωση της Ευρώπης Πέφτει το τείχος του Βερολίνου: τέλος του κομμουνισμού Αρχίζει η οικονομική βοήθεια της ΕΕ: Πρόγραμμα Phare 41989 Κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ: • δημοκρατία και κράτος δικαίου • λειτουργούσα οικονομία αγοράς • ικανότητα εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ 41992 41998 Αρχίζουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση 42002 Επιτυγχάνεται συμφωνία για τη διεύρυνση στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης 42004 Διεύρυνση της ΕΕ με 10 νέα κράτη μέλη: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία 42007 Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση © Reuders Υποψήφιες χώρες: Κροατία, Ισλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,Μαυροβούνιο, Τουρκία

7 Οι συνθήκες: θεμέλιο μιας θεσμοθετημένης δημοκρατικής συνεργασίας
1952 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 1958 Συνθήκες της Ρώμης: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EURATOM) 2009 Συνθήκη της Λισαβόνας 1987 Ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη: Ενιαία Αγορά 2003 Συνθήκη της Νίκαιας 1999 Συνθήκη του Άμστερνταμ 1993 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mάαστριχτ

8 Η Συνθήκη της Λισαβόνας: οδηγώντας την Ευρώπη στον 21ο αιώνα
Με τη Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει: Αποτελεσματικότερη Απλούστερες διαδικασίες, μόνιμος πρόεδρος του Συμβουλίου, κλπ. Δημοκρατικότερη Ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, «Πρωτοβουλία Πολιτών», Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, κλπ. Διαφανέστερη Αποσαφηνίζεται το τι κάνει ποιος, μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα και συνεδριάσεις, κλπ. Περισσότερο ενωμένη στην Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής, κλπ. παγκόσμια σκηνή Ασφαλέστερη Νέες δυνατότητες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της τρομοκρατίας, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, κλπ.

9 Μια διαφανής Ένωση στην υπηρεσία σας
Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης europa.eu Ενάμισι εκατομμύριο έγγραφα στη διάθεση του κοινού Κέντρο επικοινωνίας Europe Direct Απαντήσεις στα ερωτήματά σας: Κέντρα Europe Direct Πάνω από 400 κέντρα πληροφόρησης σε όλη την Ένωση Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα εφόσον το ζητήσετε Ευρωπαίος διαμεσολαβητής Για καταγγελίες σχετικές με τη διοίκηση της της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής

10 Ο πληθυσμός της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη
Πληθυσμός σε εκατομμύρια, 2009 1339 500 307 128 142 ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ

11 Η έκταση της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη
Έκταση σε km² 16 889 9327 9159 4234 365 ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ

12 Πόσο πλούσια είναι η ΕΕ κοιτάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη;
38 700 27 800 25 100 12 508 9 819 12 200 4 400 3 329 1 326 468 ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ Μέγεθος οικονομίας: ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε δις ευρώ, 2008 Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 2008

13 Έκταση των κρατών μελών της ΕΕ
Έκταση σε km² 544 506 410 357 313 305 295 244 230 131 111 93 92 83 77 68 63 62 49 43 43 34 30 20 9 3 0.3 Γαλλία Ισπανία Σουηδία Γερμανία Πολωνία Φινλανδία Ιταλία Εσθονία Ελλάδα Λετονία Σλοβακία Δανία Βέλγιο Βουλγαρία Ουγγαρία Ιρλανδία Ρουμανία Αυστρία Κάτω Χώρες Σλοβενία Μάλτα Λιθουανία Κύπρος Ηνωμ. Βασίλειο Τσεχ. Δημοκρατία Λουξεμβούργο Πορτογαλία

14 Πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ
Πληθυσμός σε εκατομμύρια, 2009 500 εκατομμύρια συνολικά 82.1 64.4 61.6 60.1 45.8 38.1 21.5 16.5 11.3 10.8 10.6 10.5 10.0 9.3 8.4 7.6 5.5 5.4 5.3 4.5 3.3 2.3 2.0 1.3 0.8 0.5 0.4 Γαλλία Γερμανία Ιταλία Ισπανία Πολωνία Σουηδία Εσθονία Ελλάδα Δανία Σλοβακία Φινλανδία Λετονία Ουγγαρία Βουλγαρία Ιρλανδία Μάλτα Ρουμανία Κάτω Χώρες Πορτογαλία Αυστρία Λιθουανία Σλοβενία Κύπρος Ηνωμ. Βασίλειο Βέλγιο Τσεχ. Δημοκρατία Λουξεμβούργο

15 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: κατανομή του πλούτου
Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 2008 Πίνακας με μέσο όρο το 100 για τα 27 κράτη μέλη 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 76 72 68 63 61 58 56 46 40 Ιρλανδία Σουηδία Δανία Φιλανδία Βέλγιο Γαλλία Ισπανία Ιταλία ΕΕ-27 Κύπρος Ελλάδα Σλοβενία Λετονία Αυστρία Σλοβακία Εσθονία Ουγγαρία Λιθουανία Πολωνία Ρουμανία Βουλγαρία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Μάλτα Πορτογαλία Ηνωμ. Βασίλειο Γερμανία Τσεχ. Δημοκρατία

16 Πώς δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ;
Προϋπολογισμός της ΕΕ, 2011: 141,9 δις ευρώ = 1,13% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Πολίτες, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1% Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας: περιλαμβανομένης και της αναπτυξιακής βοήθειας 6% Άλλες δαπάνες, διοίκηση 6% Φυσικοί πόροι: γεωργία, περιβάλλον 41% Βιώσιμη ανάπτυξη: απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη 46%

17 Κλιματική αλλαγή: μια παγκόσμια πρόκληση
Για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν το 2007: 4 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 (30% εφόσον και άλλες αναπτυγμένες χώρες κάνουν το ίδιο) 4 βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020  4 αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα)

18 Μερίδιο καυσίμων που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, 2008
Ενεργειακές πηγές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο Καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν στην ΕΕ το 2008, σε μερίδιο επί του συνόλου Μερίδιο καυσίμων που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, 2008 100% 84% Φυσικό αέριο 25% Πετρέλαιο 36% 60% 54% 45% Πυρηνικά 13% Άνθρακας 18% Ανανεώσιμες πηγές 8% 0% Άνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Πυρηνικά (ουράνιο) Ανανεώ- σιμες πηγές Σύνολο καυσίμων

19 Απασχόληση και ανάπτυξη
Προκλήσεις: Δημογραφική κατάσταση: Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και κάνουν λιγότερα παιδιά Παγκοσμιοποίηση: Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου Κλιματική αλλαγή: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν Λύσεις: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε κοινή στρατηγική για: 4Περισσότερη έρευνα και καινοτομία 4Δυναμικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον 4Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό 4Έμφαση στην πράσινη οικονομία

20 Έρευνα: επενδύοντας στην κοινωνία της γνώσης
Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2006 (% του ΑΕΠ) 3,4% 3,0% 2,6% 1,8% 1,3% ΕΕ Στόχος ΕΕ Κίνα Ιαπωνία ΗΠΑ

21 Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ
: επενδύθηκαν 347 δις ευρώ σε υποδομές, σε επιχειρήσεις, στο περιβάλλον και στην κατάρτιση εργαζομένων σε λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες ή ομάδες πολιτών 4 Περιφερειακό ταμείο 4 Κοινωνικό ταμείο 4 Ταμείο συνοχής Στόχος «Σύγκλιση»: Αφορά περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 81,5% των κονδυλίων δαπανώνται γι αυτόν το στόχο. Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».

22 Ευρώ: το ενιαίο νόμισμα των Ευρωπαίων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο της ευρωζώνης 4Κέρματα: μία όψη με εθνικά σύμβολα, μία όψη κοινή 4Χαρτονομίσματα: κοινές και οι δύο όψεις Χώρες ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ Χώρες ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ

23 Καταπολέμηση του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση: σταθερότητα τιμών Μέσος ετήσιος πληθωρισμός στις 15 χώρες ΕΕ που χρησιμοποιούσαν το ευρώ το 2008   23

24 Η ενιαία αγορά: ελευθερία επιλογών
Η ενιαία αγορά είχε ως αποτέλεσμα: σημαντικές μειώσεις στις τιμές πολλών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των αεροπορικών ναύλων. 40% πτώση της τιμής των τηλεφωνικών κλήσεων από το 2,8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας Τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας: 4 εμπορευμάτων 4 υπηρεσιών 4 ατόμων 4 κεφαλαίων © Getty Images 24

25 Ελεύθερη κυκλοφορία «Χώρος Σένγκεν»:
4 Κατάργηση των αστυνομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα μεταξύ των περισσότερων κρατών μελών 4 Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 4 Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών 4 Όταν ταξιδεύετε σε χώρες της ΕΕ μπορείτε να αγοράζετε και να φέρνετε στη χώρα σας είδη προσωπικής χρήσης © Corbis

26 Σπουδές στο εξωτερικό Πάνω από 2 εκατ. νέοι έχουν σπουδάσει ή έχουν βελτιώσει τα προσόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τη βοήθεια προγραμμάτων της ΕΕ : 4 Comenius: δευτεροβάθμια εκπαίδευση 4 Erasmus: τριτοβάθμια εκπαίδευση 4 Leonardo da Vinci: επαγγελματική κατάρτιση 4 Grundtvig: εκπαίδευση ενηλίκων 4 Youth in Action: εθελοντισμός και άτυπη εκπαίδευση © Getty Images

27 Βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος
Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα: χρειάζεται κοινή δράση Η δράση της ΕΕ μας εξασφάλισε: 4 Καθαρότερα νερά κολύμβησης 4 Πολύ λιγότερη όξινη βροχή 4 Αμόλυβδη βενζίνη 4 Δωρεάν και ασφαλή διάθεση παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 4 Αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων, από το αγρόκτημα στο τραπέζι 4 Οικολογικότερη και ποιοτικότερη γεωργία 4 Αποτελεσματικότερες επισημάνσεις στα τσιγάρα σχετικά με την υγεία 4 Καταχώριση και έλεγχο όλων των χημικών ουσιών (REACH) © Van Parys Media

28 Η ΕΕ: χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
4 Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων 4 Κοινή δράση κατά της τρομοκρατίας 4 Συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών 4 Συντονισμένες πολιτικές μετανάστευσης και παροχής ασύλου 4 Συνεργασία στο αστικό δίκαιο © European Union Police Mission

29 Η ΕΕ: εξαγωγέας ειρήνης και ευημερίας
4 Κανόνες παγκόσμιου εμπορίου 4 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 4 Αναπτυξιακή βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια Η ΕΕ εκτελεί ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανασυγκρότησης της κοινωνίας σε χώρες που έχουν δοκιμαστεί από τον πόλεμο, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

30 Η ΕΕ: μια μεγάλη εμπορική δύναμη
Μερίδιο στις παγκόσμιες εμπορευματικές συναλλαγές (2007) Μερίδιο στις παγκόσμιες συναλλαγές υπηρεσιών (2007) ΕΕ 17% ΕΕ 28,5% Άλλοι 40,6% Άλλοι 53,2% ΗΠΑ 14,5% Ιαπωνία 5,8% ΗΠΑ 18,2% Κίνα 9,5% Κίνα 5,9% Ιαπωνία 6,8%

31 Η ΕΕ: ο σημαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως
Η ΕΕ χορηγεί το 60% όλης της αναπτυξιακής βοήθειας 93€ 53€ 44€ ΕΕ Ιαπωνία ΗΠΑ Επίσημη κατά κεφαλή αναπτυξιακή βοήθεια 2007

32 Τρεις πρωταγωνιστές Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η φωνή των πολιτών Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Συμβούλιο Υπουργών: η φωνή των κρατών μελών Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: προώθηση του κοινού συμφέροντος José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

33 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Υπουργών (Συμβούλιο της ΕΕ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαστήριο Ελεγκτικό Συνέδριο Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Οργανισμοί Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

34 Πώς νομοθετεί η ΕΕ; Πολίτες, ομάδες συμφερόντων, εμπειρογνώμονες:
συζητούν, διαβουλεύονται Επιτροπή: διατυπώνει επίσημη πρόταση Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών: αποφασίζουν από κοινού Εθνικές ή τοπικές αρχές: εφαρμόζουν Επιτροπή και Δικαστήριο: ελέγχουν την εφαρμογή

35 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η φωνή των πολιτών
4 Αποφασίζει για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών 4 Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλο το έργο της ΕΕ Αριθμός ευρωβουλευτών που εκλέγει κάθε κράτος μέλος (Ιανουάριος 2010) Αυστρία 17 Εσθονία 6 Λετονία 8 Ρουμανία 33 Βέλγιο 22 Ην. Βασίλειο 72 Λιθουανία 12 Σλοβακία 13 Βουλγαρία 17 Ιρλανδία 12 Λουξεμβούργο 6 Σλοβενία 7 Γαλλία 72 Ισπανία 50 Μάλτα 5 Σουηδία 18 99 Γερμανία Ιταλία 72 Ουγγαρία 22 Τσεχ. Δημοκρ. 22 Δανία 13 Κάτω Χώρες 25 Πολωνία 50 Φινλανδία 13 Ελλάδα 22 Κύπρος 6 Πορτογαλία 22 Σύνολο 736

36 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες
Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πολιτική ομάδα (Ιανουάριος 2010) Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 84 Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ευρωπαίοι Δημοκράτες) 265 Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 55 Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 184 Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 54 Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας 32 Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά- Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 35 Σύνολο : 736 Μη εγγεγραμμένοι 27 36

37 Το Συμβούλιο Υπουργών: η φωνή των κρατών μελών
4Ένας υπουργός από κάθε χώρα ΕΕ 4Προεδρία: εκ περιτροπής ανά εξάμηνο 4Αποφασίζει, από κοινού με το Κοινοβούλιο, για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ 4Διαχειρίζεται την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

38 Αριθμός ψήφων των κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο 29 Ισπανία και Πολωνία 27 Ρουμανία 14 Κάτω Χώρες 13 Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία 12 Αυστρία, Βουλγαρία και Σουηδία 10 Δανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία 7 Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Σλοβενία 4 Μάλτα 3 Σύνολο: 345 Για πολλές αποφάσεις απαιτείται «Ειδική πλειοψηφία»: 255 ψήφοι και πλειοψηφία κρατών μελών Από το 2014: 55% των κρατών μελών με 65% του πληθυσμού

39 Σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ 4Συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο 4Καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές της ΕΕ 4Πρόεδρος: Herman Van Rompuy

40 Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας Catherine Ashton Διπλή αρμοδιότητα: Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων + Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Είναι υπεύθυνη για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Ηγείται της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 40

41 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: προώθηση του κοινού συμφέροντος
27 ανεξάρτητα μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ 4Προτείνει νέα νομοθεσία 4Εκτελεστικό όργανο 4Θεματοφύλακας των συνθηκών 4Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή

42 Το Δικαστήριο: προάσπιση του νόμου
27 ανεξάρτητοι δικαστές, ένας από κάθε κράτος μέλος 4Θεσπίζει κανόνες για την ερμηνεία της νομοθεσίας ΕΕ 4Διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη

43 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: τα χρήματά σας πιάνουν τόπο
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: τα χρήματά σας πιάνουν τόπο 27 ανεξάρτητα μέλη 4Ελέγχει αν χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια της ΕΕ 4Μπορεί να ελέγχει οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό που διαχειρίζεται κονδύλια της ΕΕ

44 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: διαχείριση του ευρώ
4Διασφαλίζει σταθερότητα των τιμών 4Ελέγχει την προσφορά χρήματος και καθορίζει τα επιτόκια 4Λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις Mario Draghi Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας

45 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: η φωνή της κοινωνίας των πολιτών
344 μέλη 4Εκπροσωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργοδότες, τους αγρότες, τους καταναλωτές, κ.λπ 4Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ 4Προωθεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα της ΕΕ

46 Η Επιτροπή των Περιφερειών: η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης
344 μέλη 4Εκπροσωπεί πόλεις, περιφέρειες κ.λπ 4Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ 4Προωθεί τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα της ΕΕ

47 Άλλα όργανα της ΕΕ: 10.000 υπάλληλοι περίπου
Οι υπάλληλοι της ΕΕ Η Επιτροπή απασχολεί περίπου μόνιμους υπαλλήλους και έκτακτους εργαζομένους ή συμβασιούχους Άλλα όργανα της ΕΕ: υπάλληλοι περίπου 4Μόνιμοι υπάλληλοι 4Επιλέγονται με γενικούς διαγωνισμούς 4Προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 4Οι αμοιβές τους ορίζονται με νόμο 4Η διοίκηση της ΕΕ κοστίζει 15 ευρώ το χρόνο σε κάθε ευρωπαίο πολίτη


Κατέβασμα ppt "Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 27 χώρες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google