Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ΄΄ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΡΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2009

2 Χρόνος διδασκαλίας : 2 διδακτικές ώρες.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «Για ποιους λόγους αναπτύχθηκε και με ποιους τρόπους συνέβαλε το Ευρωπαϊκό Φιλελληνικό κίνημα στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ( )» Χρόνος διδασκαλίας : 2 διδακτικές ώρες. Διδακτική μέθοδος : Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες 3-4 ατόμων. Πιθανόν χωρίζονται σε υποομάδες, ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν χαμηλόφωνα μεταξύ τους, κρατούν σημειώσεις, ορίζεται επικεφαλής της ομάδας εκ περιτροπής ο οποίος ανακοινώνει τις από κοινού απαντήσεις και σχόλια. Ο δάσκαλος είναι διακριτικά παρόν, διευκρινίζει, καθοδηγεί, παρεμβαίνει όπου του ζητηθεί και συντονίζει τυχόν συζητήσεις μεταξύ των ομάδων. Διασφαλίζει το καλό κλίμα και εγγυάται την δημιουργική απασχόληση.

3 ΣΤΟΧΟΙ Α. ΔΗΛΩΤΙΚΟΙ Κατανόηση των λόγων εκδήλωσης του Φιλελληνικού κινήματος κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Κατανόηση του πλουραλισμού όσο αναφορά τον τρόπο βοήθειας στον Αγώνα Γνωριμία με κάποια από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Ευρώπης που ανέπτυξαν Φιλελληνική δράση. Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ Εκτίμηση και ορθή επεξεργασία ιστορικών πηγών Γ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ Αναγνώριση και κατανόηση ανάλογων προς το θέμα ιστορικών εννοιών Δ. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αξιολόγησης ως προς το Φιλελληνικό κίνημα. Ε. Συνειδητοποίηση, εκτίμηση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αλληλοβοήθειας

4 Φιλλεληνισμός : Η αγάπη προς την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Π1 Πηγή : Ιστορία Ελληνικού Έθνους, (1975), τ. ΙΒ, σελ. 314, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Γλωσσάρι : Φιλέλληνας : Ο ξένος που υποστηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα από ανιδιοτελή αγάπη Φιλλεληνισμός : Η αγάπη προς την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αρχαιολατρεία : Το να αγαπά κανείς την κλασική αρχαιότητα.

5 Π2 «…..βλέπον ἓν ἔθνος εἰς τό ὁποῖον ἡμεῖς χρεωστοῦμεν τόν φωτισμόν μας, τούς νόμους μας, τήν ἡμερότητά μας, τήν ἀνδρεία μας, τά ἤθη μας, τά θέατρά μας, τήν ἀρετήν μας και ἔτι όλον τόν πολιτισμό μας [….] τό ὁποῖον ἔχει τήν αὐτήν θρησκείαν, τά αὐτά ἤθη, την καταγωγήν μετά τῶν ἡμετέρων ἀδελφῶν [….] ἡμεῖς θέλωμεν νά τιμήσωμεν τούς διδασκάλους μας Ἕλληνας, εἰς τέχνας, ἐπιστήμας, καί νομοθεσίαν, ἡ Ρωσσία πρέπει να τιμήσει αὐτούς ἀκόμη περισσότερον διά τήν θρησκείαν, τήν ὁποίαν ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν, ἣτις ἡμέρωσε καί τά νήπια καί τά ἔθνη αὐτῆς ἀπό την ἀμάθειαν και βαρβαρότητα.» Πηγή : N. Camariano, ᾊσματα καί πονημάτια διαφόρων, Chansons et opuscules de l’Hétairie publiés à Jassy en 1821, Bucarest 1966, σ , στο ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως, σ , Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη Π3 «……Ἐπίσης, σημαντικό ρόλο γιά τήν ἰδεολογική προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης ἔπαιξε ἡ διάδοση τῶν ἰδεῶν τοῦ γαλλικοῦ Διαφωτισμού, τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης καί ἡ διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτη…..» Πηγή : Βασίλης Κρεμμυδάς, Νεότερη ιστορία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, (τέταρτη έκδοση συμπληρωμένη), σ. 175, Εκδόσεις «γνώση», 1987.

6 Π4 Πηγή : Γ. ΤΣΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, σ. 664, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΑΘΗΝΑ 1970

7 Π5 Πηγή : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΄21, σ. 51, 57, 58, εκδόσεις ΣΤΑΧΥ, ΑΘΗΝΑ 1999.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Μελετώντας προσεκτικά τις πηγές Π1 - Π5 ποιοι φαίνεται να είναι οι κυριότεροι λόγοι της ανάπτυξης του Φιλελληνισμού στον αγώνα των Ελλήνων;

9 Π6 «…..Ἐκ μέρους μου δέν ἔπαψα ποτέ να τήν ὑποστηρίζω μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις καί μέ μεγάλες θυσίες τόσο σέ χρῆμα ὅσο καί σέ πολύτιμο χρόνο [….] Εἲθε οἱ ἐλπίδες πού δημιουργοῦν οἱ γερμανικοί σύλλογοι σχετικά μέ τίς γενναῖες συνδρομές [….] τότε δέν θά μᾶς λείψουν γιά πολύν καιρό οἱ χρηματικές συνδρομές….» Πηγή : Λαΐου, Ἀνέκδοτες ἐπιστολές, σ , στο ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως, σ. 529, 532, Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2000

10 Π7 Πηγή : ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως, σ. 548, Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2000. «…..οἱ Ἅγγλοι ἐπεδόθησαν εἰς τόν ἐφοδιασμόν τῆς Ἐπαμαστάσεως μέ οἰκονομικά μέσα καί μέ μέσα μηχανικά διά τήν παραγωγήν πολεμοφοδίων. Τό ρεῦμα τό ὁποῖον ἐδημιούργησαν ἀπετέλεσε τό ὑπόβαθρον ἐπί τοῦ ὁποίου ἐστηρίχθη ἡ νέα πολιτική τοῦ Κάννιγκ…..» Πηγή : Γ. ΤΣΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, σ. 664, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΑΘΗΝΑ 1970

11 Π8 Πηγή : Ambroise Firmin-Didot ( ) στο ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως, σ. 535, Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2000

12 Π9 Πηγή : Γ. ΤΣΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, σ. 669, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΑΘΗΝΑ 1970

13 Π10 Πηγή : Γ. ΤΣΟΥΛΙΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, σ. 671, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΑΘΗΝΑ 1970

14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ποιους διαφορετικούς τρόπους συμβολής των Φιλελλήνων στον Αγώνα συναντούμε μέσα από τις πηγές Π6, Π7, Π8, Π9 Π10;

15 ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ
Π11 ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΟΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ Λόρδος Βύρωνας, Άγγλος ποιητής που συμμετείχε στην πολιορκία του Μεσολογγίου και πέθανε κατά τη διάρκειά της. Τζορτζ Κάνινγκ, υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας που στήριξε την ελληνική επανάσταση. Ιάκωβος Μάγερ, Ελβετός τυπογράφος που έδρασε στο Μεσολόγγι. Μπρούνο, ιταλός που ήρθε μαζί με το Βύρωνα στην Ελλάδα και πέθανε στο Ναύπλιο το 1827. Φρανσουά ντε Σατωμπριάν, (François-René de Chateaubriand), γνωστός και σαν Σατωβριάνδος, περιηγητής, συγγραφέας Οδοιπορικού και υπομνημάτων που έκαναν γνωστή την κατάσταση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Βίκτωρ Ουγκό, ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας, που έγραψε ποιήματα εμπνευσμένα από την ελληνική επανάσταση. Τόμας Γκόρντον, Σκώτος αξιωματικός που προσέφερε όπλα και χρήματα, και συμμετείχε στην πολιορκία της Τρίπολης. Τζορτζ Φίνλεϊ, Σκώτος που συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Κάρολος Νόρμαν, Γερμανός στρατιωτικός που το 1822 τέθηκε επικεφαλής του ελληνικού στρατού, και πέθανε στο Μεσολόγγι. Σαντόρε ντι Σανταρόζα (Santorre Di Santa Rosa), Ιταλός επαναστάτης που πέθανε στη Σφακτηρία. Φρανκ Χέιστινγκς (Frank Hastings), Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού που πρόσφερε χρήματα και συμμετείχε στις επιχειρήσεις. Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος, τραπεζίτης που οργάνωσε το φιλελληνικό κίνημα στη Γαλλία και την Ελβετία. Κάρολος Φαβιέρος (Charles Fabvier), Γάλλος διοικητής του τακτικού ελληνικού στρατού Ανακτήθηκε από

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Γιατί λέτε να υπάρχει πλουραλισμός ως προς την εθνικότητα των Φιλελλήνων;

17 Π12 Πηγή : Ιστορία Ελληνικού Έθνους, (1975), τ. ΙΒ, σελ. 323, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.

18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Μελετώ τον παραπάνω πίνακα και : Υπολογίζω τον αριθμό των επιζησάντων Ιταλών Φιλελλήνων. - Αφαιρώ τον αριθμό των Σκανδιναβών, Αμερικανών, Ελβετών και άγνωστης εθνικότητας Φιλελλήνων και υπολογίζω το εναπομείναν σύνολο.

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Φτιάχνω σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη φίλος


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google