Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Μελέτη της αρχιτεκτονικής του ανοιχτού κώδικα λογισμικού διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Υλοποίηση συνεισφοράς ασύγχρονου αλληλεπιδραστικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Μελέτη της αρχιτεκτονικής του ανοιχτού κώδικα λογισμικού διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Υλοποίηση συνεισφοράς ασύγχρονου αλληλεπιδραστικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Μελέτη της αρχιτεκτονικής του ανοιχτού κώδικα λογισμικού διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Υλοποίηση συνεισφοράς ασύγχρονου αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος εργασίας για το Moodle.» Διπλωματική Εργασία του σπουδαστή Δελησταύρου Κωνσταντίνου [ΜΑΙ 09/07] Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Συστήματα Υπολογιστών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 Αντικείμενο Αντικείμενο το ανοιχτού κώδικα λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Σκοπός Σκοπός η μελέτη της αρχιτεκτονικής και του τρόπου ανάπτυξης λογισμικού στο Moodle. Ενίσχυση της τεκμηρίωσης προγραμματιστών του Moodle στα Ελληνικά ως κίνητρο ενασχόλησης επιπλέον προγραμματιστών.  μετάφραση των βασικότερων κειμένων της τεκμηρίωσης προγραμματιστών του Moodle στα Ελληνικά. Διερεύνηση της τεχνολογίας AJAX και τρόπου χρήσης της στο Moodle. Επίδειξη του τρόπου ανάπτυξης ενός επιπρόσθετου για το Moodle με χρήση τεχνολογίας AJAX. Παρέμβαση στο “μονολιθικό” περιβάλλον εργασίας. ανάπτυξη ενός θέματος, με σεβασμό στη συμβατότητα και τους κανόνες ανάπτυξης, που χρησιμοποιεί AJAX και δίνει νέα δυναμική στο περιβάλλον εργασίας του Moodle. Στόχοι

3 Λογισμικό παραγωγής και διαχείρισης ιστοθέσεων διαδικτυακών μαθημάτων (2003). Διατίθεται δωρεάν ως ΕΛ/ΛΑΚ (GNU). Απαιτεί μόνο PHP + ένα τύπου SQL Σ.Δ.Β.Δ. Είναι συμβατό με Windows, Macintosh, Linux. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Περιβάλλον Μάθησης άλλα και… ρήμα που σημαίνει ότι πράττει κανείς με το δικό του τρόπο, διασκεδάζοντας πειραματιζόμενος, γεγονός που συχνά οδηγεί στη διορατικότητα και τη δημιουργικότητα.

4 δραστηριότητες διαχείρισης μαθημάτων: αναθέσεις εργασιών, συζητήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ομάδες συζητήσεων, κουίζ, blog, κ.α. επαρκές σύστημα βοήθειας. δυναμική κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών που ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα επίλυσης αποριών και προβλημάτων. εύκολη διαχείριση μαθημάτων, περιεχομένου, μαθητών και τμημάτων ενεργή συμμετοχή των χρηστών και ασφάλεια κατά τη χρήση του.

5 Το Σεπτέμβριο του 2008 υπήρχαν*… 49.814 κατοχυρωμένες ιστοθέσεις, 2.265.871 μαθήματα, 24.026.298 χρήστες, 1.941.284 καθηγητές, 21.988.800 εγγραφές σε μαθήματα 29.863.361 αναρτήσεις σε ομάδες συζητήσεων. 42.000 εγγραμμένοι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοθέση http://moodle.org/ κάθε μήνα. http://moodle.org/ * http://moodle.org/stats/

6 Πλήθος μεταφορτώσεων του Moodle, ανά μήνα (πηγή Moodle statistics*). Ιστοθέσεις που κατοχυρωμένα χρησιμοποιούν το Moodle, ανά μήνα (πηγή Moodle statistics * ). * http://moodle.org/stats/

7 Δημοτικότητα αναζητήσεων LMS (πηγή Google Trends*). * http://www.google.com/trends

8 Χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης από 47 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Έρευνα τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2008 (πηγή Πανεπιστήμιο του Oviedo*). * http://www.di.uniovi.es/~victoralvarez/survey/

9 Γιατί επέλεξα το Moodle. Πρόκειται για δημοφιλή πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων. Η σύγχρονή τάση είναι η χρήση λογισμικών διαχείρισης μαθημάτων σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Η φήμη του εξαπλώνεται και στην Ελλάδα (χρήση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το ΥΠΕΠΘ). Πληθαίνουν οι χρήστες του. Είναι Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Ήθελα να συνεισφέρω σε ένα αντίστοιχο έργο και να βοηθήσω ώστε και άλλοι προγραμματιστές να ασχοληθούν.

10 Asynchronous JavaScript And XML Ασύγχρονη JavaScript και XML Επινοήθηκε το 2005 από τον Jesse James Garrett στο άρθρο του “Ajax: A New Approach to Web Applications”* Χρησιμοποιεί... * http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php

11 Deitel, P. J. και Deitel, H. M. 2008, AJAX, Rich Internet Applications, and Web Development For Programmers, Pearson Education, Boston Κλασική εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με επαναφόρτιση της σελίδας για κάθε αλληλεπίδραση του χρήση (πηγή Deitel P. J. και Deitel H. M. 2008, σ. 413*).

12 Deitel, P. J. και Deitel, H. M. 2008, AJAX, Rich Internet Applications, and Web Development For Programmers, Pearson Education, Boston Εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με AJAX η οποία αλληλεπιδρά ασύγχρονα με το διακομιστή (πηγή: Deitel P. J. και Deitel H. M. 2008, σ. 414*).

13 Βιβλιοθήκες ή πλαίσια ανάπτυξης JavaScript. Σύγχρονη τάση ανάπτυξης εφαρμογών AJAX. Προσφέρουν… Ευκολία υλοποίησης δύσκολων τεχνικών Σταθερότητα Συμβατότητα Από τις πιο δημοφιλείς οι… Prototype, jQuery, Ext JS, Script.aculo.us, Mootools, Dojo, Backbase, AjaxAnywhere, Sarissa, Rico, Microsoft_ASP.net_AJAX_(πρώην_Microsoft_Atlas), Yahoo! User Interface (YUI) Οι διαχειριστές του Moodle έχουν επιλέξει από τον Ιούλιο του 2006 τη Yahoo! User Interface ως το θεμέλιο ανάπτυξης κώδικα JavaScript και υλοποίησης AJAX λύσεων στο Moodle.

14 Μέχρι σήμερα περιορισμένη χρήση AJAX στο Moodle. Μόνο δύο υποέργα του Moodle χρησιμοποιούν AJAX: AJAX Course format: Χρήση AJAX στις ιστοσελίδες που αφορούν μαθήματα*. Chameleon: Ένα θέμα αλληλεπιδραστικών ρυθμίσεων εμφάνισης του περιβάλλοντος εργασίας**. * http://docs.moodle.org/en/Student_projects/AJAX_course_format ** http://docs.moodle.org/en/Chameleon

15 Είναι θέμα. Ένα θέμα αλλάζει το εξωτερικό περίβλημα, άλλα δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του Moodle. Λειτουργικότητα μόνο για εγγεγραμμένους χρηστες. Ο κάθε χρήστης, ρυθμίζει το δικό του περιβάλλον εργασίας, όχι μόνο οι διαχειριστές, ούτε αυτοί για τους άλλους. Για τον ίδιο συνδυασμό αντικειμένου, χρήστη, ιστοσελίδας γίνεται εισαγωγή εγγραφής στη βάση δεδομένων μόνο κατά την πρώτη αποθήκευση της θέσης του αντικειμένου και ενημέρωση για κάθε επόμενη. Επιλογή προβολής μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης από το μενού του Moodle. Χρήση του προτύπου XMLDB για συμβατότητα με κάθε υποστηριζόμενο από το Moodle ΣΔΒΔ. Χρήση AJAX μέσω της Yahoo! User Interface (v2.5.2) για αλληλεπιδραστική παρέμβαση και desktop «αισθητική» στο «μονολιθικό» περιβάλλον εργασίας του Moodle. Σεβασμός των κανόνων ανάπτυξης κώδικα του Moodle και του περιβάλλοντος εργασίας του Moodle, με «ήπιες» παρεμβάσεις και χρήση της βιβλιοθήκης YUI για διασφάλιση συμβατότητας.

16

17

18

19

20

21 Ένας από τους στόχους της εργασίας ήταν η Ελληνική τεκμηρίωση του τρόπου ανάπτυξης κώδικα για το Moodle, Σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που θέτει η κοινότητα των προγραμματιστών του, ώστε να είναι εφικτή η συνεργατική ανάπτυξη κώδικα. Για την επίτευξη του στόχου μεταφράστηκαν στα Ελληνικά οι ακόλουθες ενότητες του MoodleDocs που αφορούν την ανάπτυξη κώδικα. Επισκόπηση της ανάπτυξης λογισμικού Βρίσκοντας το δρόμο σας στον κώδικα του Moodle Κωδικοποίηση Τεκμηρίωση του προγραμματιστή Συχνές ερωτήσεις προγραμματιστών


Κατέβασμα ppt "«Μελέτη της αρχιτεκτονικής του ανοιχτού κώδικα λογισμικού διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Υλοποίηση συνεισφοράς ασύγχρονου αλληλεπιδραστικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google