Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Π. Καραπαναγιώτου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Π. Καραπαναγιώτου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Π. Καραπαναγιώτου

2 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ca++ Ουραιμικές τοξίνες K+ P--- Mg++ Ουρία, κρεατινίνη

3 ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ K+=5,5 Ca++=8,5 Ουραιμικές τοξίνες P---=6,5 Ca++=8,5
Ουρία, κρεατινίνη Ουρία, κρεατινίνη

4 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ
Συνεχής αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ) Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ) Συνεχής βραδεία υπερδιήθηση (ΣΥΒΥ) Συνεχής αρτηριοφλεβική αιμοκάθαρση (ΣΑΦΑΚ) Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοκάθαρση (ΣΦΦΑΚ)

5 Υγρό αντικατάστασης Ηπαρίνη ΣΑΦΑ Αρτηρία Φίλτρο Φλέβα Υπερδιήθημα

6 ΣΑΦΑΚ Περιτοναϊκό διάλυμα 1.5% Υγρό αντικατάστασης Ηπαρίνη Φλέβα
Φίλτρο Αρτηρία Υπερδιήθημα

7 Υγρό αντικατάστασης Ηπαρίνη ΣΥΒΥ Αρτηρία Φίλτρο Φλέβα Αντλία

8 ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ (I)
Για να γίνει η ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ χρειάζονται : Φίλτρο (High Flux) Γραμμές αίματος (φλεβική, αρτηριακή) Αντλίες (αίματος, ηπαρίνης, υγρού αντικατάστασης, υπερδιηθήματος) Ογκομετρικό δοχείο υπερδιηθήματος Σετ παρακέντησης αγγείων (καθετήρας κ.ά.) Σύριγγες 10 και 2.5 ml Three way valve Ράμματα (2.0), βελονοκάτοχο, νυστέρι Νο 11

9 ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ (ΙI)
Γάντια, γάζες, σχιστό, μάσκα, καπέλο Αντισηπτικό 2 οροί N/S Ηπαρίνη (5000 IU/ml) Λαβίδες Περιτοναϊκό διάλυμα 1.5% (για ΣΑΦΑΚ ή ΣΦΦΑΚ)

10 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΑΦΑ ΣΦΦΑ Μηριαία αρτηρία « φλέβα Μηριαία φλέβα
« φλέβα ΣΦΦΑ Μηριαία φλέβα Υποκλείδια « Σφαγίτιδα «

11 ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ
Ηπαρινισμός φίλτρου με 2 λίτρα N/S 0.9% IU/L Ηπαρινισμός γραμμής υπερδιηθήματος και εξωτριχοειδικού χώρου Xορήγηση εφ΄ άπαξ δόσης ηπαρίνης IU Δόση ηπαρίνης : 10 IU/Kg.Β.Σ./h ή IU/h

12 ΥΓΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ N/S 0.9% Ringer LactateZA
D/W 5% + NaHCO3 + NaCI 15% Υγρά αντικατάστασης αιμοδιήθησης

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Ζωτικά σημεία (σφύξεις, αρτηριακή πίεση) Έλεγχος βατότητας καθετήρων

14 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΦΑ ή ΣΑΦΑ Αφαίρεση υγρών Κάθαρση σε ειδικές ομάδες ασθενών
Υπερυδάτωση ΧΝΑ Μετά επεμβάσεις αντικατάστασης βαλβίδων Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια Κάθαρση σε ειδικές ομάδες ασθενών Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ΜΕΘ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε ΜΕΘ ΚΡΧ Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών Δηλητηριάσεις

15 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΦΦΑ (Αίτια μειωμένης ποσότητας υπερδιηθήματος)
α. Άμεσα (στην αρχή εφαρμογής της) Κακή βατότητα καθετήρων και γραμμών Διαφυγή (χαλαρές συνδέσεις) Μικρή απόσταση φίλτρου-σάκου υπερδιηθήματος β. Μετά ώρες λειτουργίας της Θρόμβωση φίλτρου Έκπλυση φίλτρου, χρώμα γραμμών, θερμοκρασία, διαχωρισμός πλάσματος-ερυθρών

16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ (αιμορραγία)
Αίτια α. Ηπαρίνη (αποτελεί πρόβλημα της μεθόδου) β. Αιμορραγική διάθεση ασθενούς Θεραπεία α. Μείωση δόσης ηπαρίνης, πρωταμίνη β. Σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση είναι προτιμότερο να θρομβώνουμε και να αλλάζουμε φίλτρα, παρά να προκαλέσουμε αιμορραγία

17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ (απομάκρυνση φαρμάκων)
Απομάκρυνση φαρμάκων (αυτά με Μ.Β.<5000 daltons)

18 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ
Μείωση θερμοκρασίας σώματος Υπομαγνησιαιμία Γαλακτική οξέωση (σε καρδιακή ή ηπατική ανεπάρκεια) Υπασβεστιαιμία (1 amp γλυκ. Ca /3 L υπερδιήθημα) Υπόταση

19 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΣΑΦΑ ή ΣΦΦΑ
Έλεγχος ηλεκτρολυτών/8ωρο Έλεγχος οξεοβασικής ισορροπίας Έλεγχος ζωτικών σημείων ανά ώρα Ισοζύγιο υγρών/ώρα Έλεγχος ρυθμού υπερδιήθησης

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΦΑ και ΣΑΦΑΚ
ΣΑΦΑ : Λίτρα υπερδιηθήματος/1440 ΣΑΦΑΚ : Λίτρα υπερδιηθήματος+λίτρα χορηγούμενου περιτ. υγρού /1440

21 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΦΑ ΄Η ΣΦΦΑ
Μπορεί να χορηγηθεί παρεντερική διατροφή και υγρά χωρίς κίνδυνο καρδιακής κάμψεως Διατηρείται η υδρική ισορροπία σταθερή στο 24ωρο Δίνεται η δυνατότητα βέβαιης αποκατάστασης κάθε διαταραχής ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας Ο ασθενής έχει αιμοδυναμική σταθερότητα

22 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΦΑ ΄Η ΣΦΦΑ
Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς Είναι απαραίτητη η νοσηλεία σε ΜΕΘ Εύκολα διαταράσσεται η ισορροπία του ασθενούς (υγρά, ηλεκτρολύτες κ.ά.) Η χορήγηση ηπαρίνης Η αποβολή φαρμάκων με το υπερδιήθημα

23 ΣΑΦΑΚ (Πλεονεκτήματα)
ΣΑΦΑΚ (Πλεονεκτήματα) Παρέχει κάθαρση μέχρι και >30 ml/min Μπορεί να αποτελέσει τη μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία της σήψης

24 ΣΑΦΑΚ (Μειονεκτήματα)
ΣΑΦΑΚ (Μειονεκτήματα) Μπορεί να οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία Τα γαλακτικά των περιτοναϊκών υγρών μπορεί σε ΟΝΑ και γαλακτική οξέωση ή σε ΟΝΑ επί ηπατικής ανεπάρκειας να είναι επικίνδυνα

25 Σας ευχαριστώ θερμά Γιώτα


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Π. Καραπαναγιώτου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google