Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”
Μέρος 2ο Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος Χαμηλοπερατά Φίλτρα Υψιπερατά Φίλτρα Αντίστροφο Φίλτρo-Φίλτρο Wiener Ομοιομορφικό Φίλτρο Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος

2 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

3 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

4 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

5 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 21x21 Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 9x9

6 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 21x21 Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 9x9

7 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος
Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 21x21 Εξισωμένη Εικόνα Υποπεριοχές 9x9

8 Ιδανικό Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα αποκοπής do=70 Φιλτραρισμένη Εικόνα

9 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα (Βutterworth)
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα αποκοπής do=30

10 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Φίλτρο μέσου όρου (υποπεριοχές 3x3) Φίλτρο median (υποπεριοχές 3x3)

11 Ιδανικό Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα αποκοπής do=55 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα αποκοπής do=75 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα αποκοπής do=95 Φιλτραρισμένη Εικόνα

12 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα (Βutterworth)
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα αποκοπής do=20 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα αποκοπής do=30 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα αποκοπής do=40 Φιλτραρισμένη Εικόνα

13 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Φίλτρο μέσου όρου (υποπεριοχές 3x3) Φίλτρο median (υποπεριοχές 3x3)

14 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Κρουστικός θορ. 20%) Διαχωρίσιμο φίλτρο median, υποπεριοχές 3x3 Φίλτρο median, υποπεριοχές 3x3

15 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (Κρουστικός θορ. 20%) Φίλτρο μέσου όρου, υποπεριοχές 3x3 Φίλτρο median, υποπεριοχές 3x3 Διαχωρίσιμο φίλτρο median, υποπεριοχές 3x3

16 Ιδανικό Υψιπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Απόκριση συχνότητας φίλτρου(do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά από Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

17 Υψιπερατό Φιλτράρισμα Butterworth
Αρχική Εικόνα Απόκριση συχνότητας φίλτρου(do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά από Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

18 Ιδανικό Υψιπερατό Φιλτράρισμα
Αρχική Εικόνα Απόκριση συχνότητας φίλτρου(do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά από Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

19 Υψιπερατό Φιλτράρισμα Butterworth
Αρχική Εικόνα Απόκριση συχνότητας φίλτρου(do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά από Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

20 Αντίστροφο Φίλτρο – Φίλτρο Wiener
Αρχική Εικόνα Υποβάθμιση με blurring φίλτρο Ενθόρυβη Εικόνα (φίλτρο+Gaussian 20 dB) Απλό αντίστροφο φίλτρο Αντίστροφο φίλτρο (e=0.5) Φίλτρο Wiener

21 Αντίστροφο Φίλτρο – Φίλτρο Wiener
Αρχική Εικόνα Υποβάθμιση με blurring φίλτρο Ενθόρυβη Εικόνα (φίλτρο+Gaussian 15 dB) Aπλό αντίστροφο φίλτρο Αντίστροφο φίλτρο (e=0.5) Φίλτρο Wiener

22 Ομοιομορφικό (Homomorphic) Φίλτρο
Αρχική Εικόνα Homomorphic Filtering Αρχική Εικόνα Homomorphic Filtering


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google