Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 «Αξιοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 «Αξιοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 «Αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» www.sch.gr www.sch.gr Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ-ΙΤΥ)

2 σελίδα 2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Τι είναι το σχολικό δίκτυο;  Κύριοι Στόχοι Δημιουργία και λειτουργία πανελλαδικής δικτυακής υποδομής Διασύνδεση όλων των σχολείων στο εκπαιδευτικό δίκτυο Ανάπτυξη, παροχή & υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών Υποστήριξη & εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών  Εκπαιδευτικοί Στόχοι Υποστήριξη της μάθησης με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου Πρόσβαση πιστοποιημένο ψηφιακό περιεχόμενο Συνεργασία ομάδων γεωγραφικά διασκορπισμένων Επικοινωνία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, κλπ Σημαντική και η διοικητική χρήση  Περιβάλλον που ενθαρρύνει την παιδαγωγική καινοτομία προωθεί την εκπαιδευτική αξιοποίηση των επενδύσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

3 σελίδα 3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006  Εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΥπΕΠΘ για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη κατανεμημένων υποδομών (σχολικά εργαστήρια, δικτύωση, υπηρεσίες τηλεματικής) Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και λογισμικών Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης  Χρηματοδότηση: 2000-2006 : Ε.Π. για την Κοινωνία της Πληροφορίας  Υλοποιείται με τη συνεργασία ενός ανθρώπινου δικτύου: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 Ερευνητικά Κέντρα (ΕΑ-ΙΤΥ και ΕΠΙΣΕΥ) 9 Πανεπιστήμια – Πολυτεχνεία (ΕΜΠ, Αθηνών, Αριστοτέλειο, Αιγαίου, Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Κρήτης) 2 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Αθηνών, Θεσσαλονίκης)  Best Practice σε διεθνές επίπεδο Χρηματοδότηση - Υλοποίηση

4 σελίδα 4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Το ανθρώπινο δίκτυο...  Αρμοδιότητες : Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών υποδομών σε εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών Προμήθεια δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού με διαδικασίες ανοικτών διαγωνισμών Διαχείριση και λειτουργία δικτύου και υπηρεσιών Τεχνική υποστήριξη σχολείων και χρηστών  Αξιοποίηση των κέντρων αριστείας των ακαδημαϊκών & ερευνητικών ιδρυμάτων Αφομοίωση και παραγωγή εγχώριας τεχνογνωσίας Παραγωγή και ανάδειξη έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών Κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών

5 σελίδα 5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Κάποια βασικά στοιχεία...  Το μεγαλύτερο σε λειτουργία δημόσιο δίκτυο σε έκταση και πλήθος χρηστών στη χώρα  Διασυνδέει: 13.162 σχολεία, 7.500 σχολικά LANs, 2.466 διοικητικές μονάδες, 494 σχολικές, 71 δημόσιες και 29 δημοτικές βιβλιοθήκες, 60 γενικά αρχεία, 53.727 εκπαιδευτικούς  Δικτυακές υποδομές: συμπληρωματικές με ΕΔΕΤ (πάροχος Internet)  Κλειστό εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο - Ασφάλεια μαθητών πρωταρχικός στόχος  Πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ειδικά σχεδιασμένες για την Εκπαίδευση  Κατάρτιση και υποστήριξη χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες  Ανάπτυξη με λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) - Σημαντική συνεισφορά στην κοινότητα του OSS  Ευρυζωνικότητα: κεντρικός στόχος για βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και μείωση λειτουργικού κόστους

6 σελίδα 6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Δικτυακός Κορμός Δίκτυο Κορμού: ΕΔΕΤ - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας: Άριστη συνεργασία Συνέργια και συμπληρωματικότητα Ελαχιστοποίηση κόστους λειτουργίας Δίκτυο Διανομής : 51 ιδιόκτητοι κόμβοι εγκατεστημένοι στον ΟΤΕ Gigabit διασυνδέσεις με ΕΔΕΤ-2 σε 8 σημεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Σύρος, Ξάνθη)

7 σελίδα 7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006  Βασικές Υπηρεσίες (Σύνδεση στο δίκτυο, Ελεγχόμενη πρόσβαση στο web, Δικτυακή πύλη, Απλή διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών)  Υπηρεσίες Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εξελιγμένη προστασία από ιούς και spam, Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Χώροι συζήτησης, Instant Messaging, Τηλεδιάσκεψη, Νέα)  Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Φιλοξενία ιστοσελίδων για σχολεία και εκπαιδευτικούς, Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων, Δυναμικές ιστοσελίδες php - δυναμικές ιστοσελίδες και βάση δεδομένων)  Προηγμένες Υπηρεσίες (Βίντεο κατ’ απαίτηση, Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)  Συμπληρωματικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές κάρτες, Ηλεκτρονικό περιοδικό, Ημερολόγιο, Βιβλίο διευθύνσεων, Λίστα εργασιών, Σημειώσεις, Virtual drives)  Κεντρικές Υπηρεσίες Υποδομής (Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS), Υπηρεσία καταλόγου (LDAP), Κατανεμημένο helpdesk, Online στατιστικά, Σύστημα GIS σχολείων)  Υπηρεσίες Διαχείρισης (Διαχείριση χρηστών, Τεκμηρίωση διαχειριστών δικτύου, Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου, Ασφάλεια δικτύου (CERT), Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών δρομολογητών) Παρεχόμενες Υπηρεσίες

8 σελίδα 8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Θετικά Σημεία:  Σημαντική οικονομία στην απόκτηση και συντήρηση λογισμικών  Υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία  Απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω της συνεισφοράς σε εργασίες: εξελληνισμού και προσαρμογής, π.χ. Horde, Moodle, Free Radius ανάπτυξης λογισμικού και την διάθεση του στην κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ, π.χ. Dialup_admin  Μείωση χρόνου ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών  Δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες μας  Χρήση λογισμικών εξαιρετικής ποιότητας, αξιοπιστίας, απόδοσης και ασφάλειας  Ασφαλέστερες υλοποιήσεις σε σχέση με αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά Αρνητικά Σημεία:  Σημαντική ανθρωποπροσπάθεια σε περιπτώσεις ανώριμων λογισμικών ή για την προσθήκη ειδικών χαρακτηριστικών απαραίτητα για τις ανάγκες μας  Δυσκολία (σε ορισμένες περιπτώσεις) λόγω διάσπαρτης τεκμηρίωσης  Περιορισμένη υποστήριξη (σε ορισμένες περιπτώσεις) Αποτίμηση χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο ΠΣΔ

9 σελίδα 9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006  Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών εργαστηρίων (Remote Management)  Απογραφή - διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (inventory - asset management)  Διανομή λογισμικού (software distribution)  Απομακρυσμένη διαχείριση (Remote Control)  Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύων και συστημάτων (System and network monitoring)  Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου IPv6  Υπηρεσία QoS (εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών)  Σύγχρονη τηλεκπαίδευση  Ψηφιακές υπογραφές (PKI/CA)  Παροχή υπηρεσιών με το μοντέλο ASP Καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες

10 σελίδα 10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Η ευρυζωνικότητα στο σχολικό δίκτυο  Υπηρεσίας ADSL πρόσβασης σχολείων (δυνατότητα εξυπηρέτησης δεκάδων χιλιάδων συνδέσεων)  Διασύνδεση ΠΣΔ με ΕΔΕΤ-2 με τεχνολογία GigE (8 σημεία)  Δορυφορική διασύνδεση 28 κινητών βιβλιοθηκών ΥπΕΠΘ (2003-2004)  Δράσεις ασύρματης δικτύωσης 250 σχολείων (2001-2004) Όμως... Σήμερα μόνο το 10% των σχολείων έχουν ευρυζωνική πρόσβαση  Αναβάθμιση δικτύου και προσβάσεων σχολείων (σε αναμονή ένταξης)

11 σελίδα 11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Αρχιτεκτονική Δικτύου

12 σελίδα 12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Δορυφορική δικτύωση Κινητών Βιβλιοθηκών ΥπΕΠΘ Κινητά Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης:  πρόσβαση στο διαδίκτυο για πληροφόρηση και ψυχαγωγία  υπηρεσίες προστιθέμενης εκπαιδευτικής αξίας (υπηρεσίες ΠΣΔ) σε μαθητές και λοιπούς πολίτες απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών. Τεχνική λύση:  Δορυφορική πλατφόρμα για downstream  Υπηρεσία GPRS για upstream  Τοπικό ασύρματο δίκτυο (Wireless Hotspot) Χρηματοδότηση: ΕΠ ΚτΠ Φορέας υλοποίησης: ΕΑ-ΙΤΥ Φορέας λειτουργίας: ΥπΕΠΘ

13 σελίδα 13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Δράσεις ασύρματης δικτύωσης  Σκοποί - Χαρακτηριστικά: Αξιοποίηση θετικών αποτελεσμάτων από πιλοτικές δράσεις (Ρέθυμνο και Ιωάννινα, 2001) Δημιουργία 13 ασύρματων νησίδων (Αθήναx3, Θεσσαλονίκηx2, Καλαμάτα, Σύρος-Τήνος-Μύκονος, Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Χανιά) Κάλυψη 250 μονάδων με ευρυζωνική πρόσβαση (802.11b) Εκπομπή στην ελεύθερη μπάντα ISM (2,400 – 2,4835 GHz) Συνολικός προϋπολογισμός: 1 MΕυρώ Σχετικά υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης όμως μεγάλη οικονομία στη λειτουργία  Οφέλη: Δραματική αύξηση ταχύτητας διασύνδεσης (εντός νησίδας: 100 Mbps, εκτός νησίδας: έως 11 Mbps) Βελτίωση ποιότητας επικοινωνίας Πρόσβαση των σχολείων σε προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες Σημαντική εξοικονόμηση τηλεπικοινωνιακών τελών

14 σελίδα 14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Ασύρματο δίκτυο Καλαμάτας

15 σελίδα 15 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Ασύρματο δίκτυο Βόλου

16 σελίδα 16 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στο ΠΣΔ  Στρατηγικός στόχος για τη βιωσιμότητα: Μείωση λειτουργικών δαπανών (τηλεπικοινωνιακά τέλη: κύριο λειτουργικό κόστος ~7 Μ€/έτος για 15.000 συνδεόμενα κτήρια) Εκσυγχρονισμός τεχνολογικής υποδομής (πρόσβασης και κορμού)  Άξονες Σχεδιασμού: Δίκτυο Πρόσβασης (Access)  Ωρίμανση τηλεπικοινωνιακής αγοράς, π.χ. ADSL.  Χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών πρόσβασης όπως: ασύρματα δίκτυα (έργα Δήμων και ΤΕΔΚ στην πρόσκληση 105 ΚτΠ) μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών (έργα Δήμων στην πρόσκληση 93) δορυφορικά δίκτυα (έργο ΥΜΕ στην πρόσκληση 43) Δίκτυο Διανομής (Backbone)  Ευρυζωνική αναβάθμιση δικτύου διανομής  Συνέργια με ΕΔΕΤ-2  Διαλειτουργικότητα με μητροπολιτικά δίκτυα Δήμων και ΤΕΔΚ  Παρακολούθηση και υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων

17 σελίδα 17 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 Συμπεράσματα  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: το εθνικό ενδοδίκτυο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Επιτυχημένη υλοποίηση λόγω της καλής συνεργασίας μεταξύ ΥπΕΠΘ, Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΕΔΕΤ και σχολικών κοινοτήτων  Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων (εποπτευομένων από το ΥπΕΠΘ)  Αξιοποίηση κρίσιμων εθνικών πόρων, όπως δίκτυο ΕΔΕΤ  Ευρεία γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη σχολική κοινότητα  Προωθεί την παιδαγωγική καινοτομία & αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  Ελαχιστοποίηση λειτουργικών δαπανών - Βιωσιμότητα  Ευρυζωνικότητα : Πρωταρχικός στόχος  Αξιοποίηση υποδομών της εκπαίδευσης από την κοινωνία  Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικές κοινότητες και ΟΤΑ

18 σελίδα 18 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 … για την προσοχή σας!  Περισσότερες πληροφορίες: www.sch.gr www.sch.gr/leafletswww.sch.gr/leaflets και www.sch.gr/docswww.sch.gr/docs  Επικοινωνία: info@sch.grinfo@sch.gr ή mparask@cti.grmparask@cti.gr Σας ευχαριστώ...


Κατέβασμα ppt "«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», ΚΕΔΚΕ, Ηράκλειο, 5-6 Μαΐου 2006 «Αξιοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google