Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση Το πρώτο πραγματικά ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας Αφροδίτη Σεβαστή ΕΔΕΤ ΑΕ

2 2 Τι είναι τα Εθνικά Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Δίκτυα (ΝRENs); “ Υψηλής ταχύτητας δίκτυα επικοινωνιών ευρείας κλίμακας που παρέχουν επικοινωνίες και υπολογιστικές υπηρεσίες άριστης ποιότητας, σε εθνικό επίπεδο, προς την Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα ” Στην Ευρώπη, κάθε χώρα λειτουργεί επιτυχώς το δικό της εθνικό (δημόσιο) NREN, μέσω του οποίου συμμετέχει και στο πρόγραμμα GEANT της ΕΕ για την συνχρηματοδότηση της διασύνδεσης Το Ελληνικό NREN είναι η ΕΔΕΤ ΑΕ, είναι κρατική εταιρεία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

3 3 Κύριες Δραστηριότητες NRENs (1/2) Λειτουργία, διαχείριση και αξιολόγηση της επίδοσης του Εθνικού Δικτύου Κορμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σχεδίαση και αναβάθμισή του για να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης. Λειτουργία, διαχείριση και αξιολόγηση της επίδοσης του Εθνικού Δικτύου Κορμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σχεδίαση και αναβάθμισή του για να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης. Παροχή υπηρεσιών όπως: email, news, ασφάλεια (authN/authZ), multicast IP, τηλε/εικονοδιάσκεψη, υπηρεσίες καταλόγου, κλπ. Παροχή υπηρεσιών όπως: email, news, ασφάλεια (authN/authZ), multicast IP, τηλε/εικονοδιάσκεψη, υπηρεσίες καταλόγου, κλπ. Έρευνα & Ανάπτυξη σε δικτυακές τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις π.χ. Grids, QoS, IPv6, optical switching, κλπ. Έρευνα & Ανάπτυξη σε δικτυακές τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις π.χ. Grids, QoS, IPv6, optical switching, κλπ.

4 4 Κύριες Δραστηριότητες NRENs (2/2) Παροχή τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της έρευνας και της εκπαίδευσης π.χ., υψηλές χωρητικότητες μεταξύ φορέων, ποιότητα υπηρεσίας για απαιτητικές εφαρμογές Παροχή τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της έρευνας και της εκπαίδευσης π.χ., υψηλές χωρητικότητες μεταξύ φορέων, ποιότητα υπηρεσίας για απαιτητικές εφαρμογές Διάδοση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα και συχνά στο ευρύ κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις τα τα NRENs ήταν τα πρώτα που εισήγαγαν το Internet, τα πρώτα που διαχειρίστηκαν ένα Internet Exchange IX, κλπ. Διάδοση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα και συχνά στο ευρύ κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις τα τα NRENs ήταν τα πρώτα που εισήγαγαν το Internet, τα πρώτα που διαχειρίστηκαν ένα Internet Exchange IX, κλπ. Με την προώθηση των ποιο απαιτητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών (π.χ. Gbit, owned fiber networks) τονώνουν τον υγιή ανταγωνισμό. Με την προώθηση των ποιο απαιτητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών (π.χ. Gbit, owned fiber networks) τονώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

5 5 Χρήστες πανευρωπαϊκά ΑΕΙ (98% συνδεδεμένα) ΑΕΙ (98% συνδεδεμένα) Ερευνητικά Ινστιτούτα / Κέντρα Τεχνολογίας (75% συνδεδεμένα) Ερευνητικά Ινστιτούτα / Κέντρα Τεχνολογίας (75% συνδεδεμένα) ΤΕΙ (66% συνδεδεμένα) ΤΕΙ (66% συνδεδεμένα) Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αρκετές χώρες) Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αρκετές χώρες) Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μόνο ένα μικρό ποσοστό) Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μόνο ένα μικρό ποσοστό) Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (μόνο ένα μικρό ποσοστό) Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (μόνο ένα μικρό ποσοστό)

6 6 Λόγοι ύπαρξης NRENs Λόγοι ύπαρξης NRENs Συντονισμός δράσεων και οικονομία κλίμακας στην παροχή υπηρεσιών προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα Συντονισμός δράσεων και οικονομία κλίμακας στην παροχή υπηρεσιών προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα Παροχή υποδομών επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών στην έρευνα και στην εκπαίδευση Παροχή υποδομών επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών στην έρευνα και στην εκπαίδευση Υψηλής χωρητικότητας συνδέσεις μεταξύ ινστιτούτων Υψηλής χωρητικότητας συνδέσεις μεταξύ ινστιτούτων Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για εφαρμογές πραγματικού χρόνου Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για εφαρμογές πραγματικού χρόνου Πιλοτικές δοκιμές και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών & εφαρμογών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας Πιλοτικές δοκιμές και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών & εφαρμογών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας Συνεισφέρουν στον υγιή ανταγωνισμό και ανάπτυξη των παρόχων υποδομής επικοινωνιών Συνεισφέρουν στον υγιή ανταγωνισμό και ανάπτυξη των παρόχων υποδομής επικοινωνιών Αποτελούν βασικό φορέα του οράματος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στο οποίο ερευνητές από οποιαδήποτε τοποθεσία θα μπορούν να προσφέρουν ισοδύναμα στην εκτέλεση κοινών πανευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων Αποτελούν βασικό φορέα του οράματος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στο οποίο ερευνητές από οποιαδήποτε τοποθεσία θα μπορούν να προσφέρουν ισοδύναμα στην εκτέλεση κοινών πανευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων

7 7 Ένα πραγματικά «Γιγάντιο» δίκτυο! Ενώνει πάνω από 3 εκατομμύρια ερευνητές σε όλη την Ευρώπη (34 χώρες μέσω 30 NRENs) περισσότερα από 3900 Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα Το πρώτο διεθνές υβριδικό ερευνητικό δίκτυο παγκοσμίως (σύνδεση μέσω πολλαπλών σκοτεινών ινών και 10 Gb/s) Διασυνδέεται με όλους τους άλλους ερευνητικούς οργανισμούς σε Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Λατινική Αμερική, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Μέση ανατολή και νότια Αφρική

8 8 ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ Δράση του FP6, Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures) Call b.2: Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Δικτύωσης – Géant και ξεκίνησε απο τον Σεπτέμβριο του 2004 και συγχρηματοδοτείται 50% απο ΕΕ Δράση του FP6, Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures) Call b.2: Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Δικτύωσης – Géant και ξεκίνησε απο τον Σεπτέμβριο του 2004 και συγχρηματοδοτείται 50% απο ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του πανευρωπαϊκού δικτύου κορμού GÉANT στο διάστημα 2005-2008 με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του πανευρωπαϊκού δικτύου κορμού GÉANT στο διάστημα 2005-2008 31 εταίροι 31 εταίροι Tα ευρωπαϊκά NRENs, ένα εκ των οποίων είναι το ΕΔΕΤ Tα ευρωπαϊκά NRENs, ένα εκ των οποίων είναι το ΕΔΕΤ DANTE (συντονιστής), TERENA DANTE (συντονιστής), TERENA Το έργο GN2 θα δημιουργήσει ένα βελτιωμένο κορμό υποδομής για την σύνδεση των Ευρωπαϊκών NRENs Το έργο GN2 θα δημιουργήσει ένα βελτιωμένο κορμό υποδομής για την σύνδεση των Ευρωπαϊκών NRENs Αναβάθμιση-επέκταση του δικτύου GEANT Αναβάθμιση-επέκταση του δικτύου GEANT Εισαγωγή νέων τεχνολογιών-ερευνητικές δράσεις Εισαγωγή νέων τεχνολογιών-ερευνητικές δράσεις Ειδική έμφαση στην από άκρο σε άκρο παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες Ειδική έμφαση στην από άκρο σε άκρο παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες Υποστήριξη της συμμετοχής των ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων σε πολυεθνικές συνεργασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις δικτυακής διασύνδεσης (π.χ. υποστήριξη GRID υποδομών) Υποστήριξη της συμμετοχής των ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων σε πολυεθνικές συνεργασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις δικτυακής διασύνδεσης (π.χ. υποστήριξη GRID υποδομών) Η συμμετοχή της ΕΔΕΤ Η συμμετοχή της ΕΔΕΤ Χρηματοδότηση της γραμμής διεθνούς διασύνδεσης του δικτύου ΕΔΕΤ με το δίκτυο GEANT Χρηματοδότηση της γραμμής διεθνούς διασύνδεσης του δικτύου ΕΔΕΤ με το δίκτυο GEANT Συνεισφορά στις περιοχές e2e QoS, διαχείριση απόδοσης, ασφάλεια, νέες υπηρεσίες, μελέτες πρόβλεψης Συνεισφορά στις περιοχές e2e QoS, διαχείριση απόδοσης, ασφάλεια, νέες υπηρεσίες, μελέτες πρόβλεψης

9 9 Στόχος η δημιουργία μιας λειτουργικής υποδομής Grid σε όλη την Ευρώπη πάνω από το δίκτυο GEANT: Στόχος η δημιουργία μιας λειτουργικής υποδομής Grid σε όλη την Ευρώπη πάνω από το δίκτυο GEANT: Παρέχοντας υπηρεσίες διαμοιρασμού πόρων (computing power, storage) σε επίπεδο παραγωγής (production-quality) Παρέχοντας υπηρεσίες διαμοιρασμού πόρων (computing power, storage) σε επίπεδο παραγωγής (production-quality) Με κέντρα διαχείρισης και υποστήριξης - (helpdesk – Grid Operations Centres) Με κέντρα διαχείρισης και υποστήριξης - (helpdesk – Grid Operations Centres) 70 εταίροι – αλλά οργανωμένοι σε ομοσπονδίες (federations): 70 εταίροι – αλλά οργανωμένοι σε ομοσπονδίες (federations): CERN, UK-Ireland, FR, I, Nordic (BE, NL, SE, N, DK), DE-CH, South-West (ES, PT), Central-East (PL, HU, CZ, AU, SI), South- East (GR, BG, CY, IL, RO) CERN, UK-Ireland, FR, I, Nordic (BE, NL, SE, N, DK), DE-CH, South-West (ES, PT), Central-East (PL, HU, CZ, AU, SI), South- East (GR, BG, CY, IL, RO) 31,5 M€ από την ΕΕ για τα πρώτα 2 χρόνια 31,5 M€ από την ΕΕ για τα πρώτα 2 χρόνια Στενά συνδεδεμένο με τις προσπάθειες των Εθνικών Πρωτοβουλιών Grid και του GEANΤ Στενά συνδεδεμένο με τις προσπάθειες των Εθνικών Πρωτοβουλιών Grid και του GEANΤ Αρχικές εφαρμογές: Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Βιο-πληροφορική Αρχικές εφαρμογές: Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Βιο-πληροφορική πλέγμα εφαρμογών...

10 10 Εθνικό Δίκτυο Κορμού ΕΔΕΤ-2 κατάσταση σήμερα (2005)

11 11 Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής (φυσική τοπολογία) Σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2002

12 12 Εξέλιξη ΕΔΕΤ2+ Οι φορείς ΕΔΕΤ επιλέξιμα σημεία παρουσίας ΜΑΝs Οι φορείς ΕΔΕΤ επιλέξιμα σημεία παρουσίας ΜΑΝs Γραμμές πρόσβασης φορέων ΕΔΕΤ από τμήματα ΜΑΝ Γραμμές πρόσβασης φορέων ΕΔΕΤ από τμήματα ΜΑΝ Διασύνδεση σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ Διασύνδεση σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ Δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ: Δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ: σήμερα: ενοικίαση λ σήμερα: ενοικίαση λ μετάβαση σε μοντέλο χρήσης μακροχρόνιων συμβάσεων IRUs (πρόσβασης σε υποδομή υπεραστικών οπτικών ινών) μετάβαση σε μοντέλο χρήσης μακροχρόνιων συμβάσεων IRUs (πρόσβασης σε υποδομή υπεραστικών οπτικών ινών) Στόχος: μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με ελάττωση κόστους και προβλεψιμότητα Στόχος: μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με ελάττωση κόστους και προβλεψιμότητα Προοπτική Προσβάσεις ΕΔΕΤ

13 13 Τα πρώτα 932χλμ δικτύου με 15ετές συμβόλαιο δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών 932 χλμ οπτικής ίνας

14 14 Στόχος: να εξασφαλισθεί οικονομική βιωσιμότητα + απεριόριστη αναβάθμιση Να συνδεθούν οι περισσότερες πόλεις με πανεπιστήμια/ευρευνητικά κέντρα με ζεύγος σκοτεινών ινών Να συνδεθούν οι περισσότερες πόλεις με πανεπιστήμια/ευρευνητικά κέντρα με ζεύγος σκοτεινών ινών Να επεκταθεί η σύνδεση προς τα σύνορα ώστε να γίνει δυνατή η διεθνής σύνδεση με τα γειτονικά ερευνητικά δίκτυα Να επεκταθεί η σύνδεση προς τα σύνορα ώστε να γίνει δυνατή η διεθνής σύνδεση με τα γειτονικά ερευνητικά δίκτυα Να διασυνδεθούν όλοι οι φορείς ΕΔΕΤ μέσω των μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών Να διασυνδεθούν όλοι οι φορείς ΕΔΕΤ μέσω των μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών τα ΜΑΝ από σχεδιασμού τους έχουν σημεία διασύνδεσης σε όλους τους φορείς ΕΔΕΤ τα ΜΑΝ από σχεδιασμού τους έχουν σημεία διασύνδεσης σε όλους τους φορείς ΕΔΕΤ οι προσβάσεις των φορέων ΕΔΕΤ θα είναι μέρος των ΜΑΝ οι προσβάσεις των φορέων ΕΔΕΤ θα είναι μέρος των ΜΑΝ

15 15 ΕΔΕΤ2 - Σημερινές Περιοχές Ε&Α Δίκτυο Κορμού Δίκτυο Κορμού Giga Ethernet Giga Ethernet Diffserv/QoS Diffserv/QoS MPLS Service Deployment MPLS Service Deployment IP version 6 IP version 6 Multicast Multicast Υπερυπολογιστικό πλέγμα Υπερυπολογιστικό πλέγμα European Grid Projects European Grid Projects Grid Production Services Grid Production Services Ενδιάμεσο λογισμικό Ενδιάμεσο λογισμικό In house PKI deployment In house PKI deployment In house Certification Authority In house Certification Authority Directory Services Directory Services Caching/Indexjng/Mirroring Caching/Indexjng/Mirroring Ασφάλεια Ασφάλεια CSIRT/CERT services CSIRT/CERT services Coordination of incident handling Coordination of incident handling Εφαρμογές Εφαρμογές Video Conferencing Video Conferencing Streaming Media Streaming Media VoIP VoIP Διαχείριση Διαχείριση Traffic Monitoring Traffic Monitoring Web Server content management Web Server content management Web Server usage analysis Web Server usage analysis Information Content indexing Information Content indexing

16 16 ΕΔΕΤ2: πραγματικά ευρυζωνικό Σχεδιασμένο σύμφωνα με τον ορισμό της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής: Σχεδιασμένο σύμφωνα με τον ορισμό της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής: επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και είναι ικανό να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών είναι ικανό να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών

17 17 Εμπειρίες από την ανάπτυξη του Στα πρώτα στάδια: Στα πρώτα στάδια: αρχικά προβλήματα από τους κατασκευαστές αρχικά προβλήματα από τους κατασκευαστές αρχικά προβλήματα υποστήριξης από πάροχο (βελτιώνεται, SLAs προστίθενται, τηρούνται) αρχικά προβλήματα υποστήριξης από πάροχο (βελτιώνεται, SLAs προστίθενται, τηρούνται) μεγάλο κόστος λειτουργίας (...μειούμενο στο ΕΔΕΤ2+) μεγάλο κόστος λειτουργίας (...μειούμενο στο ΕΔΕΤ2+) Πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση; Πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση; σχετικά υπο-χρησιμοποιούμενοι πόροι λόγω: σχετικά υπο-χρησιμοποιούμενοι πόροι λόγω: καθυστέρησης στη σύνδεση φορέων στα σημεία παρουσίας καθυστέρησης στη σύνδεση φορέων στα σημεία παρουσίας απαρχαιωμένα δίκτυα φορέων  bottlenecks απαρχαιωμένα δίκτυα φορέων  bottlenecks απουσία ευρυζωνικών/διαδραστικών εφαρμογών απουσία ευρυζωνικών/διαδραστικών εφαρμογών μικρή αποδοχή τους + πανεπιστημιακό περιβάλλον χωρίς κίνητρα προς υπηρεσίες και διδάσκοντες να δημιουργήσουν online περιεχόμενο μικρή αποδοχή τους + πανεπιστημιακό περιβάλλον χωρίς κίνητρα προς υπηρεσίες και διδάσκοντες να δημιουργήσουν online περιεχόμενο έλλειψη προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης στο σπίτι – αντικίνητρο για τη χρήση των υπηρεσιών από το φοιτητικό σπίτι έλλειψη προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης στο σπίτι – αντικίνητρο για τη χρήση των υπηρεσιών από το φοιτητικό σπίτι

18 18 Τι μπορεί να γίνει/γίνεται: Υλοποιείται αναβάθμιση γραμμών πρόσβασης σε Gbps Υλοποιείται αναβάθμιση γραμμών πρόσβασης σε Gbps Ενημερώνεται για τις νέες δυνατότητες το σύνολο της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας Ενημερώνεται για τις νέες δυνατότητες το σύνολο της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες ενθάρρυνσης ζήτησης (χρήσης) Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες ενθάρρυνσης ζήτησης (χρήσης) παραδείγματα: Grids, P2P - on-line εκπαιδευτικό υλικό video- διαφάνειες κλπ. παραδείγματα: Grids, P2P - on-line εκπαιδευτικό υλικό video- διαφάνειες κλπ. Να βρεθούν συνέργιες με όλους τους εμπλεκόμενους Να βρεθούν συνέργιες με όλους τους εμπλεκόμενους Οι φορείς να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό των δικτύων πρόσβασης – αναβάθμιση ΠΣΔ σε DSL access Οι φορείς να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό των δικτύων πρόσβασης – αναβάθμιση ΠΣΔ σε DSL access λύση προβλημάτων bottleneck - προμήθεια εξοπλισμού λύση προβλημάτων bottleneck - προμήθεια εξοπλισμού Να γίνει πραγματικότητα το προσιτό φοιτητικό DSL Να γίνει πραγματικότητα το προσιτό φοιτητικό DSL

19 19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "1 ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση ΕΔΕΤ2/GRNET2 Κορυφαίας Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google