Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης
Συνηρημενα Γ΄ταξησ Συνηρημένα ρήματα λέγονται τα φωνηεντόληκτα ρήματα με χρονικό χαρακτήρα α, ε ή ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό στον ενεστώτα και τον παρατατικό με το ακόλουθο φωνήεν των ολικών καταλήξεων. Τα ρήματα δηλαδή αυτά λήγουν σε -ω περισπώμενο (-ῶ). Π.χ. ποιέ-ω = ποιῶ

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλῶ δηλοῖς δηλοῖ δηλοῦμεν δηλοῦτε δηλοῦσι
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐδήλουν ἐδήλους ἐδήλου  ἐδηλοῦμεν ἐδηλοῦτε ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσω δηλώσεις δηλώσει δηλώσομεν δηλώσετε δηλώσουσι ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐδήλωσα ἐδήλωσας ἐδήλωσε ἐδηλώσαμεν ἐδηλώσατε ἐδήλωσαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδήλωκα δεδήλωκας δεδήλωκε δεδηλώκαμεν δεδηλώκατε δεδηλώκασι ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐδεδηλώκειν ἐδεδηλώκεις ἐδεδηλώκει ἐδεδηλώκεμεν ἐδεδηλώκετε ἐδεδηλώκεσαν Στα συνηρημένα ρήματα της τρίτης τάξης γίνονται οι ακόλουθες συναιρέσεις φωνηέντων: ο χρονικός χαρακτήρας ο όπου συναντά ε ή ο ή ου συναιρείται σε ου, όπου η ή ω σε ω, όπου ει ή ῃ ή οι σε οι.

3 ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ὁ δηλῶν τοῦ δηλοῦντος τῷ δηλοῦντι τὸν δηλοῦντα
(ὦ) δηλῶν οἱ δηλοῦντες τῶν δηλούντων τοῖς δηλοῦσι τοὺς δηλοῦντας (ὦ) δηλοῦντες ἡ δηλοῦσα τῆς δηλούσης τῇ δηλούσῃ τὴν δηλοῦσαν (ὦ) δηλοῦσα αἱ δηλοῦσαι τῶν δηλουσῶν ταῖς δηλούσαις τὰς δηλούσας (ὦ) δηλοῦσαι τὸ δηλοῦν τοῦ δηλοῦντος τῷ δηλοῦντι (ὦ) δηλοῦν τὰ δηλοῦντα τῶν δηλούντων τοῖς δηλοῦσι (ὦ) δηλοῦντα

4 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ δηλώσων τοῦ δηλώσοντος τῷ δηλώσοντι τὸν δηλώσοντα
(ὦ) δηλώσων οἱ δηλώσοντες τῶν δηλωσόντων τοῖς δηλώσουσι τοὺς δηλώσοντας (ὦ) δηλώσοντες ἡ δηλώσουσα τῆς δηλωσούσης τῇ δηλωσούσῃ τὴν δηλώσουσαν (ὦ) δηλώσουσα αἱ δηλώσουσαι τῶν δηλωσουσῶν ταῖς δηλωσούσαις τὰς δηλωσούσας (ὦ) δηλώσουσαι τὸ δηλῶσον τοῦ δηλώσοντος τῷ δηλώσοντι (ὦ) δηλῶσον τὰ δηλώσοντα τῶν δηλωσόντων τοῖς δηλώσουσι (ὦ) δηλώσοντα

5 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ δηλώσας τοῦ δηλώσαντος τῷ δηλώσαντι τὸν δηλώσαντα
(ὦ) δηλώσας οἱ δηλώσαντες τῶν δηλωσάντων τοῖς δηλώσασι τοὺς δηλώσαντας (ὦ) δηλώσαντες ἡ δηλώσασα τῆς δηλωσάσης τῇ δηλωσάσῃ τὴν δηλώσασαν (ὦ) δηλώσασα αἱ δηλώσασαι τῶν δηλωσασῶν ταῖς δηλωσάσαις τὰς δηλωσάσας (ὦ) δηλώσασαι τὸ δηλῶσαν τοῦ δηλώσαντος τῷ δηλώσαντι (ὦ) δηλῶσαν τὰ δηλώσαντα τῶν δηλωσάντων τοῖς δηλώσασι (ὦ) δηλώσαντα

6 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ δεδηλωκώς τοῦ δεδηλωκότος τῷ δεδηλωκότι
τὸν δεδηλωκότα (ὦ) δεδηλωκώς οἱ δεδηλωκότες τῶν δεδηλωκότων τοῖς δεδηλωκόσι τοὺς δεδηλωκότας (ὦ) δεδηλωκότες ἡ δεδηλωκυῖα τῆς δεδηλωκυίας τῇ δεδηλωκυίᾳ τὴν δεδηλωκυῖαν (ὦ) δεδηλωκυῖα αἱ δεδηλωκυῖαι τῶν δεδηλωκυιῶν ταῖς δεδηλωκυίαις τὰς δεδηλωκυίας (ὦ) δεδηλωκυῖαι τὸ δεδηλωκός τοῦ δεδηλωκότος τῷ δεδηλωκότι (ὦ) δεδηλωκός τὰ δεδηλωκότα τῶν δεδηλωκότων τοῖς δεδηλωκόσι (ὦ) δεδηλωκότα

7 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δηλῶ δηλοῖς δηλοῖ δηλῶμεν
δηλῶμεν δηλῶτε δηλῶσι δηλώσω δηλώσῃς δηλώσῃ δηλώσωμεν δηλώσητε δηλώσωσι δεδηλωκώς ὦ δεδηλωκώς ᾖς δεδηλωκώς ᾖ δεδηλωκότες ὦμεν δεδηλωκότες ἦτε δεδηλωκότες ὦσι

8 ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλοίην / δηλοῖμι
δηλοίης / δηλοῖς δηλοίη / δηλοῖ δηλοῖμεν δηλοῖτε δηλοῖεν δηλώσοιμι δηλώσοις δηλώσοι δηλώσοιμεν δηλώσοιτε δηλώσοιεν δηλώσαιμι δηλώσαις / δηλώσειας δηλώσαι / δηλώσειε δηλώσαιμεν δηλώσαιτε δηλώσαιεν / δηλώσειαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδηλωκώς εἴην δεδηλωκώς εἴης δεδηλωκώς εἴη δεδηλωκότες εἴημεν / δεδηλωκότες εἶμεν δεδηλωκότες εἴητε / δεδηλωκότες εἶτε δεδηλωκότες εἴησαν / δεδηλωκότες εἶεν

9 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - δήλου δηλούτω - δηλοῦτε
  - δηλοῦτε δηλούντων / δηλούτωσαν - δήλωσον δηλωσάτω   - δηλώσατε δηλωσάντων / δηλωσάτωσαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - δεδηλωκώς ἴσθι δεδηλωκώς ἔστω   - δεδηλωκότες ἔστε δεδηλωκότες ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων

10 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλοῦν ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσειν ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλῶσαι
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδηλωκέναι

11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλοῦμαι δηλοῖ δηλοῦται δηλούμεθα δηλοῦσθε
δηλοῦνται ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐδηλούμην ἐδηλοῦ ἐδηλοῦτο ἐδηλούμεθα ἐδηλοῦσθε ἐδηλοῦντο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσομαι δηλώσει / δηλώσῃ δηλώσεται δηλωσόμεθα δηλώσεσθε δηλώσονται ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλωθήσομαι δηλωθήσει / δηλωθήσῃ δηλωθήσεται δηλωθησόμεθα δηλωθήσεσθε δηλωθήσονται ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐδηλώθην ἐδηλώθης ἐδηλώθη ἐδηλώθημεν ἐδηλώθητε ἐδηλώθησαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδήλωμαι δεδήλωσαι δεδήλωται δεδηλώμεθα δεδήλωσθε δεδήλωνται ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐδεδηλώμην ἐδεδήλωσο ἐδεδήλωτο ἐδεδηλώμεθα ἐδεδήλωσθε ἐδεδήλωντο

12 ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ὁ δηλούμενος τοῦ δηλουμένου τῷ δηλουμένῳ
τὸν δηλούμενον (ὦ) δηλούμενε οἱ δηλούμενοι τῶν δηλουμένων τοῖς δηλουμένοις τοὺς δηλουμένους (ὦ) δηλούμενοι ἡ δηλουμένη τῆς δηλουμένης τῇ δηλουμένῃ τὴν δηλουμένην (ὦ) δηλουμένη αἱ δηλούμεναι τῶν δηλουμένων ταῖς δηλουμέναις τὰς δηλουμένας (ὦ) δηλούμεναι τὸ δηλούμενον τοῦ δηλουμένου τῷ δηλουμένῳ (ὦ) δηλούμενον τὰ δηλούμενα τῶν δηλουμένων τοῖς δηλουμένοις (ὦ) δηλούμενα

13 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ δηλωσόμενος τοῦ δηλωσομένου τῷ δηλωσομένῳ
τὸν δηλωσόμενον (ὦ) δηλωσόμενε οἱ δηλωσόμενοι τῶν δηλωσομένων τοῖς δηλωσομένοις τοὺς δηλωσομένους (ὦ) δηλωσόμενοι ἡ δηλωσομένη τῆς δηλωσομένης τῇ δηλωσομένῃ τὴν δηλωσομένην (ὦ) δηλωσομένη αἱ δηλωσόμεναι τῶν δηλωσομένων ταῖς δηλωσομέναις τὰς δηλωσομένας (ὦ) δηλωσόμεναι τὸ δηλωσόμενον τοῦ δηλωσομένου τῷ δηλωσομένῳ (ὦ) δηλωσόμενον τὰ δηλωσόμενα τῶν δηλωσομένων τοῖς δηλωσομένοις (ὦ) δηλωσόμενα

14 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ δηλωθείς τοῦ δηλωθέντος τῷ δηλωθέντι
τὸν δηλωθέντα (ὦ) δηλωθείς οἱ δηλωθέντες τῶν δηλωθέντων τοῖς δηλωθεῖσι τοὺς δηλωθέντας (ὦ) δηλωθέντες ἡ δηλωθεῖσα τῆς δηλωθείσης τῇ δηλωθείσῃ τὴν δηλωθεῖσαν (ὦ) δηλωθεῖσα αἱ δηλωθεῖσαι τῶν δηλωθεισῶν ταῖς δηλωθείσαις τὰς δηλωθείσας (ὦ) δηλωθεῖσαι τὸ δηλωθέν τοῦ δηλωθέντος τῷ δηλωθέντι (ὦ) δηλωθέν τὰ δηλωθέντα τῶν δηλωθέντων τοῖς δηλωθεῖσι (ὦ) δηλωθέντα

15 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ δεδηλωμένος τοῦ δεδηλωμένου τῷ δεδηλωμένῳ
τὸν δεδηλωμένον (ὦ) δεδηλωμένε οἱ δεδηλωμένοι τῶν δεδηλωμένων τοῖς δεδηλωμένοις τοὺς δεδηλωμένους (ὦ) δεδηλωμένοι ἡ δεδηλωμένη τῆς δεδηλωμένης τῇ δεδηλωμένῃ τὴν δεδηλωμένην (ὦ) δεδηλωμένη αἱ δεδηλωμέναι τῶν δεδηλωμένων ταῖς δεδηλωμέναις τὰς δεδηλωμένας (ὦ) δεδηλωμέναι τὸ δεδηλωμένον τοῦ δεδηλωμένου τῷ δεδηλωμένῳ (ὦ) δεδηλωμένον τὰ δεδηλωμένα τῶν δεδηλωμένων τοῖς δεδηλωμένοις (ὦ) δεδηλωμένα

16 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ δεδηλωμένος ὦ δηλῶμαι
δεδηλωμένος ᾖς δεδηλωμένος ᾖ δεδηλωμένοι ὦμεν δεδηλωμένοι ἦτε δεδηλωμένοι ὦσι δηλῶμαι δηλοῖ δηλῶται δηλώμεθα δηλῶσθε δηλῶνται δηλωθῶ δηλωθῇς δηλωθῇ δηλωθῶμεν δηλωθῆτε δηλωθῶσι

17 ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλοίμην δηλοῖο δηλοῖτο
δηλοίμεθα δηλοῖσθε δηλοῖντο δηλωσοίμην δηλώσοιο δηλώσοιτο δηλωσοίμεθα δηλώσοισθε δηλώσοιντο δηλωθησοίμην δηλωθήσοιο δηλωθήσοιτο δηλωθησοίμεθα δηλωθήσοισθε δηλωθήσοιντο ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δηλωθείην δηλωθείης δηλωθείη δηλωθείημεν / δηλωθεῖμεν δηλωθείητε / δηλωθεῖτε δηλωθείησαν / δηλωθεῖεν δεδηλωμένος εἴην δεδηλωμένος εἴης δεδηλωμένος εἴη δεδηλωμένοι εἴημεν / εἶμεν δεδηλωμένοι εἴητε / εἶτε δεδηλωμένοι εἴησαν / εἶεν

18 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - δηλοῦ δηλούσθω -
  - δηλοῦσθε δηλούσθων / δηλούσθωσαν - δηλώθητι δηλωθήτω   - δηλώθητε δηλωθέντων / δηλωθήτωσαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - δεδήλωσο δεδηλώσθω   - δεδήλωσθε δεδηλώσθων / δεδηλώσθωσαν

19 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλοῦσθαι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσεσθαι δηλωθήσεσθαι
ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλωθήσεσθαι δηλωθῆναι ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδηλῶσθαι


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google