Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα
Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia), ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Τι είναι τα πολυμέσα; Γενικά μία εφαρμογή στον υπολογιστή χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή πολυμέσων, όταν: Συνδυάζει διάφορες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο, κινούμενη εικόνα, βίντεο). Συνδέει ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με μη γραμμικό τρόπο (όπως και στον Παγκόσμιο Ιστό, οι πληροφορίες σε μία εφαρμογή πολυμέσων είναι ειδικά δομημένες) . Η μη γραμμική οργάνωση των εφαρμογών πολυμέσων μας δίνει την δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή και να επιλέγουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Σε αντίθεση από μία εκπομπή στην τηλεόραση, ο χρήστης δεν παρακολουθεί παθητικά τη ροή εξέλιξης της εφαρμογής, αλλά μπορεί να παρεμβαίνει (όπως για παράδειγμα σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι), καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται αλληλεπιδραστικότητα χρήστη-υπολογιστή.

2 Βαθμός και τρόποι αλληλεπίδρασης
Προσπάθεια βελτίωσης των τρόπων αλληλεπίδρασης , ώστε να γίνεται με ολοένα και πιο φυσικό προς τον άνθρωπο τρόπο. Κατασκευή ειδικών συσκευών εισόδου Ειδικά χειριστήρια Ηλεκτρονικά γάντια Ηλεκτρονικά γυαλιά Οθόνες μεγάλων διαστάσεων Ηχητικά συστήματα υψηλής απόδοσης Βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας Με απεικονίσεις στον τρισδιάστατο χώρο Με αναγνώριση της φυσικής μας γλώσσας από τον υπολογιστή , ώστε να ανταποκρίνεται στις φωνητικές μας εντολές.

3 Ψηφιοποίηση Εικόνας – Φωτογραφίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα Β΄ τάξη Ψηφιοποίηση Εικόνας – Φωτογραφίας Εξετάζοντας τη μεγέθυνση παρατηρούμε ατέλειες. Τα εικονοστοιχεία ξεχωρίζουν ως χρωματιστές τετράγωνες περιοχές Εικόνα 3.1γ: Μεγαλύτερη μεγέθυνση λεπτομέρειας. Εικόνα 3.1α: Δημιουργία με το πρόγραμμα «Ζωγραφική». Εικόνα 3.1β: Μεγέθυνση μέρους της προηγούμενης εικόνας.

4 Ανάλυση της εικόνας Εκφράζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων μιας εικόνας σε κάθε διάσταση της. Όσα περισσότερα είναι τα εικονοστοιχεία από τα οποία αποτελείται μια εικόνα στη μονάδα μήκους τόσο περισσότερο μπορούμε να τη μεγεθύνουμε

5 Χρώμα Κάθε εικονοστοιχείο έχει ένα μοναδικό χρώμα
Το χρώμα αυτό παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών τόνων των βασικών χρωμάτων: του κόκκινου , του πράσινου και του μπλε. Με το συνδυασμό των διαφορετικών τόνων των τριών αυτών χρωμάτων μπορεί να επιτευχθεί τελικά η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος.

6 Κάθε τόνος των τριών βασικών χρωμάτων αντιστοιχεί στον υπολογιστή σε ένα δυαδικό αριθμό.
Για την αποθήκευση του χρώματος ενός εικονοστοιχείου συνδυάζονται οι τρεις δυαδικοί αριθμοί που αντιστοιχούν στους τόνους των τριών βασικών χρωμάτων.

7 Το πλήθος των bit που συνθέτουν το χρώμα ενός εικονοστοιχείου ονομάζεται Βάθος Χρώματος.
Το βάθος χρώματος μπορεί να πάρει τιμές 8,16,24. Όταν λέμε ότι μια εικόνα έχει βάθος χρώματος 24 bit τότε έχουν χρησιμοποιηθεί 8 bit για το πράσινο 8 bit για το κόκκινο και 8 bit για το μπλε. Δηλαδή κάθε εικονοστοιχείο θα χρωματιστεί με ένα από 224 διαφορετικά χρώματα.

8 Σχέση πλήθους χρωμάτων, βάθους χρώματος και Byte

9 ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Μέγεθος = (πλάτος χ ύψος χ βάθος_χρώμ)/8
Μέγεθος = (πλάτος χ ύψος χ βάθος_χρώμ)/8 Η Διαίρεση με το 8 χρησιμεύει για να μετατρέψουμε τα bit σε byte Παράδειγμα : μια εικόνα με ανάλυση 1024χ768 και βάθος χρώματος 8 bit χρειάζεται για να αποθηκευτεί στη μνήμη χώρο : (1024 χ 768 χ 8 ) : 8 = byte.

10 Οι ψηφιακές εικόνες που έχουν το χαρακτηριστικό να χωρίζονται σε εικονοστοιχεία ονομάζονται ψηφιογραφικές

11 Διανυσματικά Γραφικά Πάρε χοντρό πινέλο Πάρε μαύρο χρώμα
Θεώρησε κέντρο το σημείο Κ Σχεδίασε περιφέρεια ακτίνας ρ Πάρε κουβά Βάλε κόκκινο χρώμα στον κουβά Άδειασε το χρώμα μέσα στον κύκλο

12 Οι παραπάνω εντολές περιγράφουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να σχεδιάσει τον κύκλο στην οθόνη. Τα γραφικά που μπορούν να περιγραφούν με ένα τέτοιο τρόπο χαρακτηρίζονται ως Διανυσματικά Γραφικά Στα αρχεία των διανυσματικών γραφικών αποθηκεύονται οι συντομογραφίες των προτάσεων με τις οποίες γίνεται ο σχεδιασμός των βασικών γεωμετρικών σχημάτων από τα οποία αποτελούνται.

13 Χαρακτηριστικά των διανυσματικών εικόνων
Αποθηκεύονται σε πολύ μικρό μέγεθος μνήμης σε σχέση με τις ψηφιογραφικές. Όσο και να τις μεγεθύνουμε , αυτές αναπαράγουν τέλεια το περιεχόμενο τους.

14 Όταν ο υπολογιστής δουλεύει σαν ζωγράφος ή σαν φωτογράφος χρησιμοποιεί ψηφιογραφικά γραφικά
Όταν ο υπολογιστής δουλεύει σαν μηχανικός ή σαν μαθηματικός χρησιμοποιεί τα διανυσματικά γραφικά

15 Επεξεργασία εικόνας Η αποθήκευση μιας εικόνας σε ψηφιακή μορφή μας δίνει τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμε. Με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού μπορούμε να αποθηκεύσουμε ξεχωριστά ένα μέρος της εικόνας να ενώσουμε δύο διαφορετικές εικόνες ή να αλλάξουμε τη μορφή της.

16 Κίνηση σχεδίου και εικόνας
Η γρήγορη προβολή διαδοχικών εικόνων προκαλεί στον θεατή την ψευδαίσθηση της συνεχόμενης κίνησης

17 βίντεο Ένα βίντεο αποτελείται από μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση

18 Εικόνα 3.4: Παράδειγμα εικόνων που δημιουργούν ένα κινούμενο σχέδιο.
Ένα βίντεο αποτελείται από μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνεχόμενη κίνηση Β΄ τάξη Βίντεο – Κινούμενο σχέδιο Εικόνα 3.4: Παράδειγμα εικόνων που δημιουργούν ένα κινούμενο σχέδιο. Εικόνα 3.5: Περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας βίντεο

19 Β΄ τάξη Ήχος Εικόνα 3.6α: Η γραφική παράσταση της κυματομορφής ενός ήχου. Εικόνα 3.6β: Η επιλογή συγκεκριμένων τιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καταγραφή ενός ήχου σε ψηφιακή μορφή. Εικόνα 3.6γ: Σύγκριση της αναλογικής και ψηφιακής αναπαράστασης της κυματομορφής.

20 Διαδικασία μετατροπής του ήχου σε ψηφιακή μορφή
Γίνεται από την κάρτα ήχου Τα ηχητικά σήματα που εισάγονται στον υπολογιστή από εξωτερικές πηγές είναι αναλογικά. Η μετατροπή του ηχητικού σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή προϋποθέτει τη μέτρηση της τιμής έντασης του σήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

21 Δειγματοληψία Όσο περισσότερες τιμές επιλέγουμε από το σήμα του ήχου στη μονάδα του χρόνου, τόσο καλύτερη είναι η ηχογράφηση που κάνουμε Κάθε τιμή που επιλέγεται από το σήμα του ήχου αντιστοιχίζεται σε ένα δυαδικό αριθμό και αποθηκεύεται στη μνήμη του υπολογιστή. Για την αναπαραγωγή του ήχου από τα ηχεία μετατρέπεται ο ψηφιακά αποθηκευμένος ήχος σε αναλογικό σήμα με τη βοήθεια της κάρτας ήχου.

22 Αποθήκευση του ήχου Η ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου καταλαμβάνει μεγάλο χώρο Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια νέα μορφή αποθήκευσης του ήχου, mp3. Υποβαθμίζει σε μικρό βαθμό την ποιότητα του ήχου Μπορούμε να αποθηκεύσουμε ακόμα και 10 ώρες μουσική σε ένα κοινό CD

23 Επεξεργασία ήχου Χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό, όπου μπορούμε να προσθέσουμε ηχητικά εφέ , να κάνουμε μίξη με άλλος ήχους

24 Τουρισμός-Πληροφόρηση Πολιτών Διαφήμιση-Πωλήσεις Προϊόντων
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση εικόνας, αναλογικό σήμα, αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), βάθος χρώματος, δειγματοληψία, εικονοστοιχείο (pixel), Πολυμέσα (Multimedia), ψηφιακό σήμα, ψηφιοποίηση εικόνας-βίντεο-ήχου. Μερικά παραδείγματα χρήσεις των Πολυμέσων στις καθημερινές μας δραστηριότητες Εκπαίδευση Ψυχαγωγία Τουρισμός-Πληροφόρηση Πολιτών Διαφήμιση-Πωλήσεις Προϊόντων Τέλος προβολής

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στις εκπαιδευτικές εφαρμογές ο μαθητής μπορεί να διαβάσει κείμενο, να δει φωτογραφίες να μελετήσει φαινόμενα. Εφαρμογές Πολυμέσων σε μαθήματα όπως Βιολογία, Ανθρωπολογία, πειράματα Φυσικής και Χημείας, ξένες γλώσσες, μουσική κ.τλ Βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά

26 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Επιτραπέζια Παιχνίδια
Νέα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με ιππότες, δύσμορφα όντα, ξωτικά και μάγια

27 Τουρισμός-Πληροφόρηση Πολιτών
Στην είσοδο διαφόρων κτιρίων , μουσείων, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών , δημαρχείων , πανεπιστημίων υπάρχουν μηχανήματα που μοιάζουν με υπολογιστές. Τα μηχανήματα αυτά που ονομάζονται περίπτερα πληροφόρησης έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. Ο πολίτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια , τα εκθέματα ενός μουσείου κτλ

28 Διαφήμιση-Πωλήσεις Προϊόντων
Αγορά προϊόντων από τον παγκόσμιο ιστό Ενημέρωση για νέα προϊόντα.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 3: Πολυμέσα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google