Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιμετώπιση Τ1GIII Κ.Τζάκας Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιμετώπιση Τ1GIII Κ.Τζάκας Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιμετώπιση Τ1GIII Κ.Τζάκας Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς

2 Εισαγωγή Τ1GIII: 10% των μη διηθητικών όγκων της κύστης TUR-BT±ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ: θεραπεία εκλογής μη διηθητικών όγκων

3 Προβληματισμός Τ1GIII: κοινά χαρακτηριστικά με διηθητικούς όγκους (ιστοπαθολογικά, κλινικά και βιολογικά) Η θεραπεία εκλογής για το Τ1GIII δεν έχει προσδιοριστεί κατηγορηματικά μέχρι σήμερα

4 Επαναληπτική TUR-BT Θεωρείται απαραίτητη, ιδιαίτερα σε ασθενείς που επιθυμούν οπωσδήποτε τη διατήρηση της κύστης ανεύρεση υπολειμματικής νόσου σε ποσοστό 40% Schwaibold et al, BJU Int 2006 υποσταδιοποίηση της νόσου 5-62% Ghoneim et al, J Urol 1997

5 Χαρακτήρες του όγκου- παράγοντες κινδύνου μέγεθος βάθος διήθησης υποβλεννογόνιου χιτώνα Cheng et al, J Clin Oncol 1999 πολυεστιακότητα (field effect) συνύπαρξη Cis Shariat et al, Eur Urol 2007

6 Χρειάζεται κάθε T1GIII κυστεκτομή; OXI!

7 Συντηρητική αντιμετώπιση Ασθενείς με μονήρη όγκο T1GIII Αρνητική δεύτερη TUR-BT Χωρίς παράγοντες κινδύνου πλέον του CIS Συντηρητική αντιμετώπιση (TUR+BCG) Εφ'όσον υπάρχει εξασφάλιση τακτικού επανελέγχου Thalmann, Eur Urol 2007

8 Συντηρητική αντιμετώπιση Επανέλεγχος εφ' όρου ζωής Συζήτηση επιλογών με τον ασθενή (βελτίωση αποτελεσμάτων κυστεκτομής ως προς τη θνησιμότητα, <3%)

9 Συντηρητική αντιμετώπιση Επιτυχής σε 50% των περιπτώσεων Thalmann et al, J Urol 2004 Το BCG επιμηκύνει το ελεύθερο υποτροπής διάστημα και όχι τη συνολική επιβίωση Shahin et al, J Urol 2003

10 Συντηρητική αντιμετώπιση 30% των ασθενών θα χρειαστούν καθυστερημένη κυστεκτομή 30% των ασθενών θα υποκύψουν από μεταστατική νόσο Shahin et al, J Urol 2003

11 Συντηρητική αντιμετώπιση vs Κυστεκτομή Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για σύγκριση πρωτοκόλλων διατήρησης της κύστης με άμεση ριζική κυστεκτομή δεν υπάρχει Σε μη τυχαιοποιημένη μελέτη: 10ετής ειδική νόσου επιβίωση 78% (πρώιμη κυστεκτομή) και 51% (καθυστερημένη κυστεκτομή) (p<0,01) Denzinger, Eur Urol 2007

12 Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της θεραπείας μπορούν πιθανώς να βελτιωθούν με την κατάλληλη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του όγκου και των παραγόντων κινδύνου

13 Συμπεράσματα Σε ασθενείς επιδεκτικούς ριζικής κυστεκτομής, πολύ λίγοι θα πρότειναν τη διατήρηση της κύστης σε περίπτωση συνύπαρξης πολλών παραγόντων κινδύνου και υψηλής πιθανότητας προόδου της νόσου Thalmann, Eur Urol 2007

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Αντιμετώπιση Τ1GIII Κ.Τζάκας Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google