Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές Κώστας Μουρλάς Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 2002.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές Κώστας Μουρλάς Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 2002."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές Κώστας Μουρλάς Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 2002

3 Quit 1.2 Αντικείμενο Μαθήματος Διαλέξεις  Η Επανάσταση των Νέων Τεχνολογιών Γενικές Παρατηρήσεις Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ Δίκτυα Πληροφοριών  Οι Νέες Τεχνολογίες με έμφαση: Τους υπολογιστές Τα δίκτυα υπολογιστών και η χρήση του Διαδικτύου Τη διαχείριση της πληροφορίας με τη χρήση υπολογιστών και δικτύων

4 Quit 1.3 Αντικείμενο Μαθήματος ( συν.) Εργαστήριο  Εκμάθηση Λογισμικού Επεξεργασίας Κειμένου (Word) Δημιουργία Φύλων Εργασίας – Spreadsheets (Excel) Λογισμικό Παρουσίασης (Powerpoint)  Εκμάθηση Χρήσης του Διαδικτύου Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Δημιουργία Ιστοσελίδων Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

5 Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές, 2002-3 Η Ε π ανάσταση των Νέων Τεχνολογιών

6 Quit 1.5 Οι Ε π οχές Αλλάζουν... Technology Update

7 Quit 1.6 Μείνε Εντός …..  Τα άτομα που γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες θεωρούνται ότι ανήκουν στο ρεύμα της εποχής!  Όλοι οι άλλοι είναι απ’έξω κοιτάζοντας μέσα.

8 Quit 1.7 Τι ονομάζουμε Νέες Τεχνολογίες ; Reprinted with permission of Compaq Computer Corporation. All Rights Reserved. Ονομάζουμε κυρίως τις Ψηφιακές Τεχνολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τους νέους τρόπους επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας.

9 Quit 1.8 Οι Πολίτες π ου Γνωρίζουν ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ΜεταδίδουνΜεταδίδουν ΔιαχειρίζονταιΔιαχειρίζονται Πληροφορία ! Στην Κοινωνία της Πληροφορίας

10 Quit 1.9 From: T.H.E. Journal - September 1997: What Computer Skills Do Employers Expect From Recent College Graduates? Η αγορά αναζητεί γνώστες ΝέωνΤεχνολογιών  83% πιστεύει ότι η γνώση νέων τεχνολογιών θεωρείται σημαντική ή πολύ σημαντική για την πρόσληψη ενός ατόμου.  96% απαιτούν βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου.  93% απαιτούν εμπειρία σε Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail ).  86% απαιτούν βασικές γνώσεις σε φύλλα εργασίας (spreadsheets).  83% απαιτούν βασικές γνώσεις σε Βάσεις Δεδομένων.  75% απαιτούν βασικές γνώσεις σε λογισμικό παρουσίασης.  64% απαιτούν internet και γνώσεις αναζήτησης πληροφορίας.

11 Quit 1.10 Ο Ανταγωνισμός στις Νέες Τεχνολογίες Οι Νέες Τεχνολογίες απαιτούν συνεχή εκμάθηση μιας και συνεχώς μεταβάλλονται. Από ένα θετικό προσόν σε ένα απαραίτητο προσόν στην αγορά εργασίας

12 Quit 1.11 Οι Νέες Τεχνολογίες Διαχωρίζουν 120 εκατομμύρια άνθρωποι είναι γνώστες της τεχνολογίας Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια δεν γνωρίζουν

13 Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές, 2002-3 Νέες Τεχνολογίες – Ε π ικοινωνία και ΜΜΕ

14 Quit 1.13 Ένας α π ό τους στόχους του μαθήματος  Εκτός από την εκμάθηση των βασικών αρχών της τεχνολογίας, ένα βασικό θέμα που θα μας απασχολεί είναι η σχέση και η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ

15 Quit 1.14 Η π ορεία Τεχνολογίας και Ε π ικοινωνίας

16 Quit 1.15 Η π ορεία Τεχνολογίας και Ε π ικοινωνίας

17 Quit 1.16 Η π ορεία Τεχνολογίας και Ε π ικοινωνίας

18 Quit 1.17 Η π ορεία Τεχνολογίας και Ε π ικοινωνίας

19 Quit 1.18 Η σύνδεση Τεχνολογίας και Ε π ικοινωνίας

20 Quit 1.19 Η Ε π ανάσταση της Τεχνολογίας : Σήμερα  Νέες αποδοτικές υπηρεσίες  Πως μας επηρεάζουν οι Νέες Τεχνολογίες: Στην εργασία (mobile computing) Στο σπίτι (Internet) Στη διασκέδαση (e-mail, chat, newsgroups) Στην εκπαίδευση Και πιο γενικά Στην Ενημέρωση και Την Επικοινωνία

21 Quit 1.20 Η Ε π ανάσταση της Τεχνολογίας : Αύριο  Εικονικές Περιηγήσεις  Ηλεκτρονική Ψήφος  Τηλεϊατρική  Ηλεκτρονικό Χρήμα  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  Τηλε-εκπαίδευση  Τηλε-εργασία  Ενημέρωση στο Διαδίκτυο Ε

22 Quit 1.21Τηλεϊατρική

23 Quit 1.22 Τηλε - συνδιάσκεψη

24 Quit 1.23 Ρομ π οτική – Τεχνητή Νοημοσύνη

25 Quit 1.24 (Top left) Dante II volcano explorer. (Top right) The BOA (Big-On-Asbestos) is used to strip and bag asbestos- containing insulation materials from pipes. (Bottom left) Testing Nomad in a desert in Chile, before using it to explore another planet’s surface. (Bottom right) NASA’s Mars Pathfinder, used to explore part of the surface of Mars in 1997.

26 Quit 1.25 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

27 Quit 1.26 Εκ π αίδευση α π ό Α π όσταση

28 Quit 1.27 Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

29 Quit 1.28

30 Quit 1.29Διασκέδαση

31 Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές, 2002-3 Δίκτυα Πληροφορίας και Ε π ικοινωνίας

32 Quit 1.31 Το Παγκόσμιο Χωριό Δίκτυα Υπολογιστών Global Village

33 Quit 1.32 Δίκτυα Υ π ολογιστών

34 Quit 1.33 Δίκτυα Ε π ικοινωνίας

35 Quit 1.34 Το π ικά Δίκτυα Υ π ολογιστών

36 Quit 1.35 Διασύνδεση Δικτύων

37 Quit 1.36 Το να είσαι Online  Internet (the Net)  Internet Service Provider (ISP)  Information Service (like AOL)  Modems  Online/Offline  Download/Upload  MP3 players

38 Quit 1.37 Υ π ηρεσίες του Internet  E-mail  Chat  Videophone  Gaming  Newsgroups  World Wide Web

39 Quit 1.38 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

40 Quit 1.39 Internet Cafe


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές Κώστας Μουρλάς Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 2002."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google