Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται

2 Εισαγωγή Αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, ἥ, ὅ=ο οποίος, η οποία, το οποίο, ὅστις, ἥτις, ὅ,τι=όποιος, όποια, όποιο, ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ=ο οποίος ακριβώς, ὅσος, ὁποῖος κ.ά.) Αναφορικά επιρρήματα (ὡς, ὅπως, ὥσπερ, οὗ, ὅπου, ὅπῃ κ.ά.)

3 Α. Αναφορικές ονοματικές
Εισαγωγή: συνήθως με αναφορικές αντωνυμίες. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Λειτουργία/ρόλος: Υποκείμενα, Αντικείμενα, Προσδιορισμοί («Προσδιοριστικές»), δηλαδή ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι.

4 Β. Αναφορικές επιρρηματικές
Εκφράζουν επιρρηματική σχέση (τόπο, τρόπο και σύγκριση («παραβολικές»), αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα-συμπέρασμα, υπόθεση,). Εισαγωγή: αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Λειτουργία/ρόλος: επιρρηματικοί προσδιορισμοί αναλόγως προς την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν – αλλά παράλληλα αναφέρονται και σε κάποιον όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται.

5 Εφαρμογή 1 Ἐβουλόμην ἰσχύειν τοὺς νόμους οὕς ἐνομοθέτησεν ὁ Σόλων.
Προσδιοριστική Ὅστις ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν. Υποκείμενο Ὅ σὺ μισεῖς, μὴ ποιήσῃς. Αντικείμενο Οὗτός ἐστιν ὅς ψεύδεται. Κατηγορούμενο Τόδ’ ἐστι τὸ στρατόπεδον ὅ κατεκαύθη ὑπὸ τῶν πολεμίων. Βούλομαι λαβεῖν τι ὧν ἔχεις. Ετερόπτωτος προσδιορισμός

6 Εφαρμογή 2 Τὴν μητέρα ἐμακάριζον οἵων τέκνων ἔτυχεν. Αιτιολογική
Μάρτυρας πεπόρισται (=έφερε) οἵ μαρτυρήσονται αὐτῷ. Τελική Οὐδεὶς ἦν οὕτω φαῦλος ὅς οὐκ ἄν ἔπραττε ταῦτα. Συμπερασματική Οἱ τύραννοι ἀποκτείνουσιν ὅν ἄν βούλωνται. Υποθετική


Κατέβασμα ppt "Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google