Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων(L6)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων(L6)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων(L6)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων(L6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΤΣΑ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ορισμός στόχων και σκοπός εκπαιδευτικών Προσδιορισμός στόχων
Είδη και επίπεδα στόχων Ιεράρχηση στόχων Καθορισμός στόχων Είδη επιδιώξεων Αξία επιδιώξεων σχετικά με τη συμπεριφορά Συνθήκες Σύνδεση στόχων με τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων Διεύρυνση στόχων Αξία κατάρτισης

3 Ορισμός στόχων και σκοπός εκπαιδευτικών
Στόχοι: επιδιωκόμενα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Σκοπός εκπαιδευτικών: υλοποίηση των στόχων των εκπαιδευομένων Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι: Ο καθένας υιοθετεί ό,τι τον αφορά Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα Οι εκπαιδευόμενοι κουβαλούν τις επιθυμίες τους Καθυστερούν να φανούν τα αποτελέσματα

4 Προσδιορισμός στόχων Οι στόχοι, τα «κλειδιά» της υποκίνησης του εκπαιδευομένου, δεν πρέπει να είναι αδιευκρίνιστοι γιατί υπάρχει: μεγαλύτερη προσέλευση ενδιαφερομένων αποτελεσματικότερη μάθηση σωστότερη επιλογή μεθόδων και στρατηγικών παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων

5 Είδη και επίπεδα στόχων
Είδη στόχων σκοποί: γενικοί στόχοι του προγράμματος στόχοι: κυρίως μέρος δραστηριότητας επιδιώξεις: επιμέρους διδακτικές ενότητες Επίπεδα στόχων γενικοί στόχοι(σκοποί) ειδικοί στόχοι άμεσοι στόχοι(επιδιώξεις)

6 Ιεράρχηση στόχων Τρεις απλές και εύστοχες ερωτήσεις που θέτουν στον εαυτό τους οι εκπαιδευτές: ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος γιατί θέλω να το κάνω πώς μπορώ να τους βοηθήσω για να επιτύχουν το σκοπό τους

7 Καθορισμός στόχων Δυο βασικά ερωτήματα προκύπτουν από τους στόχους:
Πώς τους προσδιορίζει ο εκπαιδευτής Πώς συνδέονται με τους στόχους των εκπαιδευομένων Έχει αυτό το δικαίωμα εφόσον έχει άμεση ή έμμεση εξειδίκευση και εμπειρία τα οποία τίθενται στη διάθεση της ομάδας η οποία επιθυμεί να μάθει με τη βοήθεια των εκπαιδευτών.

8 Είδη επιδιώξεων Ο E.W. Eisner υποστηρίζει 2 τύπους επιδιώξεων:
Εκείνες που αφορούν τη συμπεριφορά: επιδιώξεις «δράσης», τίθενται με σαφήνεια ως προφητικοί στόχοι. Χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση δεξιοτήτων και συμβάλλουν στην κατανόηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων της διάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος και της αποτελεσματικότητάς του ,οι εργασίες είναι αυξανόμενης δυσκολίας με απολύτως προσωπικό χαρακτήρα. Εκείνες που σχετίζονται με την έκφραση: καθορίζονται από τους εκπαιδευόμενους, απρόβλεπτη έκβαση, σύνθετες.

9 Αξία επιδιώξεων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά
Χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι υπό εποπτεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να είναι αληθινές, ρεαλιστικές και χρήσιμες δραστηριότητες, εκτός από κάποιες περιπτώσεις οι οποίες όμως και αυτές συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους. Το σημαντικότερο δεν είναι τι θα μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος του προγράμματος, αλλά τι θα κάνει στην πραγματικότητα ύστερα από λίγο καιρό.

10 Συνθήκες Δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με ό,τι ελπίζουμε ότι θα είναι ικανοί οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν, αλλά και με τις συνθήκες που χρειάζεται να ασκηθεί η συμπεριφορά και το επίπεδο της δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να προσέχει τόσο τις επιδιώξεις του μαθησιακού προγράμματος όσο και την εσωτερική μάθηση(προσωπική ή εκφραστική).Αν και η εσωτερική μάθηση είναι σπουδαιότερη, χρειάζονται και οι δύο. Στοχεύουμε σε ένα άρτια καταρτισμένο άτομο με κρίση, βελτιωμένη κατανόηση και στάσεις.

11 Σύνδεση στόχων με τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων
Οι εκπαιδευόμενοι μπαίνουν στο πρόγραμμα έχοντας συγκεκριμένους προσωπικούς στόχους που αφορούν συνήθως περισσότερο την συμπεριφορά, επιθυμούν ορατά αποτελέσματα στους ίδιους και τον περίγυρο τους. Επιλέγουν οι ίδιοι το πρόγραμμα με βάση τους ειδικούς στόχους ενώ τους γενικούς και άμεσους τους αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτές. Προκύπτουν 2 ζητήματα: Αναφορικά με τις ποικίλες προσδοκίες των εκπαιδευομένων Σχετικά με τη διαφορετική εικόνα που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτή του εκπαιδευτή

12 Διεύρυνση στόχων Εκτός από το «πώς» πρέπει να εξετάσουμε και το «γιατί» προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι μακροπρόθεσμοι στόχοι γιατί οδηγούν σε μόνιμες μαθησιακές αλλαγές που διαφοροποιούν τον τρόπο ζωής του ατόμου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας όλης

13 Αξία κατάρτισης Κατάρτιση: απόκτηση συγκεκριμένης δεξιότητας, χρησιμοποιείται ως υποστύλωμα για τη προσέγγιση διευρυνόμενης μάθησης, τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα,αποτελεί θεμέλιο της εκπαίδευσης αλλά όχι την καθεαυτή εκπαίδευση Καθοδήγηση: περιορισμός τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς


Κατέβασμα ppt "Στόχοι και επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων(L6)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google